Nisan 12 06:56

AH- U FİGAN'IM

AH- U FİGAN'IM

Kitabı İncelemek İçin Tıklayın

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

AH-U

 

FİGAN’IM

 

 

 

 

 

 

AHMET AKGÜL

 

 

 

 

 

5. BASKI

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 • Önsöz.......................................................................................................................... 8

 

VAHDET SIRLARI

 1. Elveda................................................................................................................................. 9
 2. Ah-u Figanım...................................................................................................................... 11
 3. Bizim Eller.......................................................................................................................... 12
 4. Alem Görüntüdür................................................................................................................ 13
 5. Gerçek Tek’tir..................................................................................................................... 14
 6. Vahdet Sırları...................................................................................................................... 15
 7. Hayat Hay’dan gelir, Huy’a Gideriz....................................................................................... 16
 8. Vuslat Bayramı................................................................................................................... 17
 9. Tevhid Nuru........................................................................................................................ 18
 10. Huzur................................................................................................................................. 19
 11. Günah Perdeleri.................................................................................................................. 20
 12. Ey Gönül............................................................................................................................ 20
 13. Yalnız O’dur........................................................................................................................ 21
 14. Ey Sevgili.......................................................................................................................... 22
 15. Medet................................................................................................................................ 23

 

HİKMET GONCALARI

 1. İltica................................................................................................................................... 24
 2. Rüya İmiş........................................................................................................................... 25
 3. O’dur................................................................................................................................. 26
 4. Hikmet............................................................................................................................... 27
 5. Ah, Yarim!.......................................................................................................................... 28
 6. Kurban Olayım.................................................................................................................... 29
 7. Tecelli................................................................................................................................ 30
 8. Şuur................................................................................................................................... 31
 9. Yalnız O (cc)....................................................................................................................... 32
 10. Mutlu Günümüz................................................................................................................... 33
 11. Sübhana Doğru.................................................................................................................. 34
 12. Gül Yarim........................................................................................................................... 34
 13. Avare Gönlüm.................................................................................................................... 35
 14. Sen’sin............................................................................................................................... 35
 15. O Kim?.............................................................................................................................. 36
 16. Aşk Nedir? ........................................................................................................................ 37
 17. Sır .................................................................................................................................... 38
 18. Eyvah! .............................................................................................................................. 39
 19. Hayal ve Gerçek ................................................................................................................ 40
 20. Kurban Olduğum ............................................................................................................... 41
 21. Gaflet ............................................................................................................................... 42
 22. Kader ................................................................................................................................ 43
 23. Lütfeyle ............................................................................................................................. 44
 24. Feryadım ........................................................................................................................... 44
 25. Allah’ım ............................................................................................................................. 45
 26. Sevdalandım ..................................................................................................................... 46
 27. Teşbih ve Tenzih ................................................................................................................ 47
 28. Kim Gelsin? ....................................................................................................................... 48
 29. Allah’ım! ............................................................................................................................ 49

 

ALEYHİSSELATÜ VESSELAM EFENDİMİZ’E (SAV)

 1. Ey Rasül............................................................................................................................ 50
 2. Gel Ya Rasülallah............................................................................................................... 51
 3. Sevgilim............................................................................................................................. 52
 4. Ey Nebi (sav)..................................................................................................................... 53
 5. Ya Resulellah!.................................................................................................................... 54
 6. Efendim............................................................................................................................. 55
 7. Ya Resülallah..................................................................................................................... 56
 8. Münacaat........................................................................................................................... 57

 

MEVLAYA YAKARIŞLAR

 1. Senin Olmak....................................................................................................................... 58
 2. Allah’ım.............................................................................................................................. 59
 3. Göster............................................................................................................................... 60
 4. Şükür................................................................................................................................. 61
 5. Ya Rab.............................................................................................................................. 62
 6. Bana Seni Gerek Mevlam.................................................................................................... 63
 7. Yalvarış.............................................................................................................................. 65

 

AŞK VE ÖZLEM DUYGULARI

 1. Hasret Türküsü................................................................................................................... 66
 2. Sevgilime........................................................................................................................... 67
 3. Sana Geldim...................................................................................................................... 68
 4. Ey Yar!.............................................................................................................................. 69
 5. Yetiş Efendim.................................................................................................................... 70
 6. Bir Dostuma....................................................................................................................... 71

 

ARZU HALLERİM

 1. Daha Ne?........................................................................................................................... 72
 2. Sabret................................................................................................................................ 73
 3. Hayat Gidiyor..................................................................................................................... 74
 4. Zamanı Geldi...................................................................................................................... 75
 5. Kul Olayım......................................................................................................................... 76
 6. Yapabilsem........................................................................................................................ 77
 7. Gönlüm Karar Tutmuyor...................................................................................................... 78
 8. Ya Ne Söylerler.................................................................................................................. 79
 9. Arzu Hal............................................................................................................................. 81
 10. Bağlıyım............................................................................................................................. 82
 11. Haydar Baba’ya.................................................................................................................. 83
 12. Mürşidim (KS) ................................................................................................................... 84
 13. Safa Geldiniz...................................................................................................................... 85

 

MAZLUMLARIN FERYADI

 1. Düştük............................................................................................................................... 86
 2. Yalvarış.............................................................................................................................. 87
 3. Yok mu?............................................................................................................................ 88
 4. Bosna’ya Ağıt..................................................................................................................... 89

 

DÖRTLÜKLER

 1. Dörtlükler........................................................................................................................... 90
 2. Hayret................................................................................................................................ 93
 3. Laikciler Diyor ki................................................................................................................. 93
 4. Laiklik Etmeyin................................................................................................................... 93
 5. Bre Zındık.......................................................................................................................... 94
 6. Nifak.................................................................................................................................. 94
 7. Dörtlükler........................................................................................................................... 95

 

AZİZ HOCAM’A

 1. Aziz Hocam’a..................................................................................................................... 96
 2. Sayende Hocam................................................................................................................. 98
 3. Bahar Geldi, Erbakan Geçti!................................................................................................ 99
 4. Selamet Kervanı................................................................................................................ 101
 5. Milli Görüşçü’yüz............................................................................................................... 102

 

MİLLİ ŞUUR

 1. Türkiye’m ......................................................................................................................... 103
 2. Milli Görüş Nedir?............................................................................................................. 104
 3. Zafer Yakındır................................................................................................................... 106
 4. Akıncılar Geliyor................................................................................................................ 107
 5. Refah Dönemi.................................................................................................................. 108

 

DOST NASİHATİ

 1. Duam .............................................................................................................................. 109
 2. Dava Şehidi ..................................................................................................................... 110
 3. Ey Can! ........................................................................................................................... 111
 4. Pervaneyim ..................................................................................................................... 112
 5. Müjde .............................................................................................................................. 113
 6. Usandım .......................................................................................................................... 114
 7. Nasip .............................................................................................................................. 115
 8. Şeytan Düzeni ................................................................................................................. 116
 9. Boşbakanlar .................................................................................................................... 117
 10. Vefasızlar ........................................................................................................................ 118
 11. İsraf ve İnsaf ................................................................................................................... 119
 12. Ey Rakib!.. ...................................................................................................................... 119
 13. Şımarma! ......................................................................................................................... 120
 14. Dörtlük ............................................................................................................................ 120
 15. O Erler ki ......................................................................................................................... 121
 16. Dörtlük ............................................................................................................................ 122
 17. Gel Artık! ......................................................................................................................... 122
 18. Sigara ............................................................................................................................. 123
 19. Ahmak ............................................................................................................................ 124
 20. Tatlı Konuş ...................................................................................................................... 125
 21. Tavsiye............................................................................................................................ 126
 22. Gönül Beytullahtır.............................................................................................................. 128
 23. Hıyanet............................................................................................................................. 129
 24. Özveri.............................................................................................................................. 130
 25. Sorumluluk....................................................................................................................... 130
 26. Nasihat............................................................................................................................. 131
 27. Farketmez........................................................................................................................ 132
 28. Ruhunu Süsle................................................................................................................... 132
 29. Yalan ve Haram................................................................................................................ 133
 30. Değildir............................................................................................................................ 134
 31. Bir Selam......................................................................................................................... 135
 32. Selam Getirdim................................................................................................................. 136
 33. Biz Geliyoruz.................................................................................................................... 137
 34. Gafillere Vah!.................................................................................................................... 138
 35. Merhaba........................................................................................................................... 139
 36. Gardaş............................................................................................................................. 140
 37. Mavi Geceler.................................................................................................................... 141
 38. Hikmet............................................................................................................................. 142

 

TAŞLAMA VE HAŞLAMALAR

 1. Cefasız Olmaz.................................................................................................................. 143
 2. Haset ve Hıyanet............................................................................................................... 144
 3. Kurtaramaz Putların........................................................................................................... 145
 4. Sevmeyen Bizden Değil.................................................................................................... 147
 5. Nefsi Müdafaa.................................................................................................................. 148
 6. Bir Millet Vekiline.............................................................................................................. 149
 7. Ne Çıktı?.......................................................................................................................... 150
 8. Aynıdır Bunlar................................................................................................................... 151
 9. Nasıl Gidiyor sa!............................................................................................................... 154

 

ÖĞÜT VE UYARILAR

 1. Rabbin Unutma................................................................................................................. 155
 2. Seher Vakti....................................................................................................................... 156
 3. Öfkelenme Ey Gönül ........................................................................................................ 157
 4. Cennet............................................................................................................................. 158
 5. Öğüt................................................................................................................................ 159
 6. Zikir................................................................................................................................. 160
 7. Güzel Kardeşim................................................................................................................ 161
 8. Gel Artık........................................................................................................................... 162
 9. Dervişler........................................................................................................................... 163
 10. Demedim mi?................................................................................................................... 164
 11. Fırsat Gider...................................................................................................................... 165
 12. Nurlu Geceler.................................................................................................................... 166
 13. Sen Dahi.......................................................................................................................... 167
 14. Neyleyeyim Dilim Seni....................................................................................................... 168
 15. Dön Allah’a....................................................................................................................... 169
 16. Ey Gönül.......................................................................................................................... 170
 17. Riya................................................................................................................................. 171
 18. Halin N’olacak................................................................................................................... 172
 19. Allah Diyelim.................................................................................................................... 173
 20. Tevbe Ya Rab!.................................................................................................................. 174
 21. Eyvah.............................................................................................................................. 175
 22. Allah Bilir.......................................................................................................................... 176
 23. Hapishane........................................................................................................................ 176
 24. Kuluz................................................................................................................................ 177
 25. Kaçamıyom ki................................................................................................................... 178
 26. Bir Şair-Yazara.................................................................................................................. 179
 27. Selam.............................................................................................................................. 180
 28. İşbirlikçi Sütübozuklar ...................................................................................................... 181
 29. Şeytana Lanet .................................................................................................................. 182
 30. Sabret!............................................................................................................................. 183
 31. Değildir............................................................................................................................ 184
 32. Kusurum yüzüme Vurana Rahmet....................................................................................... 185
 33. Merhamet Eyle.................................................................................................................. 186
 34. Kadere İman..................................................................................................................... 187
 35. Nazım Niyazımdır.............................................................................................................. 188
 36. Delilik Şerefimdir.............................................................................................................. 189
 37. Senden Sana Sığınırım!..................................................................................................... 190
 38. Fani ve Fena Dünya.......................................................................................................... 191
 39. Bayram Duası................................................................................................................... 192
 40. Ah Keşke!........................................................................................................................ 193
 41. Pişmanlık......................................................................................................................... 194
 42. Ara ki, Bulasın!................................................................................................................. 195
 43. Vefasız Olmaz.................................................................................................................. 196
 44. Usandık............................................................................................................................ 197
 45. Gayem de Sen, Gayretim de.............................................................................................. 198
 46. Öğüt................................................................................................................................ 199
 47. Öze Dönüş....................................................................................................................... 200
 48. Eyvah.............................................................................................................................. 201
 49. Şükür Allahım!.................................................................................................................. 202
 50. Şehadet Bölünmez............................................................................................................ 203
 51. Yıllara Ağıt........................................................................................................................ 204
 52. Eyvah Emeklerim!............................................................................................................. 205
 53. Yalvarış!........................................................................................................................... 206
 54. Özledim............................................................................................................................ 207
 55. Dua.................................................................................................................................. 208

 

TESPİT VE TESELLİ

 1. Her Şey Aslına Çeker!....................................................................................................... 210
 2. Sadıklara Mektup.............................................................................................................. 211
 3. Basit İnsanlar.................................................................................................................... 212
 4. İnsanoğlu......................................................................................................................... 214
 5. Dava Erleri....................................................................................................................... 215
 6. Ahmak............................................................................................................................. 216
 7. Adam Olmak Kolay mı?..................................................................................................... 217
 8. Münafık Maşa!.................................................................................................................. 218
 9. Siyon’dan Piyon’a Mektup................................................................................................. 219
 10. Rü’ya İlhamdır!.................................................................................................................. 221
 11. Belanızı Bulmanız Yakın!.................................................................................................... 222
 12. Balon Kahraman!.............................................................................................................. 223
 13. Dostunu İyi Seç................................................................................................................ 224
 14. Bayram Neyime................................................................................................................ 225
 15. Ayar İmtihanı..................................................................................................................... 226
 16. Sizden Korkmuyorum........................................................................................................ 227
 17. Ah, Neler Gördüm!............................................................................................................ 228
 18. Rabbini Bilen; Haddini Bilir................................................................................................ 229
 19. Yanarım............................................................................................................................ 230
 20. Hayal Uzun, Hayat Kısa..................................................................................................... 231
 21. İbrahim Ol!........................................................................................................................ 232
 22. Kalır mı?........................................................................................................................... 233
 23. Mü’min Feraset Sahibidir................................................................................................... 234
 24. Olgunlaş........................................................................................................................... 235
 25. İnsan Olmak..................................................................................................................... 236

 

ZAFER MÜJDELERİ

 1. Bir Rüzgarlık Amerika........................................................................................................ 238
 2. Vakit Tamamdır................................................................................................................. 239
 3. Nefsin ve Zaferin Fatihi Olmak İsteyenlere.......................................................................... 240
 4. Devrim Geliyor.................................................................................................................. 241
 5. Yalvarış............................................................................................................................ 242
 6. Mehdi Çağırıyor Bizi!......................................................................................................... 242
 7. Zahmetsiz Rahmet Olmaz!................................................................................................. 244
 8. Usandım........................................................................................................................... 245
 9. Soysuzluğa İsyan.............................................................................................................. 246
 10. NATO’nun Uşakları............................................................................................................ 247
 11. Fasit Adamlar................................................................................................................... 248
 12. Yakında Düşersin!............................................................................................................. 249
 13. İsrail Yıkılacak................................................................................................................... 250
 14. Eceli Gelen İsrail............................................................................................................... 251
 15. Adil Düzen Gelecek, “ADİ” ler Dökülecek............................................................................ 252
 16. Ne Kaldı........................................................................................................................... 253
 17. Bir Devrim Yaklaşıyor........................................................................................................ 254
 • Ahmet Akgül ve Kitapları............................................................................................ 255

 

 

 


ÖNSÖZ

 

Kur’ana göre, Şairlerin bir kısmı şeytanın avukatı, bir kısmı ise Rahmani ilhamların tercümanıdır.

“Şeytanların kime ineceğini (ve hangi yanlış ve saptırıcı şeyler ilham edeceğini) haber vereyim mi?”

“Onlar, günaha ve yalana düşkün (şair ve hatiplere) inerler.”

“Bu gibileri, şeytana kulak verirler, ve bunların çoğu da bile bile yalan söylerler.”

“(Böylesi) Şairlere de (cehalet ve şehvetle) sapıtmış kimseler takılıp giderler”

“Ve onları görmez misin ki, her vadide (boş ve batıl iş ve eğlencelerde) gafil ve şaşkın gezinirler.”

“Ve onlar (Yalancı şairler ve bunlara uyanlar) yapmadıkları ve yapamayacakları şeyleri söyler (uydurma hayal ve heveslerle kendilerini ve çevrelerini aldatır ve övünür)ler”[1] ayetleri şeytani şairleri anlatırken;

“Ancak iman eden, (ibadet, istikamet ve hayırlı hizmetlerle) salih amel işleyen ve Allah’ı çokça zikreden, ve kendilerine (ve dinlerine) zulüm ve hakaret edilince (hainlere karşı cesaretle gerçekleri savunan ve) üstün gelmeye çalışan (mü’min şair ve yazarlar) başka (onlar sadık ve saygın) dır.

“(Haksızlığı ve ahlâksızlığı yaymaya çalışan şair ve yazar hainler ve) Zalimler ise nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceklerini yakında bileceklerdir”[2] ayetleri ise Rahmani şairleri haber vermekte ve övmektedir.

Evet şiir, duyguların dili, aşıkların delilidir.

Şiir, kalblerin tercümanı, ruhların tefsiridir.

Şiir, ilhamın nefesi, sahibinin sesidir. Nasıl ki bir bahçede bulunanlar, kuşları görmese bile, bülbül mü, karga mı, ötüşünden seçebilir.

Şiir, gönül bilgisayarının ve vahdet sırlarının şifreleridir.

Şiir dervişlerin sohbeti, ermişlerin zevk-i ruhanisidir.

Velhasıl şiir, sözleri “laf” olmaktan çıkaran sihirli dizelerdir.

İşte biz de, bazı duygularımızı ve gönül arzularımızı zaman zaman dizelere döktük.

Dostlarımızın ısrarlı talepleri üzerine, bunları bir şiir kitabı halinde okurlarımıza hediye etmeyi münasip gördük.

“Ahu Figanım’da” aklınıza yatan ve ruhunuzu okşayan şiirler için dua ve teşekkürünüzü, kapalı ve karmaşık bulduklarınız için de, müsamaha ve hoşgörünüzü umuyorum.

Bu kitaplarımın yeniden hazırlanması hususunda gösterdikleri büyük gayret ve katkılarından dolayı başta Kıymetli Kardeşim Osman Eraydın’a ve diğer arkadaşlarımıza da kalbi şükranlarımı arz ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

                         

 

 

Ahmet AKGÜL

 

 

 

 

 


VAHDET SIRLARI

 

 

 

ELVEDA

 

Elveda,

bütün kirli hatıralarım...

“Masum ve mazur” gösterdiğim;

Hatalarım, haltlarım, elveda!..

Elveda; benlik, bencillik ve beleşçilik  gibi,

Gizli hastalıklarım...

Kibirli hayatım,

Katmerli günahlarım, gururum...

Elveda fikrimdeki Firavun...

Ben çok kahrını çektim,

İçimdeki gavurun!..

 

Rabbımı unutarak,

Ve rızasından başka şeyler umarak işlediğim

Bütün şirklerim, şekavetlerim...

Edepsizce itirazlarım, şikayetlerim...

Haksız servetim, şöhretim,

Ve hayasız şehvetlerim, Elveda!..

 

Mal mülk diye tapındığım,

Cıncık boncuklarım...

Sübhan’ı bırakıp,

Sevgilerine kapıldığım, çoluk çocuklarım...

Kahramanlık diye sattığım;

Kaypaklıklarım...

Ve dert etmeğe değmez,

Kırgınlıklarım, kıskançlıklarım, elveda!..

 

Ey, erkek geçinen kancıklarım!..

Falan dostlarım, filan dostlarım,

Yalan dostlarım,

Yılan dostlarım!..

Hiçbir zaman, hasbi olmayan,

İşi gücü hesap, plan dostlarım, Elveda!..

 

Kadrini bilmediklerim

Kahrını çekmediklerim

Hiç ayrı görmediklerim

Yüzlerinde Yezdan’ı seyrettiklerim, hep dua!..

 

Kar sandığım, yar sandığım,

Hülyalarım, rüyalarım elveda!..

Artık utandığım, usandığım,

Yapmacık tavırlarım,

Gıcık davranışlarım, riyalarım, Elveda!..

 

Namazsız, niyazsız, camisiz, cemaatsiz  günlerim...

Yararsız, hayırsız, şefkatsız ve zekatsız günlerim...

Biatsız, itaatsız, irtibatsız ve cihatsız günlerim...

Boşa geçen ömürlerim...

Önce elmas iken pürüzsüz, şimdi kömürlerim, Elveda!..

Fikirsiz, zikirsiz ve şükürsüz

Rabıtasız dünlerim,

Zabıtasız, başı boş dönemlerim

 

Gençlik, yiğitlik havalarım,

Sahte ve yitik sevdalarım, elveda!..

Edebi, ama edepli olmayan

Düzmece dualarım...

Ateşli nutuklarım,

Göstermelik davalarım...

Ve gerçek zannettiğim

Gölge dünyalarım, elveda!..

 

Eller sanır, rahmet Hoca,

Her yaptığı, zahmet Hoca!

Yeter artık Ahmet Hoca,

Senden boşandım, elveda!..

 

Mutlak Mevcud,

Ve Hak Ma’bud...

Bu can sana müştak,

Ey Maksud!

Ey dost,

Tek Dost!

Lebbeyk, Allahümme Rabbena!

Nur-u Cinan, Ruh-u Cihan

Sultan-u Kevn-ü Mekan

Ya Muhammed Mustafa, Merhaba!

 

 

 

 

 

 

 

 

AH-U FİGANIM

 

Al benliği benden, yetür vahdete

Vuslat sarayında, sonsuz rahmete

Gurbet sahrasında atma vahşete

Ey Rabbi Rahimim, Rahmanım benim.

 

Seven “sıbğatullah” renge boyanır

Aşıklar seherde yatmaz, uyanır

Bu hasret derdine, can mı dayanır

Habibim, tabibim, dermanım benim.

 

Fermanın okunur, ebed ve ezel

Taksimin adildir, takdirin güzel

Nebin’le tecelli, ettin mükemmel

Ey Şah-ı cihanım, sultanım benim.

 

Sensin tehiyyatım, Sensin sücudum

Her şeyde gördüğüm, Sensin şühudum

Hepsi feda olsun varım, vücudum

Ümidim, Efendim, cananım benim.

 

Kulluğun şerefim, Ey padişahım

Keremin ümidim, dolu günahım

Her daim ağlarım, dinmiyor ahım

Feryadım, fizarım, figanım benim.

 

Hidayetin benden, sildi marazı

Mülküne hayranım, hükmüne razı

Ahmedin teslimdir, yok itirazı

Sevgilim, sahibim, sübhanım benim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİZİM ELLER

 

Dünya dedikleri,  diyar-ı gaflet

Gel bizim ellere gidelim gönül

Nicedir çekeriz Mevlaya hasret

Gel, bizim ellere, gidelim gönül

 

Dilleri konuşmaz, halleri hoştur

Bülbülü zikreder, gülleri hoştur

Dört mevsimi bahar, yelleri hoştur

Gel bizim ellere, gidelim gönül

 

Bu aynı hakikat, sanma hayaldir

Ne bir hikayedir, ne de masaldır.

Burda gördüklerin, hepsi “misal”dir

Gel bizim ellere, gidelim gönül.

 

Lamekân şehrinde, vuslat sarayı

Aşıksan seherde, dostu arayı

Ruhlar aleminde, vahdet diyarı

Gel bizim ellere, gidelim gönül

 

Hayat dedikleri, bil ki hülyadır

Varlık zannettiğin, her şey rüyadır

Anlamadın  hala, yalan dünyadır

Gel bizim ellere, gidelim gönül.

 

Şehvet putlarını, kır büyümeden

Şeytanlar ruhuna, kir bürümeden

Günahla imanda, sır çürümeden

Gel bizim ellere, gidelim gönül.

 

Gel bizim ellerin fesadı yoktur

Herkes dost bağında hasedi yoktur.

Tohum ekmeyenin hasadı yoktur

Gel bizim ellere, gidelim gönül.

 

Gör eşyada tecelli, eden manayı

Ahmet at gönülden, tüm masivayı

Bulmak istiyorsan, Sen de Mevlayı

Gel bizim ellere, gidelim gönül.

 

 

 

 

 

ALEM GÖRÜNTÜDÜR

 

Alem diye görünen, gölge resimdir

Sahibin tanımayan, kemale ermez!

Her an tecelli eden, bin bir isimdir

Aşkına yanmayan, cemale ermez!

 

“Bu Mısr-ı vücudumun, Yusuf’u Sensin

Gel Ey Yusuf-i Kenan, Mısr-ı vücudum!

Şu Kasr-ı şühudumun, sultanı Sensin

Sen, ey Sultan-ı Alem, Kasr-ı şühudum!”

 

O Yarin hasretiyle, her gün ağlarım

Ve önümde perdedir, hep günahlarım

Bırak feryada dönsün, ah-u vahlarım

Ki, Can feda kılmayan, visale ermez!

 

Sen, Ey kıble-i canım, dinim, imanım

Sen, Ey taatım, tehiyyatım, sücudum

Tek sahibimsin, sevgilimsin, Sultanım

Sen, Ey Muradım, Ey Ma’bud-u maksudum!..

 

Ahmed, benlik “mim”ini, kaldır aradan

Ta ki, tecelli etsin, “Ahed” yaradan

Bu gölgeler hep gelir, geçer buradan

Yalnız bir gerçek vardır, zevale ermez!..

 

Gönül Mısrımın; Yusuf, Kenanı Sensin

Yusuf’taki güzellik, Ruhumdaki özellik!

Hem, Rü’yet sarayımın, Sultanı Sensin

Ey Cihanın canı, alemdeki gizemlik!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÇEK TEK’TİR

 

Cümle hayat rü’ya imiş

Çün hakikat ondan öte...

Bu bir sanal dünya imiş

Canan gelir, candan öte...

 

Her bir alem, ayrı kitap

Farklı dilden, aynı hitap

Zor aşılır bu handikap

Bir gerçek var, zandan öte...

 

Görünen ne, gören kimdir?

Hücre hücre ören kimdir?

Hep var edip veren kimdir?

Ruhtur gezen, kandan öte...

 

Dünya boş, hayat kuruntu

Alem sonsuz bir görüntü.

Perde perde bin bir örtü

Hepsi hayal, Ondan öte

 

Her varlık ayrı  ayettir

Çözebilmek dirayettir

Sanma ölüm nihayettir

Cennet gelir, bundan öte.

 

Can karar kılmaz temelli

Zikirle bulur teselli

Ondan özge yok tecelli

Resuli zişandan öte.

 

Gel Ahmed’im dilini tut

Sen Hak’tan gayrıyı unut

Hem var mıdır sanki umut

Ol Rahim, Rahmandan öte...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAHDET SIRLARI

 

“Mekânı bir satıh, zamanı vehim

Dünyanın aslı ne, anlatması zor!

İnsanlık sadece bir zanna teslim

Bütün bir kâinat, muşamba dekor!”

 

Kader sahnesinde, rolden ibaret

Hayat dedikleri, kuruntu gayret

Gel gerçeği hikmet, gözüyle seyret

Bu alem ne imiş, bir bilene sor!

 

Var zannettiğimiz, “sanal dünya” mı?

Bilinmez, bu hayat, yoksa rüya mı?

Gerçek Tek’tir, gerisi hep hülya mı?

Bu soru bir “sır”dır, son noktayı kor!

 

Kesrette vahdeti bulamıyorsan

Huzuru Hazrette kalamıyorsan

Şikayet şirk, teslim olamıyorsan

Akılsız kafanı,  kayalara vur!

 

“Ahed”le “Ahmed”i, bildinse eğer

Gönülden kirleri, sildinse eğer

İnkârdan ikrara, geldinse eğer

Hep gül olur sana, alev alev kor!

 

Anla ki “Ahed” kim  ve, “Ahmed” kimdir?

Her şey “Hu” ya mahkum, o tek hakimdir.

İnsan özü sevgi, şeytanın kindir

Ahmedim kimseyi, görmiyesin hor!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYAT HAY’DAN GELİR, HU’YA GİDERİZ

 

 

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz

Dünya ise oyun, eğlence dostum

Kâr kalan ameldir, sadece dostum

Dünya Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

Hay diridir, can verendir aleme

Hu Allah’tır, yemin eder kaleme

Hazreti Adem’den, son sülaleme

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

Evren ekranında, oynayan hayal

Gerçeğin gölgesi, gördüğün bu hal

Vahdete varmadan, anlamak muhal

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

Zaman çarkındaki, kader filmidir

Rol bu; kimi zengin, kimi fakirdir.

Her şeyden haberdar, sanma ğafildir

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

Ölüm yokluk değil, sonsuza doğuş

Dünya zindan, beden; ruhuma koğuş

Şeytana kafa tut, nefsinle boğuş

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

Hayat bu; hem tatlı, hem acı vardır

Zirve zevkli amma, yamacı vardır

Her şeyin  anlamı, amacı vardır

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

Değer mi dünyanın, derdini çekmek

Yaşam bir yudum su, bir lokma ekmek

Cihadsız bu cihan, cehennem demek

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

Cihadsız devlet yok, hürriyet olmaz

Gayretsiz köledir, haysiyet olmaz.

Haine merhamet, ve hürmet olmaz.

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

Mahluku sev, var edenden ötürü

Bitki, hayvan her çeşidi, her türü

Amma zalimlere yoktur hoşgörü

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

Zalimler etse de hayatı berbat

Dağa tünel açar gayretli Ferhat

Ahmed’im yetmez mi, ettiğin feryat

Hayat Hay’dan gelir, Hu’ya gideriz.

 

 

 

 


VUSLAT BAYRAMI

 

Nefse uyup bir zaman

Derd-i dünyaya düştüm

Harabedüp gönlümü

Gör, ne belaya düştüm

 

Puthaneye çevirdim

Gönül Beytullah iken

Ayn-ı vuslatta idim

Eyvah cüdaya düştüm.

 

Sonunda lütfü yezdan

Yetişüp imdadıma

Fikri nefsi bırakıp

Zikri Hüdaya düştüm.

 

Kalmadı kararım hem

Çıktı elden ihtiyar

Aşkın nehrine girüp

Bahri safaya düştüm.

 

Allah’a ısmarladım

Bil cümle ahvalimi

Terkedüp şekvayı hem

Hamdü senaya düştüm.

 

Ahmedim yad ellerde

Hayli zaman eğlendik

Şimdi vuslat bayramı

Şükür sılaya düştüm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEVHİD NURU

 

Gaflet gözlüğünü at

Gör kitab-ı kâinat

Yazılmış binbir âyât

Görmeyen nursuz oldu.

 

Nasipsize ne çare

Bakar görmez bîçare

Narı aşka düçare

Deryalar susuz oldu.

 

Her zerre binbir hece

Çözülür bu bilmece

Bitti karanlık gece

Her taraf gündüz oldu.

 

Mevcudat saf saf olmuş

Her zerre bir harf olmuş

Sanki ilm-i sarf olmuş

Bir nokta bin söz oldu.

 

Kalbindeki kiri gör

Kesretten çık Bir’i gör

Kamil mürşit piri gör

Dağlar ona düz oldu.

 

Ey gönül kendine gel

Bu benlikten geç evvel

Kim ister aşkı ezel

Yatmaz uykusuz oldu.

 

Ahmed terk et varını

Ki bulasın yarını

Görmek dost dîdarını

Sanma ki ucuz oldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUZUR

 

Gafilden sözü kesmişim

Derdü gamı olan gelsin

Resmü riyadan bezmişim

Varın yağma kılan gelsin

 

Ledünni ilmü usulden

Mest olup Hakka vusülden

Boş iken çeşmi Resulden

Hakikatle dolan gelsin.

 

Nebiyyi görmeyen gözler

Bilmem O’nu nice özler

Tercüman olmuyor sözler

Gönül halin bilen gelsin.

 

Gel Ondan gayriyi unut

Sende vuslat yolunu tut

Beytullah’a uyar mı put?

Şirkten hali kalan gelsin.

 

Bu halkı bîvefa gördüm

Dünyayı hep cefa gördüm

Kulluğunda sefa gördüm

Ol sultanı bulan gelsin.

 

Çözüp varlık esrarını

Keşfedüp Hak diyarını

Terkedüp cümle varını

Bahri aşka dalan gelsin

 

Gel Ahmet Hoca avare

Sabret, düşme ah-u zare

Gayrı kimden olur çare

Beni derde salan gelsin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

GÜNAH PERDELERİ

 

Bu mahzun kalbime, veren teselli

Ma’budum maksudum, ve İlahımdır

Dembedem lütfuyla, eyler tecelli

Gönül ikliminde padişahımdır!

 

Hâlıktan gayrıya, arzı hal etmem

Gayrıdan umarsam, tevhide yetmem

Billah kapısını, bırakıp gitmem

Ruhumun Kâbesi, kıblegâhımdır!

 

Nail olmak diler, maksuda gafil

Etmeden gönülden, ağyarı zail

Ahmedim olamam, Vahdet’e vasıl

Önümde perdeler, hem günahımdır!

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------

 

 

 

 

    

 

EY GÖNÜL

 

Bu, gaflet kefenini yırt, ten kabrinden çık yeter

Ki, “Ölmeden evvel ölün”, buyurdu Hayrül Beşer..

Göçüp Vahdet diyarına, Semt-i Yare et sefer

Geç bu resmü riyadan sen, Bahr-i aşka dal gönül!

 

Kasret-i surette kalma, Vahdet-i mânaya dal

Lâmekân şehrine varıp, huzur-u Hazrette kal

Boşa dünyayı Ahmed’im, gönlünü sevdaya sal

Kuru laftan bir şey çıkmaz, bula gör hâl ey gönül!

 

 

 

 

 

 


YALNIZ O’DUR

 

 

Veren O’dur, alan O’dur

Gamu derde salan O’dur

Başkasına gönül verme

Çünki Baki kalan O’dur.

 

Ne umarsın halktan sevab

O’dur müfettihel ebvab

Her feryada verir cevap

Arzuhalin bilen O’dur.

 

O’nu bil sen, O’nu bul sen

Hiç kimseye olma kul sen

Bahri vahdette boğul sen

Mabudun hem Mevlan O’dur.

 

Aziz eden hakir eden

Ğani kılan fakir eden

Şakirü hem zakir eden

Beni hayran kılan O’dur.

 

Çirkef-i şirk-i hafîde

Mürayi, gezme beyhude

Halkı unut, daim “hu”de

Çün her derde derman O’dur.

 

Gönül beytin puthanedir

Ya bu kuru da’va nedir?

Halktan bilen, divanedir

Her imdada gelen O’dur

 

Üzülme sen, söverlerse

Hem güvenme, överlerse

O’ndan bil, ger, döverlerse

Belalara salan O’dur

 

Onun irade, ihtiyar

O’nun kuvvet ve iktidar

As benliğin, et intihar

Evvel, Ahir el’an O’dur.

 

Hepsi düşman olsalar halk

Ne gam, eğer dost ise Hak

Gel rızasın almaya bak

Ezel, Ebed sultan O’dur.

 

Ahmet, sermayeyi saçma

Her bağda gül olup açma

Kapusunu koyup kaçma

Mecnun isen, Leyla O’dur.

 

 


EY SEVGİLİ

 

Gaflet; Sen’siz hülyalarım

Zulmet; Sen’siz rü’yalarım

Hasret; Sen’siz dünyalarım

Tut elimden, ey sevgili!

Tek Sevgili, en  sevgili!

 

Tecelli et, can bulayım

Temelli, Tur’da kalayım

Kulun, kurbanın olayım

Tut elimden, ey sevgili

Tek Sevgili, en sevgili!

 

Habibimsin, hasretimsin

Sahibimsin sohbetimsin

Tabibimsin, talebimsin

Tut elimden, ey sevgili

Tek Sevgili, en sevgili!

 

Al şefkatın kollarına

At vuslatın yollarına

Kat bahtiyar kullarına

Tut elinden, ey sevgili

Tek Sevgili, en sevgili!

 

Bakma yüzüm karasına

Koy dostların arasına

Çare gönlüm yarasına

Tut elimden, ey sevgili!

Tek Sevgili, en  sevgili!

 

Hadsiz günahım kirim var

Ne derman ne hekimim var

Ya Senden gayri kimim var

Tut elimden, ey sevgili

Tek Sevgili, en sevgili!

 

Aklımı alan aşkındır

O yüzden Ahmet, şaşkındır

Rahmetin daim taşkındır

Tut elimden, ey sevgili

Tek Sevgili, en sevgili!

 

 

 

MEDET

 

Ne lokman çaredir, ne İsa Nebi

Meğer Sen’den ola, merhemim benim!

Her yer gurbet bana, herkes ecnebi

Geçmez bu  pazarda, dirhemim benim!

 

Sevgilim, sohbetin gözümde tüter

Bu hasret yarası, ölümden beter

Her nazın çekerim, darılma yeter

Medet kıl, ey Rabbi Rahimim benim!

 

Nefisler azgındır, arzular arsız

Ruhum rahatsızdır, gönlüm karasız

Gayrı kâr eylemez, ilaç yararsız

Günbegün artıyor, dertlerim benim!

 

 

 

 

 

 

 


HİKMET GONCALARI

 

 

 

İLTİCA

 

Şeytandan Rahman’a

Kahrından lütfuna sığındım!..

Günahımdan Gufranına

Azabından affına

Ve Sen’den, yine sana sığındım!..

 

Sultan’dan Sübhan’a

Nefsimden Ruhuna sığındım!..

Celalinden Cemaline

Adlinden keremine ve kemaline sığındım!..

 

Her şeyden Sana

Herkesten Sana sığındım!..

Ahmet’ten Ahadiyyetine

Zahmetten rahmetine sığındım!..

Ey Rabbim, Sahibim, Efendim!..

Ben’den Sana

Ve Sen’den, yine Sana sığındım!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÜYA İMİŞ

 

Seyrangahtır cümle cihan

Ruhundaki reyhan imiş

Ayrı varlık sanma ey can

Hakkı gören, hayran imiş.

 

San ki hülyadır kâinat

Aynı rüyadır bu hayat

Zanneden, madde hakikat

Bil, Karun-u Haman imiş.

 

Ruh ekranında gördüğün

Bütün evren... Matem, düğün

Yeni baştan hep dünü gün

Bu yaratılış, her an imiş.

 

Nakış nakış ören kimdir?

Bin bir gözle gören kimdir?

Ağlatıp güldüren kimdir?

Ol hekim-ü Hennan imiş.

 

Küçük bir alemdir insan

Arş-ı Kürs, kalemdir insan

Hem esmayı alimdir insan

Cahil olan hayvan imiş.

 

Birliği bul, benliği at

Dirliği bul, kemliği at

Yola koyul, tenliği at

Yardan uzak, hicran imiş.

 

Zulm ile zahmeti bırak

Mahluka rahmet ile bak

Olma Haktan Ahmet ırak

Gaflet sonu, hüsran imiş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O’DUR

 

Alem aynasında kendi cilvesin

Her daim sanatın seyran edendir.

Gönül ekranında bin bir gölgesin

Seyreden ruhları, hayran edendir.

 

İnsan suretinde parlar cemali

Her şeyde aşikar olur Kemali

Bu devri daimin yoktur zevali

Dost ile vuslatta bayram edendir.

 

Hayr ile Rahmanı, şerle şeytanı

Cemalle celalin savaş meydanı

O Allah bozar mı ahd-ü peymanı

Yalvaran kuluna derman edendir.

 

Her işi yapan O, yaptıran da O

Hidayet Ondandır, saptıran da O

Gönlümü sevdaya kaptıran da O

Kimi şadan, kimi giryan edendir.

 

Hayali hakikat sanar cahiller

Bu fani rüyaya kanar gafiller

Hasret ateşiyle yanar zahitler

O hilkat bağında tayran edendir.

 

Gerçek yalnız O’dur gayrısı hayal

Ezelden ebede, tecelli bu hal

Benliğin vahdette bulunca zeval

Ol canan canlarda devran edendir.

 

Bu sırrı sultandır, Ahmedim sakın

Hep visale döner feleği çarkın,

Ölmeden kemale ermeğe bakın

Bu yüzden Kur’anı ferman edendir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİKMET

 

Cümle alem tek bir vücut

Canı, Ruh-u Muhammet’tir

Her şey eder, tesbih, sücut

Aklı, Nur-u Muhammet’tir.

 

Nebi, necm-i hidayetmiş

Tecelli, mimsiz Ahmet’miş

O Hak, sübhanüs-Sametmiş

Aşk, huzur-u muhabbettir.

                      

Sen bizi yoktan var ettin

Zatından haberdar ettin

Şükür, arz-ı didar ettin

Ki zuhur-u merhamettir.

 

Ahmet Hocam çık aradan

Her an zahir bak Yaradan

Fark edilir, ak karadan

Bu şuur-u Mehdiyyettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH, YARİM!
 
Ayan oldu bin bir ismin esrarı

Hikmet pınarları çağladı, Yarim!

Gider bu gönlümden derdü efkârı

Günahlar yolumu bağladı, Yarim!

 

İnayet kıl bu gafletten uyanam

İçim dışım aşk rengine boyanam

Senin hasretine nasıl dayanam

Ayrılık yüreğimi dağladı, Yarim!

 

Eyvah gölgeleri gerçeği sandım

Dünyaya aldanıp, rüyaya kandım

Tecelli tahtında cilvene yandım

O günden, gözlerim ağladı, Yarim!

 

Boş bakınma sakın, sağı soluna

Koş Ahmedim sadıkların yoluna

Merhametin merhem oldu kuluna

Cümle yarelerim sağaldı, Yarim!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURBAN OLAYIM

 

Hakikat sevdasına yandığım Dilber

Cilveli bakışına kurban olayım!

Mutluluk mesajına kandığım Dilber

O yürek yakışına kurban olayım!

 

Cümle alem aşıkın, Sultanım Sen’in

Ateş yakmaz değdiği yeri, busenin

Sevginle sarhoşum, suçu yok kâsenin?

Gönlüme akışına kurban olayım!

 

Bedenim zindanda ya, benliğim hürdür

Gördüğüm her şeyde Sen.. aynı mühürdür

Hakkı inkar da, itiraz da küfürdür

Gerçeği haykırışına kurban olayım!

 

Senin davan Hüdadır, heva değildir

Hem başkaları derde deva değildir

Gel Ahmedim bu gaflet reva değildir

Yıldız yıldız çıkışına kurban olayım!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECELLİ

 

 

İnsan, Rahmanın aynası

Misal, kamil insan imiş

Ne gayrısı, ne aynısı

Bunu bilmek irfan imiş

 

İnsan gerek, iman ola

Yoksa aynı hayvan ola

Kur’an derde derman ola

Bu en büyük ihsan imiş

 

Kim mürai şarlatandır

İnsan suretli şeytandır

Hainin kalbi taştandır

Söz kâr etmez, Haman imiş

 

Sen-Beni kaldır aradan

Tecelli etsin Yaradan

Seçmeli akı karadan

Çün bu bir imtihan imiş

 

Alem gölge resimdir, bil

Kader kısmet kesindir, bil

Niyet, gayret işindir bil

Mükellef insü can imiş

 

 

Ahmet Hoca, ahdini tut

Allah’tan gayrıyı unut

Ondan başka var mı umut

Tevhit, aynı izan imiş

BAYRAM OLUR

 

Bulaşsan aşkın nehrine

Ulaşsan gönül şehrine

Katlansan vuslat nehrine

Cemalüllah seyran olur

 

Ne göklerde ne de yerde

Gözü açık gönüllerde

Kalksa aradaki perde

Hakkı gören hayran olur

 

Gören kim ve bilen kimdir

Her şey hayal, o hekimdir

Sen-Ben sadece vehimdir

Akıl kuşu tayran olur

 

Resmü riyadan kurtulsan

Nefsi rüyadan kurtulsan

Gaflet deryadan kurtulsan

Ahmet Hoca, bayram olur

 

 

 


ŞUUR

 

Nefsinle fâni ol ki, beka bulasın

Sonsuzluğun yolu fenâdan geçer

Terbiyeni takın ki takva bulasın

Kulluğun yolu, hamdü senadan geçer

 

Geçmiş ve gelecek hep şu andadır

Olmuş ve olacaklar huzurundadır

Kamiller bu gerçeğin şuurundadır

Olgunluğun yolu ilm-i manadan geçer

 

Halin gibi, hayalin de düzelttir

Huzurda kal sana düşen edeptir

Bil ki gaflet, mahrumluğa sebeptir

Mevlâyı özleyenler dünyadan geçer

 

Ahmedim, bir hiçsin, unut sen seni

İkilikten kurtul, at vesveseni

Tüm zerrâtı âlem duysun sesini

Dere-i nefsi atlayan, deryadan geçer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YALNIZ O (CC)

 

Her şey Onda, her şeyde O

La mekandır, her yerde O

Yalnız O var, gayrı hayal

Cahiller sorar, nerde O?

 

Gül, bülbülde, cümle canda

İnci, yakut ve mercanda

Mü’min melek heyecanda

Gündüzde O, seherde O

 

Kaçan tayda, uçan kuşta

Bahar yazda, kara kışta

Her güzelde, her nakışta

Tecelli eder her ferde O

 

Ruhlar farklı frekansta

Bazen güler, bazen yasta

Kimi sağlam kimi hasta

Şifa veren her derde O

 

Yok eşi benzeri, tektir

Yürüyor çizdiği takdir

Musibetle eyler tekdir

Tüm acı, ekşi, şekerde O

 

Kulluğun bil, Ahmet Hoca

Hep seninle, er miraca

Gönlün Kâbe, yürü hacca

Şükür, zikir, fikirde O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTLU GÜNÜMÜZ

 

Yöneldik sonsuzluğa

Bitti putlu günümüz

Dayanmam Onsuzluğa

Şükür kutlu günümüz

 

Şereftir bu kuluna

Ki can vere yoluna

Vurun aşk davuluna

Çünkü, mutlu günümüz

 

Anla ki bu dünya boş

Cenneti alaya koş

Şehadet şerbeti hoş

Artık umutlu günümüz

 

Cam ver, mercan bulasın

Ten ver ki, can bulasın

İki cihan bulasın

Ebet yurtlu günümüz

 

Ahmet rahmeti özler

Canlar, cananı gözler

Dosta selam bu sözler

Bitti kurtlu günümüz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜBHANA DOĞRU

 

Kendimi bulunca, Sen’i aradım

Ömrüm adım adım, hep sona doğru

Seni anladıkça aslıma vardım

Şimdiki yollarım hep Sana doğru

 

Dünya tecellinin bir bölgesidir

Gördüğüm gerçeğin bir gölgesidir

Varlığım vahdetin bir belgesidir

Çevirdim gönlümü Sübhana doğru

 

Hakikat yolunda hep yaya kaldım

Dünyaya aldanıp, hülyaya daldım

Şükür Ahmedimi Mevlaya saldım

Gayrı yönelmişim ihsana doğru

 

 

 

-------------------------------------------------

 

 

 

 

GÜL YÂRİM

 

 

Bu gönlüm hep bayram eder

Şükür yüze güldü yarim

Seyredeni hayran eder

Hep bahardır, gül diyarım

 

Dostu arar, lale sünbül

Ersin muradına bülbül

Et Ahmedi kurban kabül

Aşk kalmasın gülde, yarım

 

Var Sen’sin, hem varlık Senin

Yar Sen’sin, ki, aşk eserin

Çok ağlattı bu hasretin

“Gel, Sen de gül” de, yarim

 

 


AVARE GÖNLÜM

 

Nefha-i ruhundan, değse özüme

Gayrı meyleder mi, ağyare gönlüm

Hikmet cilasından çekse gözüme

Gafil seyreder mi, avare gönlüm

 

Kır heva putların gönül Kâbende

Varlık ve vücudun, kalsın kefende

Ben mi alemdeyim, alem mi bende?

Bilse hiç düşer mi, ah zare gönlüm

 

Ruhum aynasında Dostun cemali

Her şeyde tecelli, O’nun Kemali

Seyreden Baki’dir, yoktur zevali

Sır değil gerçek, aşikare gönlüm

 

Ahmedim bu gaflet aynı zehirdir

Her derdin ilacı, ilim zikirdir

Münafık yüzü pak, hep özü kirdir

Sen özünü dönder, Hak yare gönlüm

 

 

--------------------------------------------------

 

 

SEN’SİN

 

İbret gözüyle görüp de, hayran olduğum

Her güzeldeki güzellik, vallahi Sen’ sin

Ey sanatına bakıp da seyran olduğum

Gonca güldeki özellik, vallahi Sen’ sin

 

Hilkat eserlerindeki harika dekor

Hikmet tezgahında hep kudretin dokur

Sular sana çağlar, rüzgar hu okur

Baharlardaki tazelik, vallahi Sen’ sin

 

Gün gibi aşikarsın, hem sır gibi saklı

Kalbim çok şey duyar ama, dilim yasaklı

Alem görüntüdür diyen erenler haklı

Suretlerdeki gizemlik, vallahi Sen’ sin

 

 


O KİM?

 

Alem aynasında her şey görüntü

Gah melektir, gahı insan olan kim ?

Şekil ve suretler, nurdan bir örtü

Gahı münkir, gah müslüman kılan kim ?

 

Ezelden ebede  bu bir kanundur

Ölüm bir doğuştur, sanma sonundur

Vücud O’na mahsus, varlık O’nundur

Gahı felek, gah asuman olan kim ?

 

Hepsi bir seraptır, hacim ve ebat

Tecelli cilvesi, cümle tabiat

Mevsimler, madenler, hayvanü nebat

Gah perişan, gahı sultan kılan kim ?

 

Bu kesret alemi, zıtlar harmanı

Kimi şeytan arar, kimi Rahmanı

“Hayır-şer Allah’tan” kamil imanı

Gahı Yezid, gahı Selman kılan kim ?

 

Tenzihte “Ahed”dir, teşbihte Ahyed

Sureti Rahmandır, Hazreti Ahmed

Zamandan, mekandan münezzeh, Samed

Daim Mennan ve de Sübhan olan kim ?

 

Seven, yar yolunda çeker zahmeti

Hizmet ve hikmetle bulur rahmeti

Bir fasık, bir aşık olan Ahmet’i

Gahı sefil, gah Süleyman kılan kim ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŞK NEDİR?

 

Aşk, imandır, irfandır, aşk sevgi ve sevdadır

Aşk gölge görüntüleri gerçekle değişmektir

Aşk davadır, cihattır, aşk canları fedadır

Ve aşk, dertleri veren, dost ile sevişmektir.

 

Aşk pişiren ateştir, yakıp bitiren değil

Aşk hakiki bilinçtir, aklı yitiren değil

Daim sabır işidir, usanç getiren değil

Ki şeytan ve nefisle, sürekli güreşmektir.

 

Aşk bir iddiadır ki, senden isbat istenir

Doyumsuz bir değirmen, kurban ile beslenir

Varlığın vermeyenler, reddedilip terslenir

Aşk, ölmeden ölmenin sırrına erişmektir.

 

Bil ki, şeriat, tarikat yoldur, tutasın

Marifet ve hakikatle doldur kalb tasın

Aşk acı bir ilaç, hep desturla yutasın

Amaç, benlik buzların, deryada eritmektir.

 

Aşk, zikirdir sevgiliyi, aşk fikirdir Ahmedim

Aşktan nasibi olmayan, çok fakirdir Ahmedim

Günah kalbi körletir, hepsi kirdir Ahmedim

Aşk bu nefis putlarını kırmaya girişmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIR

 

Sade Allah vardır, gayrısı yoktur

Vahid-i Kahhardır, ayrısı yoktur

 

Vuslat, marifettir; Hakkı bilmektir

Gönül defterinden, halkı silmektir

 

Beden zindanında ruhlar hapistir

Alem dedikleri, hepsi “nefis”tir

 

Yer-gökteki her şey O’nun nurudur

Mevcut O’dur, diğerler zuhurudur

 

Sureti insan, ama sireti hayvan

Gerçeği bilmeyen, gölgeye hayran

 

Evren bütünüyle bir tecellidir

Sen-ben dedikleri bir tesellidir

 

Ahmet Hoca, mirat-ı Hak, insandır

Ademde görünen, suret-i Rahmandır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYVAH!

 

Gönlümü kapladı kasvet

Gözleri kör kuşa döndü

Vahdet huzuruna hasret

Gül mevsimim kışa döndü

 

Nefsimi tımar etmedim

Kalbimi imar etmedim

Salih amel kâr etmedim

Ömür çarkı boşa döndü

 

Aldattı dünya rüyası

Mahvetti şirki, riyası

Hayatım gaflet deryası

Elli altmış yaşa döndü

 

Benliği at, birliğe er

Kemliği at, dirliğe er

Nefs elinden hürlüğe er

Fırsat yine başa döndü

 

Dosta ermektir muradım

Hasret acısı feryadım

Lakin nefsim her adım

Uzaklaşıp taşa döndü

 

Sözler özünü yansıtır

Tavrın ruhun aynasıdır

Belki bugün son şansıdır

Cansız beden naşa döndü

 

Zikir derdim devasıdır

Vuslat gönlüm duasıdır

Dava Allah davasıdır

Ahmet Hoca Haşa, döndü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYAL VE GERÇEK

 

Ne büyük bir sanatla yaratıyor ki Rabbim

Her şey ayrı hizmette, hepsi farklı biçimde

Ben kendimi alemden bir zerre zannederdim

Oysa şimdi bildim ki, alem benim içimde

 

Kainat ve tabiat, anladım hepsi hayal

Ruhumun ekranına gösteriyor, Zülcelal

Sahici zannettiğim her şey yapay ve sanal

İmtihanım, hayra yönelip, doğru seçimde

 

Ne renk var dışarıda, ne tat ne de koku

Ne madde var aslında, ne hücre ne doku

Her yerde sen O’nu gör, her şeyde O’nu oku

Yediğin her lokmada ve her yudum içimde

 

İnsan beyni mükemmel televizyon misali

Ses ve görüntüler hep, elektrik sinyali

Ahmedim, mümin ruhlar arzuluyor visali

İster Mekke’de olsun, ister Hint’te, Maçin’de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURBAN OLDUĞUM

 

Sen’sin sürurum, Sen’sin huzurum

Zatına da kurban, sıfatına da

Bağışla ilahi suçum, kusurum

Şanına da kurban, sanatına da

 

Ulaştır yolumu, yönüm sanadır

Şükür ihsanına, hamdü senadır

Hayr eyle halimi, rağbet sonadır

Rahmana da kurban, Sultanına da

 

Zikrinle fikrinle geçsin her anım

Huzura ermeğe çıksın fermanım

İlahi sendedir, Sen’ de dermanım

Aşkına da kurban, bu sevdana da

 

Alimü amil kıl hükmü Kur’ana

Ne olur kavuştur, rahı rıdvana

Ahmedin gelmiştir sana kurbana

Esmana da kurban, Sübhanına da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAFLET

 

Gaflet beni alt eylemiş

Rabbım uyandır gönlümü

Nefsim nice halt eylemiş

Rabbım uyandır gönlümü

 

Eyvah ki gaflete daldım

Kalbimi kasvete saldım

Tembellikle geri kaldım

Rabbım uyandır gönlümü

 

Kusuruna kılıf arar

Ayıbına ipek sarar

Boş kuruntu neye yarar

Rabbım uyandır gönlümü

 

Riya, kibir, haset, fesat

Boşa gitti ekin, hasat

Dünya olmuş bütün maksat

Rabbım uyandır gönlümü

 

Yalama olmuş yalanla

Damarı dolmuş haramla

Kurtar gafletten Kur’anla

Rabbım uyandır gönlümü

 

Nefsimiz en büyük düşman

Nefse uyan olur şeytan

Ahmet kulun şimdi pişman

Rabbım uyandır gönlümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADER

 

Alem madde değil, bir görüntüdür

Mesafe yanılgı, mekanı hayal!

Sebepler hikmeti saran örtüdür

Dezgahı bir algı, dükkanı hayal!

 

Dağları, ovaları, yolları vehim

Arabası, atları, yuları vehim

Haftaları, ayları, yılları vehim

Bütünü bir an, zamanı hayal!

 

Yalnız Allah Hak’tır, Kur’an hakikat

Aynı bir rüyadır, tümüyle hayat

Kimisi dünyaya tapıyor, heyhat

Makamı seraptır, devranı hayal!

 

Mucize, rüyayı gerçek sanırsın

Gah dünyaya dalar, gah usanırsın

Niyetinle günah, sevap alırsın

Sapta yok tanesi de, samanı hayal!

 

Ruhun ekranında kader filmini

Bugün de seyrettin bir dilimini

Gayrı öğren artık hikmet ilmini

Hastalık, dert bir his, dermanı hayal

 

İnsanların çoğu zanna kapılmış

Zerresi değişmez, plan yapılmış

Senlikle, benlikle yoldan sapılmış

Ne odun var ne ateş, dumanı hayal!

 

Hayal ama yok değil, hepsi vardır

Gel cenneti kazan ki, ebedi kardır

Gılmanı yoldaştır, hurisi yardır

Dünyanın varlığı, vatanı hayal!

 

Her varlık şaheser, ibretle seyret

Ki duyasın ilahi sanata hayret

Ruhen olgunlaşmak üzere gayret

Beden fani, dostu, düşmanı hayal!

 

Sen hayalden kurtul, hakikate bak

Her an tecellide, hep cenabı Hak

Ahmet Hoca yeter, gafleti bırak

Allah gerçek, gayrı tamamı hayal! 

LÜTFEYLE!

 

Nur cemalin görünce, gözlerim pürnur olur

Bir yüzüme gülünce, bu gönlüm mesrur olur

Aklımı baştan alan, ey sevgili, sevdandır

Rahm eylesen gönlünce, viranem mamur olur

 

Kime açam halimi, derdimi dinleyen yok

Hasretinle harabım, benimle inleyen yok

Nimetin nihayetsiz, keremin bilmeyen yok

Lütfu ihsan eylesen, Ahmedin mebrur olur

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

FERYADIM

 

Böcekler ne anlar sevda dilinden

Bülbülün feryadı güle karşıdır

Bir aşıklar bilir, Ahmet, halimden

Gülüp eğlendiğim, ele karşıdır

 

Hasret ateşiyle kavrulan bilir

Sevda rüzgariyle savrulan bilir

Benim gibi bin kez devrilen bilir

Akan göz yaşlarım, sele karşıdır

 

Sen oldun sevabım, sevincim, ey dost

Sendendir başarım, bilincim, ey dost

“Bir”e yettim, olmaz ikincim  ey dost

Gönül nağmelerim, dile karşıdır

 

Tevhide varanlar, terkeder varın

Vuslattır ötesi, gaflet duvarın

Yemek ve yatmaktır derdi davarın

Bu sözlerim ehl-i hale karşıdır

 

 

 


ALLAH’IM!

 

Dünya ve ahirette bırakma zorda

Al, cennet evinde barındır Allah’ım!

Ne yorgunluk ne yılgınlık var orda

Çünkü selamet diyarındır Allah’ım!

 

Artır ilmü irfanımı, iman nurumu

Koru İslami izzetimi ve onurumu

Aslına kavuştur bu garib ruhumu

Kirden kötülükten arındır Allah’ım!

 

Bu kalbimi zikrin ile zevklendir

Her halimi şükrün ile şevklendir

Gönül evim fikrin ile şenlendir

Olsun viraneler bayındır Allah’ım!

 

Kurtar bu gönlümü nefsü hevadan

Hem kes alakamı tüm masivadan

Gaflet uykusundan, kuru sevdadan

Bu Ahmet kulun uyandır Allah’ım!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVDALANDIM

 

Sevdalandım, sevdalandım

Ben bu derdi senden aldım

Eller erdi muradına

Eyvah ki ben, yaya kaldım

 

Aşkın beni, aşkın beni

Bak eyledi şaşkın beni

Ey dost, çektiğim hasretin

Daha nice yaksın beni

 

Erisin yürek yağlarım

Kurusun dünya bağlarım

Kalksın aradan perdeler

Seninle geçsin çağlarım

 

Sübhan sırların duyana

Aşıklar nasıl dayana

Ahmet kulun seni özler

Al gönlümü senden yana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEŞBİH VE TENZİH

 

“Hak Adem’i kendi suretinde yarattı”[3]

Muhammet!’te tam tecelli etti Sultanım.

“Allah en son adımını ol “vecc”e attı”[4]

Gönüllerimiz teselli etti Sultanım.

 

“Rüzgara sövmeyin, Rahman’ın nefesidir”[5]

“Zamana sövmeyin, Allah’ın kendisidir”[6]

Rü’yet müjdesi veren, Nebiler Nebisidir

Şükür, cenneti temelli etti Sultanım.

 

Zatı münezzehtir, şekilden ve cisimden

Alemler bir görüntüdür, canlı resimden

O tecelli eder filmin, her karesinden

Gönül sazımı kırk telli etti Sultanım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİM GELSİN?

 

Yari, yarası olanlar, yarası yar olan gelsin

Gönlünde bahar havası, kafası kar olan gelsin.

Hesabı olan riyakâr, hasbi olan fedakârdır

Sevdası aleme sığmaz, dünyası dar olan gelsin.

 

İkilik şirkinden uzak, kader sırrına kavuşan

Kesrette vahdeti bulan, vuslat zevkine karışan

Cümle cihanda barışık, canlı cansızla konuşan

Hasret ateşiyle işi, hep ahu zar olan gelsin.

 

Azraile ödül verir, ölümü öldüren erler

Zalimlere izzetlidir, mazlumu güldüren erler

Hem, marifet bahçesinde, hikmet gülü deren erler

Nefsiyle bin kere ölüp, Hak ile var olan gelsin.

 

Ahmet Hoca bil ki gaflet, tüm gönüllere zehirdir

Bu derdin ilacı, ilim ibadet, fikir zikirdir

Tembellik ve benlik, ruhu öldüren manevi kirdir

Rahman’a yönelip, şeytanı taru mar olan gelsin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLAH’IM!

 

Kim yaratabilir dünyayı

Bu kadar güzel

Kim döşeyebilir, Senden gayrı

Bu kadar şirin dağı, ovayı

Kim dizebilir, Allahım

Yerli yerine yıldızları

Hangi el..

Ve kim tecelli edebilir, her an

Bu kadar mükemmel..

 

Bir sen yağdırabilirsin

Yağmurları bu kadar bereketli

Bir Sen, yüzdürebilirsin dümensiz

Güneşi, Ayı

Senden gayrı kim verebilir, Ey Rahman

Verdiğin dertlere devayı..

 

Bir Sensin

Yoktan var edebilen

Bütün evren Senin eserin

Büyük Sensin.. Güzel Sensin.. Yüce Sen

Rahmetin bol

Affın geniş

Aşkın derin...

                                     

1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALEYHİSSALATÜ VESSELAM

EFENDİMİZ’E (SAV)

 

 

 

EY RESÜL

 

Ey Resul-i Ekrem, Nebiyy-i zi Şan

Gözlere güzellik, cemalin yeter...

Alemlere rahmet, ey şah-ı cihan

Her hususta örnek, kemalin yeter...

 

Ahed’dir, Ahmed’de tecelli eden

Bu fakiri mü’min, musalli eden

Kararsız gönlümü teselli eden

Bir anlık teşrifin, visalin yeter.

 

Duygularım derin, sığmıyor dile

Sensiz gönlüm garib, netsem nafile

Hasretinle  Ahmed kavrulsa bile

Ruha huzur veren, hayalin yeter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEL YA RESULALLAH

 

Ya Habibellah, himmet, şefaatin gel artık

Ey Resuli Kibriya,  şeriatin gel artık

Bizi yalnız bırakma, şefkatinle gel artık

 

Gel görki, yaşlı dünya zindana döndü Sen’siz

Kural koydu krallar, hep kitapsız sünnetsiz

Bu çağdaş firavunlar, şeytandan da şerefsiz

 

Ey Resuli Zişanım; rahmin, şefkatinle gel

Bizi garip bırakma; sünnet sisteminle gel

 

Adil düzen deyince, isyan eder adiler

Ayet hadis okuyan, suçlu bulur kadiler

Ey vah ki arslanlara, amir oldu kediler

 

Gel Ey Resuli Zişan; rahmet, şefkatinle gel

Bizi öksüz bırakma, Hak şeraitinle gel…

 

Mehdi medeniyeti, kurulsun artık, yeter

İslamiyetsiz dünya, cehennemden de beter

Yıllardır bekliyoruz, hasret gözlerden tüter

 

Gel Ey Resuli Zişan, rahmet, şefkatinle gel

Bizi mahrum bırakma, sevgin sisteminle gel

 

Kur’ana sırt çevirdik, bin pişmanız Efendim

Gel görki halimizi, perişanız Efendim

Şefaat Ya Resulellah,  muhtacınız Efendim

 

Ey Resuli Kibriya, üstün kereminle gel

Bizi böyle bırakma, arzı cemalinle gel,

 

Kudüs işgal edilmiş, Filistin feryat eder

Siyonistler kudurmuş, barışı berbat eder

Batılılar barbardır, zalime imdat eder

 

Gel Ey Resuli Zişan, rahmin, şefkatinle gel.

Bizi mahzun bırakma, bol şefaatinle gel

 

Medeniyet medinesi, Sen’siz harab, Ey Nebi!..

Ne mimber mutlu Sensiz, ne de mihrab, ey Nebi!..

Sensiz Cihan Ahmed’e, bir ıztırab, ey Nebi

 

Gel Ey Rasuli Kibriya, sevgin şefkatinle gel

Bizi böyle bırakma, sünnet sisteminle gel

Yolunu bekliyoruz bak, hasretle asırlardır.

Gel ey sevgili! Aziz ruhaniyetinle gel.

SEVGİLİM

 

Sevgilim bu ne sevdadır

Aşkın benden aldı beni

Gönül bülbül-i şeydadır

Hep efgana saldı beni

 

Yoktur ki gönlümün dili

Anlatamam ben bu hali

Bu ne beladır Sevgili

Yerden yere çaldı beni

 

Baştan aklım alan dilber

Terin güldür, kokun amber

Fahri alem son Peygamber

Aşkın mecnun kıldı beni

 

Senden gayri görmez gözüm

Sensin fikrim, sensin sözüm

Seninle gecem gündüzüm

Yetiş derdin deldi beni

 

Ya Resul sana muhtacım

Sende her derde ilacım

Günbegün artıyor sancım

Şükür sevdan bildi beni

 

Kapuna geldim reddetme

Ahmed’i bîmurad etme

Hem kulunum azad etme

Zira aşkın buldu beni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EY NEBİ (SAV)

 

Bitti zulüm ve küfür

Ey Nebi, geldin şükür!

Alem mutlu, gönül hür

Ey Nebi, geldin şükür!

 

Melekler kanat kanat

Geldi fahri kâinat

Puta, tağuta inat

Ey Nebi, geldin şükür!

 

Şirkten azad eyledin

Gönlümüz şad eyledin

Bizi irşad eyledin

Ey Nebi, geldin şükür!

 

Tevhid zuhura erdi

Alem huzura erdi

Mü’min şuura erdi

Ey Nebi, geldin şükür.

 

Mutlu Ahmet garîbi

Şükür geldin ey Nebi

Miraçtan döner gibi

Ey Nebi, geldin şükür!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YA RESULELLAH!

 

Gönül volkan dağına

Karsın Ya Resullellah!

Seven cennet bağına

Varsın Ya Resulellah!

 

Dünya fani fenadır

Kapım kutlu penah’dır

Şeref Seni senadır

Kârsın Ya Resulellah!

 

Saadet pederinden

Hidayet önderinden

Aşkın beni derinden

Sarsın Ya Resullellah!

 

Hayat verdin ölüme

Işık serdin önüme

Şu sahipsiz gönlüme

Yarsın Ya Resullellah!

 

Alemlere rahmetsin

Zalimlere zahmetsin

Sen sonsuz Nur Ahmet’sin

Varsın Ya Resullellah!

 

Bahar çiçek balında

Cihat davet yolunda

Kudret hikmet dalında

Barsın Ya Resullellah!

 

Haktır hak şeriatın

Ümidim, şefaatın

Şefkattır tarikatın

Zarsın Ya Resullellah!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFENDİM

 

Kara sevda mıdır nedir?

Gören sanır divanedir

Gayri hepsi bahanedir.

Efendim özledim seni...!

 

Nerye baksam Sen gördüğüm...

Dilim dönmez, çün kördüğüm.

Vuslat bana bayram düğün

Cananım, özledim seni!

 

Bilmem ki bu hayret midir?

Kesret içre vahdet midir?

Bu aşk mıdır, hasret midir?

Sultanım, özledim seni...!

 

Zehir oldu suyum aşım

Hüzün, devamlı yoldaşım

Bunalıma düştü başım

Efendim, özledim seni...!

 

Kalbte iman başta tacım

Cananım sana muhtacım

Sende her derde ilacım

Efendim, özledim seni...!

 

Bağışla suçum, günahım

Güldür yüzüm, dinsin ahım...

Emîrim, Sultanım, Şahım.

Efendim, özledim seni...!

 

Ümidim var bir gün elbet

Bizlere de gelir nöbet

Vuslat olur ilel ebet

Ah yarim özledim seni!

 

Baştan aklım alan dilber.

Beni derde salan dilber

Böyle mecnun kılan dilber

Cananım özledim seni!

 

Ahmedin, kulun kölendir.

Yolunda bin kez ölendir

Vuslatın bayram şölendir

Sultanım, özledim seni!

YA RESULELLAH

 

Halimiz nola mahşerde

Cümle alem düşer derde

O dar günde seni nerde

Bulayım ya Resulellah

 

Selatullah, Selamullah
Aleyke ya Resulellah

 

Sana geldim eya Sultan

Lütfeyle derdime derman

Uğuruna canımı kurban

Kılayım ya Resulellah

 

Selatullah, Selamullah
Aleyke ya Resulellah

 

Sana geldim yas içinde

Bu gönlüm kir pas içinde

Hep ömrüm iflas içinde

Nolayım ya Resulellah

 

Selatullah, Selamullah
Aleyke ya Resulellah

 

Rahmeyle gel şefaat kıl

Ümmetliğe eyle kabul

Efendimden uzak, nasıl

Kalayım ya Resulellah

 

Selatullah, Selamullah
Aleyke ya Resulellah

 

Ahmet kulun boynun eğer

Seni görmek ister meğer

Uğurunda ölmeğe değer

Köleyim ya Resulellah

 

Selatullah, Selamullah
Aleyke ya Resulellah

 

 

 

 

 

MÜNACAAT

 

Nurunun gölgesidir hep, bütün alemü eflâk

Çünkü buyruldu şanına, Ey dost; Levlâke, levlak...

Lütfundan ayrı düşenler, ebedi olur helak

Rahmeyle hem kerem kıl ki, ihsan umagelmişim.

 

“Hulk-i azim” medholundu, huyuna Dilber senin

Hâşâ kim tay olabilir, tüyüne Dilber senin

İnsü Melek hayran olur, ru’yuna Dilber Senin

Göster cemalin göreyim, seyran umagelmişim.

 

Olur mu hâşâ lâle gül, cemal-i pâkine eş

Zira ki zerrendir senin, kainat, ay ve güneş

Aşkınla döner alemler, zikredüp pervane veş

Yetiş imdada Lokmanım, derman umagelmişim.

 

Ben kimim övgü dizeyim, alemler sultanına

Kur’an “Vennecmi...” buyurdu, Senin yüce şanına

Kusurumdan böyle mahcup, vardığım divanına

Şefaat ya Resulellah, ğufran umagelmişim.

 

Ayağın kiri Efendim, gözlerime sürmedir

Rahmeyle bu garibine, bir halini sor nedir?

Bu Ahmet kulun Ey Nebi, aşkınla divanedir

Ey sultanım Ma’şukumdan, ferman uma gelmişim.

 

 

 

 

 


MEVLAYA YAKARIŞLAR

 

 

 

SENİN OLMAK

 

Huzurunda huzur bulmak

Sohbetinle sürur bulmak

Nazarınla pürnur olmak

Sana ermek diler gönlüm.

 

Sana gelmek, seni görmek

Senin olmak diler gönlüm.

 

Hasretin kalbimi deler

Bana bunamışsın derler

Kalksın aradan perdeler

Sana ermek diler gönlüm.

 

Sana gelmek, seni görmek

Senin olmak diler gönlüm.

 

Senin olmak, sen de kalmak

Vuslat güllerin koklamak

Ellerin olsun bal-kaymak

Sana ermek diler gönlüm.

 

Sana gelmek, seni görmek

Senin olmak diler gönlüm.

 

Gölgeleri gerçek sandım

Geç oldu, lakin uslandım

Resm-ü riyadan usandım

Sana ermek diler gönlüm.

 

Sana gelmek, seni görmek

Senin olmak diler gönlüm.

 

Ahmet der, daim yanarım

Her şeyde Seni ararım

Kalmadı sabru kararım

Sana ermek diler gönlüm.

 

Sana gelmek, seni görmek

Senin olmak diler gönlüm.

 

ALLAH’IM

 

Karda yağan, yelde esen

Her şeyde Sen, her yerde Sen

Çiçek çiçek, desen desen

Gördüğüm Sen’sin Allah’ım...

 

Bu ne düzen, bu ne ahenk

Canlı cansız, hep rengârenk

Kur’an ölçü, Resul mihenk

Övdüğüm Sen’sin Allah’ım

 

Hem Ebedsin, hem Ezel’sin

Kusurun yok mükemmelsin

Ne güzelsin, ne güzelsin

Sevdiğim Sen’sin Allah’ım

 

Ayet, hadis hecelerden

Gündüzlerden, gecelerden

Rükûlardan secdelerden

Sorduğum Sen’sin Allah’ım

 

Ne varsa senin eserin

Lüftfeyle bize kevserin

Bitsin gayrı bu hasretin

Fikrû zikrimsin Allah’ım

 

Dünya da bunca nimeti

Şükür verdin hidayeti

Hem devleti hem cenneti

Lütfet bize Sen Allah’ım.

 

N’olur kusuruma bakma

Beni, benlikte bırakma

Hasret ateşine yakma

Mevlamız Sen’sin Allah’ım

 

Aydınlat ebet nurunla

Şereflendir huzurunla

Kahretme hem, kusurumla

Sahibim Sen’sin Allah’ım

 

İslam Sen’in Hak yolundur

Sadık olan, makbulundur

Ahmet, günahkar kulundur

Ümidim Sen’sin Allah’ım.

GÖSTER

 

Allah’ım öğret esmayı

Hem hakikatı eşyayı

Fikredüp arzı semayı

Hizmet yollarını göster

 

Yanar kalbimiz hasrette

Bayram edelim vuslatta

Ya Rabbi bize kesrette

Vahdet yollarını göster

 

Göz yaşım ceyhun eyleme

Mahcub ve mahzun eyleme

Mahrum-u mecnun eyleme

Nusret yollarını göster

 

Gaflet uykusundan uyar

Aşkın ile dirilt ey Yar!..

Bu fânîde olmaz karar

Cennet yollarını göster

 

Kes Ahmedim feryadını

Cehdeyle bul muradını

Ya Rab, lütfet didarını

Vuslat yollarını göster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞÜKÜR

 

Sensin Ebed ve Ezel

Şükür Allah’ım şükür

Cümle takdirin güzel

Şükür Allah’ım şükür

 

Gönlümü şad eyledin

Kulun irşad eyledin

Ruhum azad eyledin

Şükür Allah’ım şükür

 

Lütfunu yâr eyledin

Kışım bahar eyledin

Arzı dîdar eyledin

Şükür Allah’ım şükür

 

Medet, naçar olmuşum

Aşka düçar olmuşum

Dosta kaçar olmuşum

Şükür Allah’ım şükür

 

Ahmet eyler niyazı

Terkedüp gayrı nazı

Razıyım Mevlam razı

Şükür Allah’ım şükür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YA RAB

 

Senden gelen baş üstüne

Derdin bile hoştur Ya Rab!

Kimi tapar taş büstüne

Sen’den gayri, boştur Ya Rab.

 

Çıkar gönlümden cümlesin

Giydir ferağet cübbesbin

Her anu şan benimlesin

Aşk yolunda koştur Ya Rab.

 

Ahmedin sevginle şaşkın

İmanıma candır aşkın

Dertli duygularım taşkın

Sabrın ile coştur Ya Rab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANA SENİ GEREK MEVLAM

 

Usandım bu boş davadan

Uyandım derin rüyadan

Boşandım fani dünyadan

Bana Seni gerek Mevlam

 

Saadet Seni sevmekmiş

Devlet vuslata ermekmiş

Gayrısı kuru emekmiş

Bana Seni gerek Mevlam

 

Rahmet rengine boyandım

Ya Rab hasretinle yandım

Bilmem ki nice dayandım

Bana Seni gerek Mevlam

 

Kimseler bilmez halimden

Anlamıyorlar dilimden

Gönül geçmez sevgilimden

Bana Seni gerek Mevlam

 

Ne varsa Senin eserin

Lütfeyle bize kevserin

Sırrı sultan seherlerin

Bana Seni gerek Mevlam

 

Herkes gülüp eğleniyor

Benim gönlüm dertleniyor

Dilim zikrin söyleniyor

Bana Seni gerek Mevlam

 

Rahmeyle garip kuluna

Nolur bakma kusuruna

Kabul buyur huzuruna

Bana Seni gerek Mevlam

 

Dar geliyor meydan bana

Senden olur derman bana

Sensiz cihan zindan bana

Bana Seni gerek Mevlam

 

Yeter bu hasret sevdiğim

Önünde boyun eğdiğim

Aşkıyla yana geldiğim

Bana Seni gerek Mevlam

 

Kalksın perdeler aradan

Göster  cemalin Yaradan

Seçmişim akı karadan

Bana Seni gerek Mevlam

 

Hayalinle dost olmuşum

Hasretinle mest olmuşum

Himmet et ki hast olmuşum

Bana Seni gerek Mevlam

 

Zatına biat etmeğe

Yolunda cihat etmeğe

Tâ ki vuslata ermeğe

Bana Seni gerek Mevlam

 

Ahmet kulun kurban sana

Cümle âlem hayran sana

Deli gönül davransana

Bana Seni gerek Mevlam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YALVARIŞ

 

Rahmeyle bu gönlü hasta, kendi naçare ilahi!

N’olur kerem kıl, bu aciz; aşka düçare, ilahi!

 

Eğer tutmazsan elimden, nafile cümle gayretim

Meğer Sen’den ola benim, derdime çare, ilahi!

 

Tüm Rahmet kapıların aç, Eya Müfettihel ebvab

Afvına ümit bağlamış, bu günahkâre ilahi!

 

 

 

 

 


AŞK VE ÖZLEM DUYGULARI

 

 

 

HASRET TÜRKÜSÜ

 

Seherde semaya kanat açarken

Gaflet diyarından sana kaçarken

Bu gönlüm güllere konup uçarken

Bitmez mi bu hasret, vuslat gelmez mi?

 

Hizmetinde gül adam’lar, Efendim

Güler yüzlü, gül endam’lar, Efendim

Göz yaşlarım güle damlar, Efendim

Bitmez mi bu hasret, vuslat gelmez mi?

 

Rüzgar “Hu” zikrinde, sular “Hay” çeker

Bu tevhit tatlısı hem bal hem şeker

Sensiz bu sineme bir hüzün çöker

Bitmez mi bu hasret, vuslat gelmez mi?

 

Ah, aşkın ile sevdalandım, Efendim

Ben bu derdi Senden aldım, Efendim

Hizmetinde  sona kaldım, Efendim

Bitmez mi hasret, vuslat gelmez mi?

 

Kim pişmek isterse, bu aşk yakarmış

Çiğ kalanlar tez bozulur kokarmış

Kalp kirini gözyaşları yıkarmış

Çok ağladı Ahmet, vuslat gelmez mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVGİLİME

 

Gireli can kulağıma – Senin aşkın nidasından

Gönül tavaf eyler daim – Lebbeyk diye sefasından

 

Gafil ne bilsin aşkımı – Görüp mürai sanırlar

Ben Allah’a sığınırım – Cahiller iftirasından.

 

Çevrendekiler incitir – Bizi el yerine koyup

Ne zor imiş cefa ermek – Kişiye aşinasından

 

Seni görmek, sana ermek, senin olmaktır muradım

Bunu bana çok görürler – Hainler ihtirasından

 

Rahmeyle sen Ahmedine, ümidim Sen’sin Efendim.

Ki mahcubum sana karşı, Ben yüzümün karasından.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANA GELDİM

 

Terkeyleyüp yuvam yurdum

Dostun ellerini sordum

El açup kapuna durdum

İhsana geldim Efendim

 

Unuttum namu şanımı

Sardı aşkın her yanımı

Gayrı neyim var, canımı

Kurbana geldim Efendim

 

Ben nuruna pervaneyim

Ko aşkın ile yaneyim

Derdin ile divaneyim

Dermana geldim Efendim.

 

Nola yine görebilsem

Muradıma erebilsem

Aşk çiçeğin derebilsem

Bostana geldim Efendim.

 

Hasretle geçti her günüm

Bu aşk elinden yorgunum

Gül cemaline vurgunum

Seyrana geldim Efendim.

 

Hasta garip biçareyim

Eli boş yüzü kareyim

Gayrı kime yalvereyim

Fermana geldim Efendim.

 

Terk eyleme  Ahmedini

Unuttur dünya derdini

Seversin kulun merdini

Dîvana geldim Efendim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EY YAR!

 

Gayrı dayanmaz oldu, yanan garip yüreğim

Canıma kar etti bak, sevdan hasretin ey Yar!

Bırak vuslat sarayın, eşiğe yüz süreyim!..

İnşaallah bize de yeter rahmetin ey Yar!..

 

Sermayem seni sevmek, Zatına gönül vermek

Aşkın ile avunmak, zikrin ile sevinmek

Hâşâ ne haddimize, sultana sitem etmek

Sadık kuluna saadettir, zahmetin ey Yar!

 

Efendimden dileğim, hasretle harab etme

Huzuruna kabul et, ümidim serab etme

Ayrılık ateşiyle, ciğerim kebab etme

Ah ne olursun nasip eyle, vuslatın ey Yar!

 

Senin olmak cananım, gönülden muradımdır

Hasret kokan satırlar, duam ve feryadımdır

Rabbimin inayeti, en büyük imdadımdır

Hem izzettir bana hem devlet, hizmetin ey Yar!..

 

Ey dost nerde bulayım, Seni kimden sorayım?

Bari rüyama gir ki, hayalini sarayım.

Gel demezsen sultanım, sana nasıl varayım

Ulaşır mı bize de bir gün, davetin ey Yar!

 

Dergâhına dönmüşüm, Ya Rab mahrum eyleme

El aman cehenneme, bizi mahkûm eyleme

Ahmedini, sevindir, nolur mahzun eyleme

Tahammülüm kalmadı, yetsin şefkatin ey Yar!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETİŞ EFENDİM

 

Her nere uğrarsa aşkın askeri

Cümle harab eder geçtiği yeri

Ağlatır gözleri, yakar ciğeri

Yetiş imdadıma, yandım Efendim

 

Ben bu aşkı önce kolay iş sandım.

Gör baştan ayağa derde boyandım.

Dünyalardan bezdim candan usandım.

Yetiş imdadıma, yandım Efendim.

 

Bana gülen gafil, yoktur haberin

Derdine düşmüşüm ben o serverin

Allah’ın habibi son peygamberin

Benim bu derdime derman Efendim

 

Ey gönül gafletten bir uyansana

Nazlanıp sızlanmak düşer mi sana

Allah tecellide dönsem ne yana

Dermansız derdime derman Efendim

 

Vuslat yollarında çaresiz garip

Ahmet kulun ağlar, kalbi muzdarib

Gel gayri kim olur derdime tabib

Yetiş imdadıma, yandım Efendim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR DOSTUMA

 

Aşkın mezhebinde, can helâl olur

Aşkın Mektebinde, diller lâl olur

Aşkın meşrebinde, akl ibtâl olur

Gel gör ki neler var, aşk denizinde

 

Burada dört mevsim, hep bahar olur

Aşktan uzak kişi, bi karar olur

Benliğin binası, tarumar olur

Gel gör ki neler var, aşk denizinde

 

Kalp gözü vahdete, rasat olunca

Aşıklar mevlâya, vuslat bulunca

Damlalar deryâya, fırsat bulunca

Gel gör ki neler var, aşk denizinde

 

Her şeyde Hak, her an; eyler tecelli

Mestû hayran olan, kalır temelli

Aşkın şarabıyla, buldum teselli

Gel gör ki neler var, aşk denizinde

 

Kenarda dolaşıp dalgıç geçinme

Boğul ki bilesin,  gel gir içine

Sen içmezsen dostum, aşkın suçu ne

Gel gör ki neler var, aşk denizinde

 

Aşk kâbende durdum, divana diye

Gafiller kınarlar, divane diye

Kimse sormaz, dert ne, dava ne, diye

Gel gör ki neler var, aşk denizinde

 

Hepsi elden çıkar, şerefû arın

Bir bir talan olur, bilcümle varın

Gayrı kimse duymaz, hiç ahu zarın

Gel gör ki neler var, aşk denizinde

 

Şeriat esastır, tarikat usül

Hepsinden gaye bir, vahdete vusül

Aşkın şarabıyla, eylesen ğusül

Gel gör ki neler var, aşk denizinde

 

Boncuk çarşısında, elmas pazarlar?

Mecnun olmuş diye damga basarlar

Artık sus Ahmedim, seni asarlar

Gel gör ki neler var, aşk denizinde


ARZU HALLERİM

 

 

 

DAHA NE?

 

Sen’siz cihan, cehennemdir

Sen’siz bu gönlüm divane

İman sırrım sermayemdir

Ey deli gönlüm, daha ne?

 

Zevku sefa hep yalanmış

Bir Allah, baki kalanmış

Gönlüm O’na sevdalanmış

Bir aşk ki, bedel cihane

 

Ya Rabbi çoktur kusurum

Aldattı nefsim, gururum

Zikrü cihattır huzurum

Bu masivadan, bana ne...

 

Ettiğime, bin pişmanım

Gayrı nefsime düşmanım

Aşk elinden perişanım

Dünya bize, çilehane...

 

Divaneye çıkar adım

Hasret acısı, feryadım

Sana ermektir, muradım

Gerisi hepsi bahane

 

Emir Senin, ferman Senin

Dert verensin, derman Sensin

Ahmet Kulun, her’an sensin

Senin olmak, ne şahane...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABRET

 

Hakaret çamurları silinir gider

Adalet yağmuru yağdığı zaman

Çekilen zahmetler, rahmete döner

Beşaret İsa’sı doğduğu zaman.

 

Bu gün sevenlerin, yarın söverler

Bu gün el öpenler, yarın döverler

Devran döner, alkışlayıp överler

Sadık sahtekarı kovduğu zaman

 

Buruk hatıraya döner acılar

Dalgalar durulur, diner sancılar

Ortaya çıkacak, tüm yalancılar

Hakikat güneşi doğduğu zaman

 

Her sözün ayrı bir olay Ahmedim

Haklı ol, gerisi kolay, Ahmedim

Bakıra ne yapsın kalay, Ahmedim

Bozuk madeni pas tuttuğu zaman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYAT GİDİYOR!

 

Tez geçti bahar  yaz, güz mevsimidir

Bel bükülmüş, yüzler solgun gidiyor

Sermaye-i ömrün bu son demidir

Hayattan usanmış, yorgun giyor

 

Kimi vuslat bulmuş, kimi hasrette

Kimi şaşkınlıktan daim hayrette

Sadıklar vahdeti bulmuş kesrette

Gönül var, dostuna vurgun giyor

 

Hayal ve hakikat, iç içe burda

Bugün taptazeler, yarın ki hurda

Bin türlü meşgale biter çukurda

Coşkun sular şimdi, durgun gidiyor

 

Kimi tevbe edip insafa gelmiş

Kimisi çok şükür ihlasa ermiş

Kimi sermayeyi iflasa vermiş

Kimisi boş geldi, dolgun gidiyor

 

İmansız, insafsız kim, neye yarar?

Şefkatsız, gayretsiz “kin”, neye yarar?

Düzensiz, devletsiz, din neye yarar?

Hain cehenneme sürgün gidiyor?

 

Ahmedim çiğ kalan kokar sonunda

Pişmeyenler pişman çıkar sonunda

Herkes bu dünyadan bıkar sonunda

Bütün yollar kabre uygun gidiyor!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMANI GELDİ

 

“Küçük”ler, “düşük”ler dökülür gayrı

Buğdayın elenme zamanı geldi.

Tüm çürük çoraplar sökülür gayrı

Geçiş döneminin hazanı geldi.

 

“Dava derdim, benim çile zevkimdi”,

Diyen ey sadıklar, sevinin şimdi.

Sırlı seherlerde ağlıyan kimdi?

Vuslat sabahının ezanı geldi.

 

Mehdi müjdesine aşık mücahit!

Allah’ı arayan, olmaz mı zahit?

Dalgalar duruldu, şartlar müsait

Mü’minle münafık mizanı geldi.

 

Koy güller açılsın gülen gözlerde.

Gönül iklimine giren gözlerde.

Hasretle Leylayı gören gözlerde

Sevda türküsünün ozanı geldi.

 

Bir gün, unutursun, derd-ü gamını

Gör nice alır Hak, intikamını

Kim önler, takdirin programını?

Hakikat fermanının yazanı geldi.

 

Kudret mayasını sağlam yoğurmuş

Analar kimini şanslı doğurmuş

Ahmedim, sabreden sultan olurmuş

Şeytan hilesinin bozanı geldi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUL OLAYIM

 

Yak beni aşk ateşine

Ko yanayım, kül olayım

At beni dost bahçesine

Hiç solmayan gül olayım

 

Aşkın ile yandı gönlüm

Dünyadan usandı gönlüm

Senden yana döndü gönlüm

Dosta gider yol olayım

 

Maksudumsun Eya Rabbim

Zikrin ile doyar kalbim

Gülistan olsun günlerim

Sevdalı bülbül olayım

 

Ahmed maşukunu özler

Hep görecek günü gözler

Sadık olan halin gizler

Hep sabreden kul olayım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPABİLSEM

 

İlahi aşk ile dolsam

Taşabilsem, taşabilsem

Dosta akan pınar olsam

Coşabilsem, coşabilsem

 

Yalan yanlış gittiğime

Çok günahlar ettiğime

Nefs davası güttüğüme

Şaşabilsem, şaşabilsem

 

Olan öldü, gitti herkes

Adım adım, nefes nefes

Şeytan, nefis, heva, heves

Kaçabilsem, kaçabilsem

 

Pişmanlıktır ah vahlarım

Ağlayarak sabahlarım

Dağlar gibi günahlarım

Aşabilsem, aşabilsem

 

Kimse kalmaz ilelebet

Gelenler hep gider elbet

Yâ Rab huzuruna celbet

Uçabilsem, uçabilsem

 

Yanar aşıkların bağrı

Hak’tan oldu bize çağrı

Ahmet Hoca dosta doğru

Koşabilsem, koşabilsem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖNLÜM KARAR TUTMUYOR

 

Gâh huzurda, vuslattayım,

Gâh şenlikte, gâh yastayım

Bazan çaresiz hastayım

Bir karar tutmuyor gönlüm.

 

Fedadır varım vücudum

Tesbih, tahiyyat, sücudum...

Her nere baksam şühudum

Bir karar tutmuyor gönlüm.

 

Sevdiğim, sultanım, şahım,

Dinmiyor gözyaşım, ahım

Sensiz yaşamak günahım

Bir karar tutmuyor gönlüm.

 

Gâh zengin, gâh fakir olur

Bir gafil bir zakir olur

Hem nankör hem şakir olur

Bir karar tutmuyor gönlüm.

 

Bazen Hakkın has kuludur,

İman ve ihlas doludur

Bazan günahkâr, suçludur...

Bir karar tutmuyor gönlüm.

 

Gâh iman eder şüphesiz,

Gâh isyan eder edepsiz...

Bazan bunalır, sebepsiz...

Bir karar tutmuyor gönlüm.

 

Ey Efendim, tek sahibim,

Hep hasret midir nasibim?

Çok dertliyim, ey tabibim

Bir karar tutmuyor gönlüm.

 

Ahmet kulun umar kerem

Nerde ilaç, nedir çarem?

Mutmain olsun emmarem

Hiç karar tutmuyor gönlüm.

 

 

 

 

 

YA NE SÖYLERLER

 

Ayaklar altında, ezilip kaldık

Bize yol demez de, ya ne söylerler

Dost hatırına her, derde katlandık

Bize “Kul” demez de, ya ne söylerler

 

Bak “Deli”ye çıktı, namu şanımız

Şükür tamdır Hakka, tam imanımız

Yandık göğe çıkar, bak dumanımız

Bize “Kül” demez de, ya ne söylerler

 

Hak yolunda tepelendik, dövüldük

Ayıplandık, azarlandık, sövüldük

Ah, nice sırları sîneye gömdük

Bize “Çöl” demez de, ya ne söylerler

 

Kanarya ararken, kargalar çattı

Çiçeğim hainin, gözüne battı

Herkesler koklayıp, kenara attı

Bize “Gül” demez de, ya ne söylerler

 

Göze hoş görünür, zakkum çiçeği

Cadılar açar mı, yüzden peçeyi?

Bin sahte içinde, bir tek gerçeği

Bize “Bul” demez de, ya ne söylerler

 

Yoktur gizli açık, ne putum, haçım

Gerçeği konuşmak; günahım, suçum

Boşadım dünyayı, başladı hücum

Bize “Dul” demezde, ya ne söylerler

 

Ne İslama sığar, ne de insafa

Ne düşmanda mertlik, ne dostta vefa...

Her ders alan geçti, karşıki safa...

Eh “Okul” demez de, ya ne söylerler

 

El saman çuvalın, sultan ederler

Biz sultanı sevdik, hep tan ederler

Yüze gülüp sonra, bühtan ederler

Bize “öl” demez de, ya ne söylerler

 

Bir Din yıldızını, rehber edindim

Cihat yollarında, koştum, didindim

Hakiki kulluk kim, Biz kim Efendim...

Daha “Ol” demez de, ya ne söylerler

 

Çektiğim cefaya, pişman değilim

Sen razı ol yeter, yeter sevgilim

Ben, Dost eşiğinde, serilen kilim

Bize “Çul” demez de, ya ne söylerler

 

Ameli pak olan, yüzü ak olur

Herkes ettiğine müstehak olur

Ömür gelir geçer, Emr-i Hak olur

Bize “Gel” demez de, ya ne söylerler

 

Sadıklar savunur, Haklı davayı

Sakın İlah etme, nefs-ü hevayı

Gönül defterinden, hep masivayı

Bize “Sil” demez de, ya ne söylerler

 

Nettimse ben ettim, kendi kendime

Şimdi derman yetmez, türlü derdime

Nazım ve niyazım, hep Efendime

Bize “Kul” demez de, ya ne söylerler

 

Rahmanın rızası, sana yetmez mi?

Varlık’ta darlık’ta, geçip gitmez mi?

Ömrün boşa veren, ziyan etmez mi?

Bize “Dol” demez de, ya ne söylerler

 

Yeter Ahmet Hocam, yeter garibim

Ümmetin derdiyle, pek muzdaribim

Mehdi müjdesiyle durursa kalbim

Gayri “Gül” demez de, ya ne söylerler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARZU HAL

 

Dertlerimle dost oldum, gülüşüm hep sahtedir

Nasıl gülüp eğleneğim, işim âhu zar iken?

 

Ne ruhumda huzur var, ne de gönlümde sürur

Erken soldu güllerim, henüz ilk bahar iken?

 

Ciğerim hep kan ağlar, kimse bilmez halimden

Gönlüm nice sevinsin, dünya bana dar iken?

 

Kalbim dert yatağıdır, dîvaneye dönmüşüm

Kim dîvane olmaz ki, esir-i küffar iken

 

Meyletme sen dünyaya, geç bu fani fenadan

Bakma halkın sözüne, Allah sana yar iken.

 

Gönül hep böyle mahzun, yüzüm mahcup gezerim

Nasıl utanmaz insan, bunca günahkâr iken?

 

Kim ermiş maksuduna, bir kuru heves ile

Yatılmaz vakt-i seher, talibi dîdar iken.

 

Bırakın ağlıyayım, gülmek yaraşmaz bana

Hep boşa gitti ömrüm, sermayem zarar iken.

 

Ümmet böyle perişan, Hak nizama hasretsiz

Kim etmez âhu figân, bu derde düçar iken?

 

Ümit kesme Ahmedim, ol rahmeti Rahman’dan

Dost seni mahrum etmez, Ganiyyü Gaffar iken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLIYIM

 

Ne zor imiş, meğer, Hakkı söylemek

Doğruyu savunmak, dürüst eylemek

Sanki zehir içmek, zakkumu yemek

Ciğerlerim yanar, küllerim bağlı

 

Konuşsam kocunur, susmam suç olur!

Bir gün şans güler ya, belki geç olur

İnayet etmezsen halim güç olur

Huzura varamam, yollarım bağlı

 

Kin ve haset ehli yaralar beni

Marazlı münafık, karalar beni

Bu dertle kefene saralar beni

Ki, ellerim bağlı, kollarım bağlı

 

Ben hayır işlesem siz şerre yorun

Adalet bu mudur, insaf buyurun

Sevdiğim söz olur, yerdiğim sorun

Hareketim bağlı, hallerim bağlı

 

Şikayet sanmayın bu beyanımı

Hakka sundum nazımı niyazımı

Çaresizlik tutmuş çevre yanımı

Talihim ters gider, yıllarım bağlı

 

Yerlere düşmekle, altın kirlenmez

Dert çekmeyen derviş asla bilenmez

Mü’min münafıktan yardım dilenmez

Dudaklarım bağlı, dillerim bağlı

 

Sapmadım çizgimden hiç sağa sola

Derdü bela ile gezdim kol kola

Rahmet bulutları gelmez mi ola

Yağmurlarım yağmaz, yellerim bağlı

 

Ahmet Akgül adı ne büyük bela

Şansım Hüseyindir, şartlar Kerbela

Bize zülmedenler doymaz vebala

Korkudan kokmuyor, güllerim bağlı

 

 

 

 

 

ŞEYHİM HAYDAR BABA’YA

 

Yüzüm alıp sana geldim

Ateşimden yana geldim

Kabul eyle Haydar Baba

Kurbana geldim, Kurbana

 

Ben düşmüşüm kaldır beni

Deryalara daldır beni

Aşk yoluna saldır beni

Fermana geldim, fermana

 

Bilmem ki ben ne iş oldum

Şeyda bülbüle eş oldum

Öyle bir derde düş oldum

Lokmana geldim, Lokmana

 

Pirim Gavsi Geylanîdir

Şeyhim Kutbu zamanidir.

Anladım dünya fanidir

Devrana geldim, devrana

 

Geldim ki canım vereyim

Tâ ki vuslata ereyim

Gonca güllerin dereyim

Bostana geldim, bostana

 

Affet Ya Hazreti Ğaffar

Şefaat   Ahmedi Muhtar

Medet Şeyhim Baba Haydar

Divana geldim, divana.

 

Himmet eyle kurtulayım

Ol hazrete yol bulayım

Ben dosta kurban olayım

Seyrana geldim, seyrana

 

Ahmet hoca çok uzattın

Bunca yıldır boşa yattın

Mürşidim Şeyhim Sultanım

Dermana geldim, dermana

 

 

 

 

 

MÜRŞİDİM (KS)

 

Gönül doktoruydu, zikir ustası

Derde derman idi, mürşidim benim

Ey, manayı bilmez, fikir hastası

Kamil insan idi mürşidim benim.

 

Hacı Haydar Baba, ismiyle maruf

Himmeti hazırdır, eyler tasarruf

Erbabı hakikat, ehl-i tasavvuf

Kutbu zaman idi, mürşidim benim.

 

Tarikat “usul” du, şeriat “asıl”

Daim cihat üzere olmuştu hasıl

Seyri süluk ile mevlaya vasıl

Her an seyran idi, mürşidim benim

 

Makamı irşattı,  varis-i Nebi

İlmi Ledün ile almış edebi

Hem kemalat ve keramet sahibi

Mekteb-i irfan idi, mürşidin benim.

 

Binlerce müridan maksuda koştu

Zikirle zevklenip, feyizle coştu

O demler güzeldi, o günler hoştu

Haza sultan idi, mürşidim benim.

 

Tecelli ettikte Canların canı

Gayrı neyler insan, fani cihanı

Erenler bağının has bahcivanı

Tayyı mekan idi, mürşidim benim.

 

Ölmeden evvelce ölüp dirilmiş

Velayet köşkünde taç giydirilmiş

Bu garip dervişe çok sevdirilmiş

Gavs-ü devran idi, mürşidim benim.

 

 

RİCA: Kutbuz-zaman, Gavsüd-Devran ve vasıl-ı Rahmeti Rahman Hacı Haydar Baba Hz’lerinin ve tüm erenlerin ve yarenlerin ruhları için El fatiha!

 

 

 

 

 

 

SAFA GELDİNİZ

 

Pirlerin elinden tutmayan biri

Çok zordur, atamaz gönülden kiri

Parlatır bir nazar, paslı demiri

Dostlar, aramıza safa geldiniz.

 

Dergâhım selamet, vakfım safadır.

Rehberi ruhanim, ol Mustafadır.

Şükür şiarımız ahde vefadır.

Bu aşk meclisine, safa geldiniz.

 

Zikirdir, fikirdir gıdamız bizim

Devlete davettir, nidamız bizim

İnayet buyuran Hüdamız bizim

Dostlar bu dergâha, safa geldiniz.

 

Ezelden ebede giden çizgide

Takdir programı her an dizgide

Derviş odur, Hakka doğru düz gide

Erenler, meclise safa geldiniz.

 

Tarikat, Kuranı yaşamak için

Gönülden dünyayı boşamak için

Nefisle, şeytanla savaşmak için

Dostlar bu dergâha safa geldiniz.

 

Zülfü Talu dostum sözüm sanadır.

Şanslısın ki himmet senden yanadır.

Dert etmeğe değmez, dünya fenadır.

Canlar, aramıza safa geldiniz.

 

Muhabbet meclisi, cennet bahçesi

Bu hürmet Mescidi, feyiz çeşmesi

Ölüye can verir, Mürşit nefesi

Dostlar bu dergâha safa geldiniz.

 

Ahmedim, sadıklar sırrın söylemez.

Fani  masivayla gönül eylemez.

Aşık olan bülbül asla gül yemez.

Erenler, sohbete safa geldiniz.

 

 


MAZLUMLARIN FERYADI

 

 

 

DÜŞTÜK

 

Görün ey canlarım, ne güne kaldık.

Biz el öpmez idik, ayağa düştük.

Şimdi bin pişman, dövüne kaldık.

Sevilmek nerede, dayağa düştük.

 

Hayret, aslımızı beğenmez olduk

Ve kardeş kardeşe, güvenmez olduk

Nice gün ağladık, sevinmez olduk

Mutlu bayramlardan, uzağa düştük.

 

Sağ-sol deyip bizi, bize vurdular

Analar babalar, dize vurdular

Oğlana vurdular, kıza vurdular

Düşmanın kurduğu, tuzağa düştük.

 

Barış yollarında, el ele şimdi

Küs değil güllerim, bülbüle şimdi

Kalemler kafaya, gönüle şimdi

“Yarınlar bizimdir”, yazmağa düştük.

 

Hep birlik refaha, huzura doğru

Hep daha ileri, hep nura doğru

Hep milli kültüre, şuura doğru

Mehdinin yolunda, varmağa düştük

 

Huzur, adalete varıştan geçer

İnsanlık, hayırda yarıştan geçer

Ahmedim bereket, barıştan geçer

Gönül ikliminde, uçmağa düştük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YALVARIŞ

 

Ruhumu kemirip yedi ızdırap

Zulmetten çıkacak, yol bize gönder

Tükendi sabrımız, tükendi ya Rab!

Tutunup kalacak, dal bize gönder.

 

İslâm’ın sadece bir ismi kaldı

Kur’an yaşanmıyor, sırf resmi kaldı

Mü’minin, şuursuz bir cismi kaldı

Sadıklar halinden, hal bize gönder.

 

Çaresizlik bağlar el ayağımız

Şaşırdık vallahi solu sağımız

Bülbüller çekildi, vîran bağımız

Gönülde açacak, gül bize gönder.

 

Filistin Kosova, hem Afganistan.

Mahzundur melekler, ağlar müslüman

Irak feryat eder, ey Gani Sultan

Zalimi durduran, kol bize gönder.

 

Kime arz edeyim, bu vasfı hali

İlahî bu derdin, yok mu zevali

Kovanı kaybetmiş, arı misali

Rahmet peteğinden, bal bize gönder...

 

Ahmet Hoca yandım, yakıldım nedem

İçimde sancılar artar dem be dem

Ya Rabbi gücümüz, yetmiyor madem

Muhammed Mehdi’yi, al bize gönder...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOK MU?

 

Yaksa kül etsede, hasret ateşi

Ey can, adaletin; izharı yok mu?

Doğar bir gün elbet, rahmet güneşi

Bu leyli zulmetin, neharı yok mu?

 

Kalmadı kararım, gönül haraba

Derdü elem bende, gelmez hesaba

Yine mi haber yok, ey badı saba

Bu bitmez gecenin, seheri yok mu?

 

Bu Ahmet derdinden, ciğerin dağlar

Kimmiş sultanımın, yolunu bağlar

Saadet devrine, erişti çağlar

Her kışın nihayet, baharı yok mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSNA’YA AĞIT

 

Bağları bozulmuş, bülbüller ötmez

Bosna baştan başa, virandır Ya Rab!

Zulmü anlatmağa, dillerim yetmez

Bebeler feryadı, figandır Ya Rab!..

 

Yanan Saray-Bosna, yanan tarihtir.

Bu karabahtımız, ne kem talihtir..

Ölenler Ayşedir, Mehmet, Salihtir..

Bilmem bu ne dertli, devrandır Ya Rab!.

 

Bosnalım gariptir, Bosna sahipsiz...

Kâfir merhametsiz, müslüman hissiz

Sen bizi cihattan etme nasipsiz.

Cihatsız bu cihan, zindandır Ya Rab.

 

Selam can kardeşim, sen Bosnalısın

Avrupa kalemiz, son Osmanlısın

Senin tek suçun var, sen müslümansın

Sabru cesaret ver, dayandır Ya Rab

 

Eli kolu bağlı, kalmak ne zillet

Batılıdan emir almak rezalet

Anladık Kur’an’sız, olmaz fazilet

Medet kıl bu senin, davandır Ya Rab.

 

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları...

Hepsi de şeytanın, şer tuzakları

Mazlum ezer Firavnun uşakları

Siyonizm en büyük, düşmandır Ya Rab!..

 

Yine kan akıyor, bu Balkanlarda..

Namus telef, mazlum can pazarında..

Rüyamda, duamda, âhu zarımda

Bosna’nın feryadı, figandır Ya Rab!

Müslümanın hali yamandır Ya Rab!..

 

Filistin, ve Keşmir, hem Çeçenistan

Hiç zalim olmaz mı cihaddan kaçan

Dertli müslümana dar gelir cihan

Hallerimiz sana ayandır Ya Rab!

Sabru tahammül ver dayandır Ya Rab!..

 

 


DÖRTLÜKLER

 

 

 

DÖRTLÜKLER

 

Bilki Ölüm; aşıklara vuslat gecesidir..

Ecel; sonsuzluk şarkısının ilk hecesidir

Hasret bitiyor, mü’minlere bayram düğündür.

Ölüm sonsuza doğuş, dosta gittiğim gündür.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ahmedim ezilsen de, her daim böyle

Sen yine de Hakkı tut ve Hakkı söyle

Hem, Rabbın razı olsun, gerisi kolay

Her işin rast gidiyor, O’nun lutfüyle

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kargayı eğitsen de, bülbül olamaz

Yoncanın dalında hiç, gonca gül açmaz

Sen, hakikat sırların, ehline söyle

Çün, koyunlara altın, kolye asılmaz.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Alçaklara iltifat etme, kıymetin bilmez

Unutma merkep için kavun, kabak fark etmez

Yükseklere tükürme dönüp, yüzüne düşer

Sabunla yıkansan da yüzün, karası gitmez.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Taptıkları: Şöhret, şehvet ve servet!..

Puthaneler farklı, putları aynı...

Kimi meyhanede, kimi mescitte

Postları farklı ya, kurtları aynı...

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Bu alemde herkesin maalesef, bir kaç fiyatı vardır

Ne kadar pahalı satılırsa, şerefi o kadardır.

Herkesin taptığı dünyayı, topuğuyla tepelyen

Gerçek müslümanlar ise, nefsini Allah’a satandır.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Korkaklar cesaret, gösterisinde

Riyakârlar ihlas, dersi veriyor!

Sadıklar safların, en gerisinde

Sahtekârın sözü, para ediyor!

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Eğer dost diye kendisine, hep hizmet edeceğin

Kimseleri arıyor isen, herkes te senin dostun...

Ama, sen dost diye tutup ta, sırtına bineceğin

Birilerin soruyor isen, ahmak zor bulursun.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Fakiri mazlumu ezen utansın

Şu zalim, şu kahbe düzen utansın

Sözlerim gayretsiz müslümanadır

Cihadsız başıboş gezen utansın.

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Biz gibi bahtsız var mı yeryüzünde

Çünkü bizim olmayan bir düzende

Hayret, yaşamaya bile katlanmışız

Ey gafil! Artık ölümden korkar mıyız?

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Sırlarım, sığınağım, korunağım...

Kitabım, kuralım, ve Kur’an’ımsın

Amacım, ihtiyacım, ilacımsın

Dayanağım, kaynağım... Kur’an’ımsın.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

“Kim ermiş muradına, Hakka teslim olmadan.

Mü’min olur mu insan, haza müslim olmadan.

Ahmet Hoca şükür, bulmuşsun mürdişini

Ömrün baharı geçip, hazan iklim olmadan.

Ne barış kalır dostum, ne de bereket kalır

“Bil cümle ehli iman, dahili silm olmadan”[7]

 

 

 

 


HAYRET

 

Dilinde,  hep Allah, Kur’an Peygamber davası var

Kalbinde nefis hevası ve dünya sevdası artar.

 

Dilinde; Din, İman, İslam edebiyatı yapar

Kalbinde, kasa, masa, arsa menfaatına tapar.

 

Sözünde; daim “insanlık, hoşgörü kardeşlik” var

Özünde ise, nifak , kahpelik ve kalleşlik” yatar

 

Sözünde; fazilet, ve kahramanlık hikayeleri

Özünde, rezalet, ve korkaklık bahaneleri var.

 

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

 

LAİKCİLER DİYOR Kİ:

 

Minareler göze batar, ezanlar susturulsun.

Cami, cuma yasaklansın, kökleri kurutulsun

Kur’an kursu, başörtüsü, Laiklikle savaştır

Bize baş kaldıranlara, kahır – kan kusturulsun.

 

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

 

LAİKLİK ETMEYİN!

 

Huysuzluk yapan ve huzursuzluk çıkaranlara

Geveze tiplere denir: “Laubalilik etmeyin!..”

Şimdi, Ezandan ve türbandan gıcık olanlara

Demek lazım: “Yeter ulan kes, laiklik etmeyin!..”

 

 

 


BRE ZINDIK!

 

Vurguna ve soyguna ve dahi soysuzluğa

Devam için, “irtica”, ne çirkin bir bahane

Bunların derdi dünya, inanmaz sonsuzluğa

Mason efendi, müslüman köle! Zındık daha ne?

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

NİFAK

 

Bir gönülde birleşir mi, Mevla ile masonların sevgisi

Hain zalimleri sevenlerin, ruhu şeytani kafestedir

İddia ispat ister... Gayrettir muhabbetin peşin vergisi

Çünkü kesinlikle “gayretsiz muhabbet yalandır ve sahtedir.”

 

Bir insanın tüm eylemleri, onun ayarı, ve portresidir.

Bir insanın söylemleri ise, bil ki ruhunun röntgenidir.

Ancak, eylemleriyle söylemleri uyuşmayan kişinin

Bu tavırları açıkça, münafıklığının göstergesidir.

 

 

 

 


DÖRTLÜKLER

 

Duydum ki, hırs ve hasedinden, bir sürü sayıp sövmüşsün

Hepsi de aynen doğrudur ki, aynamda kendin görmüşsün!..

Biraz zor kurtulursun Sen bu, benlik batağından, dostum

Çünkü  ipek böceği gibi, kendine zindan örmüşsün.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sen de İblis gibi kılsan bile, binlerce  yıl ibadet

Adem’e secde etmedikçe, şeytan olursun akıbet.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Yüzleri dost, özü düşmandan usandım

Dili Mü’min, kalbi şeytandan usandım

Bu dünyada herkes hoşgörülür amma

Dertsiz davasız müslümandan usandım.

 

 

 

 


AZİZ HOCAM’A

 

 

AZİZ HOCAM’A

 

Hakikat mesajına son tercüman gibiydin

Bu garip ruhumuza, taze güman gibiydin

Münafıklara maraz, bize derman gibiydin

Gönüllerin duası, gözlerin yaşı mıydın?

Ey şerefli şahsiyet, Sen sabır taşı mıydın?

 

Kesin olgunlaşmadan çıbanları deşmezdin.

Teşhis, tesbit olmadan, tedaviye geçmezdin

Hainlerin kurduğu, tuzaklara düşmezdin

Zalimlerin kâbusu, bilginler başı mıydın?

Bu ne soylu tavırdır, sen sabır taşı mıydın?

  

Sen Hakka sevdalıydın, haksızı kayırmazdın

Ucuz kahramanlığa, tenezzül buyurmazdın

Uzun, ince hesaplar, şeytana duyurmazdın

Himmeti huzur veren, veliler şahı mıydın?

Yorulmaz ve yılmazdın, Sen sabır taşı mıydın?

 

Hiç bileğin bükülmez, devamlı dipdirisin

Sevgi bağın sökülmez, sadıkların pirisin

Sırrına akıl ermez, ulaşılmaz birisin

Dokunan cezbe alır, hikmet kumaşı mıydın?

Hiç acele etmezsin, Sen sabır taşı mıydın?

 

Siyonist canavarı, can evinden vuracak

Zulüm ve sömürüye, son verip durduracak

Türkiye eserinle, fermanlar buyuracak

Nebi, sıddıkların, salih yoldaşı mıydın?

Bu ne onurlu sebat, Sen sabır taşı mıydın?

 

Dünya değiştirmeğe, soyunan adam Sendin

Bıkmadan mazlumları, savunan adam Sendin

Has gönülde sevilip, sayılan  adam Sendin

Ters  görene sormalı: Ya  hu, sen şaşı mıydın?

Ey korkusuz kahraman, sen sabır taşı mıydın?

 

Zuhurat bekliyoruz, gayrı bitsin bu sancı

Nasibsiz nankörlerin, yüze vursun utancı

Sen Aziz Hocamızsın,başlarımızın tacı

Sohbetlerin sağaltır, ruhlara aşı mıydın?

O ne bitmez bereket, Sen sabır taşı mıydın?

 

Soruna ürkek değil, tam bir erce bakardın

Saadet ikliminde, şimdi yüce Hakandın

Ey mutluluk müjdesi, çünkü sen Erbakan’dın

Sen Süleyman mührünün, o sırlı kaşı mıydın?

Bu ne büyük dirayet, Sen sabır taşı mıydın?

 

Göklere mi çekildin, gaybubet mi başladı

Bu ne acı haberdir, beyin yürek haşladı

Gafiller ölüm sanır, hayat yeni taçlandı

Mübarek vücudunla, nur beden naşı mıydın?

Aziz Asil Hocamız; Sen Sabır taşı mıydın?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYENDE HOCAM

 

Sayende niceler, erdi devlete

Çokları kavuştu şan-u şöhrete

Kimileri kondu, mal-u servete

Nankörlük ederler, hayrettir Hocam!

 

Ahmaklar anlamaz siyasetini

Nicelerin gördük, hıyanetini

Sattılar dinini, diyanetini

Bilinmez ki bu ne, hikmettir Hocam!

 

İnsaftan ihlastan, hep tamtakırlar

Cilası  dökülse, paslı bakırlar

Kargalar bülbülsüz, diye şakırlar

Bu ne yüzsüzlüktür, şirrettir Hocam!

 

Babamızın nesli, bedbaht nesildi

Hakkı söyleyenin, dili kesildi

Sayende kediler, kaplan kesildi

Varlığın ne büyük, nimettir Hocam!

 

Hizmet şuurumuz, senden hediye

Nasipsizler kârı, yükler kediye

Siyonizmin sonu, geliyor diye

Kudurmuş saldırır, cinnettir Hocam!

 

Bu iman selleri, benzer taşkına

Münafık masonlar, dönmüş şaşkına

Hakkı candan seven, kullar aşkına

Dilediğim sadece, himmettir Hocam!

 

Hasretle bekleriz, Hakkı rahmeti

Yeter çektiğimiz zulmü zilleti

Nice yıldır sefil, İslam ümmeti

Saadet nizamına, hasrettir Hocam!

 

Bu millete sahip, çıkmazsan eğer

Hainler bizlere, verir mi değer?

Sen ölü canlara, canmışsın meğer

Sana hizmet cana, minnettir Hocam!

 

Ahmedim körlere, renk anlatılmaz

Sağır pazarında, hikmet satılmaz

Nankör nasipsizler, safa katılmaz

Her sözün ayrı bir, kıymettir Hocam!

 

BAHAR GELDİ, ERBAKAN GEÇTİ!

 

Karakış gibi

Kara bir devir, dondurdu yüreklerimizi…

Tufana tutulmuştuk

Gözlerimiz dondu, kulaklarımız dondu

Ve kara kapkara yeller esti

Dondurdu, kavurdu belleklerimizi

Gayrı göremez, duyamaz, bilemez olmuştuk

Kendi gerçeklerimizi

Neylersin başımıza baykuşlar konmuştu

 

Karakış gibi

Kara bir devir geçti üzerimizden

Dalındaki gül dondu

Yuvada bülbül dondu

Damarlarımızdaki kan dondu

Ruhlarımızdaki can dondu

Yaş dondu gözlerimizde…

Ve derken, dayanamamıştı,

Bu karakışın karayellerine.

Şuur donmuştu, iz’an donmuştu...

Ve iman donmuştu gönüllerimizde

Ve artık şeytanlar,

Saltanat kurmuştu yeryüzünde.

Hainler kurtarıcı,

Zalimler baş tacı,

Çağdaş münafıklar;

Mehdi olmuştu,

Dengesizlik düzeninde…

Metreler kısalmıştı,

Teraziler bozulmuştu

 

 

Ama bir gün,,,

Bir yiğit çıktı karşımıza…

Avuçlarıyla ısıttı,

Buz bağlamış bağırlarımızı.

Ve bir türkü başladı,

Karanlık devirleri ışık gibi delecek:

“Aldırma bu küfrün karakışına

Yakındır, Zeynebim, bahar gelecek”

Yine bülbüller şenlendirecek

Viran olmuş bağlarımızı.

Ve özlenen yiğit,

Can çekişen vicdanlara yöneldi;

Nefesiyle eritti, donmuş yüreklerimizi

Sesiyle, sohbetiyle diriltti,

Bir bir beyinlerimizi…

Yeniden can geldi Anadolu’ya, kan geldi

Kırklar, üçler, yediler geldi.

Bu çağı dirilten çağrıya,

Melekler, şehitler geldi.

Her mekan dinledi,

Her makam geldi…

Sen hala uyur musun,

Yoksa gavur musun, ey nefis!

Haydi, uyansana,

Ve uyandırsana artık…

Bak bahar geldi.

Ve selam dursana

ERBAKAN geldi...!

ERBAKAN geçti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMET KERVANI

 

Selamet kervanı, geçsin ileri

Sadıklara ferman, yazar ERBAKAN

Yanağında açmış, cennet gülleri

Teri reyhan kokar, güzel ERBAKAN

 

Hakkı seven kişi, hayra yorulur

Hainlerden bir bir, hesap sorulur

Boz bulanık akan, sular durulur

Tevhid tekbir ile, gezer ERBAKAN

 

Batıldan bağları, kesmiş gideriz

Çağdaş zalimlere, küsmüş gideriz

Aşkından yollara, düşmüş giderkiz

Hasretiyle gönül, yakar ERBAKAN

 

Mehdiyet mührünü, gördüm yüzünde

Hakikat sırların sezdim sözünde

Hikmet deryaları, parlar gözünde

Feraset nuruyla, bakar ERBAKAN

 

Meydanlarda dolup, taşar yürekler

Bu coşkuyla kanat ,çırpar melekler

Yerde kalmaz bunca, dua dilekler

Ümit çiçekleri, açar ERBAKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ GÖRÜŞÇÜ’YÜZ

 

Bir yetim ağlarken karşı, köşe başında

Durma yaklaşıp ta hatırını sor, biziz!

Fakir aşında, garibin, o göz yaşında

Mazlumun yüreğindeki, ateş kor, biziz!

 

Dertliğe destek, dervişin; duasındayız

Biz Yüceler Yücesinin, sevdasındayız

Başörtülü bacıların, davasındayız

Yazık, ezilen, üzülen, hakir, hor, biziz!

 

Emekçinin yüzündeki, tozlu terdeyiz

Talebenin gözündeki, nurlu ferdeyiz

Mağdurun feryat ettiği, zorlu yerdeyiz

Zalimlerin önündeki, engel zor, biziz!

 

Afganistan’da  kar ve kan, yağar her sabah

Uygurların çektikleri, sığmaz hesaba

Döneklere yuhlar olsun, sadıka merhaba

Hainlere tuzak olan, çetin tor, biziz!

 

Neden biz böyle çaresiz, ve pejmürdeyiz

Tek Kur’an’ın huzuruyla, ümit müjdeyiz

Hak davayı taşıyacak, iman güçdeyiz

Safa biziz Merve biziz; Kudüs, Tur biziz!

 

Adım Ahmet Hoca, Akgül derler soyumuz

Ne devler devirdik; bakma kısa boyumuz

Milli Görüş ile maya, tuttu huyumuz

Hep, şerlere fren, hayra, tek motor biziz!

 

 

 


MİLLİ ŞUUR

 

 

 

TÜRKİYEM

 

Diyarbakır içre, Harput kapısı

Urfa Mardin, taştan olur yapısı

Kırmançların Türkmenleri hepisi

Yörüğüne, Dadaşına hayranım, Türkiyem

 

Anadolu kıtasına kar yağar

Koyun kuzu meleşiyor ilkbahar

Böyle vatan böyle insan nerde var?

Gülüşüne, gözyaşına hayranım, Türkiyem

 

Biz Türküyle ve kürdüyle kol kola

Baş koymuşuz, hep birlikte hak yola

Alevisi sünnisiyle her kula

Bacısına gardaşına hayranım, Türkiyem

 

İslam ile insanlığı yoğurdu.

Gör ki nice medeniyet doğurdu.

Şehit kanı sulamıştır bu yurdu.

Toprağına hem taşına, hayranım, Türkiyem

 

Yeni devir,  yeni dünya düzeni

Kurulacak, bekleyin o müjdeyi

Kovacağız, mazlumları ezeni

Mutlu güne varışına hayranım, Türkiyem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ GÖRÜŞ NEDİR?

 

Milli Görüş mesajına aklı yatmayan gafil

Menfaat kavgası değil, bu gönül davasıdır.

Hem bizleri korkaklıkla, suçlayan saçma cahil

Bilmez ki başımızdaki, insanlık sevdasıdır.

 

Aşılacak tüm engeller, bir gün elbet üzülme

Masonların cephesinde, bak başladı çözülme

Ey bir damlada boğulan, bre zavallı züppe

Milli Görüş göl değil ki, selamet deryasıdır.

 

Ulaşır mı Saadete, Refah’a düşman kişi

Gel sen de katıl bize, tevbekâr pişman kişi

Duymaz fakir feryadını, haramla şişman kişi

Adil Düzen bilesin ki, İslam’ın manasıdır.

 

Milli Görüş milletimin, yeniden ihyasıdır.

Ve, Adil Düzen Batılın, batması imhasıdır.

Bizim için aslolan tek, Allah’ın rızasıdır.

Mücahitler Mecnun ise, davası Leylasıdır.

 

Her insanın davranışı, hep kendi ayarında.

Herkes ayrı dünyadadır, ruhunun diyarında.

Bugünü boşa verenler, verim almaz yarın da.

Dil kalbin tercümanıdır,  ve ameller aynasıdır.

 

Zulm ile abad olanın, hep sonu berbad olur

Haksızlığa hak verenin, ahreti feryad olur.

Mücahit kullarına hep, Allah’tan imdad olur.

Bu halkın haykırışları, düzenin iflasıdır.

 

Dede Hac’da kız plajda, kimlik arar torunlar

Bu bataklık düzeninde, sorun doğar sorunlar

Devran dönüp devrilecek, Firavunlar Karunlar

Bu asır tüm tarihlerin, karanlık sayfasıdır.

 

Bakın bu bozuk düzenin, dökülüyor dişleri

Yakında gerçek olacak, müminlerin düşleri

Hep yıkılmaya doğrudur, bunların gidişleri

Dinsizlik felsefeleri, şeytan safsatasıdır.

 

Bilgisayar bulsalar da, batıllar barbardır

Kuzu postuna bürünse, giyse de, kurt yine canavardır

İşte bak Irak, Filistin, kan vardır acı vardır

Bunların tüm kuralları, Firavun yasasıdır

 

Devlet bizim, millet bizim, bayrak bizim, yurt bizim

Can kardeşiz, Dadaş bizim, Çerkez bizim, Kürt bizim

Unutma ha, Dava bizim, sevda bizim, dert bizim

Sorumsuz, dertsiz insanlar, toplum yüz karasıdır.

 

Mahlukatı sevmek gerek, yaratanın aşkına

Marifet bir mum yakmaktır, karanlıkta şaşkına

Ahmet Hoca emin olki, ne gelirse başına

İnsanların çektikleri, hep kendi belasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAFER YAKINDIR

 

Ey müslüman hiç üzülme

Teslim olma sen bu zulme

Siyah kefen siyonizme

Ha biçildi, biçilecek!

 

Kur’an’a uymaz işleri

Küfre doğru gidişleri

Bozuk düzenin dişleri

Ha söküldü, sökülecek!

 

Gönüller Kur’an’ı arar

Hasretle yürekler yanar

Kandan irinden deryalar

Ha geçildi, geçilecek!

 

Bu karanlık biter elbet

Ey mücahit hele sabret

Yakındır, ilahi rahmet

Ha döküldü dökülecek

 

Biz Kur’an’ın yolundayız

Ne sağda, ne solundayız

Kutlu kervan kolundayız

Sancağımız dikilecek

 

Başımız dik, alnımız ak

Batıl gider, gelince Hak

Bitti zulmet, şimdi şafak

Ha söküldü, sökülecek!

 

Gönülden nifak atıla

Mü’minler safa katıla

Galip gelir Hak Batıla

Ha görüldü, görülecek!

 

Çiçek açar tüm umutlar

Çıksın aradan tağutlar

Ahmedim bu, çağdaş putlar

Ha devrildi, devrilecek!..

 

 

 

 

 

AKINCILAR GELİYOR

 

Kur’an tatbik edilsin, hep asılı kalmasın

Adalet çarkı dönsün, böyle paslı kalmasın

Bitsin zulüm ve zillet, ümmet yaslı kalmasın

Allah’ın askerleri, akıncılar geliyor!

 

Hayat, iman ve cihat! Gün yakında doğacak

Şerleri Şeytanları, ülkemizden kovacak

Aydınlık elleriyle karanlığı boğacak

İman fedaileri, akıncılar geliyor!

 

Davamız mukaddestir, yolumuz hayır Haktır

Dostlarını bırakıp, kaçan dönek alçaktır

Zalimlerin düzeni, elbet yıkılacaktır

İslam kahramanları, akıncılar geliyor.

 

Doğrular konuşacak, yalanlar hep susacak

Masonlar münafıklar, kahrından kan kusacak

Meclislerde Kur’an’ı, baş köşeye asacak

Milli Görüş erleri, akıncılar geliyor.

 

Yıktık hep köprüleri, geri dönüş yok artık

Geldi devr-i selamet, zahir oldu Hak artık

Hak yolunda cennete, can atıyor bak artık

Zafer müjdecileri, akıncılar geliyor.

 

İslam’a düşman olan, bütün rejimler: Küfür

Küfre razı olanın, nursuz yüzüne tükür

Selamet elçileri, yola çıktı çok şükür

Kur’an’ın bayraktarı, akıncılar geliyor.

 

Sırat-ı müstakimden, gayrı şeytan yoludur.

Hangi düzen isterse, kişi onun kuludur.

Ellerinde Kur’an var, kalbler iman doludur.

Şehadet meraklısı, akıncılar geliyor.

 

Çökmüş bütün barbarlar, müslümanın bağrına

Önce sen koş yiğidim, kendi cihad çağrına

Yüz bin Ahmet fedadır, bir Ahad’ın uğruna

Hürriyet havarisi, akıncılar geliyor.

 

 

 

 

 

REFAH DÖNEMİ

 

Batıl kafalılar, hep bağırıyor

Sanki ezan duymuş, bir şeytan gibi

Korkudan kaçacak, delik arıyor

Arslanları görmüş, kör sıçan gibi.

 

Yahudi basını, kiralık yazar

Ahlâkı düşükler, ağzını bozar

O bilmez ki kendi, kuyusun kazar

Refah’a saldırır, şarlatan gibi.

 

Demokrasi laiklik, hep bahanesi

İrtica zırvası, yok daha nesi

Avrupa değil mi, en şahanesi

Şu kahbe Sırpları, şımartan gibi.

 

Milli Görüş gelir, millet kurtulur

Zulüm biter Adil, Düzen kurulur

Cümle hainleri, birden korkutur.

Kükrer mücahitler, Erbakan gibi.

 

Ahmet Hoca sevin, Refah geliyor

Zalimler telaşlı, mazlum gülüyor

Kafir müslümana, hep diş biliyor

Kan ile kudurmuş, bir sırtlan gibi.

 

 

 

 


DOST NASİHATI

 

 

DUAM

 

Ne ilmimle, amelimle

İlahi mağrur eyleme

Bırakıp elin eline

Muhtacı mağdur eyleme

 

Kalmayım Zatına cahil

Olmayım ruhuma katil

Bir an bile Senden gafil

Kalıp ta mahmur eyleme

 

Arındır şirkten, riyadan

Uyandır derin rüyadan

Beni bu fani dünyada

Şer ile meşhur eyleme

 

Tenden cana dönder beni

Benden sana dönder beni

Haktan yana dönder beni

Nefsimde mahsur eyleme

 

Hatırımda, hayalimde

Hayr işimde, helalimde

Her anımda, her halimde

Günaha mansur eyleme

 

Cihadımı cennetim kıl

Çilelerim lezzetim kıl

Teslimimi izzetim kıl

Gayrıya mecbur eyleme

 

Nefsin başıboşluğuna

Şöhretin sarhoşluğuna

Şehvetin godoşluğuna

Kapılıp, makhur eyleme

 

Ahmet kulun, gölge, sebep

Kader, kudret senindir hep

Lütfet bize huzur, edep

Davasız, mamur eyleme

 

 

DAVA ŞEHİDİ

 

 

Etrafına baktı

“İslam” yazacaktı

Tam kaçacaktı

“Dur!” dediler

 

Yok suçum, silahım

Almayın günahım

Tutar sizi ahım

“Vur!” dediler

 

Dan.. dan.. dan...!

Darbe kafadan

Yıkıldı fidan

“Otur!” dediler

 

Gücüm yok, vah be!

Yolculuk Rabbe..

Vuranlar kahbe ..

“Gavur!” dediler

 

Kurşun, beş adet

Rabbım şehid et

Son söz: Şehadet

“Destur!” dediler

 

Bir sağcı, bir solcu

İki hain çapulcu

“Hak” diyenin sonucu

“Budur!” dediler

 

Şehidin elbisesi

Kefeni kan lekesi

Hoca’nın tekbir sesi

“Buyur!” dediler

 

Yas, mas tutuldu

Pek tez unutuldu

Rüyamda “Kurtuldu,

Duyur!” dediler

 

 

 

 

EY CAN

 

Vahdettir vuslatın kapısı ey can

Bin şeyde sen Bir’ i görebildin mi?

Sanatı kudrettir, yapısı ey can

Batından zahiri görebildin mi?

 

Bir noktadan doğdu, cümle kainat

Her şey tesbih eder, mücrime inat

Kim takacak senin kalbine kanat

Mürşidinden piri görebildin mi?

 

Takdire teslim ol, terbiyen takın

Hep hikmetle düşün, ibretle bakın

Cemalüllah cennette sanmayın sakın

Dünyada iken diri görebildin mi?

 

Bir günah, manada bin batman ağır

Kalb gözün kör eder, kulağın sağır

Mevlaya sığın da, merdane çağır

Gönlündeki kiri görebildin mi?

 

Yetmez mi ha, her gün, günah ettiğin

Gaflet döşeğinde sabah ettiğin

Değmez, dünya için ah-vah ettiğin

Şekerdeki zehri görebildin mi?

 

Selam versem rüşvet sanır gafiller

Nezaket gösterir bak kara filler

Ezilmesin diye gül karanfiller

Çırpınanları erleri bari, görebildin mi?

 

Kayseri’den dosta kaydı bu gönlüm

Şükür boş sevdadan caydı bu gönlüm

Nazlanma da söyle, haydi be gönlüm

Ahmedin gözüyle yari görebildin mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERVANEYİM

 

Tevbe “Benlik gafletinden

Bildim neyim, bildim neyim?

Kurtuldum ten külfetinden

Biganeyim, biganeyim!

 

Vuslatı buldum hasrette

Vahdete erdim kesrette

Aşk ile gönül hayrette

Pervaneyim, pervaneyim!

 

Lütfedip kıldı merhamet

Ruhumu sardı muhabbet

Mir’at-ı Hakmış Muhammet

Seyraneyim, seyraneyim!

 

Sanmayın gerçek cisimdir

Varlık vücudu resimdir

Hak-Hu çağıran sesimdir

Divaneyim, divaneyim!

 

Sürer nefsim ile harbim

Meger yarim ola Rabbim

Ey Ahmet Hoca garibim

Avareyim, viraneyim!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜJDE

 

Yakında ağlayacak saltanatının yıkılışına

Büyük Şeytan

Ve kırılacak

İki kolu Kudüs’te, iki kolu Moskova’da

Ve, üç kolu Washington’da bulunan

Yedi kollu şamdan!...

Ve bir akın başlayacak Filistin’e

Ankara’dan, Kahire’den ve Şamdan...

Ölüm kusan nükleer silahlar

Kendi, soysuz sahiplerini haşlayacak

Ve tekbir sesleri yükselecek

Mescid-i Aksa’dan...

Nur yağacak yeryüzüne

Huzur yağacak

Artık açlık ve ahlaksızlık yaşanmayacak

Barbarlık, tarihin çöplüğüne gömülecek

Bereket doğacak, sabahtan

Barış ve bayram türküleri yayılacak, akşamdan

Zulüm ve zillet geberecek

Ve yakında ağlayacak

Sömürü saltanatının yıkılışına

Baş terörist ve Siyonist Şeytan!...

 

Senin yüzünden

Bizi bulur, her bela

Senin yüzünden, her gün ızdırap

Her yer Kerbela!...

 

Ey kanlı katil

Ey hilekar hain...

Ey dünyanın çıban başı

Ve insanlığın baş belası İsrail!...

Tanrıya ve kullarına savaş açmanın bedeli

Burnundan getirilecek, fitil fitil...

Senin de ecelin yakın,

Senin de peşinde Azrail!...

Sonra, yan yana, kol kola

Ve koyun koyuna dolaşacak,

Dayanışmaya ve paylaşmaya koşacak insanlar

Akın akın...

Selam size, ey saadet medeniyetinin bebeleri

Jozef, Hazekiel ve İsmail...

 

 

USANDIM!

 

Şeyhin sahtesinden, yarım hocadan

Hakka erdirmeyen posttan usandım!

Münafık medyadan, mason locadan

Yarı yolda koyan, dosttan usandım!..

 

Kahramanlık satan ödlek kaçaktan

Namus dersi veren çıplak bacaktan

Davasından dönen hain alçaktan

Dışı fosfor içi fostan usandım!

 

Ahlakı olmayan sanaatcısından

Akılsız ve yobaz şeriatcısından

Takvası olmayan tarikatcısından

Hala sıklaşmayan saftan usandım!

 

Milli Görüşçünün marazlısından

Ülkücünün ürkek horozlusundan

Hem Atatürkçünün garazlısından

Kahbelik eden herkesten usandım!

 

Ahmedim kibirden, “Ben”den uzak dur

Dinsiz felsefeden, fenden uzak dur

Nefsi siyasetten, sen de uzak dur

Sözleri tok, özü koftan usandım!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASİP

 

Varırsan cihat şevkine

“Esma”dan sana, “Hay” düşer

Dalarsan vuslat zevkine

“Hüsna”dan sana, pay düşer

 

Kaçsan faniden, fenadan

Caymazsan hamdü senadan

Bir gün karanlık semadan

Sana da, dolunay düşer

 

Kavakta meyve olur mu?

Bakırdan kolye olur mu?

Katırdan döl alunur mu?

Ama kısraktan, tay düşer

 

Değer mi dünyaya hürmet

Şükret her haline, sabret

Hainlere ballı şerbet

Ahmed’e kanlı çay düşer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEYTAN DÜZENİ

 

Hele bak şu düzene

Hepsi tuzak, düzene

Bu düzeni düzene

İnsanlık lanet okur!

 

Ah bu çağın düzeni

En alçağın düzeni!

 

Kahpeliktir sıfatı

Bozuk, barbar fıtratı

Hain bulmuş fırsatı

Zalim vurur da vurur!

 

Ah bu çağın düzeni

En alçağın düzeni!

 

Saldırıyor kuduz it

Kalleş haçlı siyonist

Durup seyreder Yezit

Sanki gavurdur, gavur!

 

Ah bu çağın düzeni

En alçağın düzeni!

 

Soysuz zalime, “gülüm!”

Garip mazluma, ölüm

Azmış küfür ve zulüm

Her an daha kudurur!

 

Ah bu çağın düzeni

En alçağın düzeni!

 

İsrail İblis, Firavun

ABD Şeddat, Karun

Yoldadır Musa, Harun

Çıkıp zulmü durdurur!

 

Yıkılır batıl düzen

Yakındır Adil Düzen!

 

 

 

 

 

BOŞBAKANLAR

 

Bu sistemin içi beni dışı elleri  yakar

Başbakanlar, boşbakandır bazı ülkede!

Süper bakan varken, sünepeyi kim takar

Başbakanlar, boşbakandır bazı ülkede!

 

Deneme tahtası gibidir, talihsiz yurtlar

IMF reçeteleriyle kan emer kurtlar

“Demokrasi, laiklik” diye zulüm yumurtlar

Başbakanlar, başbelasıdır bozuk düzende!

 

Gizli gerçek hükümet, mason localarıdır

Siyonist merkezler ise akıl hocalarıdır

Amerika dayıları ve Avrupa amcalarıdır

Başbakanlar, şaşıbakandır bazı ülkede!

 

Gerçeği görmez olmuş, özünü yitirmişler

Gaflet, hıyanet ehli bu hale getirmişler

Milleti mahvetmişler, ülkeyi bitirmişler

Başbakanlar, başbelasıdır bozuk düzende!

 

Seçim, meclis hikaye, yöneten gizli güçler

Masonik dervişlerdir, kırklar, yediler, üçler

Bak, kararttılar bahtımızı hiç oğlu hiçler

Başbakanlar, başgardiyandır bazı ülkede!

 

İçlerine sinmese, ve istemese de bir güruh

Geliyor Milli Görüş, milli hamle, milli ruh

O zaman coşar Fırat, Kızılırmak ve Çoruh

Hükümetler hizmetkardır bizim dönemde!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEFASIZLAR

 

Takdire teslim ol, hakkına razı

Kader programı asla şaşmazmış!

Ruhunu sarmasın dünya marazı

Vefasızda ölçü, mizan olmazmış!

 

Doğruda daim ol, sabreyle Hak’ta

Davadan kopanlar kalır nifakta

Hıyanet edenlerin sonuna bak da

Anla ki vefasızda izan olmazmış!

 

Milli Görüş, ayar ölçüsü, mihenktir

Bize düşen sadakattir, ahenktir

Nankör olan divanedir, dönektir

Vefasızda kamil iman olmazmış!

 

Tüm şeytani güçler, el ele vermiş

Erbakan’a karşı yayını germiş

Mert olan müminler vefa göstermiş

Vefasızda zerre vicdan olmazmış!

 

Ne çetin imtihan şu Milli Görüş

Çağların değişimidir, İslam’a dönüş

Bize sadakat yaraşır ve sağlam duruş

Vefasızlara güven, güman olmazmış!

 

Allah’la ol her durumda her yerde

Kur’an deva, her yaraya her derde

Ahmet Hoca sözün batar namerde

Vefasıza dua, derman olmazmış!

 

 

 

 


İSRAF VE İNSAF

 

Karga leşten anlar, kebaptan değil

Maymunlara mantı, israf sayılır.

Fasık keşten anlar, sevaptan değil

Her mazluma yardım, insaf sayılır.

 

Kamiller katında, kalbine sahip

Alimler yanında diline sahip

Cahil ortamında haline sahip

Ol ki, her sözleri sin-kaf sayılır.

 

 

 

------------------------------------------

 

 

 

EY RAKİB!..

 

Ey düşman, senden iyi antrenör bulamam

Ey zorluk, sen benim heyecanım, hızımsın

Ey rakip, sen olmadan ben finale kalamam

Ey bela, sen benim hasılatım, hazzımsın

 

Ey gayret, sen benim tedbirim, takatımsın

Ey tevekkül, sen ise azığım ve ağız tadımsın

Ey sabır, sen sürekli yoldaşımsın, üstadımsın

Ve  Ey İman, sen bana her şeyden çok lazımsın

 

 

 

 

 


ŞIMARMA!

 

 

Gurura sevkeden ibadet kalsın

Gözyaşı döktüren günaha kurban!

Riyaya yol açan riyazet kalsın

Şımaranı şaşırtan Allah’a kurban!

 

Bülbüle buğzeden güllere lanet

Özü kir, sözü zikir dillere lanet

Edep yerin gösteren tüllere lanet

Kelimizi örten, külaha kurban!

 

 

 

-------------------------------------------------

 

 

 

 

DÖRTLÜK

 

Kimden istersen, bil, esiri olursun

Kime de verirsen, emiri olursun

Hasmını bilen, hesabını tam yapar

Sultana hizmet et, veziri olursun.

 

 

 

 

 


O ERLER Kİ

 

Gerçekte, gönlünün ta fezasındalar

Görünürde, sürünme ezasındalar

 

Hizmet ve zahmette hep önde koşarlar

Rütbe nimette yedek, azasındalar

 

Yıldızları, tesbih tesbih çeker de

Cemaatte, arka saf hizasındalar

 

İçine nefs karışan ibadetlerin

Biri biri ardınca kazasındalar

 

Allah’a verdikleri ahdi unutmaz

O ezel senedinin imzasındalar

 

Günahlarla kirlense, özü ve sözü

Ömür boyu gözyaşı cezasındalar

 

Hayat bir resimdir, türlü renklerde

Onlar ise, hakikatin beyzasındalar

 

Cennet arzusu, cehim korkusu gerek

Ama dostlar, Allah’ın rızasındalar

 

Kimi hep erken uçar, kelbek gibi

Kimi, ipek yapmak için, kozasındalar

 

Mü’min; Hak rızası, hayır yarışında

Münafıklar, menfaat bozasındalar

 

O erler, teslim olmuş, tevhit gereği

Gafiller, senlik-benlik nizasındalar

 

Bu erlere bir gülüş, bin gümüş eder

Ama bilenler, azın da azındalar

 

Cihatsız cennet satar, zaman hocası

Bir avuç gariban, dava tasasındalar

 

 

 

 


DÖRTLÜK

 

Kınamayın a be canlar

Aşka düştüm, aşka düştüm!

Bu halimden düşen anlar

Bu sefer bir başka düştüm!

 

 

 

----------------------------------------

 

 

 

GEL ARTIK!

 

Akıl şaştı, göz boyandı, be Hocam!

Hıyanetle çözülüyoruz, gel artık!

Bıçak kemiğe dayandı, be Hocam!

İnsafsızca eziliyoruz, gel artık!

 

Gel, mertliği öğret şu namertlere

Arslan rolü yapan, arsız fertlere

Milli Görüş, merhem olur dertlere

Nice yıldır özlüyoruz, gel artık!

 

Yusyuvarlak oldu, kareler şimdi

Fatihliğe soyundu, fareler şimdi

Tükendi be Hocam, çareler şimdi

Yollarını gözlüyoruz, gel artık

 

Huzura, hürriyete hasretle gezen

Kalmasın yeryüzünde ezen, ezilen

Değişsin bu dünya, düzelsin düzen

Hak yolunu izliyoruz, gel artık!

 

Çıkılmazmış düze, borçla, bağışla

Göremedik farkını, gafil bakışla

Kıymetini bilemedik, bizi bağışla

Şimdi özür diliyoruz, gel artık!

 

 

 


SİGARA

 

Şeytanların gıdasıdır, meleklere zehirdir

Sigara, hem ciğerin hem ruhun kurutacak!

Ne yazık ki, iradeniz sigaraya esirdir

Bu nefsani tutkudan, seni kim kurtaracak?

 

Olgunlaşmanın şartı, nefse muhalefettir

Keyfine hizmet etmek, manevi bir afettir

Bu tutku ve bağımlılık, emin ol sefalettir

Hak rızasını aramak, elinde kâr kalacak

 

Yanlışlıklarda inat, pahalıya mal olur

Nasihat tutmayanı, musibetler doğrultur

Gel sigarayı bırak, sen bu beladan kurtul

Yoksa bu duman, gönül ekranın karartacak!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHMAK

 

Ahmak adam laf dinlemez

Ayıbını hüner sanır

Isıracağını bilmez

Yılanları kemer sanır

 

Sarsılmış iman direği

Kırılmış amel küreği

Sırtlan kadar yok yüreği

Arslanları yener sanır

 

Kanser kaplamış her yanı

O pansuman eder yarayı

Yakıp durur sığarayı

Sancıları diner sanır

 

Patron bilir garsonları

Mürşit tutmuş masonları

Nice hayrola sonları

Hakkın nuru söner sanır

 

Saray arar samanlıkta

Hayal kurar viranlıkta

Kalmış koyu karanlıkta

Fare gözün fener sanır

 

Gül zannedip başa takar

Tavşan diye taşa sıkar

Ömür suyu boşa akar

Gafil geri döner sanır

 

Ahmet çok söyleme, yutkun

Doğru hedefe at okun

Ahmak, anka kuşa tutkun

Tutup ona biner sanır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATLI KONUŞ!

 

Sözün bahar gibi olsun

Çiçek çiçek şenlendirsin

Rahmet yağar gibi olsun

Çevresini renklendirsin.

 

Tatlı dil, tavlar insanı

Kalbinden avlar insanı

Acı söz, havlar insanı

Zehir, nasıl zevklendirsin?

 

Kem söz incitir, acıtır

Yılan gibidir, sancıtır

Tatlı sözler baş tacıdır

Şeker söyle, şevklendirsin.

 

Bazı sözün aynı kazık

Sakın gönül yıkma, yazık

Daha kibar, daha nazik

Ol ki, sözün sevindirsin.

 

Ahmet Hoca, aman dikkat

Sözlerine ballı yağ kat

Yumuşak olsun hakikat

Hap barışa sevklendirsin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

TAVSİYE

 

Bu dünyada bulduğun bütün lezzetler

Sahip olduğun nimet ve faziletler

 

Hepsi Rabbin vergisi, imtihan için

Sadece görüntüdür, hep bir an için

 

Bu nimetler sahibini tanıtmak ister

Hem cenneti sevdirip tattırmak ister

 

İyilik ve ikram edene teşekkür lazım

Ama her halde Allah’ı tezekkür lazım

 

Reva mı postacıyı padişah yerine tutmak

Hediyesine gönül verip, sevgiliyi unutmak

 

Dua, niyaz yakışır, sakın ha naz eyleme

Her hükmüne razı ol, hiç itiraz eyleme

 

Kader; Allah’ın değişmeyen planı

Hayır ve şer hepsi, Haktan bil anı

 

Edebini takın ki, her an huzurundasın

Başarı sabır ister, dayanmak zorundasın

 

Çıraklığa razı ol ki, çile olgunlaştırır

Cahillik boş bırakır, bilgi dolgunlaştırır

 

Zamanın sahibini bul ki, Hakkı bilesin

Paslanmış duyguların temizleyip bilesin

 

Eğitilmek istersen, Milli Görüş mekteptir

Hayra hizmet olmazsa, kitap yüklü merkeptir

 

Hiç kimse boş gurura kapılıp aldanmasın

Ki sen, gayretin ve gayen kadar adamsın

 

Nefsini aşamayan, Rabbine ulaşamaz

Ahiret derdi olan, gafletle dolaşamaz

 

Davadan kopan hastaya, deva bulunmaz

Güdülen güdük kalır, ondan lider olunmaz

 

Kumaştan anlamayan, bezi ipek şal sanır

Her apolet takanı, gerçek mareşal sanır

 

Bir Allah’ın rızası bin sultanlığa değer

Canana eremezsin, candan geçmesen eğer

 

Derdi dünya olanın, fendi şeytanlık olur

Münafıkların işi hep şarlatanlık olur

 

Sabredenler sonunda, hakim olur dünyaya

Bu Kur’an müjdesidir benzetme boş hülyaya

 

Gel Ahmet’im özünle sözünü tam uyuştur

Ölmeden önce öl ki, bu ölümsüz doğuştur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖNÜL, BEYTULLAH’TIR

 

 

Gel temizle gönlünü, şirkten, hevadan

Kirli gönül, şeytanın şer hanesidir.

 

Tertemiz olmazsa, Dost tecelli etmez

Ki gönül Hakkın, cemal ayinesidir.

 

Gönül beytullah’tır, tüm putları boşalt

Kalbi pas bağlayanlar Dostun nesidir?

 

Sen gönlünde ara, hep derdi, dermanı

Sadık olan, davanın divanesidir.

 

Şuurdan ve huzurdan mahrum gönüller

Vallahi müflislerin viranesidir.

 

Bil ki nurlu gönüller, Arş-ı Rahmandır

Alemler, gönül evinin hazinesidir.

 

Nefsini yenemiyen, mücahit olmaz

Menfaat avcısı, şeytan avanesidir.

 

Sen de gönlünü fethet, behey biçare

Dünya gailesi, gafiller bahanesidir.

 

Her hak sesi susturmak isteyen hain

Bilin ki, şerlilerin şahanesidir.

 

Ahmet Hoca gerçekler ateşten kordur

Hakkı avuçta tutmak yiğitlik efsanesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIYANET

 

Zalimin zahmeti ar gelmez bana

İlla ki münafıklar karalar beni

Düşmanın güllesi kâr etmez bana

Amma dostun gülü yaralar beni

 

Yüzüme gülüp de kuyu kazanlar

Ekmeğimi yeyip zehir kusanlar

Haksızlığa karşı korkup susanlar

Kahraman kesilip azarlar beni

 

Arkamdan vuruyor, nankör ve namert

Düşmanım mert olsa canıma minnet

Keşke arslan yese, o da bir nimet

Boğmaya çalışır fareler beni

 

Ahmet Hoca sakın kalma kederde

Hepsi imtihandır, yazmış kaderde

Bu rüya son bulup biter kabirde

Ah, Dostun huzuruna alalar beni

 

 

 

 

 


ÖZVERİ

 

Seven ile söven bir olsun gönül

Bize çul atana, biz tül atalım

Eğer cahil, eğer pir olsun gönül

Bize kül atana, biz gül atalım

 

Ne gelse Haktandır, baş göz üstüne

Çayır, çimen olur, bas köz üstüne

Kederlenme sakın, kem söz üstüne

Bize gol atana, biz pul atalım

 

Bil ki barbarlıkta mel’anet vardır

Lakin kibarlıkta keramet vardır

Ahmedim, sabırda selamet vardır

Bize laf atanlara, ödül atalım

Ayak takanlara, biz el atalım

 

 

---------------------------------------

 

 

 

SORUMLULUK

 

 

Dine ve davaya kim saldırırsa

Gayretli mümine asalet gerek

Milletin hakkını kim çaldırırsa

Haine, hırsıza adalet gerek

 

Revamıdır mazluma zahmet edilse

Aynıdır fasıka hizmet edilse

Marazdır munafıka hürmet edilse

Şuursuz topluma, atalet gerek

 

Kendine sataşanı hoş görmelisin

Dinine saldıranı hor görmelisin

Ahmedim, hevayı boş vermelisin

Allah’ı arayana, ahiret gerek 

 

 

 

 


NASİHAT

 

Bu kader denen senaryodaki, rolünü

Sen adam gibi oyna, gerisine karışma

Sokma iman kalesine, şeytan golünü

Rabbin ile dost ol, nefsin ile barışma!

 

Bir ışık oyunudur, gölgeler dünyasında

O, alemin nurudur, belgeler dünyasında

Benliğin bitedurur, bilgeler dünyasında

İlim, amel sahibi ol, cahillere karışma!

 

Mülkün tek sahibi, Baki-i kahhardır

Şu buzdan saraylar, bak ki buhardır

Her kışın ardından, bil ki bahardır

Sabrın sonu selamet, yolun şaşırma!

 

Ahmet Hoca, laf uydurmak kolaydır

Lakin Dosta varmak büyük olaydır

Helal lokma ve zikir, kalbe kalaydır

Mana ehli ol sen, madde için yarışma!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FARKETMEZ

 

Gönlümdeki gülleri bir bir kuruttun

Artık övsen de bir, sövsen de birdir.

Mazi mezarlığına gömdüm, unuttum

Artık sevsen de bir, dövsen de birdir.

 

Kader senaryosunda buruk bir anı

Kapandı ya, göstermiyor gönül ekranı

Mahşere dek mühürledim tüm hatıranı

Artık gitsen de bir, dönsen de birdir.

 

Sevgimi katledince gönlüm sızladı

Sana olan duygularım nasır bağladı

Bilsen, ruhum mevtana nasıl ağladı

Mumyalasan da bir, gömsen de birdir.

 

 

--------------------------------------------------

 

 

 

 

RUHUNU SÜSLE

 

Takdir, Allah’ın elindedir, kulda değildir

Huzur, iman zenginliğinde, pulda değildir

İnsanın asıl şerefi, davası ve takvasıdır

Ruhunu süsle, marifet çaputta, çulda değildir.

 

Yoğrulmak istersen eğer, yorulman gerek

Doğrulmak istersen, ilimle doyrulman gerek

Çağrılmak istersen, pişip kavrulman gerek

Çiğ kalan kokuşur, suç havada suda değildir.

 

 

 

 

 


YALAN VE HARAM

 

Zerre yanlış konuşma, yalan kalbi körletir

Haram mala yanaşma, haram kanı kirletir

Burda yüzün karartır, cehennemde terletir

A canım, hem yalandan, hem de haramdan sakın!

 

Boşa fetva arama, haram haksız kazançtır

Gel, haramla tıkanan, kalb kanalın tez açtır

Doğruluk iman meyvesi, yalan küfrî mizaçtır

A dostum, bir yalandan, bir de haramdan sakın!

 

Söze yalan katanın, nifak hali zahirdir

Haram, hileli kazanç, hayatına zehirdir

Aldanma bu dünyaya, göz boyama, sihirdir

A nefsim, hem yalandan, hem de haramdan sakın!

 

Özü doğru olur mu, sözü yalan dolanın

Hiç huzuru kalır mı, haram mala dalanın

“Aldatan bizden değil” diyen Resulullahın

Tavsiyesi: Bir haramdan, bir de yalandan sakın!

 

Ahmet Hoca haramla, takvaya ulaşılmaz

Ucuz kahramanlıkla, yüce dağlar aşılmaz

Doğruluk ve kanaat, Hak yolundan şaşılmaz

A canım, hem yalandan, hem de haramdan sakın! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİLDİR

 

Ne kadar da güçlü görünse bile

Korkma zalimlerden, ilah değildir

Hıyanetle meşhur olunsa bile

Manevi iflastır, felah değildir.

 

Hayırlı lidere isyan olur mu?

Kendini satanlar insan olur mu?

Davadan dönene ihsan olur mu?

Çarık başa konmaz, külah değildir.

 

İhlas ehli, nefsi için çekişmez

Doğrular hep yeni kalır, eskimez

Takdirin planı yürür değişmez

Öldüren Allah’tır, silah değildir.

 

Erdem arıyorsan, fazilet burda

Hak yoldan ayrılan, kalır çamurda

Sonra yem olursun kuş ile kurda

Hainlere beddua günah değildir.

 

Her şey gelir geçer, dişin sıkarsın

Ahmedim, sadık ol, kârlı çıkarsın

Aldanma dünyaya, bir gün bıkarsın

Nefsine kul olmak, salah seğildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR SELAM

 

Garibanızdır amma, kalleş değiliz

Bizden bir selam, esirgeme be dostum.

Asla ki kahbelerle kardeş değiliz

Bizden bir selam, esirgeme be dostum.

 

Biz ki dava dostuyuz, bu sitem niye

Bir selam yeterdi, bize hediye

Korkma, kara listeye alırlar diye

Bizden bir selam, esirgeme be dostum.

 

Zehir olur, bilmezsen, ayarını dozunu

Sakın ha kaçırma, kantarın topuzunu

Bir selam siler, binler günah tozunu

Bizden bir selam, esirgeme be dostum.

 

Gerçek seni severiz, Hak hatırına

Çün, içinde cevher var, bak sadırına

Yoksa, minnet etmem yük katırına

Bizden bir selam, esirgeme be dostum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAM GETİRDİM

 

Merhaba ey canlar, selam sizlere

Yurdun dört yanından selam getirdim

Hak sözü ne güzel kelam sizlere

Cümle evliyadan selam getirdim.

 

Niçin geri kalsın şu memleketim

Refaha koşuyor şimdi milletim

Gülsün garib, yoksul, öksüz ve yetim

Size Erbakandan selam getirdim.

 

Bil hep böyle mahzun kalmaz gönüller

Açar güllerimiz, öter bülbüller

Zafer için duaya kalkıyor eller

Filistin Afgandan selam getirdim.

 

Haksızlık, yolsuzluk kalkacak baştan

Bahara dönecek ülkemiz kıştan

Yıkılır tabular demirden taştan

Size Beytullah’tan selam getirdim.

 

Dostlar, şehitlerin hatırı için

Hakkı, halkı sevin, Refahı seçin

Batıllar beladır artık vazgeçin

Tüm Anadolu’dan selam getirdim.

 

Ahmet Hoca söyler, bağrı yanıktır

Erenler bağında dost uyanıktır

Bizim yardımcımız Cenab-ı Haktır

Saadet sabahından selam getirdim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BİZ GELİYORUZ

 

 

Allah’a söz verdik, o günden beri

Kalpte iman ile biz geliyoruz.

Bilmem gafillerin var mı haberi

Elde Kur’an  ile biz geliyoruz.

 

Ne oldu zalimler, tarihe bakın

O Nemrut, Firavun şeytana yakın

Ey aziz milletim, başlıyor akın

Yüce Ferman ile biz geliyoruz.

 

Yeter, karabahtın bağı çözülsün

Dikenli yollara güller dökülsün

Gülsün gariblerin yüzleri gülsün

Hekim Lokman ile biz geliyoruz.

 

Fakirin halinden bilenler gelsin

Faizi defterden silenler gelsin

Irk, renk ayırmadan sevenler gelsin

Mutlu zaman ile biz geliyoruz.

 

Allah’ın vadi var, acaba denmez

Bil Adil düzensiz acılar dinmez

Mert olur mü’minler, davadan dönmez

Derde derman ile biz geliyoruz.

 

Gavurdan dost, domuzdan post olmazmış

Sabretmeden bu çileler dolmazmış

Muhabbet gülleri asla solmazmış

Hayran, kurban ile biz geliyoruz.

 

Laiklik kılıf, demokrasi laftadır

Yasalar yamuk, hukuk tozlu raftadır

Şükür millet şimdi, milli saftadır

Seherde ezan ile biz geliyoruz.

 

Allah’tan korkanlar, olur mu kaypak

Bu yolda kahırlar bizlere kaymak

Zafer müjdeliyor, sen Kur’an’a bak

Dönen devran ile biz geliyoruz.

 

Bu zalimleri öven diller utansın

Başörtüme uzanan eller utansın

Bülbüle buğzeden güller utansın

Zikri Yezdan ile biz geliyoruz.

 

Bu milli mesajdır, dilekçe değil

“IMF’ ye uyum” gerekçe değil

Vicdansız eylemlere ürkekçe değil

Erce bakan ile biz geliyoruz.

 

Ahmet Hoca yürü Allah aşkına

Masonlar sıkışmış dönmüş şaşkına

Kimse kıymet vermez, süslü boş kına

Kutlu kervan ile biz geliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 


GAFİLLERE VAH!

 

Ezanlar çağrıdır rahmet evine

Kulağı duymayan kullara vah, vah !

Gafiller bağlıdır nefs şehvetine

Kur’ana uymayan kullara vah, vah !

 

Hükmünü öğrenmez, hikmete ermez

İbadet postunu secdeye sermez

Helalden kazanmaz, hayrını vermez

Dünyaya doymayan kullara vah, vah !

 

Zahirini süsler, batını kirde

Çirkin fiillerde, kötü fikirde

Her şey tesbih eder, alem zikirde

Seherde uyanmayan kullara vah, vah !

 

Hizmet etmez, hevasına tapıyor

Edebi yok, edebiyat yapıyor

Her geçen gün biraz daha sapıyor

Ölümü saymayan kullara vah, vah !

 

Kendini kandırır, aldattım sanır

Hainlik düşünür, halkı kıskanır

Ne tevbeye gelir, ne de uslanır

Ömrüne yanmayan kullara vah, vah !

 

Adil Düzen için cihat etmedi

Milli Görüşünde sebat etmedi

Ahmet hatasında inat etmedi

Dosta dayanmayan kullara vah, vah !..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERHABA

 

Allah davasının derdine düşen

O müjdeli gariblere merhaba !

Cihat yollarında sabırla pişen

Sevdasına sahiplere merhaba !

 

Mehdiyet mesajına ruhunu açan

Hicret şuuruyla dünyadan kaçan

Mum misali yanıp aydınlık saçan

Gelecekte “naib” lere merhaba !

 

Yazın sıcağında hem karakışta

Hizmet örüyorlar türlü nakışta

Farkları bilinmez gafil bakışta

Gönüllere tabiblere merhaba !

 

Çile mağarası ve uzlet dağları

Ashabı Kehf gibi gençlik çağları

Hikmet gülü açar, gönül bağları

Kem gözlerden gaiblere merhaba !

 

Cihat delileri devlet tacına

Hoca’sız varılmaz vuslat haccına

Ahmedim sahip çık sır ilacına

Halleri “acaip”lere merhaba !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDAŞ

 

Ben gerçeklerin diliyim

Yalan isem, pişem gardaş !

Ne sarhoşum, ne deliyim

Hak şarabı şişem gardaş !

 

Çıkmış bir takım hınzırlar

Hakkı inkar edip zırlar

Şeytanla plan hazırlar

Foyaların deşem gardaş !

 

Apaçık puta taparlar

Dokunsan hırlar kaparlar

Göz göre yoldan saparlar

Kaçırırlar neşem gardaş !

 

Bir avuç dönme ve dürzü

Gece ettiler gündüzü

Ahmet terket kolay düzü

Hep yokuşa düşem gardaş !

 

1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

MAVİ GECELER

 

 

“Yükselir semaya doğru ellerim

Mavi gecelerin seher vaktinde.

Hakka kanat açar hep amellerim

Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

Dosta sığınırım, O’dur penahım

Gözümden yaş olup akar günahım

Bana daha yakın olur Allahım

Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

Aşkım hasretiyle yanar tutuşur

Parlarken semada bir ilahi nur

Lisanı hal ile herşey konuşur

Mavi gecelerin seher vaktinde.”[8]

 

Mavi geceler ki, sessiz ve serin

Vuslat saatinde vakti seherin

Kulluk seccadesin dergaha serin

Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

Seher yeli kokar misk ile amber

Duy ki ötelerden haber var haber

Gönül ikliminde Hak’la beraber

Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

Her gün bin günaha batana yazık

Ameline riya katana yazık

Gaflet döşeğinde yatana yazık

Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

Teheccüt ehline özenmek gerek

Takva libasıyla bezenmek gerek

Gönül bahçesinde gezinmek gerek

 Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

Boş beleş hevesler pirine ermez

İlham perisinin mihrine ermez

Kalkmayan sırrına, sihrine ermez

Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

 

 

 

Cümlenin Mevlası, sana mecburum

Gönlümün leylası, sana mecnunum

Zikrinle yoğrulur fikir macunum

Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

Damlanı kattığın deryalar çoşar

Namazlar, niyazlar, dualar çoşar

İçimdeki alemler, dünyalar çoşar

Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

Zalimden gayrıya bulunmaz kini

Hürmet ve rahmettir müslüman dini

Gel açmaya çalış kalb kilidini

Mavi gecelerin seher vaktinde.

 

Ahmedim sehersiz marifet olmaz

Gözyaşı dökmeden mağfiret olmaz

Gayret etmeyene merhamet olmaz

Mavi gecelerin seher vaktinde

 

HİKMET

 

Acep buda mı nifaktır?

İçi Rahman, dışı insan!..

Vahdet, varlığın infaktır

İmanın kemali; ihsan!

 

Görünen O, gören O’dur

Desen desen ören O’dur

Güldüren öldüren O’dur

Başka mevcut, haşa, isyan!

 

Tecellidir cümle alem

Temsilidir levhu kalem

Tesellidir bülbül lalem

Teslime ermektir İslam.

 

Kimine sır, kime zahir

Mevcut O’dur, evvel ahir

Bir damlada, derya bahir

Göremezsin, yok ki iz’an!

 

Gölgeyi gerçek sananlar

Gafletle nefse kananlar

Aşk ateşine yananlar

Fark etmezler; rical, nisvan!

 

Riyakarlığı överler

Hak konuşanı söverler

Sırrın açanı döverler

Zuhurat bekle, mart nisan!..

 

Ben de varım, diyen münkir

Bilmez misin benlik şirktir

Ahmet, sorar münker nekir

Kabul etmez, yanlış, nisyan!

 

 

Bahir: Deniz

Rical: Erkekler

Nisvan: Kadınlar

Nisyan: Unutkanlık

 

 

 

 

TAŞLAMA VE HAŞLAMALAR

 

 

 

CEFASIZ OLMAZ

 

Dünyada rahat yok, cenneti özle

Saadet yurdudur, sefasız olmaz

Devamlı inayet yolunu gözle

Hidayet Allahtan, şifasız olmaz!

 

Merkeple çıkılmaz, tavşan avına

Döşekle almazlar, test sınavına

Değnekle varılmaz, dost sarayına

Sevilmek sayılmak, vefasız olmaz.!

 

Takdir sırlarını, sorma ki derin

Planı yürümekte, her an Kaderin

Teslim ol da kurtul, boşa kederin

Cennet istiyorsan, cefasız olmaz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASET VE HİYANET

 

“Eşleri bulunmaz bilge”; geçinirler her yerde

Hiç samimi olamazlar, sahte tavrı bir perde

Çokça çözüm uydururlar; amma, bin türlü derde

Azdırırlar her yarayı; kimseye derman olmaz!

 

Siyaseti, hıyanettir; yakınlarına bile

Onların tek silahı var, fesatçılık ve hile

Marifeti mel’anettir bunlar, alınmaz dile

Namert ve nankörden sakın, ondan dost insan olmaz!

 

“Hiç kimse beni aşamaz, Allah’tan sonra Benim.

Bir “Ben” varım bu dünyada ve bir de bendelerim.

İblis gibi kıskanırım, muhteremdir bedenim”

Diyen alçak ruhlularda, zerre vicdan bulunmaz.!

 

Şayet ki vakıf bulunmak; yetse idi, gerçeğe

Hele Şeytan düşer miydi, bu çirkin dereceye

Onun bunun düdüğüyle; hep girerler gerdeğe

Hem, kalleşten ve kahbeden, asla kahraman olmaz!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURTARAMAZ PUTLARIN

 

Bugün, dünün meyvesi, yarının çekirdeği

Son menzile dönüyor, ömrünün tekerleği

Can çırpınır, istemez bedenden çekilmeyi

Kalp sıkışır, ruh çıkar, tükenir umutların

Azrail’den alamaz, seni bütün putların!

 

Hepsi geride kaldı, yalılar ve villalar

Teneşire konunca, başlıyor vaveylalar

Başka sevgili bulur, Ajdalar ve Leylalar

Faydası yok ampulun, katırların, kurtların

Yalnız bırakır, batıl partilerin putların!

 

O kirli paraların, saklı gizli kasada

Ve viski şişelerin, yarım kaldı masada

Elbisen kefen bezi, modaya uymasa da

Çürüyecek, cilalı; cevizden tabutların

Haydi kurtarsın seni, kurtarıcı putların!

 

Şeytana hayran iken, sen İslama düşmandın

Okulunu kapattın, Kur'andan hoşlanmazdın

Faydası olmaz amma, can verirken pişmandın

Sen kölesi olmuştun, hep barbar tağutların

Şimdi sahip çıkmıyor, pek sevdiğin putların!

 

Bil ki karanlık kabrin; bulunmaz kapıları

Ne banka şubeleri, ne kredi kartları

Mirasçılar paylaşır, yatları ve katları

Dağılacak elbette; yuvaların, yurtların

Hiç boşuna bekleme, gelmeyecek putların!

 

Bu daracık mezarda, şimdi hesap başlıyor

Günahkâr zalimleri, çetin azap haşlıyor

Bak hala şu zavallı, başörtüsü taşlıyor

Toprak atıp dağılır, tüm yalancı dostların

Seni hep terk ederler, tapındığın putların!

 

Put ki: arzularındır, yücelttiğin; taptığın

Çıkarların uğrunda, her haksızlık yaptığın

Ön yargın saplantındır, inat edip saptığın

Silkin artık dökülsün, içindeki kurtların

Seni mahvedecekler, o mukaddes putların

 

Ahireti unuttun, Allah'tan korkmuyordun

Kur'anın kapağını, açıp ta bakmıyordun

Sen “İslam” diyenleri; meclise sokmuyordun

Piyonu olmuştun, siyonist haydutların

Şimdi kurtarsın seni, güvendiğin putların!

 

Kaçamak yaptığınız; o karılar, kocalar

Şimdi bak, herkes kendi; pisliğinde bocalar

Ne masonik localar, ne münafık hocalar

Bak faydası olmuyor, o sahte mabutların

Söyle seni kurtarsın, bu zavallı putların!

 

Şehvete ve şöhrete, böyle kul oldun gittin

Hem servet peşinde; niye pul oldun gittin

Sonunda cehenneme; yazık kül oldun gittin

Gördün ya kuruntuymuş; bütün bu tabuların

Seni yalnız bıraktı, güvendiğin putların!

 

Kimilerin partisi, kimin locası puttur

Birilerinin şeyhi; veya hocası puttur

Çoklarının karısı; bazı kocası puttur

Kimi kölesi olmuş; çulların çaputların

Gel Allah'a yönel ki, faydası yok putların!

 

Ahmet Hoca, Hak Nebi, hakikat temsilidir

Fikir aklın, zikir kalbin; cilası, tespihidir

Hazırlan, kabir suali; bir kimlik tespitidir

Gayesiz ve gayretsiz; boş hayal tutkuların

Gel Hakk'a gönül ver ki, faydası yok putların!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVMEYEN BİZDEN DEĞİL

 

Muhabbet ki imanın en halis meyvasıdır

Kin ve düşmanlık ise, gönüllerin pasıdır.

Bu alemde asolan hakikat sevdasıdır

Bil sevmek saadettir, huzur ve berekettir.

 

Mevlayı seven duyar, mahlûka merhameti

Muhammedi sevenin, çok olur muhabbeti

At gönülden nefreti,  bulasın marifeti

Gel sevmeyi öğren ki, ne büyük saadettir.

 

Kalbi kara olanın, dili yılan gibidir.

Dostluğu da sahtedir, hali yalan gibidir.

Sevmeyi bilmeyenin balı safran gibidir.

Sevgi şefkat şenliktir, sevgi insaniyettir.

 

O saldırgan ve sömürücü zalimler hariç

Sevmek için insanları sen ayırım yapma hiç.

Muhammedin elinden muhabbet şarabı iç

Sevgi fazilet iken, düşmanlık felakettir.

 

Huysuz huzursuz insan, gönül kırar, küslenir.

Mutluluk çiçekleri, muhabbetle beslenir.

Mevlasını sevenler, merhametle seslenir.

Gel aşk ile dol gönül, ki sevgi selamettir.

 

Gayemiz, gayretimiz, Hak ve adalet için

Bu zulüm ve zilletten, çıkıp selamet için

İslam için davamız, insana hizmet için

“Sevin, sevilin” diyen Hazreti Muhammet’tir.

 

Hayadan, höş görüden nasibi olmayanlar

Çevreye çirkef saçar, sevgisi olmayanlar

Kaba, katı yürekli bilgisi olmayanlar

Bilin ki sevgisizlik, haset ve hıyanettir.

 

Güzel ahlak insanı olgun insan edermiş

Mevlamız Muhammedi bu amaçla göndermiş

“El İslamü hüsnül hulk” İslam ahlak demekmiş

Sevip te saymasını bilmemek cehalettir.

 

Ahmet Hocam gel gayri sevgiyle barışalım

Mutlu yarınlar için hepten kucaklaşalım

Kalp kırmak, Kabe yıkmak, gelin helallaşalım

Ki sevmek saadettir, sevgi İslamiyettir.

NEFSİ MÜDAFAA

 

Soru:

Sen çabalayıp durursun, işte otuz senedir.

Halbuki bir resmiyetin, ve yetkin bile yoktur.

Peki bunca didinmenin, söyle, sebebi nedir?

Deme ”Allah rızasına”; buna karnımız toktur!

 

Cevap:

Bu bir dava sevdasıdır, davarın aklı ermez.

Kulluk sırrın çözenler,gayret ehlini yermez.

Düğün kartı, yarenlere; yakınlara verilir

Bilirsiniz, ev halkına; davetiye gerekmez.!

 

Soru:

Bir çıkarın yoksa eğer, ne diye çırpınırsın

Yani böyle boşuna mı, yorulup yıpranırsın?

 

Cevap:

Bülbüller  güle vurgundur; vuslata fırsat gözler

Dost bahçesine uçarken, onu gören öküzler

Demişler ki “kesinlikle: otlamaya gidiyor”

Çünkü hayvanat her şeyi; yemek için zanneder.

 

Soru:

O halde ne diye seni; dışlayanlar oluyor.

Olmadık iftiralarla; seni suçlayanlar oluyor?

 

Cevap:

Ay, yıldızdan hoşlansa da; güneşi çekemezmiş

Uyuz ve uyuşuk merkep; küheylana küsermiş

Milli Görüşün etiket; ganimet hırsızları da

Dava ehlinden; yani ev, sahibinden ürkermiş!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR MİLLET VEKİLİNE

 

Vekil olmak çok kolaydır, “asil” olmak marifet

Bak İblisi şeytan etti; kibir ve enaniyet!

 

Takılsa Murat taksiye, bir Mercedes markası

Değeri hiç değişmez ki, boş gurur fiyakası!

 

Yük altında belli olur, eşeklerin iyisi

“Mülk” alıntında belli olur, erkeklerin iyisi!

 

İneğe ipek giydirsen, hep samanlık döşektir.

Altın semer geçirsen de, eşek yine eşektir!

 

Ben sana dememiştim ki, olamazsın kaymakam

Bil, Hakka baş eğmek dostum; adam olmaktır, adam!

 

Kıbrıs rüşvet sunacağan, keşke karıyı satsan

BOP’a taşron olacağan, Bush’un dibine yatsan!

 

Kıravatlı köle oldun, Yahudi’ye uşaksın

Dönekleştin, ödlekleştin; ya hu, niye kaçaksın?

 

Evi yananın feryadında; usül, nota aranmaz

Mazlumun bedduasına, asla kota konulmaz!

 

Sırf Allah için bir tekdir; bin zikirden evladır

Gavur çamuru çiğniyor, gafil sanır helvadır!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE ÇIKTI

 

Başörtüsü için, boyuna geldik

MHP oy verdik, oyuna geldik

Biz bu Ankara’ya, boşuna geldik

Bak bunlar Gürüze, arka çıktılar.

 

Ecevit; “Düzeni yıkar” diyordu

Baykal; “İnsanı sıkar” diyordu

ANAP; ise “Takma, çıkar” diyordu

Eyvah bülbül sandık, karga çıktılar.

 

“Hakca düzen” diye, bir şarkı varmış

Erbakan’ın haklı bir farkı varmış

MHP’nin dönek, bir çarkı varmış

Biz Parti sandık ya, fırka çıktılar.

 

Faiz kazanç sayar, fuhuşu moda

Mason uyanıktır, mü’min uykuda

Bizi boğacaklar, bir avuç suda

Dertlerimiz birdi, kırka çıktılar.

 

Bu başörtüsüne, kimler düşmandır

Mason münafıklar, bir de şeytandır

Oy verenler şimdi, beter pişmandır

AKP de  eski, hırka çıktılar.

 

Zalimler uygular bu despotizmi

İşleri güçleri, laf demagoji

Bunların düdüklü, bir demokrasi

Faturalar yine, halka çıktılar.

 

AKP Arkası, Karanlık Parti

Yakında görürler, kırmızı kartı

Dönekler dönmeler, unuttu şartı

AB diye bak, Irak’a çıktılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYNIDIR BUNLAR

 

Kışın diskotekte, yazın plajda

Oğlun adı Coni, Kızın ki Ajda

Torun meyhanede, dedesi Hac’da

Mason’u solcusu, birdir bunların

Akıl hocaları kimdir bunların...

 

Bilderberg salonda bir otururlar

Hem aynı viskiyle, kafa bulurlar

Mason Locasında sık buluşurlar

Üstü de, altı da, birdir bunların

Bu sefer haddini bildir bunların!

 

Rotary biraderler, Amerikancı

Sermaye uşağı, IMF kancığı

Faizci olur mu, hiç Erbakancı

Sağı da solu da, birdir bunların

Artık havasını indir bunların

 

Hırsızdan soysuzdan, bıktık usandık

Bela oldu başa, bir avuç zındık

Artık mezar olsun, bunlara sandık

Eskisi yenisi, birdir bunların

Kalpleri İslama kindir bunların

 

Hergün beş boynuzlu, otel açarlar

Hem milli Görüşten, nasıl kaçarlar?

Hep halkı sömürüp, Hans’a harcarlar

Rantiye şantiye, birdir bunların

Gel artık haddini bildir bunların

 

Yok zerre farkları, biribirinden

Atatürk korkuları, gelir derinden

Geçilmiyor artık, pislik kirinden

Mafyası medyası, birdir bunların

Çare Milli Düzen; sildir bunların

 

Kuklalar, locada; hazırlanırlar

Pijamalı patrondan, emir alırlar

El aya giderken, yaya kalırlar

Sağcısı solcusu, birdir bunların

Yeter maskesini indir bunların

 

Millet aç, ve sefil; işsiz perişan

Bunlardır baloda, içip oynaşan,

Halktan kaçıp Haçlılara yanaşan

Karısı kocası, birdir bunların

Her işleri pistir, kirdir bunların

 

İrtica diyerek Dinle savaşır

Kur’ana, türbana, niye sataşır

Müzelik fosil; orta çağa yaraşır

Barbarlıkta hepsi, birdir bunların

Bu sefer haddini bildir bunların

 

Demokrat değiller, diktatör bunlar

Frensiz ıskarta, traktör bunlar

Sonları yaklaştı, bakta gör bunlar

Baronu patronu birdir bunların

Arkası karanlık, sırdır bunların

 

Siyona sığınmış, hain Hocası

Madalyalar takmış, Mason locası

Bil, bunlar din-devrim, istismarcısı

Sofusu solcusu, birdir bunların

Haydi, maskesini, indir bunların

 

Dejenere etti, demokrasiyi

Körletip kirletti, bürokrasiyi

Mercedes diye satar, Murat taksiyi

Koçları, kovboyları, birdir bunların

Akıl hocaları, kimdir bunların?

 

İMF rantiye, çalıp dururlar

Bir de dürüstlükten, hep dem vururlar

Putlara dokunma, pek kudururlar

Çünkü tabuları, birdir bunların

Mason locaları, kimdir bunların?

 

Bak Kıbrıs’ı satar, ibret alsana

Bağdat bombalatır, Haçlıdan yana

Şeytan çocukları doymuyor kana

Geçmişi geleceği, birdir bunların

Anlayın ki aslı, nedir bunların

 

Apo konuşunca, deşilir lağım

Ne acı gerçekler, duyar kulağım

Yakında gelecek, aydınlık çağım

Eskisi yenisi, birdir bunların

Küçücük fareleri, Fil’dir bunların

 

Yeter insaf eyle, hayırdan geçme

Sen kendi elinle, belanı seçme

Zalimin verdiği, bal olsa içme

Sağı da Solu da, birdir bunların

seçimde haddin, bildir bunların

 

Diriliş kervanına katıl be kardeş

Haktan sonra hepsi, batıl be kardeş

Mutlu yarınlara, atıl be kardeş

Niyet, zihniyeti, birdir bunların

Oy, anlayacağı, bildir bunların

 

Sağ-sol bitti, artık; Millici misin?

Yoksa işbirlikçi, zillici misin?

Yerlici mi, hain, kirlici misin?

Canı da, kanı da; birdir bunların

Asıl korkuları, Dindir bunların

 

Ahmedim el ele; gönül gönüle

Gel Hakka dönelim, bitsin bu çile

Bak muhtaç olmuşuz, düşmana bile

Sağı da solu da, birdir bunların

Dersini verecek, gündür bunların

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASIL GİDİYOR SA!..

 

 

Şeriate küfür etti

Şeytan ile huzur etti

Nice yüz bin kusur etti

Yine de gitti cennete!

 

Geçmedi faiz, zinadan

Ne çektik huzur bozandan

Kıcık alırdı ezandan

Yine de gitti cennete!

 

Yerdi haramdan kebabı

İçerdi her an şarabı

Zerre kadar yok sevabı

Yine de gitti cennete!

 

Din düşmanı, yaşasaydı

Masonların maşasıydı

NATO’nun has paşasıydı

Yine de gitti cennete!

 

Günah doldurdu heybeye

Gerek görmedi tevbeye

Niyeti yoktu ölmeye

Yine de gitti cennete!

 

Uzak kaçtı faziletten

Hoşlanırdı rezaletten

Anlamazdı nasihatten

Yine de gitti cennete!

 

Localardan tayin  idi

Hem zalim, hem hain idi

Başörtüye şahin  idi

Yine de gitti cennete!

 

Dediler “öldü, kurtuldu”

Oysa “Firardı, tutuldu!”

Üç beş günde unutuldu.

Hesab verir Ahirette!

 

Çıkar görse hep kayardı

Haklı davadan cayardı

İslam irtica sayardı

Yine de gitti cennete!

 

Bazen yobaz, üfürükçü

Bazen sahte Atatürkçü

Fitne fesada körükçü

Yine de gitti cennete!

 

Savaşırdı Ahmet ile

Hala derler rahmet dile!..

Çok etmişti zahmet bile

Yine de gitti cennete!..

 

 

 

 


ÖĞÜT VE UYARILAR

 

 

 

RABBİN UNUTMA

 

Maksudun O’dur – Matlubun O’dur

Ma’budun O’dur – Rabbin unutma!

 

Zikr-ü tesbihte – İlm-ü tebliğde

Gaflet edüp te – Rabbin unutma!

 

Şan-u şöhrette – Mal-u servette

Sakın kesrette – Rabbin unutma!

 

Her an her yerde – Yolda seferde

Sen seherlerde – Rabbin unutma!

 

Dünyayı boş gör – Zikr ile coş gör

Takdiri hoş gör – Rabbin unutma!

 

Eriş vahdete – Düşme gaflete

Dalıp şehvete – Rabbin unutma!

 

Hak ise davan – Hayırsa duan

Her an-u devran – Rabbin unutma!

 

Rahmeti de hoş – Zahmeti de hoş

Ahmet, sende hoş... Rabbin unutma!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEHER VAKTİ

 

Seherde bülbüller, feryada başlar

Zikret gönül zikret, yalvar Allah’a

Kuş havada, balık deryada başlar

Zikret gönül zikret, yalvar Allah’a

 

Göklerde melekler, saf saf dizilir

Kulak ver her şeyin, zikri sezilir

Tevhit tokmakla nefs, putu ezilir

Zikret gönül zikret, yalvar Allah’a

 

Her nebi ümmetin, toplayıp gelmiş

Kırklar ve kutuplar, yerini seçmiş

Fahri Alem halka, başına geçmiş

Zikret gönül zikret, yalvar Allah’a

 

Dünya döner evren, döner aşkından

Yıldızlar yanıp ta, söner aşkından

Dervişler mecnuna, döner aşkından

Zikret gönül zikret, yalvar Allah’a

 

Mevlayı seversen yatma seherde

Dilinden düşürme zikret her yerde

Zikrullah çaredir bin türlü derde

Zikret gönül zikret, yalvar Allah’a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖFKELENME EY GÖNÜL

 

Fırtına kopardın, bir avuç suda

Yeter bulandığın, durul be gönül

Kızmanı bekliyor, şeytan pusuda

Yeter bulandığın, durul be gönül

 

Sabır sükunetle, yoğrul be gönül!

Sen yönünü Hakka, doğrul be gönül!

Nasibi olmayan, nasihat almaz

Yeter kabardığın, durul be gönül!

 

Hemen havalanma, biraz ağır ol

Her kusuru görme, bazen sağır ol

Ezü besmele çek, Hakkı çağır ol

Yeter çalkalandın, durul be gönül!

 

Öfkelenip nice, kalpler kırarsın

Sonrası pişmanlık, neye yararsın

Kızıp kabarınca, küllü zararsın

Yeter bulandığın, durul be gönül!

 

Hakkını bil amma, haddini de bil

Çün, hiçkimse senin, mahkumun değil,

Gazaplı kişiye, şeytandır delil

Yeter kabardığın, durul be gönül!

 

Sağır çarşısında, saz pazarlama

Efendilik edep, hiç azarlama

Münakaşa maraz, aklı zorlama

Yeter havalandın, durul be gönül!

 

Hikmetle ruhları, eşmek istersin

Beyin çıbanını, deşmek istersin

Amelyat ederken, derin kesersin

Yeter çırpındığın, durul be gönül!

 

Arın ve ar eyle, kendini topla

Hoş tut, iyi geçin, nefsini copla

Saygınlık kazanmaz, kimse hop hopla

Yeter bulandığın, durul be gönül!

 

 

 

 

 

CENNET

 

 

Dilim dönse metheylesem cenneti

Bir başka alemdir, hali cennetin

Hiç eksilmez saadeti, nimeti

Ne sorun var, ne zevali cennetin

 

Herkes hayran toprağına taşına

Herşey güzel, hepsi gider hoşuna

Her mü’min sultandır kendi başına

Böyle koyulmuş kuralı cennetin,

 

Hep nurdan aydınlık gecesi yoktur

Herkes alim olmuş hocası yoktur

Her mahluk konuşur hecesi yoktur

Kur’an Lisanıdır dili cennetin

 

İslam’ın yolundan gidersen eğer

Sana rehber olur yüce peygamber

Bir hayali bile dünyalar değer

Zikir söyler her bülbülü cennetin

 

Sen-ben kavgası yok, bahçesi geniş

Bir ağacı verir, bin türlü yemiş

Hurileri, gılmanları süslenmiş

Dost Muhammedi, gezeli cennetin

 

Sabreyleyip sahip olsan diline

Şükreylesen, razı olsan haline

Vildanları su dökerler eline

Şeriattan geçer yolu cennetin

 

Ne derdi var, nede olur zahmeti

Her daim artıyor hakkın rahmeti

Ne hoş olur ziyareti, sohbeti

Sular çağlar, olmaz seli cennetin

 

Mü’min mücahide türlü mutluluk

Şehitlere hergün ayrı kutluluk

Ne tatlıdır Nebilerle komşuluk

Misküamber kokar gülü cennetin

 

Bu ne lütuf, buna ikram, bu ne hal

Yüz gösterir ol Kerimü zülcelal

Bin cennete bedel, rüyeti cemal

Raksa geçer bütün ehli cennetin

 

Dört mevsim bahardır her günü bayram

Mecnun Leylasını bulmuş ta hayran

Mü’min  Mevlasını ediyor seyran

Tatmadan bilinmez hali cennetin

 

Ahmet elbet bu dünyadan göçersin

Burada ektiklerin orda biçersin

Sevdiğini beğendiğin seçersin

Nazlı yürür her güzeli cennetin

 

 

 

 

 


ÖĞÜT

 

Makamı maksudu bulmak dilersen

Sakın zikrullahtan ırağa kaçma!

Kâmiller safında kalmak dilersen

Hak sözden gayrıya ağzını açma!

 

Haktan başkasına, güvenme sakın

O’ Rabbindir sana, her şeyden yakın

Ölmeden tedarik, görmeye bakın

Ömrün kıymetlidir, savurup saçma!

 

Ahmet çalmayasın, nefsin telinden

Dilin söyler bir iş, çıkmaz elinden

İnsan anlar insanların halinden

Herkesin bağında, gül olup açma!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİKİR

 

Zikredenler murad alır

Zikretmeyen yolda kalır

Uzun yollar hep kısalır

Zikreyle gönül, zikreyle

 

Zikirden gafiller kaçar

Zikredenler kalmaz naçar

Kur’an kalp gözünü açar

Zikreyle gönül, zikreyle

 

Sanma ki bu bir zahmettir

Zikir meyve-i cennettir

Kur’an yolu selamettir

Zikreyle gönül, zikreyle

 

Kur’an ehli, sultan olur

Zikretmeyen pişman olur

Cemalullah seyran olur

Zikreyle gönül, zikreyle

 

Dikenlerin hep gül olur

Yanar yüreğin kül olur

Söyler dilin bülbül olur

Zikreyle gönül zikreyle

 

Cennete gireyim dersen

Güllerin dereyim dersen

Mevlayı göreyim dersen

Zikreyle gönül zikreyle

 

Ahmet Hoca söyle daim

Gündüz saim, gece kaim

Huzurda kal, olma naim

Zikreyle gönül zikreyle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜZEL KARDEŞİM

 

 

Gel tedarik zamanidir

Gaflet vuslata manidir

Güvenme dünya fanidir

Hevadır güzel kardeşim

 

Bizden önce gelen nerde

Taze canlar çürür yerde

Bu zikrullah cümle derde

Devadır güzel kardeşim

 

Helal – haram seçmez isen

Yalandan vaz geçmez isen

Hain zalime cehennem

Revadır güzel kardeşim

 

Çekiştirme onu bunu

Hakir görme Hak dostunu

Öğren Resulün huyunu

Sefadır güzel kardeşim

 

Bu dünyaya etme nazar

Ölüm plânların bozar

Melekler amelin yazar

Nemadır, güzel kardeşim

 

Sen neyine dayanırsın

Günahlara boyanırsın

Ölüm gelir uyanırsın

Rüyadır güzel kardeşim

 

Gel özrünü beyan eyle

Gözden yaşı revan eyle

Zikrullaha devam eyle

Devadır güzel kardeşim

 

Günahtan ictinab eyle

Mürşide intisab eyle

Tevhid cümle gönüllere

Ciladır güzel kardeşim

 

Mürşidimiz Palulu’dur

Mertebesi pek uludur

Gittiğimiz hak yoludur

Geledur güzel kardeşim

 

Gel ömrünü etme heba

Çekerler birgün heseba

Olma halka, kaba saba

Cefadır güzel kardeşim

 

 Ahmet Hoca gider fırsat

Gel geceni gündüze kat

Cennetlerde eyle rahat

Me’vadır güzel kardeşim

 

 

 

 

 

 


GEL ARTIK

 

Ey talibi Hak olan

Talebini sür de gel

Kur’ana ırak olan

Ayetleri sor da gel

 

Kalben terket dünyayı

O seni terketmeden

Dünya zehirli diken

Bu dikeni kır da gel

 

Gündüzleri saim ol

Geceleri Kaim ol

Zikrullaha daim ol

Ten-ü canı yor da gel

 

Halkı unut Hakkı bul

Ko gafleti aşkı bul

Olma sakın nefse kul

Nefs putunu kır da gel

 

Gel Ahmedim aldanma

Mürşitsiz olur sanma

Zikrullahtan usanma

Tevhidini sür de gel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERVİŞLER

 

 

Pirimiz Gavsi Geylani

Şeyhimiz Kutbüzzemanî

Hak yoluna koyduk canı

Dosta aksın hep kanımız

 

Pirden nişanı almışız

Aşk ile zikre dalmışız

Cezbe-i Hakta kalmışız

Hakka fedadır canımız

 

Hacı Haydar Baba Sultan

Ki sundu gönlüme derman

Zikirle eyleriz devran

Arşa çıkar efganımız

 

Kalmadı sağı solumuz

Doğru Hakkadır yolumuz

Kadirî oldu kolumuz

Haydari derler şanımız

 

Bulmuşuz rah-ı maksudu

Bilmişiz Rabbi Ma’budu

Nefyedüp cümle mevcudu

Kalmadı derdü gamımız

 

Girdik mektebi irfana

Uyduk tekkei devrana

Daldık sohbeti sultana

Aşk boyandı dört yanımız

 

Yanmışız narı hasretten

Geçmişiz resmü kesretten

İçmişiz meyi vahdetten

Yüz göstere cananımız

 

Gafiller sanur cefadır

Çilemiz zevku sefadır

Zikrimiz derde şifadır

Derd içinde dermanımız

 

Gerçek sanırsın hülyayı

Pul yaptın, nefsu hevayı

Boşa gör fani dünyayı

Yeter bize sultanımız

 

Gel Ahmet Hoca Haydarî

Bula gör kendinde yari

Geçti ömrümün baharı

Himmet kaldı gümanımız.

 

 

 

 

 


DEMEDİM Mİ?

 

Fânidir bu dünya fâni

Gelen gider demedim mi?

Bizden önce gelen hani

Konan uçar, demedim mi?

 

Bir yoktan var eden vardır

Ona kulluk büyük kârdır

Gönül deme yerim dardır

Kabir de var, demedim mi?

 

Akıllı ol Hakkı Hak bil

Ağlıyanın göz yaşın sil

Dünya bize mekân değil

Gelen göçer demedim mi?

 

Allah diyor dalda güller

Zikreder dertli bülbüller

Gel çağır susmadan diller

Birgün susar demedim mi?

 

Biz bunda nice kalalım

Gel bekaya yol bulalım

Dosta doğru yol alalım

Seven arar demedim mi?

 

Gelin dostlar ağlayalım

Yüreğimiz dağlayalım

Allah deyüp çağlayalım

Gönül coşar demedim mi?

 

Şu naçar Ahmed’e bakın

Olmak ister dosta yakın

Bir ameli yoktur, lâkin

Aşka yanar demedim mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRSAT GİDER

 

Gafil olma ey gönül, bu diyar elden gider

Hazan düşer bağına, ilkbahar elden gider

 

Sen Haktan korkmaz mısın, halktan utanmaz mısın

Sermayen verdin yele, sonra kâr elden gider

 

Bu fırsat ganimettir, pişmanlık para etmez

Ecel büker belini, iktidar elden gider

 

İbadette ciddiyet,  hizmette gayret yoksa

Sohbeti Resulullah, hem dîdar elden gider

 

Ahmet Hoca sözünle, özün uyuştur hele

Hakka dönder yüzünü, can naçar elden gider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURLU GECELER

 

Her kim ermek diler, ise murada

Eyler Hak yolunda, zar gecelerde

Ahu figan eder, düşer feryada

Kılar lütfu ihsan, yar gecelerde

 

Ara maksudunu, sen her gecede

Zikreyle esmayı, binbir hecede

Elde tesbih koltuğunda seccade

Aşkın mihrabına, ser gecelerde

 

Uyan gör ne sırlar, kaplar cihanı

Canına kıymayan, bulmaz cananı

Eğer almış isen, Pirden nişanı

Verdiğin ikrarda, dur gecelerde

 

Rahmet çeşmesinden, nurlar saçılır

Sadık olan kullar, elbet seçilir

Cennet-i irfana, kapı açılır

Girmek için hizmet, gör gecelerde

 

Derdi olan ciğer, dağlar uyumaz

Sular Hakka doğru, çağlar uyumaz

Aşıklar Allah der, ağlar uyumaz

Ederler Mevla’dan ar gecelerde

 

Bülbüller uyanır, düşer telaşa

Alem zikre başlar, hep baştan başa

Yalvaranı mahrum, eder mi hâşâ

Huzuru Hazrete, var gecelerde

 

Gafletle uyuma, seherde uyan

Uyku tutmaz “İtteku,” emrini duyan

Sen de gel tevhid-ü, tesbih okuyan

Durma sağdan sola, vur gecelerde

 

Ahmet Hoca durma, ciğerden inle

Dağlar dile gelsin, senin derdinle

Seherde alemin zikrini dinle

Gökten yere yağar, nur gecelerde.

 

 

 

 

 

SEN DAHİ

 

Bak gitti dostu ahbabın

Bil ki gidersin sen dahi

Tükenir ömrü hesabın

Yaşlar dökersin sen dahi

 

Ecel ağına niceler

Düştü yiğitler kocalar

Ölüm elinden acılar

Bir gün çekersin sen dahi

 

Dünya sana kurar tuzak

Ne kaçarsın köşe bucak

Gidilecek menzil uzak

Yola düşersin sen dahi

 

Dünya fanidir geçilir

Sadık olan kul seçilir

Beyaz kefenler biçilir

Elbet giyersin sen dahi

 

Tenler toprak olur yerde

Bizden öncekiler nerde?

Çaresi bulunmaz derde

Bir gün düşersin sen dahi

 

Ahmet yağma olur varın

Açığa çıkar sırların

Fayda vermez âhu zarın

Boynun bükersin sen dahi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEYLEYİM DİLİM SENİ

 

Konmuşunca zehir saçar,

Ah neyleyim dilim seni

Her belaya kapı açar

Ah neyleyim dilim seni

 

Dostlarıma düşman ettin

Doğduğuma pişman ettin

Bak halim perişan ettin

Ah nedeyim dilim seni

 

Dilim senden küsmek gerek

Dilim dilim kesmek gerek

Hem sesini kısmak gerek

Ah nedeyim dilim seni

 

Gel dilim daim zikriyle

Kötü sözleri terk eyle

Küfrü bırak hep şükreyle

Ah nedeyim dilim seni

 

Dedikodu, gıybet, yalan

Sermayemi ettin talan

Pişmanlıktır elde kalan

Ah nedeyim dilim seni

 

Ahmet Hoca nasıl edem

Dil elinden nere gidem

Gelen ölümdür dembedem

Ah nedeyim dilim seni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖN ALLAH’A

 

Halk içinde rağbetin var

Tenhalarda etmezsin ar...

Kayıp gitme azar azar

Gel Allah’a, dön Allah’a

 

Elin boş yüzün karedir

Zikrullah derde çaredir

Bile nefsin emmaredir

Gel Allah’a, dön Allah’a

 

Gafil olma geçer fırsat

Ahiretin etme berbat

Masivayı gönülden at

Gel Allah’a, dön Allah’a

 

Özün sözüne uymuyor

Kulağın hakkı duymuyor

Gözün dünyadan doymuyor

Gel Allah’a, dön Allah’a

 

Hep ömrünü verdin yele

Yeter gel tövbe et hele

Gençlik elden gitti bile

Gel Allah’a, dön Allah’a

 

Mevla belli, ömür kesti

Mücevherin kömür kesti

Hamurların çamur kesti

Gel Allah’a, dön Allah’a

 

Gelen ölümdür dembedem

Harab olur mülki beden

Bir gün fırsat çıkar elden

Gel Allah’a, dön Allah’a

 

Haramdan sakın sözünü

Yalana katma sözünü

Derviş edegör özünü

Gel Allah’a, dön Allah’a

 

Gel Ahmet Hoca avare

Ara bul derdine çare

Gülşene koş girme nare

Gel Allah’a, dön Allah’a

EY GÖNÜL

 

İşin gücün riya senin

Hak rızasın ara gönül

Aklın almış dünya senin

Bak düşersin zara gönül

 

Gururu kibiri bırak

Tut özünü elden alçak

Zikrullahtan kaçma ırak

Yakma canın nara gönül

 

Kendini başıboş sanma

Gaflet ateşinde yanma

Bu gün başın geniş amma

Yarın düşer dara gönül

 

Hak huzuruna varıla

Anda hesaplar görüle

Günahlar yüzen vurula

Etme yüzün kara gönül

 

Ahmet desinlerde gezme

Hak yolundan çabuk bezme

Başkasında kusur sezme

Hep kendine ara gönül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİYA

 

Riya için şirki esğer

Buyurdu yüce peygamber

Emeklerin etme heder

Ey riyakâr ihlasa gel

 

Desinler için yaparsın,

Bil aynı halka taparsın

Niçin yolundan saparsın

Ey mürai ihlasa gel

 

Mü’minin kalbi safidir

Rıza-i Bari kâfidir

Bu riya şirki hafidir

Ey münafık imana gel.

 

Cümle geceyi yatarsın

Türlü günaha batarsın

Gelip sofilik satarsın

Riyadan geç ihlasa gel

 

İbadete şirki katma

Dinini dünyaya satma

Emeklerin suya atma

Geç riyadan insafa gel

 

Nefsin başı arşa değer

Riyakar boynunu eğer

Isırır, dokunsan eğer

Ey riyakar ihlasa gel

 

Ey Ahmedim sözüm sana

Gel dönelim Haktan yana

Gönlünde hikmet uyana

Riyadan geç ihlasa gel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALİN N’OLCAK

 

Dünyanın malına güvenmeyiniz

Düşün bir kabirde halin nolacak?

Amelim var diye övünmeyiniz

Düşün bir mahşerde halin nolacak?

 

Nefse hoş geleni yapıp durursun

Cihadı, hizmeti sen unutursun

Bu insanlar seni hep öve dursun

Ayarın mizanda belli olacak.

 

Sen desinler için amel edersin

Nefsinin peşinde koşup gidersin

Şeytanı mel’undan alırsın dersin

Bilmem ki mahşerde halin nolacak?

 

Münafıklar övse dostun sanırsın

Mümin hatan söyler düşman tanırsın

Ne Allah’tan korkar, ne utanırsın

Düşün bir kabirde halin nolacak?

 

Hak yolda kuruşa kıyamaz oldun

Dünyanın keyfine doyamaz oldun

Kur’an’a sünnete uyamaz oldun

Bilmem ki mahşerde halin nolacak?

 

Dinini dert edip hiç ağladın mı?

Ümmetin haline yas bağladın mı?

Ah çekip ciğerin hem dağladın mı?

Bilmem ki mahşerde halin nolacak?

 

Halkın hatırına Hakkı gizlersin

Şeytan sevindirip Rahman özlersin

Dindarlık satıp ta dünya gözlersin

Sadıklar sıratta belli olacak.

 

Adalet yolunda yoktur gayretin

Masonlara yarar cümle hizmetin

Esir yaşıyorsun yok hürriyetin

Düşün bir dünyada halin nolacak?

 

Terk ederler seni evladu ahbab

Böyledir Ahmedim çün emrü hitab

Açılır defterin görülür hesab

Ayarın mizanda belli olacak

ALLAH DİYELİM

 

Geçiyor hayat

Gafletle heyhat

Edelim cihat

Pek sever Allah

 

Yerler felekler

Gökte melekler

Dua dilekler

Der Allah Allah

 

Okuyup Kur’an

Zikredüp her an

Edelim devran

Hay Allah Allah

 

Boyun bükelim

Yaşlar dökelim

Gel hu çekelim

Birdir bir Allah

 

Seherde uyan

Tesbih okuyan

Zevkini duyan

Durmaz der Allah

 

Görür kalp gözün

Hak olur sözün

Nurlanır özün

De Allah Allah

 

Bil cümle yollar

Mezara uğrar

Günahkâr kullar

Der Allah Allah

 

Ehl-i Şeriat

Cümle tarikat

Budur hakikat

Haydır Hay Allah

 

Gel deli gönül

Olalım bülbül

Lale, gül sümbül

Der Allah Allah

TEVBE YA RAB!

 

Namazımdan, niyazımdan

Tövbe Ya Rab, tövbe sana.

Has olmayan avazımdan

Tövbe Ya Rab, tövbe Sana.

 

Nefs karışan cihadımdan

Riya dolaşan haccımdan

Zekatımdan, orucumdan

Tövbe Ya Rab, tövbe Sana.

 

Gafletle olan zikrimden

Dünyaya dalan fikrimden

Hep lafta kalan şükrümden

Tövbe Ya Rab, tövbe Sana.

 

Bilgiçlikten, benliğimden

Delice densizliğimden

Herhalde Sensizliğimden

Tövbe Ya Rab, tövbe Sana.

 

Akşamımdan, sabahımdan

Gizli açık günahımdan

Ciğer yakmayan ahımdan

Tövbe Ya Rab, tövbe Sana.

 

Yaş akmayan gözlerimden

Hak olmayan sözlerimden

Haddi aşan nazlarımdan

Tövbe Ya Rab, tövbe Sana.

 

Ya Rab, her türlü zulümden

Kul hakkına tecavüzden

Günahım çoktur, bu yüzden

Tövbe Ya Rab, tövbe Sana.

 

Seherlerde yattığımdan

Ham sofilik sattığımdan

Hakka hile kattığımdan

Tövbe Ya Rab, tövbe Sana.

 

Bilmeden hata ettiğim

Demeğe haya ettiğim

Ahmedi dava ettiğim

Her halimden tövbe Sana.

EYVAH

 

Ömrüm kıymetin bilmedim

Gaflet ile geçti eyvah.

Gönül pasını silmedim

Fırsat elden gitti eyvah!

 

Eyvah eyvah sana gönül

Şu kabre baksana gönül

Birgün seni de gömerler

Gel ibret alsana gönül.

 

İbadetim amelim yok

Gaflet ile günahım çok

Ecel denen zehirli ok

Yüreğim kan etti eyvah!

 

İşlerimiz yalan haram

Ben nasıl huzura varam

Birgün elbet gelir sıram

Bak Azrail yetti eyvah!

 

Gönül sözümü tutmadın...

Hakkın yoluna gitmedin

Sen de maksuda yetmedin

Ecel gelip çattı eyvah!

 

Ahmedim boş lafı bırak

Hizmetinden olma ırak

Henüz olamadın çırak

Sayılı gün bitti eyvah!

 

 

 

 


ALLAH BİLİR

 

“Seni idrakten acizim,” demek, irfan sözüdür.

Akıllı mümin haddini, bilmeği felah bilir

Alemdeki her şey yalnız, onun tezahürüdür

Zat itibariyle Allah’ı, sadece Allah bilir.

 

Kur’an saadet programı, adalet kitabıdır.

Kur’an Hakkın kelamıdır, kuluna hitabıdır.

Muhammed, Mehdi Resuldür; Nebiler hitamıdır.

Mü’min ihlası, şeytana; en etkin silah bilir.

 

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

HAPİSHANE

 

Anladın ki, bu dünya zindandır sana

“Eddünya sicnül mü’min,”[9] buyrulmadı mı?

Ruhunla gez, alemler, meydandır sana

Manen miraç müjdesi, duyrulmadı mı?

 

Zindan içinde koğuş, bu hapishane

Sebepler ve sonuçlar, hepsi bahane

Hak dostunla baş başa; kaldın, daha ne

Yusuflar da bu yurtta, yoğrulmadı mı?

 

Bak hele koca dünya, dar oldu sana

Sadece birkaç sadık, yar oldu sana

Hem bu vahdet sırları, kâr oldu sana

Ahmet Hoca suların, durulmadı mı?

 

 

 

 


KULUZ

 

Şükür ki farkındayım, kul olduğumun

Aczimiz bilmeyecek, cahil değiliz

Taze can verdiğini, her soluğumun

İnkar edecek kadar, gafil değiliz.

 

Yaratan ve yaşatan, varlıkta tutan

Sevindirip güldüren, üzüp ağlatan

Rabbımdır, Ezeli ve; Ebedi sultan

Şükrünü ödemeye, kabil değiliz

 

Hakikat yollarında kaldık piyade

Günahım ve kusurum, gayet ziyade

Daim tövbekar, pişman; olsak, yine de

Maalesef, ilmiyle tam; amil değiliz

 

Şeriksiz ve şüphesiz; iman ufkuna

Ulaşılmadan huzur; yoktur insana

Ey Ahmedim, vicdanın; ilhamdır sana

Beşeriz ve şaşarız, kâmil değiliz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAÇAMIYOM  Kİ

 

Gözümün nurudur, gönül huzurum

Cümle şeyde cilveleşen zuhurum

Önümde engeldir, suçum kusurum

Gafletten Hazrete, kaçamıyom ki...

 

Alem bende döner, ben herkesteyim

Yarin hasretiyle, her gün hasteyim

Bu vücut kabrinde, dar kafesteyim

Kesretten vahdete uçamıyom ki...

 

 

 

 

 

 


Milli Gazete’den Kopup Kaçan ve

Milli Görüşçülere Hakaret Saçan;

 

BİR ŞAİR –YAZAR BOZUNTUSUNA

 

Nerdesin, ey izan,

Ey insaf, nerdesin?

Ve ey vicdan,

Sen sadece, mümin gönüllerdesin!..

Evet, hakikat gülleri

Sadakat bağında açarmış

Keşke, düşman olsa, her yanım

Ama en azından

Firavun kadar mert

Ve Nemrut kadar net davransa...

Ne kadar sert

Ve ne denli ters te olsa, hayranım!..

Yeter ki, erkekçe karşıma çıkıp

“Gel!” desin...

Ama, yarasalar

Gün ışığından kaçarmış!..

Atasözlerimiz

İbret ve edep dersidir.

“Arif hürmet ettikçe

Arsız, azarmış!..

Ve artık iyice şımarıp, şaşırınca

Asil olanlar,

Ayarsızı azarlarmış!..

Ve her ne hikmetse

Şair yazar,

Şeytan bozarmış!...

Şair diye, şerefsize  tapanlar

Dünyayı ayaklarıyla tepeleyen

İzzet-i nefis sahiplerini tanıyamazmış!..

Makama, menfaata takla atanlar

Allah’tan gayrı, herkesin

Ve her teklifin önünde

Dik duran, dava erlerini, anlıyamazmış!..

Ey hala bu tiyniyetsiz tiplere

Hürmet eden haramzadeler!

Milli Gazetede yemlenip

Kirli kümeslerde yumurtlayan nasipsizler!..

Ne mayası bozuklar

Ve hayadan yoksunlar varki

Adı İsmet’miş…

Şeytanın vahyettiği şerlileri

Hikmet şairi diye, kapılmak

Nasipsizlere kısmetmiş!..


SELAM

 

Safa dağının sümbülü

Vefa bağının bülbülü

Cefa çağının hay gülü

Sen Mehmet Emin Ay canım,

Bizi de dostun say canım!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞBİRLİKÇİ SÜTÜBOZUKLAR

 

 

İşbirlikçi dediğim, siyonizmin kulları

Beceriksizlik değil, kasıtlı hıyanettir

Dışarıya bağlıdır, hep bunların yuları

Gavur Bush’un elinde, masonik siyasettir.

 

Bak koltuğa oturmuş, yirmi üç Nisan gibi

Baş değil, boşbakandır; bir robot insan gibi

Ekmek, kömür dağıtır, yoksula ihsan gibi

“Oy”, bu kadar ucuz mu, bu nasıl haysiyettir?

 

Görünüşleri farklı; görüşleri aynıdır

Ya dönmedir, ya dönek; birbirinin kaynıdır

Sağ sol çorbaya döndü; bu millet kobay mıdır?

Milli Görüş gelmezse, sonumuz felakettir.

 

Sömürünün çarkları: rantiyedir, faizdir

Siyonist Yahudiye, her melanet caizdir

Bir ülke ki hainler; tüm haklara haizdir.

Gafletten çok öte, bu aynı cinayettir.

 

Hoca yapar, hain bozar, ne talihsiz ülkedir

Dürüst dindar, dışlanmış, masonluk şart ilkedir

Hakkı konuşmak yasak; soytarılar bilgedir

Örtünme suç sayılır; çıplaklık rezalettir

 

Erbakan’ı duyunca, şeytanlar şaşırıyor

İsrail çılgınlaşmış, aklını kaçırıyor

ABD’si, AB’si, bardağı taşırıyor

Ordunun onuruyla, oynamak denaettir!

 

Dava satan alçaktır; avradını satandan

“Taktik” bahanesiyle, kahpeliğe yatandan

Sütü bozuk olmazsa, taviz vermez vatandan

Ilımlı İslamcıya, istismar diyanettir!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEYTANA LANET

 

Yahudi kucağında keramet satan

O ırzı kırık, sahte; ermişe lanet!

Hem parsel parsel elden; giderken vatan

Bunu dert edinmeyen, dervişe lanet!..

 

Amerika’ya fetva, veren hocaya

Namusun kıskanmayan, çağdaş kocaya

Atatürk kapattığı, mason locaya

Açılış ruhsatını, vermişe lanet!..

 

Ne şeytanlar görmüşüm, veli postunda

Dili Kur’an okuyor, eli dostunda!?

Yahudiye kiralık, zındık masonda

Nifakı sezemeyen, kişiye lanet!..

 

Kula kulluğu bozan, cumhuriyettir

İslam’a uygun nizam, çün hürriyettir

Haksız, ahlaksız toplum: çamuriyettir

Rüzgar ekip fırtına, dermişe lanet!..

 

KİR partiyi aklayan, akrep fıtratlı

Şu fettan fesatçı, hain fırsatlı

Ey mücevher sanılan, düşük “kırat”lı

Nefis için yapılan, her işe lanet!..

 

Bak kapılmış küfründen, kin dürtüsüne

Şu edepsiz, erdemsiz; kel sürtüğüne

Gavur gibi saldırır, başörtüsüne

Adı müslüman, tadı; keşişe lanet!..

 

Bil ilimsiz, irfansız; yol yok ümrana

Ya Kur’ana uyarız, ya da buhrana

İslamsız bütün yollar, çıkar hüsrana

Seccadeyi AB’ye, sermişe lanet!..

 

 

 

Not: KİR Parti = Kaypak istismarcı Rantiye Partisi

 

 

 


SABRET!

 

Hakaret çamurları silinip gider,

Adalet yağmurları, yağdığı zaman.

Çekilen zahmetler, hep rahmete döner,

Beşaret İsa'ları doğduğu zaman.

 

Bugün sevenlerin, bak yarın söverler,

Bugün el öpenlerin, bir gün döverler.

Devran dönerse, alkışlayıp överler,

Sadakat, hıyaneti kovduğu zaman.

 

Buruk hatıralara döner, acılar,

Dalgalar durulursa, diner sancılar.

Tek tek, ortaya çıkar, tüm yalancılar,

O doğruluk güneşi, doğduğu zaman.

 

Her yazdığın ayrı bir olay, Ahmedim,

Sen haklı ol gerisi kolay, Ahmedim.

Pis bakıra ne yapsın kalay, Ahmedim 

Bir bozuk madeni pas, tuttuğu zaman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİLDİR

 

Ne kadar da güçlü görünse bile

Korkma zalimlerden, ilah değildir

Hıyanetle meşhur olunsa bile

Manevi iflastır, felah değildir!

 

Hayırlı lidere isyan olur mu?

Kendini satanlar insan olur mu?

Davadan dönene ihsan olur mu?

Çarık başa konmaz, külah değildir!

 

Bil, has yağ kokmaz, saf bal ekşimez

İhlâs ehli, nefsi için çekişmez

Çün, takdirin planı yürür değişmez

Öldüren Allah’tır, silah değildir!

 

Erdem arıyorsan, saadet burda

Hak yoldan ayrılan, kalır çamurda

Sonra yem olursun, kuş ile kurda

Kendi sapanlara günah değildir!

 

Hükümet olur mu, hamakat ile

Kemalat olur mu, kem alat ile,

Hiç tamir olur mu, tahribat ile

Fuhuş-faiz hayrı, mübah değildir!..

 

Her şey gelir geçer, dişin sıkarsın

Davanda sadık ol, kârlı çıkarsın

Aldanma dünyaya, bir gün bıkarsın

Nefsine kul olmak, salah seğildir!

 

Aldandınız makam ve mevkinize

Dini harcadınız, nefs zevkinize

Ne oldu sizlerin, Hak sevginize?

Bu Kur’an davası, mutfak değildir!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUSURUM YÜZÜME VURANA RAHMET!

 

Yağcılık, yalaklık; riya istemem

Kusurum yüzüme, vurana rahmet!

Hak için hayırda, yarışır isem

Arkamda dağ gibi, durana rahmet!

 

Eyvah arsızlaşıp, gönüller yıktım

Mermi gibi laflar, dostlara sıktım

Sahte tavırlardan, yalandan bıktım

Doğrulukla kalbim, kırana rahmet!

 

Yardım edin; zulme, kuyu eşersem

Münafık çıbanı, tutup deşersem

Nefsimin peşine, eğer düşersem

Yoluma tuzaklar, kurana rahmet!

 

Şeytanla savaşta, bir darbe alsam

Bir raund kaybedip, yığılıp kalsam

Yeni hamle için, hücuma kalksam

El tutup yaramı, sarana rahmet!

 

Sakın gururlanma, makam mevkine

Çünkü varamazsın, iman zevkine

Siz ermeye bakın, cihat şevkine[10]

Dost yolunda postu, yorana rahmet!

 

Hayat imtihandır, derttir mihnettir

Sızlanmak Mevla’ya, nazdır minnettir

Kızıp öfkelenmek, aynı cinnettir

Bizi yatıştıran, yarana[11] rahmet!

 

Yarı yoldan cayıp, kaçsan ne yarar

Yalpalayıp duran, tutar mı karar

Akıllı odur ki, Mevla’yı arar

Bu minval menzile, varana rahmet!

 

Tevhid ehli duymaz, kaygı endişe

Selam olsun sadık, bacı kardeşe

Bir gün Münker Nekir, gelse teftişe

“Rabbım Allah” diyen, merdana[12] rahmet!

 

Hak davaya her an, kim çıksa sahip

Bulsun iki cihan, nimetü nasip

Bizi Allah için, gözetip sevip

Naçiz[13] hatırımız, sorana rahmet!

MERHAMET EYLE

 

Kuşlar “Ya Hak” diyor, rüzgâr “Hu” çeker

Seherde yataktan, kalkıp doğrulsam..

Her şey tesbih eder, cinler melekler

Zikrullahla nefsim, ezip yoğrulsam…

Katıldım dergaha, merhamet eyle!..

 

Lüfunla nazar kıl, mahzun gönlüme

Atsan da kurtulsam, rahmet gölüne

Gaflet çirkefinden, hikmet gülüne

Kavuşup avunsam, koşup yorulsam…

Kapıldım dünyaya, merhamet eyle!..

 

Kalbimi kuşatmış, türlü günahlar

Pişman perişanım, ruhum kan ağlar

Feryada dönüştü, hep ahu vahlar

Ben kime gideyim, Rabbim kovulsam…

Sığındım kapına, merhamet eyle!..

 

Katında yüzüm yok, ellerim boştur

Tembellikten kurtar, yolunda koştur

Şuurla uyandır, huzurla coştur

Keşke aşkın derya- sında boğulsam…

Batmışım günaha, merhamet eyle!..

 

Tutmazsan elimden, nasıl edeyim

Kapatsan kapını, kime gideyim

Sana ayan Rabbım, mahcup haldeyim

Hidayet yeliyle, dosta savrulsam…

Bağlandım kulluğa, merhamet eyle!..

 

Her işte rehberim, ilahi Kelam

İlmiyle amil kıl, eyleme Bel’am

Selamet dilerim, ey “Entes-Selam”

Hasret ateşinde, nice kavrulsam…

Atıldım cihada, merhamet eyle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADERE İMAN

 

 

Allah bilir her şeyi, geleceği geçmişi

Külli aklıyla kader, şekillenmiş mükemmel!

Cüzi iradesiyle, sorumludur her kişi

Seçme hakkı kendinin, hayrı şerri muhtemel!

 

Ne muhteşem program, hücrelerde genlerde

Madende meyvelerde, arzda gezegenlerde

Milyarlarca mahlûkta, hayvanda ergenlerde

Rabbin planı yürür, ey can, Ebed ve Ezel!

 

Halık muhit ilmiyle, her şeyi planlamış

Şeytan ruhlu habisler, takdiri yalanlamış

Kaderdeki hikmeti, mü’min kullar anlamış

Tevhit mührü okunur, her sanatta bir tek el!

 

Kadere iman eden, kederden emin olur

Vesvese ve şüpheler, İblise zemin olur

Takdire itimatla, tam iman temin olur

Kaderle kavga eden, rezil olur mübtezel!

 

Mal da, can da O’nundur; ortak mısın mülkünde

Alırken kötü müdür, verirken çok iyi de..

Daim ahiret olsun, hedefinde ülkünde

Dikkat et, kuşatmasın; ruhunu tul-i emel!..

 

Sen tedbirini alıp, göster takdire rıza

Aksi halde imanda; vardır hamlık, arıza

Haksızlık yapar mı hiç, sahiptir Arşa, Arza

Her emri baş üstüne, her tanzimi çok güzel!

 

Dua ve sadakayla, def olur birçok bela

Amma ki imtihandır, sabır gerektir kula

Denenmeye gelmişsin, hayat denen okula

Ömür hızla tükenir, saçına düştü gazel!

 

İkramın minnet olur, infakın rüşvet gibi

Dünya hırsı kaplamış, kalbini kasvet gibi

Allahtan utan, uyan; hakiki haşyet gibi

Hayallerin yıkılır, ansız gelince ecel!

 

Her musibet anında, itiraz eden gafil

Böyle çok isyanını, bağışlıyor ol Gafir

Kaderden şikâyetle, niceler oldu kâfir

Taşıyamaz İslam’ı, zayıf ve çürük temel!

 

En küçük sıkıntıda, Mevla’yla münakaşa

Her emrimizi yapan; hizmetçi midir, hâşâ

Hakkıyla teslim olsan, lüzum kalmaz telaşa

“La mevcude, illa hu”; O’dur Ahir ve Evvel!

 

Hakkın mı yer sanırsın, Adil Kerim Rabbimiz

Bütün nimetler O’nun; nankör olan hep biziz

İmtihanın sırrına, yatmadıkça kalbimiz

İhlas, ihsan yok ise; fayda verir mi amel?!

 

 

 

 

 

 

 


NAZIM, NİYAZIMDIR

 

Kıtmiriniz, Bar-i Hüda

Devran senin, dava senin!

Bir canım var, bin kez feda

Cahim* senin, Me’va* senin!

 

Hüküm hikmet, Senin bu Din

Bekliyoruz, haktır va’din

Kulundur Obama, Putin

Sema senin, derya senin!

 

Kur’an okur, hadim* değil

Siyonist azmış, nadim* değil

Hakkım değil, haddim değil

Kudret senin, Kuva* senin!

 

Kâfir aziz, mümin zelil

Cahil eşref*, alim rezil

İsa Mesih, olsun nazil

Gönlümdeki, sevda senin!

 

Aklım ne ki, azmim nedir?

Şikâyetim, aczimdendir

İnayetin* bizimledir

Mecnun senin, Leyla senin!

 

İsyan değil, naz, niyazdı

Yoksa dilim, lal olaydı

Yazan elim, kırılaydı

Ferman senin, fetva senin!

 

* Cahim: Cehennem

* Me’va: cennet

* Hadim: Hakka Hizmet eden

* Nadim: Pişman

* Kuva: Güç ve kuvvetler

* Eşref: Şerefli

* İnayet: Manevi yardım

 

 

 

                             

 

 

 

DELİLİK ŞEREFİMDİR

 

Mecnunlukla suçlandı, Nebiler ve veliler

Döneklik zekilikse, şereflidir deliler

Hıyaneti lanetler, akli nakli deliller

İlahi maksudum Sen ve rızan hedefimdir

Gafil cahil gözünde, delilik şerefimdir!

 

Ülkesini satanlar, zevce pazarlayandan

Çok daha aşağıdır, bizi azarlayandan

Gâvura uşak olup, halka horozlanandan

Bunların tapındığı, teptiğim kenefimdir

Münafık nazarında, delilik şerefimdir!

 

İkbal iktidar için, haysiyet fukarası

Kutsalını satıyor, Siyonist maskarası

Yedi derya yıkasa, gitmez yüzün karası

Doğruluk dinim benim, ve mertlik sedefimdir

Hayvanat havlasınlar, delilik şerefimdir!

 

İsrail’i aklıyor, otorite fetvası

Libya’da katliamı, caiz görür haftası

“İlımlı İslam” olur, kahpeliğin yaftası

Allah’ım Adil Düzen; izzetim hevesimdir

Kur’an’dır dayanağım, delilik şerefimdir!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDEN SANA SIĞINIRIM!

 

Azabından Gufranına

Gazabından Rahmanına

Rabbim Sana sığınırım

Hem kahrından, Af lütfuna

Senden Sana sığınırım

 

Celalinden Cemaline

Kusurumdan Kemaline

Rahmet günah hamaline

Rabbim Sana sığınırım

Senden Sana sığınırım

 

Rızan Rıdvan, civarına

İn’am İhsan, ikramına

Ehad Samed, hatırına

Rabbim Sana sığınırım

Senden Sana sığınırım!

 

Kör Şeytanın, kir şerrinden

Hasit fasit, her şeyinden

Nefsin küfre, gidişinden

Rabbim Sana sığınırım

Senden sana sığınırım

 

Dileyen Sen, takdir Senin

Yanlış işin, yoktur Senin

Cümle hükmün, Haktır Senin

Rabbim Sana sığınırım

Senden Sana sığınırım!

 

Himmetim aliy kıl, ey dost

Naibi Valiy kıl, ey dost

Hem şirkten hali kıl, ey dost

Rabbim Sana sığınırım

Senden Sana sığınırım!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FANİ VE FENA DÜNYA

 

Ey gaflet hıyanet, rezalet yurdu

Şeytan takımına, pazarsın dünya!

Hatta boğdurursun,  tilkiye kurdu

Sen önce mertlere, mezarsın dünya!

 

Hilekâr sahtekâr, hor ve hakirsin

Mevla’m milyar vermiş, hala fakirsin

Ahir boşalırsın, bak tam takırsın

Şimdi bize tuzak,  kazarsın dünya!

 

Fani bir hansın ki, gelen savuşur

Şerden yüz çeviren, hayra kavuşur

Sonunda senin de, bacan tutuşur

Akıbet yıkılır, tozarsın dünya!

 

Ziynetin geçici, şehvetin kirli

Nimetin dert bela, servetin kirli

Adaletin yoktur, devletin kirli

Katlimize ferman, yazarsın dünya!

 

Yaşlı kahpe gibi, kendin bezersin

Koynunda besleyip, sonra ezersin.

Divane devransın, dönüp gezersin

Nice hayalleri, bozarsın dünya!

 

Aklı olan sana, uymaz uyumaz

Kalbi sağır ise, Kur’an duyamaz

Zalim, ruhun boğar; nefse kıyamaz

Allah fırsat vermiş, azarsın dünya!

 

Nice yiğitleri, sen böğürtürsün

Değirmen misali, can öğütürsün

İçine aldığın, hep götürürsün

Azrail elinde, hızarsın dünya!

 

İbadet ehline, ticarethane

Durma, çalış kazan; haydi daha ne..

Bu bir imtihandır; bulma bahane

Tembele sen bile, kızarsın dünya!

 

Dinsiz komüniste, boyun eğemem

Müşrik ABD’ye, nasıl güvenem

İlahi lütfundan, zuhur gözleyem

Bazan mazluma da, nazarsın dünya!

BAYRAM DUASI

 

Riya münafıklık, aldı yürüdü

Allah'ım hakiki, imanı gönder!

Ortalığı küfür, zulüm bürüdü

Nolur bize aklı, iz'anı gönder!

 

Kur'an rafta durur, banttan okunur

Manasın söylesen, nasıl dokunur

Din adamı derviş, bile yutkunur

İmanın özünü, ihlâsı gönder!

 

Dini dinar olmuş, şehvete tapar

Biraz sıkıştırsan, hedeften sapar

Dışı hoş ya içi, keneften kokar

Allah'ım samimi, insanı gönder!

 

Menfaate kuldur, zamane halkı

Vicdanı çürümüş, bozuk ahlakı

Pazarlık pahası, namus talakı

Akıllar uyuşmuş, irfanı gönder!

 

İsrail hesabına, Feto efendi

İslam'ı kullanır, Siyonist fendi

İhram sanmıştık ya, oysa kefendi

Ya Rabbi hakiki, İslam'ı gönder!

 

Öz yağı alınmış, ekşimiş ayran

ABD'ye uşak, AB'ye hayran

Papayla papazla, Sümela bayram

Ayasofya mahzun, insafı gönder!

 

Kurtulmuş sanılır, kiralık kukla

Gâvurlar oynatır, gizli çubukla

Alakası yoktur, halkla hukukla

Zulmün devranına, iflası gönder!

 

Kalmadı ülkede, sulhü sükûnet

Eşkıyaya danşır, devlet hükümet

PKK'ya hürmet, bana hücum et…

Allah'ım zalime, isyanı gönder!

 

Bir inkilab lazım, hem de temelden

Adil bir düzeni, kurmak emelden

Mahrum kaldık cehdden, salih amelden

Taatı takvayı, ihsanı gönder!

AH, KEŞKE!

 

 

Talibi değilim, kof sıfatların

Özüm sözümle davama, mal olsam!

Allah için koşan, asil atların

Ayağının dibindeki, nal olsam!

 

Korkaklığı üç talakla boşayan

Münafığın çıbanını kaşıyan

Sadıkları hep sırtında taşıyan

Selamet sahile çıkan, sal olsam!

 

Mümini hor, Yahudi hoş görmekten

Haçlılarla birlik, tuzak örmekten

Kâfir göçüp, cehenneme girmekten

Köpeklerin yiyeceği, yal olsam!

 

Ardır bana, hainlerce övülmek

Kârdır billah, gafillerce sövülmek

Şeref, canlar; zalimlere dövülmek

Gariplere tutunacak, dal olsam!

 

Dilinde Hak, kalbinde Haç, istemem

Döneklerle birlikte, Hac istemem

Kötülerin başında taç, istemem

İyilerin belindeki, şal olsam!

 

Ham hevesler için, halkı coşturan

Müslümanı, masonlara koşturan

Alçaktır, gavurdan korkup, boş duran

Umut, hayır müjdeleyen; fal olsam!

 

İman; doğruluktur, mertlik, hayadır

Halka şefkat, Nemrut’a sert kayadır

Zalimle uzlaşan, bozuk mayadır

Arı zehri değil, şifa bal olsam!

 

Şirktir; şeytan siyonlara yaranmak

Haktan gayrın, rızasını aramak

Ahmaklıktır, alçaklara yaramak

Hep yaralı kuşlar konan, çal olsam!

 

Dünyayı Mevla’ya, hep satıversem

Kalpteki putları, ah atıversem

Damlamı deryaya, bir katıversem

İçi dışı fark etmeyen, hal olsam!

 

Hakikat yolundan, hayra yetmezsem

Dost uğrunda postu, kurban etmezsem

Ölene dek, Hak davayı gütmezsem

Ahmet Hoca, kör kütürüm, lal olsam!

 

 

 

 


PİŞMANLIK

 

Diniymiş insanın soyu

Boşmuş dünya tamahlarım!

Oyaladı yıllar boyu

Hayal, heves; meraklarım!

 

Ne haltlar karıştırmışım

Nefsimi yarıştırmışım

Şeytanla barıştırmışım

Son pişmanlık, eyvahlarım!

 

Kabus gibi, dört bir yandan

Geç uyandım, bu rüyamdan

Hatırladıkça, hayamdan

Kızarıyor, yanaklarım!

 

Gafletime içim yanar

Nedametle kalbim kanar

Bir mağfiret yolu arar

Çok uykusuz sabahlarım!

 

İman vicdana duyurur

Gönlü zikrullah doyurur

Umarım, rahmet buyurur

Çaresiz, her gün ağlarım!

 

Kefaret yetmez amelim

Afva erişmek, emelim

Hangi mezara gömelim

Utanç veren günahlarım!

 

Tenkit, tahkir; sövüldükçe

Oh çekerim, dövüldükçe

Ezilirim, övüldükçe

Döndü figana ahlarım!

 

Ne utandım, ne sakındım

Bunca isyandan sıkıldım

Dönüp kapına sığındım

Müjden ile ferahlarım!

 

 

 

 

 

ARA Kİ, BULASIN!

 

 

Sırtlan gibi pusuda

Bekle, ceylan bulasın!

Balık olmaz, bu suda

Nerde mercan bulasın!

 

Makam, mala taparsın

Sağa sola saparsın

Haram hile, kaparsın

Sanma cinan bulasın!.

 

Sen gel önce, kul ol ki

Aşkla yanıp, kül ol ki

Açıp solmaz, gül ol ki

Başa tican olasın!

 

Garip doysun bağında

Şefkat bulsun bağrında

Hakikatin uğrunda

Tenden geç, can bulasın!

 

Kur’an, tutunacak dal

Tevhit ehli ol, her hal

Huzuru Hazrette kal

Can ver, canan bulasın!

 

Derdin, yemek içmekse

İpek kumaş biçmekse

Yağlı ballı seçmekse

Mor patlıcan bulasın!...

 

Girme dünya kabrine

Kanma şeytan kelbine

Ara dur ki, kalbine

Bir tercüman bulasın!

 

Şair, kâhin olursan

Hakka hain olursan

Halka şahin olursan

Daim hicran bulasın!

 

Meyledersin zalime

Buğz edersin salime

Şu ümmetin hali ne?

Gâvur ciran bulasın!

 

 

 

 

 

Tican: Taç’lar

Ciran: Komşular

Kelb: Köpek

Hicran: Acı ve Azap

 

 

 

 

 

 


VEFASIZ OLMAZ

 

Mert ve metin olur, sertliği ondan

Mü'min mücahittir, ihsansız olmaz!..

Tek Allah'tan korkar, netliği ondan,

Dosta kurban gerek, ikramsız olmaz!.

 

Fazilet feragat, bilmeyen kişi,

'Rabbena, hep bana!'; istismar işi,

Ayarı bozulmuş, tutmaz dikişi,

Ahlaksız, akılsız, izansız olmaz!..

 

Ne ifrat ne tefrit; ortası karar!..

Adalet odur ki, mazlumu sarar,

Vefasız vasıfsız, kim neye yarar?

Davasız saygısız, selamsız olmaz!

 

Zalime buğz gerek, mazluma şefkat

Rabbin medet eyler, Nebin şefaat

Aşık nur peşinde, fasık şatafat

Bu dava ıslahsız, insafsız olmaz!..

 

Nefsinle ve zalim, düzenle boğuş,

Ya cihatla diri kal, ya tembel kokuş,

Sabır, sebat lazım; yol uzun, yokuş...

Onurlu huzurlu, insansız olmaz!..

 

İnanmayan kişi kördür, sağırdır,

Yer-içer, çataşır; sanki sığırdır!..

Kahramanlık kul olmak; bu yük ağırdır,

İmansız, Kur'an'sız, ihlassız olmaz!..

 

Vaz, ilahi, sohbet; dinliyor hele!..

Bir Kur'an mealini, açmıyor bile,

Partisi AB'cidir, oy İsrail'e,

Şuursuz, sorumsuz; vicdansız olmaz!.

 

Kâfir ve Münafık, hayra uymazlar,

Milli Görüş Haktır; İslamsız olmaz!..

Kulaklar mühürlü; çağrı duymazlar,

Manasız, maksatsız; irfansız olmaz!..

 

 

 

                 

 

USANDIK

 

Saygı yok, sevgi ölmüş; özü sözü farklıdır

Çağdaşlık görüntülü, barbarlıktan usandık!

Dürüstlük masallarda, herkes yandan çarklıdır

Doktor diye sunulan, baytarlıktan usandık!

 

İsrail kuduz köpek, mazlum kanı döküyor

İşbirlikçi AKP, zulme boyun büküyor

Filistin'in figanı, ciğerleri söküyor

Bu siyonist vahşetten, gaddarlıktan usandık!

 

Anarşi ve haksızlık, canımızdan bezdirir

İşsizlik ve yoksulluk, yetmiş milyon ezdirir

Bir çuval kömür için, kapı kapı gezdirir

İçimiz kan ağlarken, bayramlıktan usandık!

 

Din-devrim simsarlığı, en kolay kazanç yolu

Kimi ılımlı İslam, kimi şeytanın solu

Müslüman Türk'ün yurdu, son kale Anadolu

Altımız oyulurken, aymazlıktan usandık!

 

Bush'la Hans eniştesi, Şimon Olmert kaynıdır

Görünüşleri ayrı, görüşleri aynıdır

Solcu, sağcı, dincisi; hep AB adayıdır

Kör körüne Batıya, hayranlıktan usandık!

 

"Adam"lık  derecesi, şarapla ölçülürse

Paşa olmuş birisi, bu denli küçülürse

Bu kafayla dünyadan, imansız göçülürse

Başörtüsü düşmanı, kindarlıktan usandık! 

 

Karısı türban takar, yuları Amerka'da

Namazda ön saftadır, hayırda en arkada

Dilinde ayet hadis; gözü gönlü markada

Dindarlık jelatinli, bağnazlıktan usandık! 

 

Takva ehli geçinir, harama kol daldırır

Fırsat bulunca azar, perdesini kaldırır

Kimi İslam'a takmış, gavur gibi saldırır

Atatürkçülük diye, cebbarlıktan usandık! 

 

Ne Sünni'de şuur var, ne de Alevi de Ahmet

Dava hainlerine, boynuz takar helali

"Hakka hürmet, halka hizmet"; bu İslam'ın meali

Hakikatten habersiz, Haydarlıktan usandık!

GAYEM DE SEN, GAYRETİM DE..

 

Gayrı hepsi bahanedir

Gayemsin Sen, gayretimsin..!

Her takdirin, şahanedir

Hem aşkımsın, hayretimsin..!

 

İlmü irfanım hediyen

Ben muhtacım ebediyyen

Helak olur, "Benim" diyen

Huzurumsun, hürryetimsin..!

 

Hasta emanet hekime

Gül bülbüle, bülbül kime?

Rızan için; sevgi, kine..

Ümidimsin, haşyetimsin..!

 

Hükmüm geçmiyor kalbime

Nazım niyazım Rabbime

Can verdin beden kabrime

İzzetimsin, haysyetimsin..!

 

Senden ayrı görmez gözüm

Şükür aslım, buldu özüm

Münafıka batar sözüm

Milli Görüş, hüvyetimsin..!

 

Sosyalist ve kapitalist

Madde perest, hepsi fasit

İnançsızlık; batıl, basit

Ey Kur'an'ım, hikmetimsin...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞÜT

 

Hizmet, hikmet mektebinde

Sabırla bela, bal olur!

Kabuk çürür, yer dibinde

Tohum fidan, bin dal olur!

 

Geçmişe takılma, dündür

Yarın belirsiz, düğümdür

Değerlendir, gün bu gündür

İnsan nasıl, iğfal olur?.

 

Dürüst ol, değer bulasın

Dindar ol ki, dinç kalasın

Gönül ver, gönül alasın

Bu dünya, kime mal olur?

 

Çiğ çamurdan, fincan yapan

Pis naylondan, mercan yapan

Toz kumdan deterjan yapan

Ata eşeğe, nal olur!

 

Zahirde hoca, hahamdır

Kalıp besler, kalbi hamdır

Bu hayat bir imtihandır

Sanma rast gele fal olur!

 

Allah için sevişenler

Allah için sövüşenler

Allah için dövüşenler

Hak dostu, ehli hal olur!

 

Batıl Batıya koşanlar

Haramlarla kokuşanlar

Burda yalan konuşanlar

Ahirette hep lal olur!.

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

ÖZE DÖNÜŞ

 

İnkâr ve isyan, basitlik; hem de kepazeliktir

Aklı olan iman eder; dua'ya baş indirir!

Tesadüfçü Darwincilik; tam bir şempazeliktir

Atomlardan fezalara; Mevla'ya baş indirir!

 

İnce bir proje gizli, gözlerin bebeğinde

Bu dünya nasıl oluşmuş, cehennem göbeğinde?

Sahibine sadakat var; kedinde köpeğinde

Sen Yaratan'a yaran ki; doğaya baş eğdirir!

 

Tüm emirleri yararlı, yasakları zararlı

Kur'an'a çağdışı diyen, zır deliden zırvalı

Bir mikrop, bir damlacık su; seni boğar, zavallı

Yüce Allah'a sığın ki; deryaya baş eğdirir!

 

Allah diye Amerka'ya, tapan gizli kâfirdir

Kurtuluşu Avrupa'da; aryan hain, gafildir

Milli öz ve bilincimiz; Rabbim bize kâfidir

Ata'nın yolunu tutan; dünyaya baş eğdirir!

 

Hem şu mimsiz medeniyet, bak çöküyor çok şükür

Müslüman Türk'e sataşan; soysuz yüzüne tükür

Güçlü ordumun onuru; gör kimleri ürkütür

Mehmetçik metaneti; dağ, ovaya baş eğdirir!

 

Ahmet Hoca ah çekerim, şanlı tarih özlerim

Milli Türkiye merkezli, şanslı devrim gözlerim

Bir sürü sahte sofular, günah sayar sözlerim

Oysa Hak'ka teslim olan; gün aya baş eğdirir!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYVAH!

 

Ey dost, nurlu cemaline

Doyamadım, doyamadım

Alem hayran, kemaline

Uyamadım, uyamadım

 

Nefis şeytan, kıskacını

Kırıp kurtar, kulcağzını

Eyvah seher, mesajını

Duyamadım, duyamadım

 

Bend eyle Kur'an yasana

Ulaştır Hüseyn Hasan'a

Bu can kurban imiş sana

Kıyamadım, kıyamadım

 

Göster vuslat çabuğunu

İstikamet çubuğunu

Henüz Dünya kabuğunu

Soyamadım, soyamadım

 

Ayak kaydı, gözüm şaştı

Kin kabardı, nefis taştı

Günahlarım haddi aştı

Sayamadım, sayamadım

 

Yaram düştü çok derine

Boyun eğdim kaderime

Her hakkı yerli yerine

Koyamadım, koyamadım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞÜKÜR ALLAHIM!

 

Bir hiçtim, yok iken, yarattın Ya Rab

Ruhundan üfleyip, beni var ettin.

Hakiki mevcut sen, gayrısı serap

Gözlerim hikmete, bir radar ettin

Şükür varlığından, haberdar ettin.

 

Her şeyde seyredip, hayran olduğum

Hasretle gözleyip, aşkla dolduğum

Hem ümitvar olup, havfla solduğum

Rahmet vesilesi, bir medar ettin

Şükür varlığından, haberdar ettin

 

Yolunda cihadı, kuşandım Ey dost

Hak davan uğrunda, koşandım Ey dost

Bu fani dünyadan, boşandım Ey dost

Nefse esir değil, iktidar ettin

Şükür varlığından, haberdar ettin

 

Kudretine hayranım, Vahidü Ehed

Hikmetini seyranım, Alahus Samed

Seninle devranım, bitmesin Ebed

Lütfedip cemalin, hep didar ettin

Şükür varlığından, haberdar ettin

 

Nice nefse kandım, şeytana saptım

Salmadın yularım, sahiplik yaptın

Bazen bu kafamı, taşlara çarptın

Sana dönsün diye, ruhum dar ettin

Şükür varlığından, haberdar ettin

 

Hamdü sena, şükür; Sana Allahım

Sayılmaz ikramın; ne kadar ettin

Al gönlümü senden, yana Allahım

Her türlü nimetten, Sen tadar ettin

Şükür varlığından, haberdar ettin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHADET BÖLÜNMEZ

 

"Tekbirler celalindir, "felaha gel!" cemalin

Sen sevgili canandan, cana fermandır Ezan!

Gözünden yaş dökendir, hem Mustafa Kemal'in

İnanan her insana, Han'a fermandır Ezan!

 

Türkler asker millettir, doğuştan muhariptir.

Avrupa kapısında, vicdanım mustariptir.

İslamsız Türk, Macar'dır; Türksüz İslam gariptir.

Hilal Haç'a sığınmaz; Çan'a fermandır Ezan!

 

İslam'ın şiarıdır, Kur'an'ın kaymağıdır

İstiklal marşımızın, tam feyiz kaynağıdır

Tevhidin parolası, akan nur ırmağıdır

Seherlerden sabaha; Tan'a fermandır Ezan!

 

Kırmanç, Çerkez, Arnavut; Çeçen, Çingen, Arab

Bir inanç potasında, Türklük ne şeref Ya Rab

Soysuzlara kalırsa, bizim sonumuz harab

Tüm sahte ilahlara; şana fermandır Ezan!

 

Tarihlerde kayıtlı, ünü kahraman Türk'ün

İmanla hep açıktır, önü Müslüman Türk'ün

Halay, zeybek ve horon; düğnü mehteran Türk'ün

Hakikat ilanıdır, zana fermandır Ezan!

 

Günde beş vakit dostum, şu davet hürriyettir

Hak için, halk rejimi; elbet cumhuriyettir

Ey Amerkan kuklası, bu nice haysiyettir

Güçlüden değil, haktan; yana fermandır Ezan!

 

Ne zavallı o insan; Haçlının hayranıdır

Bu ezan, şehitlerin, şehadet bayrağıdır

Gönüller, göklerdeki; melekler bayramıdır

Ruhları ateşliyor, kana fermandır Ezan!

 

Allah Muhammed ayıran; şeytanın cazgırıdır

Her hain layt münafık, başımız ağrısıdır

Ta ezelden ebede, şehadet çağrısıdır

Tüm zaman ve mekana; ana fermandır Ezan!

 

 

 

 

 

YILLARA AĞIT

 

Dört yanında gölge boyalı yüzler

Geciken zamanı, vurasın gelir

Tükenen yılları, sorgular gözler

Başladığın yere, varasın gelir

 

Dolanır durursun, bir hiç uğruna

Teselli ararsın, onmaz kahrına

Pişmanlık közleri yanan bağrına

Yalanlı gerçeği, sorasın gelir

 

Sözcükler yamulur biten defterde

Umudun yitmiştir gittiği yerde

Ismarlama dünler taşan nehirde

Küstüğün toprağı, sarasın gelir

 

Yüzlerimiz mahcup, boyunlar büzgün

Gönüller perişan, bakışlar süzgün

Yönelirsen ey can, Mevlaya düzgün

Sonunda senin de, sırasın gelir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYVAH EMEKLERİM!

 

Tek sahibin, ümidin; ol Kerim-ü Settar’mış

Ömrünü gaflet ile, boşa verdiğin halde!.!.

En dost sandığın seni, üç beş bine satarmış

Bir gün başın sıkışıp, dara girdiğin halde!..

 

Yazık emeklerime, eyvah diyesin gelir

Varın yoğun satıp ta; hakkın ödyesin gelir

Sıdku sebat ehlinin, dosttan hedyesin gelir

İman; ateşten kordur, göğüs gerdiğin halde!..

 

Hakka tam inanmayan, sana yar olmaz imiş

Nefsani hesap yapan, menzile varmaz imiş

Bir gün yaran açılsa, vefasız sarmaz imiş

Sen Hak yolda canını, yere serdiğin halde!..

 

En iyi Allah bilir, kim nereye münasib

Kader kısmet değişmez, ne büyük sır, bu nasib

Niyetin, gayretin tart; ol kendine muhasib

Buğday saman ayrılır, ekin derdiğin halde!.

 

Sadıklar seçiliyor, ne zorlu imtihandır

Şeytan tuzak kuruyor, hep bizden intikamdır

Kefenler biçiliyor, iki kapılı handır

Dünya rüya misali, kabre erdiğin halde!..

 

Dünya için davayı kim ki feda ediyor

Ahiret hayatına, demek veda ediyor

“Allah, sadıklarladır” Kur’an nida ediyor

Neye yarar; Hac, salat, iman kör düğüm halde!

 

Ya Rabbi inayet kıl, dostlarımız caydırma

Nefsimize kapılıp; servet rütbe saydırma

Tam zirveye varmışken, ayağımız kaydırma

Nankörlük ettirme; Hak nuru gördüğüm halde!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YALVARIŞ!

 

İlahi garip ruhumda, fırtınalar dinmiyor

Hiçbir gün yok ki içimde, ihtilalim olmasın!

Bak soysuz:”İslam'a karşı, bitmeyecek kin” diyor

Bu dehşet, vahşete nasıl, infialim olmasın!..

 

Müslüman münafıklaşmış, Kemalist masonlaşmış

Bilginler Bel'amdan beter, beyinler fasonlaşmış

Rahat ve menfaat: Tanrı; vicdanlar yosunlaşmış

İman ve ihlas yok ise; ilmihalim olmasın!..

 

Sadıklara yoldaş eyle, sahtekâra kaptırma

Milli gömlek çıkarıp ta, kirli yola saptırma

Makam için maneviyat, rüşvet verip çarptırma

Şeytanlaşmış şarlatanlar, imtisalim olmasın!..

 

Münafıklıkta marifet, arıyor ruh hastası

Kur'an, mizan bırakmışlar; ”yorum”lar tek kıstası

İftira, istismar, ifsat; O'nun küçük hatası

Ya Rab, irfandan nifaka; irtihalim olmasın!..

 

Murdara mecbur eyleme; domuzdan, ha tosundan

Gavurdan medet bekletme, BM'den, NATO'sundan

Siyonist Haçlı tuzağı, AB şer şatosundan

Uzak tut ki ahmaklığım; izmihlalim olmasın!

 

Ahlak, asalet hep lafta; açıldı göbek, etek

Baharsız, arısız koyma; balsız kalmasın petek

Küfre ve zulme kaydırma; kör et, kötürüm et, tek

Şımarıp ta şirke düşme, ihtimalim olmasın!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZLEDİM

 

Kafeslerde tutsak, bülbül masalı!...

Aman canlar, ben gülümü özledim!...

Karada çırpınan balık misali

Saray size, ben gölümü özledim!..

 

Yar edana, yar edana

Hayranım yar, edana

Ne güzellik bahşetmiş

Kurbanım Yaradana!

 

Bu hasret ateşi yürekte kordur.

Yardan ayrı düşmek, ölüm’den zordur.

Bir tabip gönderip, halimi sordur.

Sevdalıyım, sevgilimi özledim…

 

Yar adına, yar adına

Öleydim yar adına

Gölgenmiş alem senin

Kurbanın Yaradana!

 

Bu dünya yaz-bozdan, geliyor bana

Kabristan bağ-bostan, geliyor bana

Bir davet ki dosttan geliyor bana

Vuslat için, ben ölümü özledim!...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUA

 

Al gafleti benden ya Rab

Erdir huzur-u Hazrete!

Lütfetmezsen, halim harap

Her an muhtacım nusrete!

 

Gıdamız; zikir şükürdür

Mevlamız Rahim Gafürdür

Seni unutmak küfürdür

Gönül dayanmaz hasrete!

 

Hayvan, nebat, nev-i beşer

Allah’tandır hayır ve şer

Ol vahdetden şirke düşer

Kim ki aldansa kesrete!

 

Her şeyde her an tecelli

Tezahür eyler temelli

Hasta ruhumu teselli

Buyur; daldırma külfete!

 

Hizmetin en büyük makam

Emanettir tezgâh dükkân

Ey sahibi kevn-ü mekân

Kaptırma şan-u şöhrete

 

İman özü muhabbettir

Ki meyvesi Muhammettir

Aşksız kişi muhannettir

Boğdurma bizi nefrete!

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESPİT

 

VE

 

TESELLİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HER ŞEY ASLINA ÇEKER!

 

 

Maden işlenir, amma; değişir sanma

Güzel koku isteyen, elbet gül eker!..

Rahmani ve Şeytani; sevişir sanma

Zehiri pişirmekle, olur mu şeker

Hiç unutma ki, her  şey; cinsine çeker!..

 

Asıl azmaz, bal kokmaz; yağ da yoz olsa

İçindeki ayrandandır, tadı bozulsa

Dövülüp de ezilse, ince toz olsa

Kırmızıbiber acıdır, iflahın söker

Mekân, imkân değişir; aslına çeker!

 

Arpa undan baklava, teneke küpe

Haydi yapılsa bile, atılır çöpe…

Dinci entel, demokrat; geçinen züppe

Ayarınız çözülür, hep teker teker

Tabii kural: herkes, özüne çeker!

 

Zeki Müren tarzıyla, bir muhalefet

Ucuz, uyuz söylemler; ruhi sefalet

“Emir”e vekâlet var, yoktur kefalet

Sözler, gözler özünü; dışarı döker

Hıyardan havyar çıkmaz, cinsine çeker!

 

Manevi görevliymiş, hatta “Mesih”miş…

Göklerle görüşür ya, hatlar kesikmiş…

Siyonist lağımında, hala “nezih”miş…

Kamil mürşit geçinir, Masona asker

Aklında kalsın; her şey, aslına çeker!..

 

Yahudi Nasra’ya, dost bakan vardır

“Bunlar tam münafıktır”, diyen Kur’an’dır

“Herkesi aldatırım” san, kendini kandır

Zahiri derviş; nefsi, ta arşa değer

Kahpelik huyudur, hep; aslına çeker!..

 

Sen gel, Allah’a sığın; riyayı bırak

Kim nefsine yatkındır, Rabbinden ırak

Bil, Hazreti Kur’an’a, olmazsa çırak

Yüz sene gitsen de, “akrep”se eğer

Çok sakın ki, ısırır; cinsine çeker!..

 

Şan şöhret, mal ve makam; içinse gayret

O, “inci”yi incire, satıyor hayret

İtibar akıbete, sonunu seyret

Şeytanlığa koşuşur, hayırda seker

Neylesen fayda vermez, nesline çeker!

 

“Ahsen-i Takvim”e, uygun fıtratın

“Esfeles Safilin”e, itti fırsatın

Suyu ağzına aksa, doymaz Fırat’ın

Altın renge batmış, bakırmış meğer

Astarı değişse de, aslına çeker!..

 

 

 

 

 

 


SADIKLARA MEKTUP

 

Rabbını unutup, Ahmet Mahmut’la

Huzur bulursan, gaflet be kardeş!

Kebap şurupla, elma armutla

Tatmin olursan, zahmet be kardeş!

 

Allah’la birlik, olduktan sonra

Ne fark edecek, zindan sarayla

Nimet musibet, gelir sırayla

Düşman bil nefsin, kahret be kardeş

 

Polis mahkeme, basit imtihan

Yüce divana, sağlam hazırlan

Ecel her zaman, vermiyor eman

Hak yolda her şey, rahmet be kardeş!

 

Dine devlete, hıyanet görsen

Kükre yanıt ver, velev ki ölsen

Amma nefsine, hakaret gelse

Hoş gör ve boş ver, affet be kardeş!

 

Günah, şirk, para; kalbinde kirdir

Başkadan umma, ki Razık birdir

Ölümü öldüren, âleme pirdir

Kabir dost kapısı, elbet be kardeş!

 

Kim mal evlatla, Mecnun Leyla’yla

Kazip dünyayla, sadık Mevla’yla

Sen zikrullahla, kalbin kalayla

Takdir cilvesine, sabret be kardeş!

 

Dostla olduğum, her an cennetim

Kuran’dan ayrı olur cinnetim

Haktan gayrıya, yoktur minnetim

Mert ol; metin ol; gayret be kardeş!

 

Mümin İslam’a, katar mı riya

Dünya bir serap, hayat bir rüya

Cennet hakiki, burası hülya

Çekeriz Hocama, hasret be kardeş!

 

 

 

 

 

BASİT İNSANLAR

 

Zengine berberdir, fakire barbar

Bazan laubali, bazan çok kibar

Kalbi kirli bozuk, tesbih kehribar!

Boşa esip tozar; basit insanlar!

 

Güçlü Bey görünce gevşer, gevişler

Sahte üzüntüler, sahte sevinçler?

Fırsatı bulunca, gör neler işler

Dost kuyusu kazar; basit insanlar!

 

Karakteri hamdır, ahlak bayağı

Menfaat devşirmek, dostluk ayağı...

Haram haksız toplar, ikram gülyağı

Hiç içmeden sızar; basit insanlar!

 

Kalbi cahil, dili alim; basit kişilik

Dış halim, iç zalim; fasit kişilik

Herkesi kıskanır; hasit kişilik

Hep mazlumu ezer; basit insanlar!

 

Adam olmaz; tutarsız, duyarsız adam

Huzur bulmaz; ahlaksız, ayarsız adam

Davasından döner; vay arsız adam!..

Gavur elinde hızar; basit insanlar!

 

Yetki alınca şımarır, azarlar...*

Çevresine hava atar, azarlar...**

Dünya için bonker, hayra azarlar***

Sanki etten mezar; basit insanlar!

 

Hiç dikiş tutmazlar, daim kararsız

Hakka yakın olmaz, halka yararsız

Öğrenmez, üretmez gezer yularsız

Hayal masal yazar; basit insanlar!

 

Vicdan vidaları gevşemiş düşmüş

Gönül sarayına kurtlar üşüşmüş

Şeytana kul olmuş, Rahmana küsmüş

Tevbe edip bozar; basit insanlar!

 

Ahlakı akreptir, yılan fıtratı

Riya sığınağı, yalan fırsatı

Şehveti Şirin’dir, nefsi Ferhat’ı

Lastik gibi uzar; basit insanlar!

 

İnsanlara tapar, gösteriş yapar

Cumada Müslüman, pazarda sapar

Hizmetten kaytarır, ganimet kapar

Derdi para, pazar; basit insanlar!

 

İnsafta cimridir, israfta cömert

Cihat yok, camide ön safta namert

Masonlara meftun, Müslüman’a sert

Halk elinden bi-zar; basit insanlar!

 

İçi başka, dışı başka münafık

İslama muarız, küfre muvafık

Muhammed’e düşman, Mao’ya aşık

Garibanı üzer; basit insanlar!

 

Sıkıntıya gelmez, kolayı seçer

Pasın temizlemez, kalayı seçer

Zemzem ağır gelir, kola’yı seçer

Dine verir hasar; basit insanlar!

 

Gözü gönlü toktur, mümin dilenmez

Allah’tan gayrıya minnet eylemez

Sabır sebat etmeyen, pişmez, bilenmez

Tez kaçar, çok kızar; basit insanlar!

 

Ey Ahmedim, ya sen nasıl birisin?

Ne mal olduğunu, kesin bilirsin!..

Nefsini öldür ki, neslin dirilsin.

Hep dünyaya nazar; basit insanlar!

 

 

 

 

* Azmak: Yoldan çıkmak, azgınlaşmak

** Azarlamak: Sert ve ters konuşmak

*** Azar azar: Cimrilik yapmak, az hayırda bulunmak


İNSANOĞLU

 

İnsanoğlu aynen maden misali,

Demiri, kömürü, elması vardır

Çoğu dünya gözler, kimi visali,

Herkesin ayrı bir, manası vardır!

 

Kimi ehli zikir, her bir işinde

Fenafillâh olmuş, yirmi beşinde

Kimi yetmişinde leyla peşinde

Kiminin sadece, Mevlası vardır!

 

Çile; İsa doğuran Meryem gibidir

Tevekkül, her derde merhem gibidir

Ey yârim! Hasretin yarem gibidir

Aşk şehidin vuslat, helvası vardır!

 

Tecelli gölgesi, cümle insü cin

Ruhum semalarda, nurdan güvercin

Kimi halk içinde, ama hak için

Kiminin şeytani, hülyası vardır!

 

Yoksulu doyurman, dostunu bağış

Bir tatlı tebessüm, şefkatli bakış

Ahmedim, sen önce kendinle barış

Acı sabrın tatlı, elması vardır!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVA ERLERİ

 

Gerçekte gönlünün fezasındalar

Görünürde, sürünme ezasındalar

 

Hizmet ve zahmette önde koşarlar

Rütbe ve nimette yedek azasındalar

 

Yıldızları, tesbih tesbih çeker de

Cemaatte, arka saf hizasındalar

 

İçine nefis karışan ibadetlerin

Birbiri ardınca kazasındalar

 

Rabbine verdikleri ahdi unutmaz

Hep, Ezel senedinin imzasındalar

 

Günahla kirlense, özler ve sözler

Sürekli gözyaşı cezasındalar

 

Hayat bir resimdir, türlü renklerde

Onlar ise, hakikatin beyzasındalar

 

Cennet arzusu, cehim korkusu, güzel

Ama sadıklar, Allah’ın rızasındalar

 

Kimileri erken uçar, kelebek gibi

Kimi ipek yapmak için, kozasındalar

 

Mümin, Hak rızasına, hayır yarışında

Münafıklar ise, menfaat bozasındalar

 

O erler ki, teslim olmuş, tevhit gereği

Gafiller, senlik-benlik nizasındalar

 

Bu erlere bir selam, saadet kazandırır

Ama veren bulunmaz, azın da azındalar!

 

Cihatsız cennet satar, zamane hocaları

Ve bir avuç gariban, dava tasasındalar

 

 

 

 

 

 

AHMAK

 

Ahmak adam laf dinlemez,

Ayıbını hüner sanır!

Isıracağını bilmez,

Yılanları kemer sanır!

 

Sarsılmış iman direği,

Kırılmış amel küreği,

Sırtlan kadar yok yüreği,

Arslanları yener sanır!

 

Milli cepheden ayrılmış

Kirli cephede kayrılmış…

Yerli figüran yapılmış

O kendini Lider sanır!

 

Kanser kaplamış her yanı,

Pansuman eder yarayı.

Yakıp durur sigarayı,

Sancıları diner sanır!

 

Patron bilir garsonları,

Mürşit tutmuş masonları,

Nice hayrola sonları,

Hakkın nuru söner sanır!

 

Saray arar samanlıkta,

Hayal kurar viranlıkta,

Kalmış koyu karanlıkta,

Fare gözün fener sanır!

 

Gül zannedip başa takar,

Tavşan diye taşa sıkar,

Ömür suyu boşa akar,

Gafil geri döner sanır!

 

Ahmet çok söyleme, yutkun.

Doğru hedefe at okun.

Ahmak, anka kuşa tutkun.

Tutup ona biner sanır!

 

 

 

 

 

ADAM OLMAK KOLAY MI?

 

Sabırla koruk helva, tohum meyva olacak

Mihnet, nimet gibidir; hakikat aşığına

Bilgi hikmet havuzu, damla damla dolacak

“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

Gayret azimet yoksa, çıkma Hak yarışına!

 

Şikâyet etme sakın, sıkıntı çektiğini

İlahi kanun budur, bulursun ettiğini

Emeğin boşa gitmez, biçersin ektiğini

“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

Daha çok çaba lazım, hedefe varışına!

 

Zehirlenen vurulmaz, çün sabaha sağ çıkmaz

Kömür kolye yapılmaz, ıspanaktan yağ çıkmaz

Kabaktan tokmak olmaz, çalı diksen bağ çıkmaz

“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

Uğrayan iflah olmaz, mazlumun kargısına!

 

Medyanın hipnozuyla, beyinleri yıkanmış

Aynen “bakar-kör” olmuş, basireti tıkanmış

Sürü kalabalıklar, ruhsuz yola çıkanmış

“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

Armut aşılanır mı, üzümün arışına?!

 

Bir gram altın çıkar, bir ton maden molozdan

Savaş atı olur mu, güzel öten horozdan

Vaaz verip ağlıyor, organize SOROS’dan

Sen evliya bakarsın, salata turşusuna

Tiyatro oyuncusu, Holywood çarşısına!

 

Altın suyuna batmış, ayarı düşük bakır

İman vicdan çürümüş; kafatası tam takır

Hidayeti kararmış; duymazlar, boşa haykır

“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

Münafıklar aldanır, gavurun barışına!..

 

Dinini rüşvet sunan, tam hıyanet ehlidir

Namusunu satanlar, bunlardan şereflidir.

Riyakarlık yapanlar, hep dünya hedeflidir

Allah kalbine bakar, kim gelse karşısına

Önem vermez yüzüne; esmere sarışına!..

 

Kimi marazlı Marksist, kim münafık liberal

Şeytan BÜYÜK KULÜP’te, masonlardan haberal

Sağcı solcu figüran, SİYONİZİM santral

Hepsi İslam’dan korkar, dayanmaz kar ışına

Güneş doğmasın ister, yarasa tanrısına!

MÜNAFIK MAŞA!

 

Münafığın her kitabı

Bir zehirli aşa benzer!

Marazlı Hoca hitabı

Bal bulanmış, taşa benzer!

 

Söz o dur ki, özden gele

Kiri yakan, közden gele

Merhamet şu, gözden gele

Öz yıkayan, yaşa benzer!

 

Halka yağlı, Hakka yavan

İnsan görünümlü hayvan

Hedef Kâbe değil, Tayvan

Şehvet yüklü, naşa benzer!

 

Günahı mübah yoruyor

Mü’mine tuzak örüyor

Ölümü uzak görüyor

Kalbi kaymış, şaşa benzer!

 

Kur’anı ölçü almazlar

Doğru kararda kalmazlar

Muhasebeye dalmazlar

Hep beyinsiz boşa benzer!

 

İslam değildir gayesi

Emeklilik meşgalesi

Kalbi şeytanın kalesi

Ona Mason Paşa benzer!

 

Ömrü yetmişe dayanmış

Saçı bıyığı boyanmış

Hala dünyaya doymamış

Sanki otuz yaşa benzer

 

Devlet, millet, vatan bakmaz

Namus, şeref, kutsal takmaz

Allah için kibrit çakmaz

NATO için Bush’a benzer!

 

 

 

 

 

SİYON'DAN PİYON'A MEKTUP

 

Dinine davana, hıyanet ettin

Benim hizmetime, girdin recebim!

Hac gibi Lobimiz, ziyaret ettin

Dünya muradına, erdin recebim

Sana madalyanı, ben vereceğim!...

 

Adil düzen şeytan, kudurtacaktı

Tüm insanlık bundan kurtulacaktı

İslam birliğini, tam kuracaktı

Erbakan'ı boşa, verdin recebim

Orduyu dağıtsan, pek seveceğim!...

 

D-8 bırakıp, AB'ye kaydın

Makam hatırına, manadan caydın

Siyona kulluğu, marifet saydın

Şöhret, servet, şehvet; derdin recebim

BOP'a piyonluk et, çok vereceğim!...

 

Kürdistan çıbandır, açılım devam

Kıbrıs'ı da versen, görevin tamam

Ülke karıştıran, ne yaman adam

Kurumlar arasın, gerdin recebim

Seni "cahil cesur",kayd edeceğim!...

 

İslami bilinci, nasıl kirlettin

Şuurlu direnci bozup körlettin

Münafık Hocayla, coşup terlettin

Nefsin kustuğunu, yerdin recebim

Sanma ki sana hep, güveneceğim!...

 

Yağacak yakında, rahmet yağmuru

Deccalizm devrilir, zahmet gavuru

Hainler milletin, zillet kamburu

“Demokrasi, değşim”, virdin recebim

Tarih çöplüğüne, göndereceğim!...

 

Çok şımardın, dilin tutamıyorsun

Büyük lokma alıp, yutamıyorsun

İsrail BOK'unu, satamıyorsun

Kıymeti kalmadı, ferdin recebim

Pilin bitti, işen; son vereceğim!...

 

Son kullanma vaktin, yaklaşıyor bak

Gafiller başına, patlıyor kabak

Zakkumlar kuruyup, açacak zambak

Bütün ömrün yere, serdin recebim

Dünyadan göçtüğün, gün göreceğim!...

 

“A Kanal”ımdaki, kiralık parya

Erbakan'a çatan, o zındık var ya

Bunlar, kapı kulum; havlar parayla

Benimçin ne hale, geldin recebim

Hepinizi deliğe süpüreceğim!...

 

* BOK: Büyük Ortadoğu Kurgusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÜ’YA İLHAMDIR!

 

Ruh ekranına, yansıyan gölgeler

Levh-i Mahfuzdan, basiret rüyalar!

Akıl ayağına, yasak bölgeler

Sır dünyasından, işaret rüyalar!

 

Akisler geliyor, kader filminden

Nasipler iniyor, ezel ilminden

Saniyeler gibi, zaman dilminden

Aylar, yıllar süren, hikmet rüyalar!

 

 

Fasık, facir; Hak feyzine eremez

Zalim, hain; nefsi yere seremez

Kirli ayna, saf görüntü veremez

Furkan nurundan, feraset rüyalar!

 

Şeytani rüyalar; sinsi, kirlidir

Şehvet şirret dolu, çetrefillidir

Rahmani rüyalar, has fikirlidir

Uyarı, mesaj; nasihat rüyalar!

 

Yalancının rüyası da sahtedir

Münafık, zalimle; aynı saftadır

Tüm insanlık, bugün ruhen hastadır

Ahir zamanda, beşaret rüyalar!

 

Rüyayı, hülyadan ibaret sanma

Manevi bir derstir, nasipsiz kalma

Kırk hoca anlatır, kâr etmez amma

Hakka döndürür, hidayet rüyalar!

 

İman itikat ehline hitabım

Rüya ikliminde, hikmet mehtabım

Ayet ayet, haber verir Kitabım

Kur’anımızda bir ibret rüyalar!

 

Şer’i delil değil, amma sünnettir

İstihare; tatmin, kalbe ziynettir

Sadık rüya, sahibine senettir

İlahi ilham, hakikat rüyalar!

 

 

 

 

BELANIZI BULMANIZ YAKIN!

 

Münafığın dindarlığı; sahte ve yapay

Kılık kıyafet yerinde; ruhu hastadır!

Laik demokrat geçinir, çoğu Sabatay

"Devletlü" bir Türkiye'de, bak ki Fasta'dır!

 

Koparıldı insanlık ve doğa özünden

Fark edilmez oldu artık, yazı güzünden

Bu emperyalist Siyonist, sistem yüzünden

Maalesef bütün mazlumlar, her gün yastadır!

 

Patrikhane bir Vatikan, olma peşinde

Kürdistan'ı savunuyor, bak on beşinde

Siz medeniyet ararken, gavur çişinde

Ermenistan gözü hala; Van'da Kars'tadır!

 

Yahudi'den ödül alan, kalmaz mecali

BOP'un eş başkanı Kâhya, uşak misali

Bu Ortadoğu projesi, İblis hayali

Siyonist Haham şeytanla, hep transtadır!

 

Ilımlı İslamcılarla, katı laikler

Neden Erbakan Hocayı, duysa panikler

Makam için davasından, dönen enikler

Sanıyorlar ki, güç; kalpte değil, kastadır!

 

Siyon-Mason Locaları, bunları tavlar

Laiklik bahanesiyle, İslam'a havlar

İstiklal Marşından bile, huzursuz baylar

Saltanatınız sallanır, putuz pastadır!

 

Kaş kaldırma diye gözler, çıkaran doktor

Bu yaldızlı kof laflara, karnımız toktur

İmanı olamayanların, kalbi bozuktur

Zehire bal katarlar, hem; altın tastadır!

 

Çağdaşlaşıp çıplak gezin, ve viski için

Dışın süslü ya, çürüsün; özün ve için

Huzura ve hürriyete, kavuşmak için

Şuurlu gayret gerekir, sanma şanstadır!

 

 

 

 

 

BALON KAHRAMAN!

 

Milli görüşten kaçıp, "kirli bavulu" aldım

Hidayetim karardı, hala güneş doğmadı!

Boynuma astıkları, Davos davulu çaldım

Kükreyip de gürledim; ama yağmur yağmadı!.

 

Bak, her telden oynarım; yeter bana oy verin

Siyon havası basıp, meydanlara koy verin

Servet emeğimizi, hep sayemde soy verin

Ben gibi balon yiğit, anasından doğmadı!..

 

Filistinli mağdurlar, hala sokaklarda aç

Öz vatanında garip, elden tutana muhtaç

AKP desteğiyle, azmış Siyon ile Haç

Recebin kof çıkışı, karanlığı koğmadı!

 

Askeri ve ticari, ilişkiyi kesmiyor

Siyasi stratejik, işbirliği sürüyor

Faizci mason sistem, İsrail'i besliyor

Davos'ta da kan verdi, canavarı boğmadı!

 

Meclise davet edip, alkışlattığın Peres

Yeni mi katil oldu, bu seksen beşlik, teres?

Boş yürek soğutmakla, meşgul oluyor herkes

Oysa Filistinlinin, yaraları soğmadı!.

 

Gafiller çarşısında, hainler baş tacıdır

Cahiller çoğaldıkça, caniler can acıtır

Münafık: gizli düşman; zahir, kardeş bacıdır

Din istismarı kadar, kimse halkı sağmadı!

 

Susmasın istiyoruz, Camilerde ezanlar

Sinagokta Litürjik, Kiliselerde çanlar

Ama zalim laf değil, "müeyyide"den anlar

Bu ucuz kahramanlık, insanlığa sığmadı!

 

Kader planı yürür, Rabbin buyruğu geçer

Halk; hidayetle Hakkı, görüp doğruyu seçer

Devrandır, zulüm çöker; Siyonist sistem göçer

Mazlumların ahları, ne Nemrut'lar yıkmadı!?

 

Adil Düzen gelmeden, zulüm bitecek kanma

Teknoloji bilmeden, düşman düşecek sanma

Allah'ın vadi haktır, cehdet sakın usanma

Hayrı helali gözet, mümin haram yığmadı!

DOSTUNU İYİ SEÇ

 

Arkadaş var, gıda gibi; her an lazımdır

Kimi de meyveye benzer; bazen gerektir!

Dert ortağım, yüküm taşır; kahrım, nazımdır

Bazısı acı patlıcan; yersen geğirtir!

 

Yarı yolda koymaz seni; derdi Mevla'dır

Sadık kıtmir, sahte dosttan; elbet evladır

Mecnuna her aşık olan, sanma Leyla'dır

Çıkarını kimde görse, ona seğirtir!

 

Boşuna sularsın; meyve, verir mi söğüt?

Bozuk fıtratlı adama, neylesin öğüt

Duası: "Rabbena, hep bana"; dostuna züğürt

Kendisi kebap yer; sana, kemik kemirtir!

 

Gülün de dikeni vardır; diken de gül açar

Ama birisi kan; diğeri hep, koku saçar

Kara gün dostun var ise; kalmazsın naçar

Gevşek adam, sen dardayken, özür belirtir!

 

Dost, hatanı yüzen söyler, için kavurur

Amma, seni gıyabında; mertçe savunur

Uzak dur kof arkadaştan; esip savurur

Gaz verir, sonra namerde, boyun eğdirtir!

 

Hep dinle ve değerlendir; dost acı söyler

Yaranı sızlatır amma, ilacı söyler

Yalancı dost, yarım ağız; kiracı söyler

Ne oldurur, ne öldürür; seni delirtir!

 

Her şeyin yenisi makbul, dostun eskisi

İster dürtsün, amma dürüst, olsun tepkisi

Cömert lazım, cimrilerin; boştur tepsisi

Davet eder seni açken; muhtaç getirtir!

 

Ehli dünyanın dostluğu, hepsi geçici

"Kişi dostun dini üzre", olun seçici

Sana şerbet verir, kendi: zehir içici

Böyle dost bulup kurban ol; ruhun diriltir!

 

Kâbe şerif, kıblemizdir; baniy Halil'dir

Gönül ise, dost sarayı; Beyti Celildir

Hiç kimseye hor bakma kim; Rabbe delildir

Amma zulmü hoş görme sen; iman kirletir!

BAYRAM NEYİME

 

Köle ruhlu insanlar; ezilmeye mahkumdur

Zalime boyun eğen; zavallıdır, mazlumdur

Onurlu yaşayamaz; hep mahcup ve mahzundur

"Her güzellik layıktır; efendime beyime...

Eğlenmek haddim değil; bayram benim neyime!"

 

Bir hafta çalışırız; belki otuza kırka

Hatta fazladır bize; bir lokma ve bir hırka

Uysal koyun gibiyiz; gütsün masonik fırka

"Büyüklerim bilerek; karışır her şeyime

Ben hizmetçi biriyim; bayram benim neyime!"

 

Korkaklık, pısırıklık; esir almış ruhumu

Başkası düşünür mü, onurum, huzurumu?

Bu şeytani düzende; yitirdim şuurumu

"Bilgisayar virüsü; sanki girmiş beynime

Bir robota çevrildim; bayram benim neyime!"

 

Hürriyetin bedeli; haysiyetli duruştur

Yalakalık yapanın; kıymeti beş kuruştur...

Tek kurtuluş yolu var; o da altın vuruştur!

"Hep kandım yalanlara; tatlı söze, deyime

Ben zilleti hak ettim; bayram benim neyime!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYAR İMTİHANI

 

Tedbirmiş, tazyikmiş; hep bahanedir

Gevşek çorap gibi, sökülür gider!..

Yazık, emek verdik; bunca senedir

Hala paslı bakır; bükülür gider!..

 

Milli Çözüm: "kral çıplak!" demezse

Dilsiz şeytan olur, susup geçerse

Ucuz kahramanmış, kimi meğerse

Şimdi patır patır; dökülür gider!..

 

Derdin ahiret mi, dünya keyfi mi?

Ölçün el alem mi, Kuran Kerim mi?

Şirkten kurtulmamış, söz kâr eder mi?

Her putun önünde, çökülür gider!..

 

Beden tabutunda, nefsani umut

Rahmani düşünmez, şeytani komut

Evi, işyeri put; aile, çevre put

Avradın ayağı, öpülür gider!..

 

Hizmette naz eden, sonra azarmış

Hile kuran kendi, kuysun kazarmış

Sadıklar ki, azdan; daha da azmış

Nasibi kesilen, çekilir gider!..

 

Özünde, sözünde, izinde düzgün

Ol ki, uyanırsın, rüyadan bir gün

Kabir kapısında, pişman ve üzgün

Bu fani dünyadan, göçülür gider!..

 

Elden ne gelir ki; imtihan sırrı

Sen Mevla'ya güven, koru sınırı

Vallahi yakındır, Mehdiyet asrı

Deccalin dişleri, sökülür gider!..

 

Ahmedim ah çeker, ciğeri yanmış

Şükür "sıbğatulah" rengi boyanmış

Elemeyi yapan, mizan koyanmış

Herkesin ayarı, ölçülür gider!..

 

 

 

 

 

SİZDEN KORMUYORUM

 

Doğru söylenince, domuzlar ürkmüş

Ta köküne lanet, böyle kültürün!

Kimisi dönmeymiş; kimisi Türk'müş..

Yere yazık, soysuz; yüze tükürün!

 

Ilımlı, radikal; milli münafık

Müslüman geçinir, gavrla muvafık

Sağcı, solcu, dinci; bir sürü fasık

Mazluma saldırıp, şeytan güldürün!

 

Hak yolunda zahmet, şerefli iştir

İftira atanlar, manevi piçtir

Bin mel'anet gelse, Ahmet'e hiçtir

İster yakıp başında, duman tüttürün!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH, NELER GÖRDÜM!

 

Bir gram nimete, bin batman minnet

İyilikleri başa, kakmalar gördüm!..

Keramet satıyor, mahrum-u himmet

Hastasından beter, Lokmanlar gördüm!..

 

Sakal, sarık, cübbe; kılı kırk yarar

Karıncaya basmaz, ahından korkar

Besmeleyle başlar, şükürle kalkar

Haramdan hasılat, lokmalar gördüm!..

 

Sen mü'mini terk et, zalimleri sev

"Kitap yüklü merkep"; tır olsun velev

Dışı kütüphane, içi genelev

Mimarisi mescid, lojmanlar gördüm!..

 

Nefsi için ülkeyi, verir hedaya

Hala övgü dizer, masonik medya

Halkı sihirlemiş, oynar komedya

Cüceyi yücelten, hormonlar gördüm!..

 

Elin nikahında, senin yosmandır

Hoffman'dan aşağı,adı osmandır

Halkımıza hasım, Hakk'a düşmandır

İnsan postlu kuduz, kaplanlar gördüm!..

 

Kimi kene gibi, millet bağrında

Kimi kurban olur, gençlik çağında

Şehadete koşar, vatan uğrunda

Hak için dökülen, al kanlar gördüm!..

 

Kimisi İslamcı; Siyonist dostu

Kimi ulusalcı; Kur'an'a kustu

Devrim sahtekarı, AB'ye koştu

Habı sapı karşık; harmanlar gördüm!..

 

AB'ye sığınan, tam bedavacı

Papa'ya hürmetkar, Bush'a duacı

Erbakan'a kindar, bizden davacı

İçi zehir, dışı; dermanlar gördüm!..

 

 

 

 

 

RABBİNİ BİLEN; HADDİNİ BİLİR

 

Cehalet, sefalet; içinde bedbaht

Haldeyken sarayda, iskan eyledi!..

Dalalette idim; batıl ve berbat

Hidayet buyurup, insan eyledi!..

 

Garip ve muzdarip; yetim, sahipsiz

Çirkeflikte önde, şerde rakipsiz

Pejmürde yaşarken; basit, nasipsiz

Kur'an tercümanı, lisan eyledi!..

 

Pişmanlık sermayem, tevbe burakım

Rızası talebim; rü'yet merakım

Haddimi bilirim; kulluktur hakkım

Karakışımızı, nisan eyledi!..

 

Dinin istismarı, erdemsizliktir

"Layıkım, müstehakım.!?"; edepsizliktir

Bu benlik davası, hep densizliktir

Her işimiz Rabbim; asan eyledi!..

 

Ölüden diriyi, gübreden çiçek

Çıkartan Allah'tır, değişmez gerçek

Bal yapan arı mı; zehirli böcek?

Her nimeti Mevlam, ihsan eyledi!..

 

Nankörlük, hıyanet; aynı küfürdür

Yakışan, şımarmak, değil; şükürdür

Sonra rezil edip, yüzen tükürtür

Allah nicesini, rüsvay eyledi!..

 

Hakikat sanırdım, hayal resmini

Askıya almıştım, hayat dersimi

Sonra uyandırıp, kafir nefsimi

Çok şükür, ıslahla; İslam eyledi!..

 

Zalime, kafire; buğuz imandır

Mazluma, mümine; destek çıkmandır

Cihatsız, biatsız; boşa gümandır

Sanma yeter, adım; Hasan eyledi!..

 

Ahmedim hamdeyle, kapan secdeye

Sonun hayr olmazsa, değmez mecdiye

İmtihan, Sırat'tır; "haydi geç", diye

Akıl pusula; Kur'an; mizan eyledi!..

YANARIM

 

Yaptığım günah, hatamı

Unutamadım, yanarım!

İşledim,  kabahatımı

Hiç utanmadım, yanarım!

 

Şeytan tuzak, kötü gerdi

Ömrümü öğütüverdi

Allah Resul, öğüt verdi

Ben tutamadım, yanarım!

 

Nice fırsatlar kaçırdım

Öfkelenip gönül kırdım

Havlayanı ben ısırdım

Yutkunamadım, yanarım!

 

Mazlumlarla yandı canım

Para tutmadı cüzdanım

Rahat bulmadı vicdanım

Uyutamadım, yanarım!

 

Şan şöhreti kışkışladım

Aşk ehlini alkışladım

Ne yazladım, ne kışladım

Tutunamadım, yanarım!

 

Mert gerektir, mert sizlere

Velev gelsin, sert sizlere

Ben derdimi, dertsizlere

Anlatamadım, yanarım!

 

İnsanın ahlaksızından

İslam'ın münafıkından

Hem şu mason takımından

Kurtulamadım, yanarım!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAYAL UZUN, HAYAT KISA

 

Dağ aşmazsan, düzün olmaz

Çalışmazsan, yüzün olmaz

Müslümana, hüzün olmaz

Aşk buraksa, yol kısadır

 

Sadık; koşuşur, boğuşur

Durgun sular, hep kokuşur

Hikmet ehli, az konuşur

Aklı uzun, dil kısadır

 

Adın mümin, tadın nesin

Kelin gizler, kirli fesin

Hıyanet kokar nefesin

Donu uzun, döl kısadır

 

Cami cansız, boş kilise

Bozuldu medrese, lise

Herkes takılmış İblise

Emel uzun, kol kısadır

 

Ya olursun milli kuşak

Ya da işbirlikçi uşak

Çürük tohum, vermez başak

Sağ masonluk, sol kısadır.

 

Nice bin ayetten gelir

Takva; diyanetten gelir

Dünya, denaetten gelir

Meyve çürük, dal kısadır.

 

Van Tatvan ile Tahran'ın

Farkı yok mülkü Turan'ın

Adı çıkmıştır sahranın

Derya uzun çöl kısadır.

 

Ölçmezsin; şer mi, hayrı mı?

Bu şarlatan mı, şair mi?

Şeçmez meyve mi, çayır mı?

Deve uzun, çul kısadır!

 

İşbirlikçiye oy verir

Sonra yuların koy verir

Cılk yumurtaya toy verir

Patron uzun, kul kısadır!

İBRAHİM OL!

 

Ümidim dileğim, Rabbi Rahimden

Beni soysuzlara, muhtaç eyleme

İnsansan ibret al, gel İbrahim’den

Ateşten korkup ta, puta eğilme!

 

Kur’an ve zikrullah, virdi olana

Müjdeler ahiret, derdi olana

Siyonist cephenin, ferdi olana

Havada uçsa da, iyi söyleme!

 

Habisten vazgeçip, Habibe hicret

Ettiysen kedere, derde ne hacet

İstersen her sene, umreyle hacc et

Zalimi seversen, insanım deme!

 

Uydum kalabalığa, girmem kahıra

Diyen adam layık, ancak ahıra

Her gece devamlı, kalksa sahura

Haram, haksız yerse, hayır bekleme!

 

Ey Resuli zi şan, miskü ambersin

Bunalan ruhuma, mutlu habersin

Mehdi Ahir Zaman, son peygambersin

Billah sevdalınım, tüm benliğimle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALIR MI?

 

Ülkem parçalanıyor, BOP tuzağıyla

Vatan elden giderse; namus kalır mı?

Şu Irak’tan ibret al, can kulağıyla

Milli hükümet olsa; kâbus kalır mı?

 

Adil bir düzen olsa, sesimiz duysa

Devlet, saygın vatandaş, yerine koysa

Karnımız ve kafamız, kalbimiz doysa

Dağda terörist, damda; mahpus kalır mı?

 

Sağ-sol, Türk-Kürt, vah bizi; bize vurdular

Anneler ve gelinler, dize vurdular

Başörtülü kızıma, vize vurdular

Vicdan ehli bunlara; sus pus kalır mı?

 

Alevisi, Sünnisi; benim insanım

Türküm, Kürdüm, Çerkezim; ama İslamım

Bayrağım, bayramım; Marşım, Ezanım

Daha kaynaşmayacak, husus kalır mı?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜ’MİN FERASET SAHİBİDİR

 

Hin oğlu hin, niyetini

Bir sözünden çözmek gerek!

Münafıkın, mahyetini

Ta gözünden, sezmek gerek!

 

Hayat okul, gör dersini

İmtihan bil, bu kursunu

Döneklerin, o forsunu

Kaleminle, çizmek gerek!

 

Tanımalı şerlileri

Bozdu köyü, şehirleri

Dönek döven şiirleri

Mısra mısra, dizmek gerek!

 

Tüm siyonist kahinlerin

İşbirlikçi hainlerin

Nankör tosun, şahinlerin

Gururunu, ezmek gerek!

 

Kim gider şeytan izinde

Lanet kokar, benizinde

Engin tarih denizinde

İbret ile gezmek gerek!

 

Kurt değiştirir tüyünü

Amma bırakmaz huyunu

Dost diye kazar kuyunu

Soysuzları yazmak gerek!

 

Dünya yalan, geç kapristen

Kurtulmalı, bu hapisten

Kötülükten ve nefisten

Yeter artık, bezmek gerek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLGUNLAŞ

 

Öğren, örnek al; ama taklitçi harap

Taklit esarettir; hürriyetin çürütür!

Araştır, anla; iradenle tercih yap

Hazırcı olmak; haysiyetin çürütür!

 

Gururlu değil; onurlu ol, olgunlaş

Hem odun kalma; meyveni ver, solgunlaş

Oku ve düşün; bilgi ile dolgunlaş

Çün tembellik; tiyniyetin çürütür!

 

Yanmayan pişmez; aramayan varamaz

Candan geçmeyen; cananını saramaz

Kuru bir heves; asla işe yaramaz

Bu şekilcilik; şahsiyetin çürütür!.

 

Gayret ehli ol; hem gayeni yüksek tut

Rabbine güven; cehdet, gayriyi unut

Şeytan oltası; hayal, ucuz bir umut

Bak, ham kalırsın; hamiyyetin çürütür!

 

Mert ol, metin ol; bilen diren ve dayan

Rabbini bulur; kim kendini adayan

Boyun eğme hiç; gerekirse oda yan

Zillete düşme; zihniyetin çürütür!.

 

Şöhret servet çin; şerefini verirsen

Basit mum gibi; bir alevle erirsen

Yüzün ve özün; Hak davadan çevirsen

Taviz ve teslim; hassasiyet çürütür!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNSAN OLMAK

 

Başkan, bakan olmak; elbet kolaymış

Etiketler, tiyniyete kalaymış

Maden bozuk ise; boşa cilaymış

Hiç fark etmez, Hasan; Sinan olmakmış

Çün asıl marifet; insan olmakmış!..

 

İşi gücü yalan; ahlak yalama

İçi çürük elma; dışı parlama

Zalim alkışlayan, değmez selama

Zor olan, hakiki; İslam olmakmış

İslam’ın gayesi, insan olmakmış!..

 

Bedenini besler, beyni çürümüş

Bayağılık, her yerini bürümüş

Şuursuz, sorumsuz; aynı sürüymüş

Şeref; şer düzene, isyan olmakmış

Özgürlük, özgüven; insan olmakmış!..

 

Şeyhlik de, şahlık ta; ucuzdur bu gün

Çok adem suretli; domuzdur bu gün

Çağdaş medeniyet; kuduzdur bu gün

Amaç insaf ile; zi şan olmakmış

Her an güvenilir, insan olmakmış!..

 

Sağcı solcu diye, ayırmak yanlış

Dinci ve devrimci, çağırmak yanlış,

Bizdensin, değilsin; kayırmak yanlış

Hedef; doğru tartan, mizan olmakmış

Töre ve terbiye; insan olmakmış!..

 

Görüş Milli değil, hesabı nefsi

Gaye bozuk; gayret, boşuna hepsi

Zehir çirkef dolu, yaldızlı tepsi

İyilik ikram odur; ihsan olmakmış

Vicdanıyla rahat; insan olmakmış!..

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAFER

 

 

MÜJDELERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BİR RÜZGÂRLIK AMERİKA

 

Havayla şişmiş balonmuş; süper güç, süper yalanmış

Hala sana alkış tutmak; isgüzarlık, Amerika!

Sömürmekle semiriyor; sermayesi hep talanmış

İşin gücün fitne fesat, zulümkarlık Amerika!

 

Zulm ile abat olanın; ahiri berbat olmaz mı

Ezilen bunca mazlumlar, gün gelir hesap sormaz mı?

İz’an sahibi her insan; düşünüp kafa yormaz mı.

Niye çırpınır çaresiz, bir rüzgârlık Amerika*?

 

Seni Tanrı sanırlardı, bir üfrüklük canın varmış

Dünyaya meydan okurdun, şimdi gördük yerin darmış

Ey Deccalin karargâhı, mazlum ahları çıkarmış

Artık yapma Yahudi’ye, bezirgânlık Amerika!

 

 

 

 

 

*Bir kasırga sonrası ABD’nin bazı şehirleri harab olmuş, Amerika yaralılarını tedavi etmekten, hatta haftalar boyu sokaklarda kalan cesetleri gömmekten aciz kalmıştı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKİT TAMAMDIR

 

Talut Calut olayı, Kur'ani hikmet

Yüzde bire düştüyse; vakit tamamdır!

Din, devlet bahane; amaç ganimet

Sinek bala üşüştü ; vakit tamamdır!

 

Keşke vicdan ve insaf, olsa azıcık

Tarikatı takvası; radikali cılk

Amerka kucağında, ılımlı kancık

Bunların en dürüstü; vakit tamamdır.

 

Oğuzhan'ın Şevketin, has talebesi

Bak mücahit geçinen, her sünepesi

AKP kapısında, sırada hepsi

Sürünüyor yüz üstü; vakit tamamdır!

 

Makam mansıp geçici, sen sonunu gör,

Ey davasını satan, nasipsiz nankör,

Kendin başbakan sanan, çaylak amatör

Hocayla boy ölçüştü, vakit tamamdır!

 

Atatürk'e sataşır, AB uşağı

Cumhuriyet karşıtı, Lavrens kuşağı

BOP'un taşeronları, Bush'tan aşağı

Siyonistle görüştü; vakit tamamdır!

 

Herkeslerin ayarı, çıktı ortaya

Bir solucan aşkına, düştü oltaya

Dostlar düşman girdiler, son kurultaya

Makam için küsüştü, vakit tamamdır!

 

Bu Erbakan gerçekten, mihenk taşıdır

Çün eğri görenlerin, hepsi şaşıdır

Kökü çürük ağaca, boşa aşıdır

Balon söndü büzüştü, vakit tamamdır!

 

Ya İlahi Muntakim, ismin aşkına

Acı kullarına ki, dönmüş şaşkına

Münafık denir Haktan, sapmış kaçkına

Gavurlarla örtüştü, vakit tamamdır!

 

 

 

 

 

Nefsin ve Zaferin

FATİHİ OLMAK İSTEYENLERE

 

 

Hiç düşmana gerek yok, ahmak dostların yeter

Ferasetsiz danışman, fesatçıdan fenadır!

Yüze gülen dalkavuk, özü bozuktan beter

Sadık yaran odur ki, sözü Hak’tan yanadır!

 

Leyla sevdasındasın, Mevlayı aramazsın

Kuru hayal hevesle, menzile varamazsın

Kabuğun çürütmeden, çekirdek yaramazsın

Doğruları söyleyen, bil ki BehlülDana’dır!

 

Dünyalık dava eden, dava adamı olmaz

Bilgi ve emek lazım, kof lafla kova dolmaz

Kalbin aynası yüz ki, Allah yolunda solmaz

Riya ve heva kaplar, nur gider boş çanaktır!

 

Çiğ kalan kokuşacak, haydi piş ve olgunlaş

Nefse değil Rabbine, hizmet için dolgunlaş

Allah yar, Kur’an miyar; rehberliğe uygunlaş

Ey kardeş anlayasın, çünkü sözüm sanadır!

 

Münafıklarla cihat, inkarcıdan çetindir

Allah bize kafidir; mü’minmerttir,metindir

İman, ihlas ve ihsan; en büyük servetindir

Sahtekarın himmeti, hepsi şöhret şanadır!

 

Cesaret imandandır, basiretle beraber

Gösterişe meyleden, hakikatten bihaber

Mal makam derde düşen, bak sonunda derbeder

Olmayasın be canım, çünkü rağbet canadır!

 

Kendin aşsan; hizaya, girecek rakiplerin

Nebiler mücedditler, olsun hep takiplerin

Dürüst, cesur ve akil; ayarla ekiplerin

Cahil ve bahil yandaş, hep yüreğin kanatır!

 

Elde tevhit kılıcı, hem tevekkül merhemi

Kalbinden söküp atsan, şu dinarı dirhemi

Nefs ağından kurtulup; dost bağına gir, e mi?

Kur’an mealin oku, her hikmete anadır!

 

Takdir edilen gelir, zayi olmaz kısmetin

Sen kalbini kavi kıl, hükmü geçmez kisbetin

Emin ehil değilsen, fayda vermez nisbetin

Aslolan madde değil, belki esas manadır!

 

Dostlar acı söylermiş, artık bizden bu kadar

Gözünüz halka baksın, gönlünüz Hakk’a radar

Sadık kurban odur ki, kendini dosta adar

Her nimeti bahşeden, Rabbe hamdü senadır!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVRİM GELİYOR!

 

Kurtlarla işbirliği, yapar oldu çobanlar

Bir değişim gerekli; devrim gibi derinden!

Ülke kurtulsun diye,  deşilmeli çıbanlar

Milli Güçler geliyor, oynasın yer yerinden!

 

Mafya babalarından,  mason localarına

Dinci münafıklardan, Moon hocalarına

NATO kafalılardan, şato kocalarına

Gömleksiz kimliksizler, çatlasın kederinden!

 

İzimler uyduruldu, boş batıl çeşit çeşit

Oysa biz, biz olmalı; ne komünist ne faşist

Adil bir düzen gerek; her din, her kavim eşit

Kurtulsun tüm insanlık; bu sefalet derdinden!

 

Milli Görüş Nuh Gemisi; sanma ki engebedir

Bekleyin ki yarınlar, Mehdiyete gebedir

Hak davada hainler, çağdaş İbn-i Sebe’dir

Yeter çektik içteki, Yahudi Ermeni’den!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YALVARIŞ

 

Ruhumu kemirip yedi ızdırap

Zulmetten çıkacak yol bize gönder

Tükendi sabrımız, tükendi ya Rab!

Tutunup kalacak dal bize gönder.

 

İslam'ın sadece bir ismi kaldı

Kur'an yaşanmıyor, sırf resmi kaldı

Mü'minin şuursuz bir cismi kaldı

Sadıklar halinden,hal bize gönder.

 

Çaresizlik bağlar el ayağımız

Şaşırdık vallahi solu sağımız

Bülbüller çekildi, viran bağımız

Gönülde açacak gül bize gönder.

 

Filistin Kosova hem Afganistan

Mahzundur melekler ağlar muslüman

Irak'ta gidiyor, ey Gani Sultan

Zalimi durduran kol bize gönder.

 

Kime arz edeyim bu vasfı hali

İlahi bu derdin yok mu zevali

Kovanı kaybetmiş arı misali

Rahmet peteğinden bal bize gönder...

 

Ahmet Hoca yandım, yakıldım, nedem

İçimde yareler artar dem be dem

Ya Rabbi, gücümüz yetmiyor madem

Muhammed Mehdi'yi al bize gönder...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHDİ ÇAĞIRIYOR BİZİ!

 

Mevladan dileğimiz

Hak yolunda, yor bizi!..

Bükülmez bileğimiz,

Tarihlere sor bizi!

 

Mazluma melek gibi

Zalime, felek gibi

Hainler; kelek gibi,

Yarı yolda kor bizi!

 

İslam’lık adalettir

İnsanlık; asalettir

Sebebi, atalettir

Gâvur görür, hor bizi!

 

Günahı tevbe yıkar

Şeytanı, ihlâs yıkar

Yakarsa, fitne yakar

Yoksa yakmaz, kor bizi!

 

İslam Dini, duamız

Hak, huzurdur, davamız

Türkiye’dir sevdamız

Durduramaz zor bizi!

 

Sanmayın usanırız

Dönmekten utanırız

Dost düşmanı tanırız

Zannetmeyin kör bizi!

 

Mert kişiye havlanmaz

Rüşvet ile tavlanmaz

Mümin gafil avlanmaz

Yakalamaz tor bizi!

 

Allah’ın va’di budur.

Adil Düzen kurulur

İsa Deccal’ı vurur

Mehdi çağrıyor bizi!..

 

 

 

 

 

Zahmetsiz rahmet olmaz

 

Derici, sevdiği deriyi döver

Hiç, kedi postundan, kemer olur mu?

Terbiyesiz deri, çirkefe döner

Zahmetsiz külfetsiz; hüner olur mu?

 

Damlayı geçmemiş, derya arzular

Masiva peşinde, Mevla arzular

“Dava! Dava!” diye, dünya arzular

Güneşe dönmeyen, kamer olur mu?

 

Ruhuna yönelip derinleşmeden

Çıbanlar deşilmez irinleşmeden

Sabırla yanıp serinleşmeden

Çiğ et pişmedikçe, döner olur mu?

 

Umreye milyar ver, fakire kuruş

Bin türlü naz ile, bir sahte duruş

Önce içindeki gâvurla vuruş

Nefsini yenmeyen, tam-er olur mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

USANDIM

 

Şeyhin sahtesinden, yarım hocadan,

Hakka erdirmeyen, posttan usandım!

Münafık medyadan, mason locadan,

Yarı yolda koyan, dosttan usandım!..

 

Kahramanlık satan, ödlek kaçaktan,

Namus dersi veren, çıplak bacaktan…

Davasından dönen, hain alçaktan,

Dışı fosfor içi, fostan usandım!

 

Yağlı tava için, davayı satan

Biri höt! deyince, altın ıslatan

Basit uşak iken, başkanlık satan

Kendin kaptan sanan, host’tan usandım!

 

Ahlakı olmayan sanatçısından

Akılsız ve yobaz şeriatçısından

Takvası olmayan tarikatçısından

Hala sıklaşmayan, saftan usandım!

 

Milli Görüşçünün marazlısından,

Ülkücünün ürkek yaramazından,

Hem Atatürkçünün, garazlısından,

Kahpelik eden her, kesten usandım!

 

Kıbrıs satılırken, susan paşadan

Barbar batılıdan, yerli maşadan

Yabani dünyadan, yavan yaşamdan

Domuzdan yapılmış, tost’tan usandım!..

 

Ahmedim kibirden, “Ben”den uzak dur

Dinsiz felsefeden, fenden uzak dur

Nefsi siyasetten, sen de uzak dur

Sözleri tok özü, koftan usandım!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOYSUZLUĞA İSYAN

 

Zalimle uyuşamam, yaranamam gafile

Mertlik karakterimdir, münafık edam yoktur!

Ilımlaşıp yozlaştı, nice mü’min kafile

İsyanım soysuzluğa, muvafık sedam yoktur!

 

Bir zamanlar bu toplum, kanaatkar şakirdi

Gönülleri zengindi, dilleri hep zakirdi

Has insanlardı ama, elbisesiz fakirdi

Şimdi lüks libasların, içinde adam yoktur!

 

Halk gündelik derdinde, hükümet BOP peşinde

İdealsiz sürüler, gençleri top peşinde

Şehvetine esirler, kızları pop peşinde

Hanımlıktan çıkmışlar, örtülü madam yoktur!

 

Küresel siyonizme, tiynetsiz köle tipler

Kimi aydın geçinir, kimi cazgır hatipler

Allah, “Hayrül Makirin”; boşa çıkar tertipler

Camiden gayrı locam, sığınak odam yoktur

 

Mü’min şiarı mertlik, ama basiret ile

Tebliğ gereği netlik, o da marifet ile

Gavur himayesinde, zillet esaret ile

Din istismarı yapmam, numaram hud’am yoktur!

 

Kur’an tercümanıyım, vicdanların sesiyim

Zalimlerin hasmıyım, mazlumun kimsesiyim

Yüz ruhun aynasıdır, şükür talebesiyim

Erbakan Hocam gibi, nurlu bir endam yoktur!

 

İmansız ve Kur’ansız, haya perdem yırtılır

Batılılar barbardır, vicdan her dem yırtılır

İslamsız Türk’ü Kürdü; batar, erdem yırtılır

Eritip bitirirler; bir bak ki, hurdam yoktur!

 

Bir zuhur bekliyoruz, bir devrim yaşanacak

Milli bir dönüşümle, karanlık aşılacak

Elbette hain olan, birazcık kaşınacak

Hiç güvenmesinler ki, nasılsa idam yoktur!

 

 

 

 

 

NATO’NUN UŞAKLARI

 

Haçlı’ya hayran kalanlar

Onlar haindir Ata’ya!

Sidikle abdest alanlar

Uşaklık yapar Batı’ya!

 

Çanakkale Sakarya’yı

Bilmez, satar Ankara’yı

Ak sanıyor en karayı

Hiç bakmaz Muş’a Varto’ya!

 

Şu NATO’nun paşaları

Hep gâvurun maşaları

Pentagon’dur kışlaları

Sığınmış Şeytan şatoya!

 

EBREHE’nin çocukları

Kâbe’yedir kıcıkları

Bu NATO’nun kancıkları

Düşer tarihi hataya!

 

Kalbi zalime meyilse

Mü’min kâfire eğilse…

O işbirlikçi değilse

Sahip çıkar mı Feto’ya?!

 

Dinleri karıştırmışlar

Şeytanla barıştırmışlar

Diyalog yarıştırmışlar

Haç’ı takmışlar HATAY’a!..

 

Ulusalcı tutmaz ayar

Müslümanı düşman sayar

Kalbi Komüniste kayar

Hala hayranlar Tito’ya!..

 

“Kutlu doğum”cu gençleri

Basıyor Marx’ın hiçleri

Solcu kafa boş içleri

Taparlar Lenin Mao’ya!

 

Erbakan’ın Hak davası

Yenilecek Amerkası

Teknoloji harikası

Haddini bildir NATO’ya!

 

Not: Feto: Fırsatçı, Ermeni asıllı, Türk Organizatörler

 

FASİT ADAMLAR!

 

Karıları küstür, inat yarışır

Kıskançlık yüzünden, hasit adamlar!..

Sağnakta ağlayan, gülen karışır

Ülke yönetiyor, basit adamlar!.

 

Ne eşe söz geçer, ne ordusuna

Hiçbiri katılmaz, resepsiyona

Buda mı ders olmaz, Recep-siyona

Bak hala şen şakrak, naşit[14] adamlar!.

 

Din satıp dünyayı, almak hüner mi?

Sadaka hırsızı, Deniz Fener mi?

Hain döneklerin, yüzü güler mi?

Hep fesat çıkarır, fasit adamlar!...

 

BOP’un eş kâhyası, copla döğülmez

Beddua yapışmış, gayrı dökülmez

Zalime yamanmış, asla sökülmez

Coni duacısı, faşist adamlar!...

 

İcraat yapmıyor, sade çenedir

Türbanı çözmüyor, sekiz senedir

Patronlar sömürür, sanki kenedir

Zulümden zevk alır, sadist adamlar!

 

Irak, Afganistan; Kerbela olmuş

Mahremimiz gâvura, karyola olmuş

PKK halkıma, gör bela olmuş

Açılım yapıyor, Yezit adamlar!..

 

Türbana hırlayan, sütü bozuklar

Size fırsat sunar, yuhlar yazıklar

Yetti attığınız, bunca kazıklar

Ey zemzem sanılan, asit adamlar!..

 

Rabbın intikamı, yavaş yavaştır

“Melheme-i Kübra”, Büyük Savaştır

Ey Siyonist Şeytan, bu ne telaştır

Bak geliyor Hakk’a, şahit adamlar!

 

 

 

 

YAKINDA DÜŞERSİN!

 

Kimi eşekten düşer, perişan olur

Allah rüsvay ederse, attan düşersin!...

İbreti alem için, bir nişan olur

Hıyanetle çıktığın son, kattan düşersin!

 

Sönse hidayet nurun, kimseler yakmaz

Mazlumlar lanet okur, topuğa takmaz

Siyonist patronların, yüzüne bakmaz

Tağutların gözünden, Lat’tan düşersin!

 

Bin pişmanlık gözyaşın, her akışında,

Ömrün baharı bitmiş, karakışında

Ya zindanda hapis, ya yurt dışında

Telefonun da çalmaz, hattan düşersin!

 

Hakkı makama tercih, eden var ama

Sütü bozuklar bakmaz, helal harama

Riyakârlık yalanla, oldun yalama

Hep kullanıp atılır, çaptan düşersin!

 

Değdi mi kutsalını, kula sattığın

Dinini davanı bin, pula sattığın

Herkes görecek hangi, yola saptığın

Sünnetullah; yediğin, halttan düşersin!*

 

Bak, Allah kaydırırsa, bir kez ayağın

Herkes sana küfreder, bitmez dayağın

Sonu hayır gelmez, hain manyağın

Ya trenden, uçaktan, yattan düşersin!

 

Sayılı gün geçecek, yıllar haftalar

Sökülecek iğreti, takma yaftalar

Gâvurla işbirlikçi, aynı saftalar

Özal gibi hem üstten, alttan düşersin!..

 

Saf gafiller aldandı, sahte tarzına

Dünya için davanın, geçtin ırzına

Hayat hayal, rüyadır; değmez hırsına

Acılaşır duygular, tattan düşersin!

 

 

* “Sizler ancak yaptığınız amellerle cezalandırılırsınız” (Neml: 90)

 

 

İsrail Yıkılacak

 

Adem’den kıyamete, Hak Batıl savaşıdır

Sen safını belirle, budur asıl imtihan!

İşbirlikçi hainler, Şeytanın yavaşıdır

Şerli nefsî fikirler, kafalarda izdiham!

 

Müminlik: samimiyet; cesaret ve mertliktir

Mazlumlara merhamet, zalimlere sertliktir.

Münafık yedi yüzlü, mümin vasfı netliktir.

Özü sözü aynıdır; tutarlılık, insicam!

 

Amerka’ya tapınan, nifakı çok derinde

AB’den medet uman, iman senin nerende?

Şeytan madalya takar, son nefesin verende

Ey gâvura güvenen, yoktur sende itminan!

 

Ya İslam’a dönecek, ya insanlık bitecek

Kur’an’sızlık beladır; akıl ahlak yitecek

Milli Görüş mazlumun, imdadına yetecek

Adil Düzen gelmeden, kurulamaz intizam!

 

İsrail yok olacak, ABD yıkılacak

Şeytanlar şeriatla, kafese tıkılacak

Halk ettiğin çekiyor, hayattan bıkılacak

“Azizün züntikam”dır, Allah alır intikam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECELİ GELEN İSRAİL

 

Dengeler değişti, yakın ecelin

Bekle gör, sönecek; havan İsrail!..

Tarihin rezillik, zulüm güncelin

Hatırlattığın kan, revan İsrail!..

 

Deccalin askeri, ey insi şeytan

Sapıklık sırıtır, kinci şamatan

Suyun ısınıyor, sinsi şarlatan

İnancın, ahlakın; yavan İsrail!..

 

İşbirlikçi hain, masonlar maşan

Türkçü, Kürtcü piyon; NATO'cu paşan

Gladyo Ergenekon, lağımdan taşan

Yıkılır düzenin, tavan İsrail!..

 

OECD’ye aldı, AKP sizi

Rahat soksun diye, akrepler bizi

“One minute” horozu, oynuyor dizi

Artık anlaşıldı, foyan İsrail!..

 

Kemalizm'le Atatürk'ü devirdin

Cumhuriyet masonizme evirdin

Türkiyemi cehenneme çevirdin

Bozulacak yurdun, yuvan İsrail!..

 

Amerka Avrupa, süper eşkiyan

Dinciler, dinsizler; zulme bahcivan

Hedefe yaklaştı, Hakka baş koyan

Çöker beşbin yıllık, davan İsrail!..

 

Kapitalist Karun, siyonist haham

Kominist Mordehay, faşist Abraham

Irkçı emperyalist, çağdaş Yohannan

Mazlumu yurdundan, kovan İsrail!..

 

PKK, Hizbullah; bilir koç seni

Sarmış milyonlarca, zulüm suç seni

Gayrı kurtaramaz, hiçbir güç seni

Nice bin belayı, savan İsrail!..

 

Siyon can çekişir, bitti devranın

Darmadağın olur, küfür kervanın

İz'anı vicdanı, bitmiş havranın

Asla kabul olmaz, duan İsrail!..

ADİL DÜZEN GELECEK, "ADİ"LER DÖKÜLECEK

 

Bu ülkeyi masonlar, masonları Mişon'lar

Yönetiyor adına, demokrasi demişler!

Bu sihirli kelime, uyutuyor milyonlar

Yahudi Lobisinde, planlanır her işler!..

 

AKP dedikleri, bir vitrin horozudur

Siyonizim  destekli, dönekler kadrosudur

Şakşakcısı kiralık, yazarlar korusudur

Çaresiz vatandaşlar,bir oyuna gelmişler!..

 

Din düşmanı kesimler, münafıkların şansı

Onlar saldırdıkca halk, artırıyor avansı

Bir AB'ye girince; ha Hasan'ı ha Hans'ı

Hangisini seçersen, muradına ermişler!..

 

Faiz, fuhuş, kumar azmış; sen tekkede zikir çek

İşsiz fakir halk perşan; namus satar, bu gerçek

Döneklerde yürek yok, zulme göğüs gerecek

Kutsalını Siyon'un, ayağına sermişler!

 

Ya Milli Görüş gelir, ya kirli düzen sürer

İslam Kur'an duyunca, şu zilli kesim ürer

İmansız kafalardan, insafsız nesil türer

Kimliğini yitirmiş; Ayşe, Fatma Memiş'ler!..

 

Ahlak, ekmek, adalet; hürriyet ve haysiyet

Gerçek laik demokrat, haklara hassasiyet

Milli Görüş bu demek; doğruluk hulusiyet

Nasipsizler araya, nefs perdesi germişler!..

 

Tek başına Deccal'a, meydan okur Erbakan

Gönül gözü kör olmuş, sanma görür her bakan

Gavur istemese de, galip gelecek Kur'an

Haktan cayan kaypaklar, nice haltlar yemişler!..

 

Yenilikci yetmeler, şimdi yine sahnede

Hıyanete susmayız, diyemezler: “sana ne?”

Artık vakit tamamdır, böyle kutlu senede

Mazlumlar bayram etsin, bunca zaman çekmişler!..

 

Siyonist sapkınların, saltanatı çökecek

Zalimler ettiğini, elbet bir gün çekecek

İnanç umut yitiren, küfre boyun bükecek

Alçaklar dünya için, davasını vermişler!..

NE KALDI!

 

Ey çağdaşlık; çok, hayasız doğurdun

Asalet yok; Batı, hayranı kaldı!

Bir sürü manyak, mayasız yoğurdun

Hep yağı alındı, ayranı kaldı!

 

Aşağılık duygusu, en beter illet

AB kapısında, çekilen zillet

Bir zaman dünyaya, yön veren Millet

Bak ne saygınlık ne, kayranı kaldı!

 

Sağcısı solcusu, hepsi taklitçi

Gavurlar buyurur, bunlar tatbikçi

Dava dönekleri, tam işbirlikçi

Sevdaları bitti, seyranı kaldı!

 

Dışı hoca, içi; haham, Hırvattır

Halka başkan, Amerika’ya avrattır

Hainlerin sonu, böyle berbattır

Bak ne soranı ne, aryanı kaldı!

 

Zahmet yağdırıyor, Güzler Nisanlar

Yalanla yalama, oldu insanlar

Ey kendini büyük, adam sananlar

Rahmani yok; şeytan, devranı kaldı!

 

Sular bulanmadan, durulmaz imiş

Batıl yıkmadan Hak, kurulmaz imiş

“Allah nasıl yapar?”, sorulmaz imiş

Mehdiyet hasadın, harmanı kaldı!

 

Ahmet Hoca kimse, inanmaz sana

Ayarlar bozulmuş, hale baksana

Dosttan gayrı görmem,  dönsem ne yana

Tecelli tezahür; her yanı aldı!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR DEVRİM YAKLAŞIYOR!

 

Batı Medeniyeti: faiz, fuhuş düzeni

Siyon Haçlı kardeştir, Darwinciler kuzeni

Rezil bir son bekliyor; Hakkı, halkı ezeni

Adalet anlayışlı, bir devrim yaşanıyor

Yapay, yüzeysel değil; çok derin yaklaşıyor!

 

Kuvvet kudret sahibi, yalnız ancak Allah'tır.

Amerkaya tapınmak; felah değil, fellahtır.*

Gavuru dost sananlar, vallahi tam salaktır.

Sevinin, çünkü Milli; bir devrim yaşanıyor.

Tarihi ve talihli, değişim yaklaşıyor!

 

Ahrete inanmayan, dürüstlüğü sahtedir.

Fırsat bulsa saldırır, şimdilik kafestedir.

Masonlara güvenme, onlar; ruhen hastadır.

Ama artık dünyada, Darwinizm yıkılıyor

İnanç ahlak temelli, bir devrim yaklaşıyor!

 

İnkârcılar topluma; mutlu düzen kuramaz

Sadece devirirler, devrimleri yaramaz

"Yaşam dinden arınsın!?", diyen, halka varamaz

Batıl sistemi Hakka, bir çevrim yaklaşıyor

İnançlı ve akılcı, bir devrim yaşanıyor!

 

Doğal ve sosyal süreç; kader projesidir

Ferasetsiz görmüyor; hikmet penceresidir

İnkârcı, istismarcı; şeytan tenceresidir

Zulmü, küfrü yıkacak;, bir devrim yaklaşıyor

Dantel gibi örülen, bir evrim yaklaşıyor!

 

İnandık, söylüyoruz: Adil Düzen Kurulur

Mazlum yüzü gülecek, zulme zincir vurulur

Barış ve bereketle, dünya derya durulur

Çün ilmi ve insani, bir devrim yaşanıyor

Temmuz yangını bitti, bak serin yaklaşıyor!

 

Şablon Kemalist değil, gerçek Atatürkçüyüz

Masonik ırkçı değil; asil bir ülkücüyüz

Dinci münafık değil; biz Milli Görüşçüyüz

Türk Kürdü kaynaştıran, bir devrim yaşanıyor

Bu hasret, heyecanla; her yerim tutuşuyor!

 

 

 

AHMET AKGÜL KİMDİR?

 

Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ahmet Akgül, Milli Görüş çizgisinde önemli bir fikir adamıdır. Olaylara insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.

2004 Ocağında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve kırk yıldır bu duyarlı ve tutarlı tavrını bırakmamıştır. Bu yüzden pek çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuklanmış ve hapis yatmıştır.

İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın ortak değeri ve hayat düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi konularında yoğunlaşmıştır.

Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumlayan Hocamız; yaklaşık 30 yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferanslara katılmaktadır.

Oğuzhan Asiltürk - Şevket Kazan ekibinin gizli niyet ve tertiplerini ve uzun vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Partiye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nedeniyle, Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlarda hizmet vermesi yasaklanmış; Erbakan Hoca ise, kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde körletilip kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama uzaktan destekleyip yönlendirmekten de geri durmamıştır.

1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış elli kadar kitabı bulunan yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.

 

Hocamız’ın Başlıca Kitapları:

■Milli Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız.  ■İnsan’ın Yozlaşması. ■İslam Davası ve Cihat Farzı. ■Kur'an-i Kavramlar ve Yorumlar. ■Ruhlar, Sırlar ve Uzaylılar. ■Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi. ■Bizim Atatürk. ■AKP ve Akıbeti. ■AKP İntihara Gidiyor. ■Türkiye Uçuruma sürükleniyor. ■Dünya Dönüşüme Hazırlanıyor. ■Cumhuriyet Türkiyesinde Nifak Hareketleri. ■Küresel Fesatçıklık ve Fetullahcılık. ■Osmanlıdan Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler. ■Bir Devrim Yaşanıyor. ■Gönül Seması ve Tasavvuf Kapısı. ■Mesaj ve Metot. (İletişim ve İşbirliği Sanatı). ■Dış Politikamız. (1. Cilt) BOP’un Temelleri. ■Dış Politikamız. (2. Cilt) Tarihin En Talihli Değişim Süreci. ■Din, Devlet ve Demokrasi. ■Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet Müjdesi. ■Siyaset ve Strateji Dersleri. ■Başörtüsünün İnkârı ve İstismarı. ■Ergenekon Senaryosu, “At Değiştirme” Operasyonu mu?. ■Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya. ■Ah-u Figan’ım (Şiir Kitabı). ■Cezaevinde Yazdıklarım. ■Din Dengedir, İslam İlericiliktir. ■Hikmet Çiçekleri (Şiir Kitabı). ■Milli Görüş’ün Marazlıları. ■Refah-Yol'la Rantiye Savaşı. ■Tarikat Terbiyesi ve Ahlak Tedavisi. ■Terör–Masonluk ve Mafia Medeniyeti. ■Yakın Tarihimizde Yüceler ve Cüceler. ■Zafer Müjdeleri. ■Bir Devrin Bitişi ve Bir Devrimin Gelişi. ■Osmanlı Sistemi ve Abdulhamit Siyaseti. ■Erbakan’a Son Darbe ve Milli Görüş’ün Parazitleri. ■Deccalizm: Siyonist Yahudi Şebekesi. ■Siyasi Fıkralar. ■BDP’nin Özerklik Ezanı ve TC’nin Cenaze Namazı ■Türkiye Tarihi Dönemeçte, Ya Yıkılacak, Ya Şahlanacak!. ■Sabah Yakın Değil mi? ■Rüyaların Öğrettikleri ve Yakın Çevremizden İlginç Örnekleri ■Tuz Kokarsa… ■Türkiye’nin Hayat Memat Mücadelesi.  ■ Bilge Erdoğan’dan, İlkeli Numan’a ■ Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir Kitabı)

 

 

 

 

ARKA KAPAK DİZELERİ:

 

 

 

Mal mülk diye tapındığım,

Cıncık boncuklarım...

Sübhan’ı bırakıp,

Sevgilerine kapıldığım, çoluk çocuklarım...

Kahramanlık diye sattığım;

Kaypaklıklarım...

Ve dert etmeğe değmez,

Kırgınlıklarım, kıskançlıklarım, elveda!..

 

Ey, erkek geçinen kancıklarım!..

Falan dostlarım, filan dostlarım,

Yalan dostlarım,

Yılan dostlarım!..

Hiçbir zaman, hasbi olmayan,

İşi gücü hesap, plan dostlarım, Elveda!..

 

Gençlik, yiğitlik havalarım,

Sahte ve yitik sevdalarım, elveda!..

Edebi, ama edepli olmayan

Düzmece dualarım...

Ateşli nutuklarım,

Göstermelik davalarım...

Ve gerçek zannettiğim

Gölge dünyalarım, elveda!..

 

Kar sandığım, yar sandığım,

Hülyalarım, rüyalarım elveda!..

Artık utandığım, usandığım,

Yapmacık tavırlarım,

Gıcık davranışlarım, riyalarım, Elveda!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Şuara: 221-226

[2] Şuara: 227

[3] Hadisi Şerif (Buhari)

[4] Hadisi Şerif (ibn Kutaybe , Tevilü Muhtelifil Hadis No:57) Vecc: Resulüllahın yaptığı en son Taif seferi üzerindeki bir vadi.

[5] Hadisi Şerif (İbni Kutaybe No: 56)

[6] İmam-ı Malik Muvatta 56-3

[7] “Ey iman edenler, hepimiz birden “Silme” (barış ve bereket nizamı olan İslam’a) girin (Sakın) Şeytanın adımlarını (haksızlık ve ahlaksızlık yollarını) izlemeyin”  (Bakara: 208)

[8] Bu üç kıta Ladikli Ahmet Ağaya (Rh.A.) aittir

[9] Hadisi Şerif; Meali: “Bu dünya mü’minin zindanıdır”

[10] Şevk: Aşırı istek, neşe, heyecan

[11] Yaran: Yakın dost, sırdaş

[12] Merdan: Mert ve yiğit insanlar

[13] Naçiz: Değersiz, hiç hükmünde

[14] Naşit: Sevinçli, ferah, umursamaz

 

Yorum Yaz

seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri gay hikayeleri lezbiyen hikayeleri porno hikayeleri porno izle porno izle porno izle konya escort konya escort konya escort konya escort bursa escort
bursa escort bursa escort konya escort