Nisan 24 04:00

 

 

Daha yakından tanımak ve meraklarının yanıtlarını bulmak isteyen değerli okurlarımızdan

ve birçok yazar ve fikir adamımızdan gelen yoğun talepler ve teklifler üzerine, başyazarımız ve

genel yayın danışmanımız Ahmet Akgül Hocamızın kısa bir özgeçmişini hazırlayıp bilgilerinize

sunmayı gerekli saydık…

Hocamızın özgeçmişini hazırlarken:

●Daha önce bize verdiği bazı notlarından, ●Özel sohbetlerde ilgili sorularımıza verdiği cevaplarından,

●Mutlu bir tevafuk sonucu tanışabildiğimiz bazı okul arkadaşlarının ve talebelerinin hatıralarından, ●Bizzat

ziyaret ettiğimiz, öğretmen olarak ilk defa tayin olunduğu Gemlik Şahinyurdu (Yukarı Benli) halkının

anlattıklarından ve zaman zaman bazı görev ve hizmetler için istenmiş olan özgeçmiş yazılarından

yararlandık…

Bazı arkadaşlarımızın yönelttiği: “Nasıl bir geçmiş ve gelenekten, hangi görüş, gaye ve

gayretten olduğunuzun yazılması, bazı okurları peşinen ürkütmesi ve ön yargılara sevk etmesi

bakımından sakıncalı olmaz mı?” sorusuna: “Kendi kimliğimizi ve asli fikirlerimizi saklamak,

okurlarımızı aldatmaktır ve onlara saygısızlıktır… Niyetini ve mahiyetini gizlemeye çalışmak;

samimiyetsizlik ve özüne güvensizlik anlamı taşır!..” yanıtını almıştık…

Mazeretlere sığınmanın hiçbir hoş yanı olmadığını ve mertliğe yakışmadığını; “Bin kere “Keşke”nin, bir

kuruşluk yarar sağlamadığını” ondan çok sık dinleyip anlamıştık. “Bir tır dolusu lafın değil; bir tabak

pilavın karın doyurduğunu”; Kur’an aşkının yanında, vatan sevdasının; devlet ve millet bağlılığının ne

olduğunu, O’nun şahsiyetinde ve sohbetlerinde kavramıştık. Biz O’nun:

“İlim; okuyup araştırdıkça, eksiğini ve bilgisizliğini fark etmek ve bunu telafi için, daha çok

öğrenme gayretine düşmektir. Fazilet ise; herhangi konuda, yanıldığını anladığı an, o yanlıştan

hemen vazgeçebilmek ve bunu bir gurur meselesine dönüştürmemektir. Ancak; aklının,

inancının ve vicdanının değil, nefsi arzularının ve cüzdanının hatırına, sık sık gömlek

değiştirenler ise, yalama ve yalaka kimselerdir. Düşmanımdan bile insanlık adına, haklı ve hayırlı

bir yaklaşım görsem, ona hayranlığım; dostumdan ise, yıkıcı ve yakışıksız bir tavır görsem, ona

da kızgınlığım ve karşı çıkmaklığım işte bu yüzdendir” sözlerini düstur edinmeye çalışmıştık.

Hocamız, 1949 yılında, Elazığ’ın merkez beldelerinden olup şimdi Keban Baraj gölü içerisinde

kalan ve tarihe karışan Alişam’da dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Behzat Efendi, inşaat ustalığı ve

marangozluk yapan ibadet ve istikamet ehli bir derviştir. Beş-altı yaşlarından itibaren, babasının

seher vakitlerindeki zikir ve ibadetlerinden, evlerinin yanı başındaki tarihi cami ve medresenin

manevi atmosferinden oldukça etkilenmiştir. Üstadımız Mısır Ezher’de tahsilini tamamlayıp köyüne

dönerek açtığı medresede müderrislik yapan, icazet verdiği talebelerine Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır

çevresinde yeni medreseler kurdurup, ilmi ve manevi hizmetlerini yaygınlaştıran, bütün ömrünü ve

servetini bu yolda harcayan ve Harputlu meşhur Ali Rıza Efendiye, “Beyzade” lakabını koyan büyük

ilim ve irfan sahibi Hacı Ömer Efendi’nin soyundan gelmektedir.

Rahmetli annesi Muzaffer Hanım: “İlk hamileliği sırasında Kövenkli meşhur Hacı Ömer

Hudai Hz.lerinin makamını ziyareti esnasında uyuyakaldığını ve rüyasında şeyh hazretlerinin

kendisine: “Bir erkek çocuğun doğacak. Adı Ahmet olacak. Ve çok yaygın ve yararlı hizmetler

yapacak” dediğini nakletmiştir.

Ahmet Akgül’ün çocukluğunun geçtiği Alişam; sayılı âlim ve evliyaların yetiştiği, mektep ve

medreseleriyle, ulaşım ve alışveriş imkânları ve mümbit arazisiyle küçük bir ticari ve kültürel merkez

gibidir. Kendileri; Kur’an’ı Kerimi, tecvidi, Osmanlıca eserleri - ilmihali ve diğer temel dini bilgileri,

çok küçük yaştan itibaren, köyün hocası ve komşuları olan Hacı Dursun Efendiden öğrenmiştir.

Elazığ’da ortaokula giderken, bir yandan da fırsat buldukça Hafız Abdullah’ın ve daha sonra

Medine’de hocalık yapan âmâ Hafız Mustafa Albayrak’ın ders verdiği Başaran Kur’an kursuna devam

etmiştir.

Daha sonra 7 ilin katıldığı imtihanları 3’ncü olarak kazanıp Tunceli Öğretmen Okuluna

girmiştir. İlk, orta ve öğretmen lisesinde hep kalburüstü talebeler içerisindedir. Sosyal ve

kültürel yönden aşırı popüler ve biraz da haşarı birisidir. 15 yaşına kadar sürekli ve sıkı bir

disiplin ve denetim altında tutulduktan sonra, öğretmen okulunda aile ve çevre baskısından

kurtulmuş olmanın verdiği, psikolojik bir şaşkınlık ve taşkınlık dönemi geçirmiştir. Çok farklı

köken ve kültürlerden gelen öğrenci ve öğretmenler sayesinde, ülkenin acı gerçekleri ve düzenin

güdükleştirici eğitim sistemiyle yüzleşip, duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere şiir ve

edebiyata yönelmiştir.

Bu devrede, inanç temelleri dâhil, toplumun bütün geleneklerini sorgulamaya ve

yargılamaya girişmiştir. Akli ve ilmi gerçekleri esas alarak; muhakeme ve müzakere yoluyla,

doğruyu ve yanlışı bulma becerisi ve cesareti güçlenmiş, bağımsız düşünme ve değerlendirme

yeteneği filizlenmiştir. O zaman, moda salgını gibi türeyen solcuların; “Sosyal adalet kavramı,

vahşi kapitalizme ve Amerikan emperyalizmine karşı tavırları” gibi bazı doğru söylemlerine

rağmen; tutarlı ve yeterli tedbir ve teorileri olmadığını ve hele, bazılarıyla yakın arkadaşlık

kurduğu bu tiplerin davalarıyla davranışları, sloganlarıyla yaşayışları ve insanlara yaklaşımları

arasında hiçbir uygunluk bulunmadığını sezmiştir.

Dersler kendisine çok hafif geldiği, sadece sınıfta dinlemekle yetindiği, buna rağmen yüksek

notlar alabildiği ve hatta yatılı olduğundan parasız verilen kitapları bile, sene başında fakir ve

gündüzlü talebelere hediye ettiği için; zengin okul kütüphanesindeki klasik eserlerden

ansiklopedilere, her çeşit kitabı okuma, Batı kültürünü yakından tanıma, Türkiye’nin kimlik

bunalımının, milli ve ahlaki yozlaşmasının farkına varma fırsatını yakalamıştır. Bu arada artık şiirleri

de bazı ulusal dergi ve antolojilerde yayınlanmaya başlamıştır.

1966 yılında öğretmen olarak Bursa Gemlik kazası Şahinyurdu, bir yıl sonra Şahintepe

İlköğretim okuluna atanmış, arkasından 4 aylık temel eğitimini Sivas’ta tamamlayıp, Van’ın Erciş

kazasına tayini çıkmıştır.

Kısa bir süre de olsa, cahili hayatın bütün cazibelerinin; insanı nasıl bir çirkefe ve

cehenneme sürüklediğini ve bu duruma düşenlerin ruh sefaletini ve perişan halini

yaşayarak ve yakinen anlamıştır. Fıtratındaki mertlik ve sertliği; zulme ve zillete karşı cesur

ve onurlu tepkisi yüzünden, henüz 18–20 yaşlarında ve gurbette tek başına, çok çetin sıkıntı

ve saldırılarla uğraşmak zorunda kalmış, mahkemelik olup sürgünlere yollanmıştır. Böylece,

sorunlarla mücadele ve musibetlere direnme azmi kamçılanmıştır. Bu devrede, gelip geçici

olan ganimet ve güzelliklere, ölümle bitecek ve elden gidecek olan zenginlik ve zevklere,

yani tüm dünyalık nimet ve etiketlere karşı büyük bir doygunluk ve soğukluk duygusu

başlamış... Bunların yerine, sonsuz ve kusursuz olanı arama ve mutlak hakikate ve

mutluluğa ulaşma arzusu kalbinde yeşerip bütün benliğini kuşatmıştır…

1967–68 senelerinde; solculuk ve sağcılığın salgın bir hastalık gibi gençliği sardığı ve ülkeyi

sarstığı dönemlerde, her iki akımın da kendi ifadesiyle nasıl “boş beleş ve toplumun başına tebelleş”

olduğunun farkına varmıştır. Sosyal ve kültürel yönden popüler kişiliğinden ve girişkenliğinden

yararlanmak hevesiyle, her iki tarafın da üyelik, temsilcilik ve liderlik tekliflerine ilgi duymamıştır. O

günlere ait “cahiliye cıncık-boncukları” dediği, bazısı birincilik ve ödül kazanmış bütün şiir, öykü ve

denemelerinin hepsini yakmıştır. Zaman zaman, bunlara hayıflandığını da bizlere aktarmıştır. İşte o

dönemlerini ve üstadımızın mertlik ve netlik karakterini yansıtan bir şiiri:

 

KAHBE DÜNYA!..

Herkesin tapındığı bu hayat;

Bana çok yavan geliyor,

Oldukça basit ve bayat!…

Sevmek ve sarılmak istesem de;

Garip kuşkular,

Ve muzdarip duygular,

Hep beni engelliyor!..

Oysa ben gerçeği arıyorum…

Ama ne camide,

Ne cümbüşte,

Bir türlü bulamıyorum!?

Bu ne sahte bir hayat,

Bunalıyorum!..

Sonsuzluğu, ölümsüzlüğü özlüyorum

Bazen seziyorum, yaklaşıyorum

Ne çare, tutamıyorum, heyhat!..

Ne göktesin, ne yerdesin

Ey Yüceler Yücesi, nerdesin?..

Yalan bir dünya,

Yalama bir toplum,

Rol kesiyor herkes…

Yüzlerde maske,

Arkadan bıçaklıyor,

En iyi dostum.

Hiç doğmasaydım keşke!

Şarkılar yalan

Aşklar yalan

Beyefendi sahte, berduşu sahte

Sarhoşu sahte, sofusu sahte

İnkâr ederek can verir

Son nefeste!?

Solculukmuş, sağcılıkmış

Hepsi tuzak

Ve samimiyetten uzak…

Maneviyat, mezarlıkta kalmış..

Mertlik, mazide tutsak…

Bir sürü gavat

Boynunda gravat

Kimi din-iman satıyor

Kimisi avrat!..

Velhasıl, yalan dünya, hayal dünya

Uydurmaca, masal dünya..

Bazen tatlı bir rüya gibi,

Bazen kâbus misali,

Uyanınca, zeval dünya!..

Ey kör dünya,

Kirli dünya

Döne döne dönekleşmiş,

Gördün ya!

Ah be dünya,

Kahbe dünya!..

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümüne ve Bursa Eğitim Enstitüsüne

girmek üzere yazılı imtihanları kazandığı halde; sözlü eleme günü sabahı gözleri şiddetli ağrılarla

aniden kapanmış, ama aynı akşam kendiliğinden açılmış olmasının hikmetini, Erciş Kadirasker

medresesinde, muhterem ve muttaki bir zat olan Molla Nurettin (Akkuş)’a talebe olup;

kolaylaştırılmış ve kısaltılmış özel bir metotla Arapça ders alma hevesine bağlamıştır.

1970 yılında Elazığ Palu kazası Gülüşkür (Muratbağına) tayini çıkmış, işte bu sırada 21 yaşlarında

iken Hacı Haydar Efendiyle tanışıp, sohbet ve ders halkasına katılmıştır. Bu sıralarda, dini yobazlaşmaya ve

tasavvufi yozlaşmaya karşı da mücadele başlatmıştır. Gülüşkür’de kaldığı 7 yıl boyunca, bir nevi inziva

hayatı yaşamış, ciddi, düzenli ve disiplinli bir ilmi araştırma ve ahlaki olgunlaşma yolunda çabalamıştır.

Talebelik yıllarında haberdar olduğu ve bazı kitaplarını okuduğu Risale-i Nur üzerinde yoğunlaşması da, bu

döneme rastlamaktadır. Aynı süreçte, Büyük Gazete’de, Yeni Devir ve Milli Gazete’de yazıları yayınlanmaya

başlamış, Elazığ, Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Antalya ve Adana gibi illere, manevi terbiye ve ilmi tebliğ

sohbetlerinde bulunmak üzere ziyaret gezilerine çıkmıştır.

1977 Yılında, hizmet ehli arkadaşlarının isteği ve gönül Üstadının izni ile öğretmenlikten ayrılıp,

dağılan Akıncılar teşkilatını yeniden kurmak üzere Elazığ’a taşınmış ve Et Balık Kurumu Personel

Müdürlüğü görevine atanmıştır. Bundan sonra Erbakan Hoca’nın seminer ve sohbetlerinin, miting ve

yurt gezilerinin hemen hepsine katılmaya çalışmış, çok geçmeden sürgüne uğrayıp İstanbul’a

yollanmıştır. Ardından Ankara merkeze alınmış bu da yıldırmayınca, “Bir hastane raporundaki tarih

okunmuyor” bahanesiyle görevden uzaklaştırılmıştır.

Yaptığı mücadele ve girişimler sonucu tekrar öğretmenliğe dönmesi sağlanmış, bu arada

dışarıdan imtihanlara girerek Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Yükseköğrenimini

tamamlamıştır. Akıncılar Başkanlığından sonra Mefkûreci Öğretmenler Derneği II. Başkanlığı ve

İlim Yayma Cemiyeti Başkanlıkları da yapmıştır. Bunların yanı sıra Milli Gazete ve Yörünge

Dergilerindeki yazıları artmıştır. 12 Eylül döneminde Malatya Sıkıyönetim Mahkemesinde uzun

yıllar yargılanmış ve yine Adana’da bir sohbet sırasında arkadaşlarıyla birlikte tutuklanmıştır. İlk

bir-iki oturum hariç, Erbakan Hoca’nın 12 Eylül Darbesi sonrası Ankara Mamak Askeri

Mahkemesinde görülen duruşmalarının hemen hepsine katılmış, Refah Partisi’nin Elazığ,

Malatya, Bingöl, Adana ve Mersin’deki kuruluş çalışmalarında gönüllü görev almıştır.

Bu arada sıra ile “İslam Davası, Erbakan Devrimi, Nifak Hareketleri, Ahu Figanım (Şiir), Tarikat

Terbiyesi, Yeni Bir Dünya, Mesaj ve Metot (Teşkilatçılık) kitapları yayınlanmış, yurt çapında bütün il

ve ilçelerde seri konferansları yaygınlaşmış, Avrupa’nın hemen her bölgesine, Libya, Mısır, Suudi

Arabistan gibi İslam ülkelerine seminer ve sohbet seyahatleri sıklaşmıştır. Yazıları ve kitapları, yurt

dışında ve Türkiye’de bütün Milli Görüşçü teşkilatlarda ders kitabı ve seminer programı olarak takip

edilmeye çalışılmış, Kur’ani gerçekleri çağın sorunlarına ve insanlığın ihtiyaçlarına çare ve proje

üretecek şekilde yeniden yorumlayan yaklaşımları, gelenekçi ve taklitçi zihniyetin değişmesinde

önemli rol oynamıştır. 1995 RP Adana milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış, iki sene sonra da

emekliye ayrılmıştır.

Konferansları ve yazıları yüzünden pek çok mahkeme açılmış, aylarca sorgulanmış, nihayet 312’ye

muhalefet bahanesiyle Malatya DGM’nin verdiği yaklaşık 1 yıllık cezanın infazını, Keban kapalı cezaevinde

yatmıştır. O sırada yurt dışında bulunmasına rağmen “Ülkemin zindanları, yabancıların saraylarından

daha tatlıdır” diyerek Türkiye’ye dönmüş ve kaderine katlanmıştır.

Türkiye’de “derin devlet” diye bilinen gizli ve etkili güçlerin: 1-Kirli ve hain Derin Devlet 2-Milli

ve haysiyetli Derin Devlet olarak, iki cephede ve çok stratejik ve taktik bir mücadele içinde

olduğunu… Ve yine yeryüzünde: Siyonist Yahudi sermayesinin güdümündeki ABD ve AB’nin başını

çektiği ŞEYTANİ ZULMET ittifakına karşı; Erbakan Hoca’nın kurduğu D–8’ler çizgisinde ve Rusya’dan

Venezüella ve Brezilya’ya kadar farklı ülkelerin katılımıyla şekillenen; İNSANİ ADALET ittifakının

bulunduğunu; ilk defa fark edip ortaya koyan ve yeni bir diriliş şuuru etrafında, vatansever ve

münevver sağcıların, solcuların, gerçek Atatürkçülerin ve Milli Görüşçülerin toparlanması gereğini

savunan ilim ve fikir adamlarımızdandır. Siyonist ve emperyalist şer ittifakını hedef alan yazı ve

kitapları nedeniyle, bazı malum merkezlerce takibe alınanlardan ve sıkça tazyike uğrayanlardandır.

Milli Görüş’ün üst kademelerinde; kasıtlı davranışlarını ve yamuk yaklaşımlarını sezdiği bazı kişilerin

art niyetlerini, Lider’e ve davaya zarar veren şüpheli ve şaibeli hareketlerini hatırlatıp cemaati uyardığı için;

teşkilata katılmasına, konferanslarına ve Milli Gazete’de yazmasına ambargo uygulanmıştır. Uzun yıllar

birlikte çalıştıkları halde, bazı nefsi saplantılardan ve fevri davranışlarından dolayı “Elaziz” ekibinden de

ayrılmıştır. Emekli olduktan sonra kitap çalışmaları; gazete ve dergi yazıları ve araştırmaları hız

kazanmıştır... 2004 Ocağında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Milli Çözüm

Dergisi”ni çıkarmaya başlamıştır.

Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Hocamız; küçük yaştan

itibaren özel dersler alarak ve devamlı okuyup araştırarak kendini yetiştirmeye çabalamıştır.

Uzun süreli, ciddi ve çileli bir manevi terbiye ve terakki dönemi yaşamıştır ve bunu hala

bırakmamıştır. Bazen bir gecede ve iki-üç saat içerisinde 600 sayfalık eseri, hızlı ve hatırda kalıcı

bir şekilde okuyup yedi-sekiz sayfalık özetler çıkardığına, önemli yanlışlarını saptayıp doğru

yanıtlarını yazdığına defalarca şahit olup hayret ve hayranlık içinde kalmışızdır. Günümüzdeki

hadiseleri ve problemleri; Kur’an’ın ayetleri, Resulûllah’ın hadisleri ve Asrı Saadetteki

örnekleriyle karşılaştırıp yorumlama, bu sorunlara yeni ve yeterli çözümler ortaya koyma

konusunda da Allah’ın özel bir lütfuna mazhardır. Üstadımız sık sık: “Nefsi terbiye ve terakki

olmadan, sosyal ve siyasi hizmetlere kalkışanların; din istismarcılığından, makam ve menfaat

avcılığından kurtulamayacaklarını” vurgulamıştır. Bu nedenle kendileri de uzun ve zorlu eğitim

ve olgunlaşma süreçlerine katlanmıştır. Oruçlu geçirmek sahur ve iftarda sadece bir parça kuru

ekmek ve su ile kanaat etmek suretiyle, gündüz ve gece toplam dört saati bulmayan uyku

haricinde, sürekli zikir ve ibadetle ve derin bir tefekkürle değerlendirilen 40 (kırk) günlük ÇİLE’ye

(Nefis terbiyesine); biri Elazığ Merkez İlami köyünde, diğeri Merkez Yazıpınar Köyünde olmak

üzere 2 sefer oturmuşlardır. Dikkat çekmesin, riyakârlık ve reklama girmesin ve rahatsız

edilmesin diye köy camilerini tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca yine aynı şartlar içinde

defalarca 10 günlük İTİKAF süreçleri yaşamıştır. Hocamız bunlarla; nefsin ve dünyevi

heveslerin, öyle bir daha tepinmeyecek şekilde bastırılıp düzeltilmesinin değil, sadece

disiplinize edilip dizginlenmesinin sağlanacağını, yoksa şeytani ve şehevi dürtülerden asla

emin olunamayacağını vurgulamışlardır. Bu manevi (ahlaki ve tasavvufi) çabaların, zahiri ve

siyasi cihada hazırlık manası ve maksadı taşıdığını hatırlatan Hocamız “Sağlam ve sarsılmaz bir

karakter-şahsiyet oluşmadan, dini ve dünyevi hizmetlerde direnç ve dirayet sahibi

olunamayacağını” anlatmışlardır.

Bu riyazet ve ruhi safiyet sürecinde özellikle Kur’an’ın mana ve mesajını anlamaya

yoğunlaştığını ve ağırlıklı olarak: “Ya Rabbi; Kur’an’ı doğru ve doyurucu şekilde kavrayacak

bir basiret ve o doğrultuda davranacak, asla sağa-sola kaymayacak bir istikamet lütfeyle!”

(amin) duasını tekrarladığını aktarmışlardır. Çünkü; İslam’a tabiiyet ve insanlığa hizmet

yolundaki samimi bir gayretin, yüzlerce kerametten ve sahte şöhretten üstün olduğunu

buyurmuşlardır.

İnancımız ve ihtiyacımız olan, evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın ortak değeri ve

hayat düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve

kavramların; ilmi ve insani temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve

bereket medeniyetine öncülük etmesi konularında yoğunlaşmıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri,

AKP’nin siyasi hileleri ve karanlık ilişkileri, Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konularında sayılı

uzmanlardandır.

Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumlayan Hocamız;

yaklaşık 40 yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve

konferanslara katılmaktadır. AKP Hükümetinin ve Cemaatin, hangi odaklarca ve ne amaçla iş birliği

ettirilip iktidara getirildiklerini ve birbirlerini dengeleyip frenlemek için fırsat verildiğini herkesten

önce yazıp konuştuğu için, malum kesimlerce “Ergenekon’un Dinci Kanadı” gibi karalama

kampanyalarına uğramış, tutuklanmış, yüzlerce mahkeme açılıp sıkıştırılmış ve on binlerce liralık

tazminatlarla yıldırılmaya çalışılmıştır. Ancak, on bir yıl sonra da olsa, cemaatle hükümetin dershane

kavgaları yüzünden, birbirlerine saldırmaları, gizli ve kirli işlerini ve ilişkilerini açığa vurmaları ve

nihayet 15 Temmuz darbe kalkışmaları Ahmet Hocamızı bir kez daha haklı çıkarmıştır. Çünkü

kendilerinin de sıkça hatırlattığı gibi “Hiçbir hastalık ve münafıklık, sonuna kadar gizli

kalmayacaktır!”

Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış

ve Bereket Nizamı “İslam Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngilizceye çevrilip

merkezi Londra’daki Cagalogu Yayıncılık organizesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya

genelinde dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesinde 120 kadar ülkede yayınlanıp

okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın “Yüce Kur’an’ın Manası ve Mesajı” başlıklı Meali Kerim yorumları

İngilizce ve Rusça tercümeleri ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının Rusça, Arapça, Çince,

Japonca ve İspanyolca tercümeleri tamamlanıp basılmış olup; Almanca, Fransızca ve Farsça

tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.

Çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış yetmiş kadar kitabı bulunan üstadımız,

evli ve beş çocuk babasıdır.

Emekli öğretim üyesi Kazım Candan Bey’in şu tespitleri ufuk açıcıdır:

Tek kişilik bir ordu... Tek kişilik bir okul... Ve tek kişilik bir kutlu oluşum;

MİLLİ ÇÖZÜM ve Onun şahs-ı manevisi Ahmet Akgül..!

Katı Ulusalcısından Ilımlı İslamcısına, AKP iktidarından, müzmin CHP+HDP muhalefet

kanadına, tarikat istismarcılarından Cemaat (FETÖ) yapılanmasına; hepsinin haksızlık ve

yanlışlıklarını yıllardır yazıp konuşan, ama bunlara karşı doğruları, ilmi ve milli programları da ortaya

koyan ve bu yüzden nice saldırı ve sataşmalara uğramasına ve mahkemeler açılıp çeşitli cezalara

çarptırılmasına rağmen hala dimdik duran ve metanetini bozmayan bir bilge ve mücahit insan!. Bu

yüksek marifetlerin ve örnek meziyetlerin hiç birini kendi şahsına mal etmeyip, Cenabı Rabbil

Âleminin lütfu inayeti ve Milli Çözüm Ekibinin himmet ve gayreti sayan, bunların sayesinde bu

hizmetlerin başarıldığına inanan yılmaz, yorulmaz, sarsılmaz ve savrulmaz, adam gibi bir adam!.

Bilmiyorum, çağımızda 67 yılına 67 kitap sığdıran, ömrünü verdiği kendi partisinden ve yakın

çevresinden bile gördüğü onca hıyanet ve hakaretlere rağmen, haklı ve hayırlı Milli Görüş davasından

ve hele Erbakan’a sadakatten ve Türkiye sevdasından milim sapmayan ve caymayan başka biri daha

var mıydı?

Ahmet Akgül dışında, Saadet Partisi ve teşkilatlarının, yan kuruluşlarının ve Erbakan Vakfının

bunca eleman ve imkâna rağmen solcuların, ulusalcıların, sağcıların, din istismarcılarının ve iktidar

yalakalarının onlarca gazete, dergi ve TV’lerinde Erbakan Hocaya ve İslami hakikatlere yönelik

saldırılara susmaları karşısında, hepsinin tek tek yanıtlarını veren ve hadlerini bildiren ve bu uğurda

her türlü tehdit ve tehlikeye göğüs geren biri daha çıkar mıydı?

Evet, biraz serttir; ama bu sertliği mertliğinden ve netliğinden kaynaklıdır. Ve zaten çelik gibi bir

irade ve karakteri olmayanın, bunca yükün altında sağlam kalması imkânsızdır. Hamur gibi yumuşak

değil demir gibi sert ve sağlam olması bu hizmet ve gayretlerin devamı ve davasının hatırı için

herhalde lazımdır ki, Cenabı Hak Onun fıtratını böyle kılmıştır.

Şahsına ve menfaatine yönelik haksızlık ve yanlışlıkları -o an kızsa bile- kısa zamanda unutan,

bütün bunların bizzat Allah tarafından ve imtihan kastıyla takdir buyrulduğuna inanan ve zahiri

sebepler ve kişiler üzerinde fazla durmayan; ama Yüce Dinimize, Devletimize ve Türkiye’mize Milli ve

Manevi değerlerimize, Milli Görüşün şahs-ı manevisine, ilmi ve insani projelerine yönelik kasıtlı ve

şeytan kafalı saldırı ve sataşmaları ve bunlara cesaret eden küstahları – tevbe edip vazgeçmedikçe –

asla unutmayan, Allah için buğzedip ayarsızlıklarını ortaya koyan ve bunlara karşı -makam ve

mansıplarına bakmadan- metin ve çetin duruşuyla hayranlık uyandıran Ahmet Akgül Hocamız,

üstadımızdır. Kırk yıldan fazladır Onu tanıyorum, yakından takip ediyorum; geceleri abid, gündüzleri

mücahit ve fani dünyaya karşı zahid bir zattır. Sözü özüne, dışı içine, düşüncesi işine uygun bir zattır.

Erbakan Hoca hariç, Kur’an’a ve İslam’a bu kadar aşina, Hak davasına bu denli sadık ve Aziz

Hocasına bu denli aşık… Ve şeytanın cisimleşmiş ekibi Siyonizm’e, Deccalizm’e ve onların sinsi plan

ve projelerine bu kadar vakıf başka bir insana rastlamadım. Allah’ın lütfu ihsanı olan bu yüksek

sıfatlara ve bu yüksek donanıma rağmen bu denli sade, samimi ve mütevazı başka bir insan

tanımadım.

Olayların akışını, amacını ve sonuçlarını tam bir mümin ferasetiyle, 10 yıllarca önce tahlil ve

tahmin ettiğinde, önce şüphe ile karşılanan; hatta bu yüzden çeşitli ithamlara maruz kalan, ama

sonunda, hayranlık ve şaşkınlık uyandıracak şekilde hep kendisi haklı çıkan... Ve bunları da tamamen

Kur’an’ın işaretine ve Resulûllah’ın beşaretine dayandıran Muhterem Ahmet Akgül Hocamızdan niye

acaba; kendi partimiz ve dava kardeşlerimiz ürküp çekinmektedir?.. Niye tüm İslamcı ve yandaş

medya Onu yokluğa mahkûm etme peşindedir? Niye sözde iktidar karşıtı medya Ondan hiç

bahsetmemekte, gündeme getirmemektedir? Çünkü malum ve mel’un odakların açık piyonları da,

münafık (İslamcı) taşeronları da ve hepsinin ortak patronları da elbette Kur’an’dan ve Onun

tercümanından korkmakta haklıdırlar; ama kim bilir, belki de Cenabı Hak, özlenen ve gözlenen

hakikat devriminin hazırlık şartları olgunlaşıncaya kadar bu gibi zevatı, nazardan ve kazalardan

korumak için bir nevi saklamaktadır!..

Cenabı Allah’a tam güvenmeyen, sadece O’nun rızasını gözetmeyen, her oluşumu ve sonucu

O’nun takdiri ve taksimi bilip teslimiyet göstermeyen, her halde ve her meselede sadece kulluk şuuru

ve sorumluluğuyla hareket etmeyen, övülmeyi de sövülmeyi de bu imtihanın bir sırrı ve parçası

görmeyen bir insan, tam yarım asır (elli yıl) boyunca hiç usanmadan, değişip başkalaşmadan aynı

hakikat noktasında sadık ve sağlam kalmayı nasıl başaracaktı? Tek yaranı ve yardımcısı bir avuç

sadık Milli Çözüm ekibi arkadaşları olan bu Zatı tanımak, Onun talebesi ve takipçisi olmak bizler için

ne büyük şans ve bahtiyarlıktı… Ya Rabbi bizi rızandan, Hak davandan ve bu kutlu Milli Çözümcü

dostlardan ayırma, ayaklarımızı kaydırma, bu hayırlı oluşumdan caydırma… Amin.

Ali Çağıl’ın Umre ziyareti sonrasında yaşadığı çok önemli ve müjdeli bir anısı.

(02 Ağustos 2016 - Gebze)

Yıllar önce yine bir seçim arefesi hazırlık ortamıydı; dükkânın camlarına asmak için iki adet

Erbakan Hocamızın pankartını yaptırmıştım. Pankartın etrafından delik açtırıp ip bağlamak için,

daha önceden tanışmadığımız oto döşemeciliği yapan bir dükkâna girdim. Dükkân sahibi Fikri

Yılmaz isminde bir abiydi. İşimizi yaptı ama ardından: “Ben Doğruyol partiliyim, ancak Erbakan

Hocamızın milli gayretlerinden ve ülkemize hizmetlerinden dolayı Onu takdir ve minnetle anan

birisiyim” diyerek ücretini de almamıştı.

Bu olaydan sonra onunla sadece yoldan geçerken uzaktan selamlaşırdık. Sonradan bizim

büromuzun da bulunduğu Gebze Güzeller mahallesindeki sokakta oturduğunu öğrenmiştim.

Yaklaşık 10 yıl geçmişti. Bizim Umre ziyaretine gittiğimizi öğrenmiş, “geçerken hayırlı olsun

demeye geldim” diyerek büroya uğramıştı. Sohbete başladık, biz ümmetin sıkıntılarından konu

açarken, O direk söze başladı. “Ben 1962 yılında Tuzla İnter fabrikasında çalışırken, eski bir

kamyon kasasında fabrikaya gidip geliyorduk. O zaman 18’li yaşlardaydım (Şimdi 73 yaşında).

Tuzla’da Sabahattin’in kahvesinde toplanıp çay içerken, yanımızdaki evin bahçesinde uğraşan

yaşlı birisi dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlara bu şahsın kim olduğunu sorunca bana “Onun

Saray Ulemasının özel hizmetçisi Mısır asıllı Arab Sadi Efendi” olduğunu söylediler.

Şimdi hayatta olmayan arkadaşlarım beni onunla tanıştırınca aramızda bir ünsiyet ve muhabbet

gelişmişti. Arap Sadi Efendi güvendiği kimselere anlattığı şu sözleri bize de nakletmişti. “2000’li

yıllardan sonra İsrail Ortadoğu’da karışıklık çıkararak bölgeyi kana bulayacak.

(Ümitlerin tükendiği o süreçte) Türkiye’den AHMET isimli (bilgiç ve mücahit) birisi

çıkarak (ilmi ve İslami yönden gerçekleri ve kurtuluş çarelerini yazıp haykıracak ve

halka) önderlik yapacak. (Bu hizmet ve gayretler, Allah’ın izni ve inayetiyle sonunda

etkili olacak ve ülkede kutlu ve mutlu bir değişime katkı sunacak. Ve bu yeni

Türkiye) İslam âlemini toparlayıp bu zulüm ve zillet dönemini kapatacak!” diye hiç

unutmadığı anısını paylaşıvermişti. Biz de bu zatın söyledikleriyle, Üstadımızın rahmetli

Annesinin naklettiği, rüyasında Hacı Ömer Hüdai Hz.lerinin müjdeleri arasındaki benzerliği fark

edip okurlarımızla paylaşmak istedik.

Hocamız’ın Başlıca Kitapları:

● Yüce Kur’an’ın Manası ve Mesajı (Türkçe Meali Kerim. Abdullah Akgül Yayına Hazırladı)

(İngilizce ve Rusçaya çevrildi.)

● Milli Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız (2 Cilt)

● Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi

● Refah-Yol’la Rantiye Savaşı

● Cemaatin Çılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı

● Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması

● Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya (İngilizce, Rusça, Çince, Japonca ve İspanyolcaya çevrildi.)

● Bizim Atatürk

● Küresel Fesatçılık ve Fetullahçılık

● Dış Politikamız (Cilt-1) Bop’un Temelleri (1988-1998)

● Dış Politikamız (Cilt-2) Tarihin En Talihli Dönüşüm Süreci

● Siyaset ve Strateji Bilgeliği

● Osmanlı Sistemi ve Abdülhamit Siyaseti

● İslam Davası ve Cihat Kavramı (İngilizceye çevrildi.)

● “İnsan”ın Yozlaşması (İngilizce ve Rusçaya çevrildi.)

● Ah-u Figan’ım (Şiir)

● Başörtüsü İnkârı ve İstismarı

● AKP Tahribatının Fotoğrafı: İslamcı Münafıklar

● Yeni İstiklal Savaşında Milli Şuur ve Ordu

● AKP ve Akibeti

● Bilge(!) Erdoğan’dan, İlkeli(!) Numan’a

● Cezaevinde Yazdıklarım

● Siyonizm-Deccalizm Ortaklığı

● Devrim Simsarları ve Din İstismarcıları

● Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir)

● Din Dengedir İslam İlericiliktir

● Din – Devlet ve Demokrasi

● Ergenekon Senaryosu “At Değiştirme” Operasyonu muydu?

● Gönül Seması ve Tasavvuf Kapısı

● Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet Müjdesi

● Teşkilatçılık Mesaj ve Metod (İletişim ve İşbirliği Sanatı)

● Milli Siyasette Kirli Hesaplar-1 Milli Görüş’ün Marazlıları

● Milli Siyasette Kirli Hesaplar-2 Davadan Kaytaranlar

● Milli Siyasette Kirli Hesaplar-3 Sonradan Yamuklaşanlar

● ABD’li Siyonistleri, AKP’li Piyonistleri Bir Devrin Bitişi ve Bir Devrin Gelişi

● İdlib-Amik Ovası ve Yaklaşan Armegeddon Savaşı

● BDP’nin Özerklik Ezanı ve TC’nin Cenaze Namazı

● Bir Devrim Yaşanıyor

● Dünya Dönüşüme Hazırlanıyor

● Hidayet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı (Şiir)

● Katı Ulusalcıların ve Ilımlı İslamcıların Din Tahribatı

● Osmanlı’dan Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler

● Yetmiş Kur'ani Kavram ve Yorumları (2 Cilt)

● Bizden Söylemesi-1 AKP İntihara Gidiyor

● Bizden Söylemesi-2 Türkiye Uçuruma Sürükleniyor

● Terör-Masonluk ve Mafia Medeniyeti

● Cumhuriyet Türkiye’sinde Nifak Hareketleri (2 Cilt)

● Ruhlar-Sırlar ve Uzaydaki Yaratıklar

● Sabah Yakın Değil mi?

● Tarikatların Hizmet Sahası ve Islahı

● Tuz Kokarsa…

● Türkiye Büyüyor mu, Bölünüyor mu?

● Türkiye Dağılacak mı, Doğrulacak mı? (Ahmaklar Okumasın!)

● Türkiye Tarihi Dönemeçte, Ya Yıkılacak Ya Şahlanacaktı!

● Yakın Tarihimizde Yüceler ve Cüceler (3 Cilt)

● Zafer Müjdeleri ve Fetih Hazırlıkları

● Erbakan’dan İntikam Alanlar

● Suriye’de Yaklaşan Hilal-Haç Kapışması

● Başkanlık Muamması ve Çarkların Tıkanması

● 15 Temmuz Hıyanetinin Gizemi: Bir Darbe Analizi ve Sistem Krizi

● Pazarlık Partisi ve Palavra İktidarı

● Kemalizm-Tayyibizm Kavramları ve Çelişkili Kurguları

● Asker Darbesi Değil Devlet Müdahalesi Lazımdı

● İslam’dan Uzaklaştıkça, İnsanlıktan Çıkılması

● Dert Söyletir Aşk İnletir (Şiir)

● Hainleri Haşlama, Zalimleri Taşlama (Şiir-Yeni Hazırlanıyor)

Hocamızın Önsözünü Yazdığı Milli Çözüm Yayınları

● Ahmet Akgül’ün Özgeçmişi ve Öğretileri (Yakup Gözübüyük)

● Haykırış (Şiir - Ali Çağıl)

● AKP Yönetimi ve Tahribat Yöntemi Sistem Tahlili ve Siyaset Tenkidi (Nevzat Gündüz)

● Sözün Çözüme Dönüşmesi (Siyasi Fıkralar) (Osman Eraydın)

● Ayar Aynası ve Nokta Atışı (Sosyal ve Siyasi Fıkralar) (Erdoğan Bişkin)

● Milli Çözüm Ekibinden: İlginç Rüyalar ve Manevi Uyarılar (2 Cilt - Fatma Betül Erişkin)

(Bu Özgeçmişi: Osman Eraydın, Ufuk Efe ve Nail Kızılkan Hazırlamıştır)