Kasım 29 14:03

AB’CİLER AĞYAR İMİŞ!..

AB’CİLER AĞYAR İMİŞ!..

Hasretiyle, can savrulur

Çün Maksudu, Hakk Yâr1 imiş…

Ateşiyle, aşk kavrulur

Ondan gayrı, ağyar2 imiş…

        

Sevdasıyla, atar kalbim

Zalim hain-lerle harbim

Her halime, yeter Rabbim

Gönül sesim, duyar imiş…

        

Kurban olayım lütfuna

Tutturdun Kur’an kulpuna3

Dost kıldın, asrın kutbuna

Sütü bozuk, cayar imiş…

      

Güzel ismi, bin bir adet

O’nu bilmek, ne saadet

Nasip olursa şehadet

Yoldaş Cafer, Tayyar imiş…

      

Meal okyan, âlim olur

Hak’tan sapan, zalim olur

Mü’min metin, halim4 olur

Vicdan şaşmaz, ayar imiş…

      

Hayat; iman, cihat takva

Ehli gayret, güder dava

Küfre zulme, olmaz fetva

Veren mason, Bayar imiş…

        

Dindar münafık, Süfyan’dır5

Hidayet kaymış, küfrandır

Allah kusursuz Sübhandır6

Dünya fani, diyar imiş…

      

İmtihan bu, iniş yokuş

Şeriatsız Din, cansız kuş

Namus olmaz, değiş tokuş

Soysuz Haç’a uyar imiş…

      

Paris’te boyar saçını

Doyurmaz komşu açını

Çıkar koynundan Haçını

AB’ye sırt, dayar imiş…

      

Kulum “Kitabını oku!.” 7

Duyan herkes, yaşar şoku

Gizli açık, azı çoku

Kayıt bilgi, sayar imiş…

      

Ne sanmıştın, be hey gafil

Belli olur, cömert bahil8

Milli Çözüm, koymaz cahil

Has bilgiler, havyar imiş…

        

 

1- Yâr: Sadık dost, sahip, sevgili.

2- Ağyar: Bizden gayrısı, başkası, değerlerimize yabancı.

3- “(İnsanları İslam’a sokmak için de, ibadetleri yaptırmak için de) Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapkınlık ve azgınlıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu (İslam dışı sistemleri ve zalim kişileri terk ve inkâr ederek onları) tanımayıp Allah'a inanırsa (İslam nizamına tâbi olursa); artık o, şüphesiz sapasağlam bir kulpa yapışmıştır ki; bunun kopması yoktur (Kur’an’a tutunanların mahrum ve mahcup olma endişesi kalmamıştır). Allah, İşitendir, Bilendir.” (Bakara: 256)

4- Halim: Uysal, sakin, sabırlı.

5- Süfyan: Ahir zamanda Müslümanların başına geçecek, Din istismarcısı münafık ve marazlı şahıs.

6- Sübhan: Her kusurdan beri olan.

7- “(Ahirette de kendi hayat kitabımız, yani canlı çekim kayıtlarımız, yine bize seyrettirilip: ‘Kulum) Oku (amel) kitabını; bugün hesaba çekici (ve sorgu hâkimi) olarak nefsin sana yeterlidir’ (buyurulacaktır).” (İsra:14)

8- Bahil: Cimri, bencil.

 

Yorum Yaz