Nisan 25 13:20

ADAM AZALDI! (ŞİİR)

ADAM AZALDI! (ŞİİR)

Ne kötü devrana, düştük be canlar

Anayı babayı, soran kalmadı...

Kuruş çin kardaşa, küstük be canlar

Allah için dostu, saran kalmadı...

    

Meal ders okumaz, ahmak alaycı

Kalp tası paslanmış, zikir kalaycı

Herkes bedavacı, herkes kolaycı

Hak yolda canını, yoran kalmadı...

      

Ekran karşısında, er avrat baygın

Zina serbest oldu, ibnelik saygın

Makam çıkar için, döneklik yaygın

Özünde sözünde, duran kalmadı...

    

İmansız yetişen, bozuk nesildi

Edep hayâ namus, erdemlik sildi

Baraj göl kurudu, rahmet kesildi

Vazgeçtik borandan1, baran2 kalmadı…

    

Sakal cübbe bir de, külah edinmiş

Altı yaş fetvasın, silah edinmiş

Şehvet arzuların, ilah edinmiş

Nefsine pranga3, vuran kalmadı...

    

Seçim kazanmakla, habire avun

Kof kabakla aynı, tutulur kavun

Demokratik despot, çağdaş Firavun

Seçilmişten beter, tiran4 kalmadı...

      

Hak’ta sebat etmez, ayağı seker

Vicdan atar; biat, bağını söker

Çoğunluk Deccal’e, gönüllü asker

Şeytanın bacağın, kıran kalmadı...

    

Tesis liman arsa, ülkeyi satar

Faizli borç ile, bu devlet batar

Adil Düzen kalktı, AB'ye yatar

İslam - Türk ülküsü, Turan5 kalmadı...

    

Güvenen ahmaktır, NATO gardına6

Kâfir sahip çıkar, Haçlı yurduna

Müslüman düşer mi, gâvur ardına

Adil bir Düzeni, kuran kalmadı...

    

Tek Hakka tercüman, Erbakan oldu

Ona hain olan, Başbakan oldu

Herkesin taptığı, mal makam oldu

Mevlâ’ya maksuda, varan kalmadı...

    

Yaş elliye varmış, başlamış kehli7

Kur’an’sız bir bilim, artırır cehli

Şükür Milli Çözüm, sadakat ehli

Gerçek Yâr8 Allah’tır, yâran9 kalmadı...

      

1- Boran: Gök gürültülü sağanak yağmur.

2- Baran: Yaz yağmuru.

3- Pranga: Eskiden ağır mahkûmların ayağına takılan zincir.

4- Tiran: Zorba, gaddar, siyasi despot.

5- Turan: Bütün Türk illerini birleştirme ülküsü.

6- Gard: Savuma vaziyeti almak.

7- Kehl: 50’den sonraki yaşlılık hali.

8- Yâr: Sahip olan, candan koruyan.

9- Yâran: Sadık dost, vefalı arkadaş.

 

Yorum Yaz