Haziran 19 02:02

AH, NOLAYDI!

AH, NOLAYDI!

AH, NOLAYDI!

Nefs elinden kurtarıp, Rabbe kul kalacağım

Hakka tutsak edecek, kemendli ağ olaydı…

Gaflet çirkeften çıkıp, deryaya dalacağım

Hep huzurda duracak, bir kutlu çağ olaydı…

      

Hayvani arzuları, kalbimden söküp atsam

Rahmani duyguları, vicdan mayama katsam

Manen dostla buluşup, vuslat lezzetin tatsam

Basit meyve kurusu, yemeğim kağ1 olaydı…

      

Meğer ne büyük nasip, olmak Zatın çırağı

İnayetin himmetin, yakın eder ırağı

Her bahar sabahında, çimen çiçek kırağı

Kokunla mest olduğum, bir güllü bağ olaydı…

      

Enaniyet ve kibir, nefislerin nasrıdır

Kur’an hadis sohbeti, bil saadet asrıdır

Sadıklarla dar mekân, bana cennet kasrıdır

Ruhsuz saray yerine, sünbüllü dağ olaydı…

      

Riyakâr sahtekârlar, kof dindarlık taslayıp

Kendin evliya sanır, arsızla kıyaslayıp

Keşke dost kapısında, eşiğe baş yaslayıp

Mutluluk duyacağım, sevgili sağ olaydı…

      

Tecelli-i Rahman’dan, mahrum kalmak ne acı

Mübarek hayalinde, bulur kalbim ilacı

Bu fenada herkesin, farklıdır ihtiyacı

Yârim yanımda olsa, yerim bir mağ2 olaydı…

      

Anladım ki sultanlık, kul olmakmış Hazrete

Vahdete ermek için, yol verilmiş kesrete

Gönül nasıl dayansın; Sevgili, bu hasrete

Derde musibetlere, ruhumda zağ3 olaydı…

        

Haddini bilenlerin, Hakka eğik başları

Günah kirini yıkar, sadıkın gözyaşları

Mihnet değil nimettir, dostun acı aşları

Lütfu gibi kahrı da, bal ile yağ olaydı…

        

Helal haram demeden, karınları tok gibi

Ümmetin bu halinden, haberleri yok gibi

Hak Mevla’nın izniyle, Milli Çözüm ok gibi

Zalimlerin gözüne, saplanan cağ olaydı…

        

 

 

1- Kağ: Meyve kurusu

2- Mağ: Ahşap yapılarda iki direk arası bölüm

3- Zağ: Güç, kuvvet, metanet

Yorum Yaz