Aralık 11 00:12

AH NOLAYDIN...

AH NOLAYDIN...

Toplumun yozla?mas?, s?zlat?r vicdan?m?

Bât?l ile sava?an, ?uurlu kul kalayd?n…

Din ahlâk tahribat?, artt?r?r hicran?m?

Gâvurlukla cenk edip, huzur ile dolayd?n…

        

Loto toto piyango, kumar kuyu kazd?ran

Zina serbest b?rak?p, faiz fuhu? azd?ran

Haçl? AB u?runa, sözle?meler yazd?ran

Hainler üzerine, kalem k?l?ç çalayd?n…

      

Kimse kanaat etmez, helal al?n terine

H?yanet kol gezdikçe, derdim dü?er derine

Siyonizme e?ba?kan, kukla lider yerine

Milli Çözüm saf?nda, sad?k bir er olayd?n…

      

Dilsiz ?eytan ço?ald?, âlimler Bel’amla?t?

“AB günleri” diye, mel’anet bayramla?t?

Hak gömle?i ç?kard?, öz ?uur buharla?t?

?man?n kurtarayd?n, tek dünyada solayd?n…

        

Vurgun soygun ota??, soysuzlar k??las?yken

?stismar ustas?yd?n, gafiller pa?as?yken

Mafyac?lar orta??, masonlar ma?as?yken

Siyonist sofras?nda, baronlara kolayd?n…

        

Dava sat?p mal makam, sahip olan ahmakt?r

?man tac?n ç?kar?p, Haçl? tasma takmakt?r

Ak?ls?z ba?a inen, bir manevi tokmakt?r

Rant ganimet yerine, hakikati bulayd?n…

        

Ba?kanl?k ba? belas?, ac? ak?bet çatt?

Mal makam elden ç?kt?, huzur onur da batt?

Bak tapt???n rü’yaym??, dostlar da seni satt?

Ke?ke fani hayat?n, Hakka kurban k?layd?n…

        

O?uzhan’la Erdo?an, bulu?mu?lar sarayda

T?ynet niyyet zihniyet, hepsi ayn? ayarda

Genleri dümenleri, zahir olur bir ayda

Erbakan damlas?nda, deryalara dalayd?n…

      

AB NATO yoluyla, Siyonizme eklenmek

Bayd?na boyun büküp, halk?m?za diklenmek

Bât?llara oy vermek, milyon kul hakk yüklenmek

Ça?da? münaf?klara, bu?zumuzu salayd?n…

        

 

Yorum Yaz