Şubat 21 14:01

Ahmet Akgül Hocamızla “KÜFÜR VE İMAN TERAZİSİ” Üzerine Yapılan Sohbet Notları:

Ahmet Akgül Hocamızla “KÜFÜR VE İMAN TERAZİSİ” Üzerine Yapılan Sohbet Notları:

“Olgun bir iman huzuruna varabilmek için, önce “iman şuuruna” ulaşmak gerekir. Çünkü; “Müslüman olmadan, olgun Müslüman ve örnek insan olmak” mümkün değildir.

Bediüzzaman’a göre bu “iman ve itikadın, dimağda oluşum mertebeleri” ise şöyledir:

Bir fikir ve inanç gönül dünyasında;

1- Önce TAHAYYÜL olarak filizlenir,

2- Sonra TASAVVUR’a geçilir,

3- Ardından TAAKKUL edilir,

4- Buradan TASDİK’e erişilir,

5- Devamı İZ’AN mertebesidir,

6- Derken İLTİZAM elde edilir,

7- Nihayet İ’TİKAD husule gelir.[1]

        

• Hocam bunları biraz daha açar ve açıklar mısınız?..

Hay hay!..

        

1- Tahayyül: Hayal kurmak ve bir konuyu dimağda canlandırmak demektir. Üç basamaktan ibarettir:

a- Heveslenme, ilgi duyma.

b- Hesaba katma, ciddiye alma.

c- Hayal kurma, hikmet (sebep-sonuç) uydurma ve bir proje hazırlama.

      

2- Tasavvur: Bir şeyi zihinde tasarlamak ve fikren bir taslak hazırlamak anlamına gelir. Ve şu üç merhaleyi içerir:

Makalenin tamamı için: https://www.millicozum.com/mc/duyurular/ahmet-akgul-hocamizla-kufur-ve-iman-terazisi-uzerine-yapilan-sohbet-notlari

Yorum Yaz