Aralık 04 08:27

AKP İLE CHP’NİN 40 “AYNI”SI

AKP İLE CHP’NİN 40 “AYNI”SI

ERBAKAN HOCA’NIN BEYGİR FIKRASI:

1994’te Refah Partisi’nin adayı Yalçın Demir, Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 32 oyla kazanmıştı.

DYP Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu, bazı oy pusulalarında DYP’nin amblemindeki atın sola baktığı gerekçesiyle seçim kuruluna itiraz etmiş; seçimlerin iptaline yol açmıştı. Ancak yenilenen seçimde SHP adayı da DYP adayı Taner Erdoğan lehine çekilmesine rağmen Refah Partisi, oylarını daha da arttırarak yüzde 45 oyla seçimi yine kazanmıştı. Bunun üzerine Erbakan Hoca şu meşhur benzetmesini yapmıştı:

“Yok beygir sağa bakmışmış… Yok sola bakmışmış… Bu şarlatanlıklarla bir yere varamazsınız… İşte beygir nalları dikti; şimdi ne yapacaksınız!?”

Evet AP’nin ve ANAP’ın devamı olan AKP’nin İstanbul hezimetini ve artı neticelerini en güzel anlatan bir anıdır.

CHP-AKP Aynı Saatin Yelkovan ve Akrebi Gibidir!

AKP ve CHP’nin temel zihniyet ve istikamet bakımından çok farklı ve aykırı sanılmaları tam bir aldatmacadır. Aksine kırk yönden bunlar aynıdır.

1- Her ikisi de AB’cidir. Bunlar egemenliğimizin AB’ye devrine rıza göstermektedir… Her ikisi de bağımsızlık haklarımızın AB’ye terkini istemekte, bunu gaye edindiklerini söylemektedir. Bu noktada, örneğin; “Subaylar Sivil Mahkemede mi, Askeri Mahkemede mi Yargılansın?” tartışmaları ve taraf gibi davranmaları, rol gereğidir. Çünkü AB’ye alındıktan sonra zaten askerimizi de polisimizi de sivilimizi ve siyasetimizi de haliyle AB kurumları yargılayıp yönetecektir…

2- Her ikisi de ABD’cidir. Amerika bunların “Tağutu-Tanrısı” yerindedir.

3- Her ikisi de İsrailcidir. Bunlar, İsrail’in bölgemiz ve ülkemizdeki yüksek çıkarlarını(!) gözetmektedir ve zaten İsmet İnönü hükümeti 1948’de İsrail’i ilk tanıma şerefine(!) ermiştir. Sn. Recep Erdoğan ise normalleşme anlaşmasını imza etmiştir.

4- Her ikisi de Yahudi Lobicidir. Hem AKP hem CHP onların himmet ve himayesine taliptir.

5- Her ikisinin de önemli yönetici ve milletvekillerinin bir kısmı Mason Locası üyesidir.

6- Mason Locasının tahribatlarına ve gizli diktatoryasına her iki parti de tepkisizdir. AKP Dinimizi, CHP devrimi istismar edicidir…

7- Her iki partide de Sabataist ve Karaim Yahudileri üst görevlerdedir. Yan kuruluşları ve yandaş sivil oluşumları da Soros’un beslemeleridir.

8- Her ikisi de Batı taklitçisidir. Eski Milli Eğitim Bakanı ve AKP kurucularından Hüseyin Çelik, Erdoğan’ın kendisini yeni partiye davet ettiğinde;

“Ben, kurulacak partinin Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet partilerinin devamı veya başka bir versiyonu olması halinde böyle bir partinin içinde yer almayacağımı; ancak merkezde, ayakları geniş basan, dini değerler üzerinden değil, demokratik değerler platformunda siyaset yapan bir partinin kurulması halinde, severek böyle bir oluşumun içerisinde yer alacağımı söyledim. Kurulması gereken partinin, olması gereken ve olmaması gereken özellikleri ile ilgili bazı detaylar dile getirdim. Sayın Erdoğan bana: “Kurmak istediğimiz parti, tam da sizin bu çerçevesini çizdiğiniz partidir”dediğini kişisel internet sitesinde açıklamıştır. (Bak: 23 Mart 2016) Bu itiraflar; Erdoğan’ın, Erbakan’ın Milli Görüş ve Adil Düzen projelerini askıya alma ve Siyonizm’in hedeflerini kolaylaştırma karşılığı iktidara hazırlandığının da kanıtı yerindedir.

9- AKP-CHP, her ikisi de NATO taraftarı ve sadık müttefikidir.

10- Her ikisinin de fikir babaları ve danışmanları Rotary ve Lions müdavimleridir.

11- Her İkisi de İttihat ve Terakki’nin, Siyonist Yahudi Lobilerinin takipçisidir.

12- AKP-CHP, hiçbirisi Milli ve yerli bağımsız proje üretemezler, bunlar taşeron tatbikçilerdir.

13- Her ikisi de faizcidir. Faizsiz bir düzen için hiçbir girişimleri görülmemiştir.

14- Her ikisi de IMF kefalet kurumu aracılığı ile Siyonist bankerlerden borç dilenmektedir.

15- AKP ve CHP’nin yandaş zenginleri farklı ama ikisi de rantiyecidir.

16- Her ikisi de manevi-ahlâki tahripçidir. Hele AKP döneminde ailevi ve ahlâki çöküşe hız verilmiştir.

17- Bunların ikisi de Bilderbergcidir ve Millici değil küreselcidir.

18- AKP ve CHP, ikisi de Davos müşterisidir.

19- İkisi de KKTC’yi AB önünde bir engel görmektedir ve taviz için takiyye yürütmektedir.

20- İkisinin de politikası; Türk tarımının öldürülmesi ve insanımızın gâvura muhtaç hale getirilmesi yönündedir.

21- AKP-CHP, her ikisi de çiftçimizi İsrail’in geni bozuk tohumlarına mahkûm hale getirmişlerdir. Halk sağlığımız İsrail firmalarına feda edilmiştir. İsrail ise AKP’nin bu kıyağına karşı, Miraç Gecesi TRT’ye Mescid-i Aksa’dan (daha ziyade Kubbet’üs Sahra görüntülü ve tartışma yaratan) yayın yapma izni vermiştir. Ve böylece dindar halkımız uyutuluvermiştir.

22- AKP ve CHP, bunların ikisi de vergiyi fakirden; işçi, köylü ve esnaf kesiminden alıveren zihniyettedir.

23- İkisi de krediyi halk kesimlerinden toplayıp kendi zenginlerine vermektedir. Rahmetli Mustafa Koç ve kardeşi, ailesiyle birlikte vefatından bir gün önce Aksaray’da Sn. Cumhurbaşkanı’nın özel misafirleri olacak kadar samimilerdi. Yani; “gündüzleri hacılarla hocalarla, geceleri ise Koç’larla Localarla beraberlerdi”.

24- Bunların her ikisi de “Ruhban okulunun açılması” gibi azınlıkları azdıracak taleplerin hizmetçisidir.

25- AKP dindar-muhafazakâr kesimleri, CHP ile; CHP ise çağdaş geçinenleri AKP ile ürkütüp korkutarak oy devşirmektedir. Yani tahterevallinin denge partileridir.

26- Zaten; Recep T. Erdoğan’a Başbakanlık yolunu CHP, Sn. Abdullah Gül’e Cumhurbaşkanlığı koltuğunu ikisi birlikte açıvermişlerdir.

27- Bu partilerin her ikisi de ülke yararını değil, parti ve yandaş çıkarını düşünmektedir.

28- CHP ve AKP’nin “görünüş”leri ve “yaşam biçimleri” sizi aldatmasın. Çünkü“görüş”leri ve gayeleri birdir.

29- Her ikisi de Milli ve yerli bir hukuk ve ahlâk düzenini değil, Batı’nın dayattığı haksız ve ahlâksız sistemleri ve demokratik cilalı despotik yönetim biçimlerini tercih etmektedir. Bu nedenle; AB’den talimatla gelen uyum yasalarını, AKP ile CHP hemen el ele vererek, birlikte Meclisten geçirmektedir.

30- AKP bir zamanlar doğrudan, şimdi perde arkasından BOP’un Eşbaşkanlığını yürütürken, CHP İsrail’e dolaylı yandaşlığını sürdürmektedir.

31- İkisi de yargıyı siyasallaştırma hevesindedir. Birisi Ergenekon davasının avukatı, diğeri savcısı gibi hareket etmişlerdir. Aynı tavır HSK’nın tayin ve terfi yetkisine müdahalede de görülmektedir.

32- AKP-CHP, her ikisi de aynı Siyonist odakların Türkiye değneğinin sağ ve sol uçları gibidir ve zulüm sisteminin temel çıbanlarına dokunmayan pansuman tedbircilerdir.

33- Her ikisinin yöneticileri de evrensel boyutları ve yeni medeniyet programları olan Milli, ilmi ve insani projeler üretmekten aciz ve bilgisizdir. Ulusal ve uluslararası çapta misyon ve vizyon fakirleridir.

34- CHP; Kemalist kesimlerin ve Alevi kardeşlerimizin, AKP ise Masonik merkezlerin ve din sömürücülerinin sözcüleri rolüyle siyasi rant devşirmektedir. Hiçbiri kucaklayıcı, kurtarıcı ve bağımsız teoriler ileri sürememektedir.

35- CHP Mason ve Moon tarikatının; AKP ise uzun yıllar zalim gâvurlarla diyalog ve dayanışmacı cemaatin hizmetine girmiştir ve Milli Birliğimizi tahribatçı takımının temsilcisidir.

36- Her ikisinin de en büyük endişesi, Milli Görüş zihniyetidir ve en ciddi tepkileri hâlâ Erbakan çizgisinedir. CHP; Milli Görüş karşıtlığıyla, AKP ise Milli Görüş kaçkınlığıyla, ABD ve AB ağabeylerinin gözüne girmişlerdir.

37- AKP ve CHP’nin karşılıklı ve danışıklı kavgaları millete hizmet yarışı düşüncesi değil, Siyonistlerin sömürü arabasına “onun yerine, bizi yemleyip koş…” hevesi ve çekişmesidir.

38- AKP ile CHP’nin kalıpları ve kılıkları farklı da görülse, kafa yapıları ve kankaları (Mason kardaşları) aynı olan partilerdir. Bunlar çağdaş Firavunların; birisi smokin yakalı ve fötr şapkalı; ötekisi külahlı ve çarşaflı kâhyaları ve köleleri yerindedir…

39- Bu iki partiyi farklı zannedenlere, öncelikle, “Zındık” ve “Münafık”kavramlarını çok iyi öğrenmeleri tavsiye edilir.

40- AKP’nin “Muhafazakâr ve Reformist”CHP’nin “Çağdaş ve Kemalist”geçinmeleri; hanımlarının farklı giysiler içinde görünmeleri ve her ikisinin değişik geçmişten gelmeleri, sadece rollerinin gizlenmesine ve kontrollerinin daha kolay yürütülmesine yöneliktir. Elbiselerinin rengi, modası ve astarı farklı da olsa, kumaşları ve asılları aynı maddedendir.

Demek ki; Ya Adil Düzen’e geçilecek veya bugünkü adi ve Siyonist sömürü sistemleri insanlığı ezecektir!.. Bu nedenle Milli ve haysiyetli bir mutabakat girişimi mutlaka gereklidir.

Kemalizm ile Tayyibizm (CHP ile AKP), ortak ve mutlak görevleri olan Haçlı Batı’ya ve NATO’ya hizmet gayretiyle, Libya saldırısına katılmış, masum ve mazlum on binlerce insanın katline ve Libya’nın tahribine sebep olmuşlardı!

Devamını okumak için tıklayınız.

Yorum Yaz