Aralık 10 07:46

AKP’YE ALLAH DARBE YAPACAK!

AKP’YE ALLAH DARBE YAPACAK!

 Bunlar darbe kuşkusuyla, daim yatıp kalkıyor

Sanıyorlar kof gürültü, sorunların aşacak…

Suçluluk psikolojisi, ne korkular saklıyor

Darbeyi Allah vuracak, feleğiniz şaşacak…

                               

Yaptığınız tahribatlar, tüm dosyalar açılır

Çıbanlarız deşilince, cerahatlar saçılır

Bu İlahi intikamdan, gafil nasıl kaçılır

Artık sona yaklaşıldı, sabır küpü taşacak…

                                                          

Ne mel’anetlere kılıf, İstanbul sözleşmesi

Her türlü rezalete, yolların düzleşmesi

Acıdır bu iktidarın, günahla yüzleşmesi

Sizi hep ettikleriniz, cehenneme taşyacak…

 

Evet korkun darbe var, ama Allah vuracak

Tuzağın en sağlamını, size kader kuracak

Güvendiğiz dış güçler mi, karşısında duracak

Yularınızı uzatan, artık sizi boşyacak…

 

Bir trilyon dolar borcu, nereye harcadınız

Hep betona yatırdınız, ne kadarın çaldınız

Demokratur sihirbazı, şeytanlarız cadınız

Sanmayın ki daim böyle, sırtınızı kaşyacak…

 

Tüm darbe mağdurlarını, tek tek sayıp anmıştı

Peki neden Erbakan’ı, ağzına almamıştı

Bu Siyonist odaklara, açıkça bir mesajdı:

“Emrinizle Milli Görüş, tarihten kazınacak!”

 

Dindarlık görüntüsüyle, fasıklık yürüttünüz

Ahlâki ve ailevi, yapımız çürüttünüz

Kavramları yozlaştırıp, yerlerde sürüttünüz

Bu onursuz tarzınız hep, lanetle yaşayacak…

 

Yaptığınız yanınıza, hep kâr mı kalacaktı

Elbette Adil Rabbimiz, intikam alacaktı

Fırsatçı fesatçı hain, saçların yolacaktı

Münafık istismarcıyı, melekler taşlayacak…

 

Feci bir derbederlikle, bu saltanat çökecek

Kader hükmünü yürütüp, temeliniz sökecek

Arkanızdan da sadece, gafiller yaş dökecek

Hiç boşuna beklemeyin, kim imdada koşacak…

 

Önce Yeni bir Türkiye, Adil Düzen kurulur

Faiz fuhuş kirli sular, helâl ile durulur

Tam demokrasi laiklik, rayına oturtulur

Ülke Milletle beraber, şahlanıp da coşacak…

 

       

 

       

Yorum Yaz