Eylül 24 22:55

ALEVİLİĞİN ASLI VE İSTİSMARI

ALEVİLİĞİN ASLI VE İSTİSMARI

En yaygın ve yanlış davranışlardan ve inancımıza göre en temelsiz günahlardan birisi de “Suizann”la yaklaşmak ve insanlara önyargılı bakmaktır. “Alevi mi, boş verin!.. Sünni mi, önemsemeyin!.. Kürt mü, aman dikkat edin!.. Türk mü, güvenmeyin!.. Şu partili mi, dinlemeyin!.. Bizim iktidarı mı eleştiriyor, tehlikelidir!.. Bizim tarikattan değil mi, değer vermeyin!..” gibi peşin saplantılı ve genellemeci tavırlar elbette yanlıştır, haksızlıktır ve en çirkin ayrımcılıktır. Bu kafadaki insanlardan topluma ve ülkeye yararlı hizmetler beklemek de boşunadır.

Oysa Yüce Dinimiz İslam’a göre tüm insanlarla ilişkilerimizde iç içe dört daire vardır:

Bunlar; 1- İnsan eşitliği, 2- Din kardeşliği, 3- Vatandaşlık bilinci ve Millet mesuliyeti, 4- Özel hizmet birlikteliğidir.

Tolstoy: “Bir kişi acı duyabiliyorsa canlıdır. Ama başkasının acısını duyabiliyorsa o insandır!”

Hozatlı Alevi dedesinin: “Osmanlıca yazıp tersinden okursanız; ‘کرت = ترك; Asum-Musa’ olacaktır” yorumu anlamlıdır.

كنتم خير امة اخرجت لناس “Siz (bütün) insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet oldunuz.”

Hz. Ali: “Elinden geldiğince, her insana iyilik et. Hatta o kişi iyiliğe lâyık değilse bile, sen iyilik ehli olursun…” buyurmuşlardır.

• Unutmayalım ki; muhaliflerimiz düşmanlarımız değil, onlar yanlışlarımızdan kurtulma, noksanlarımızı tamamlama ve doğruya ulaşma ustalarımızdır. Tenkitlerden ders alanlar akıllı insanlardır.

Makalenin tamamı için: https://www.millicozum.com/mc/duyurular/aleviligin-asli-veistismari

Yorum Yaz