Temmuz 19 03:30

“Algı” Operasyonları, “Yanılgı” Manipülasyonları ve DUYARSIZ TOPLUMUN YOZLAŞMASI

“Algı” Operasyonları, “Yanılgı” Manipülasyonları ve DUYARSIZ TOPLUMUN YOZLAŞMASI

Manipülasyon; toplumu istenilen hedefe yönlendirmek, genelgeçer ahlâkı değiştirip dejenere etmek, beyinleri etkileyip kontrol etmek anlamlarını taşıyan ve yaygın olarak kullanılan çağdaş bir kavramdır. Aslı “hileli yönlendirme ve ustalıkla aldatıp güdümleme” manasına gelen Fransızca bir kelime olmaktadır. Özellikle reklamcılık ve politika sahasında sıklıkla başvurulmaktadır. Sermaye piyasalarında; yapay olarak fiyatları ayarlama, arttırma, azaltma, suni olarak arz ve talep dengesini uyarlama ve aktif bir borsa ve piyasa izlenimi uyandırma amacıyla manipülasyona sıkça rastlanmaktadır.

Medya (basın ve yayın) sektöründe, yoruma açık haberlerle; başlık, spot, flaş gibi dikkat çekici ve etkileyici yöntemlerle ve görsel malzemelerle gerçekleştirilen manipülasyon girişimleri daha kalıcı ve kafa karıştırıcıdır. Bir nevi göz boyama ve beyin yıkama metodu olan manipülasyon, Firavunlar dönemindeki sihirbazlığın çağımızdaki farklı bir uygulaması konumundadır. Özellikle kötü niyetli kişiler ve hain kesimlerce kurgulanan manipülasyon tuzaklarından sakınmak lazımdır, ama oldukça yaygınlaşmıştır. Bu tür manipülasyon teknikleri ve taktikleri zihinlerimizi karıştırıp ayartarak şeytani odakların çıkarları ve amaçları doğrultusunda davranmamız için oluşturulmakta ve en önemli ve etkili araç olarak da görsel ve yazılı medya kullanılmaktadır. Bu kandırma ve Hak’tan caydırma yöntemleri, çok sinsi ve incelikli olanlardan, kaba ve klasik yaklaşımlara kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Size oyun oynandığını ve aldatılmaya çalışıldığınızı dikkate alarak ve şuurlu davranarak; yani aklınızı, vicdanınızı ve inancınızı devreye sokarak bu manipülasyon bombardımanından kurtulmaya çalışmalıdır. Ve hele dini duygu ve duyarlılıklarımızı istismara, nefsi çıkarlarımızı ve arzularımızı okşamaya yönelik politik manipülasyonlardan mutlaka sakınmalıdır. Çünkü İblis Şeytanın “Vesvese, desise, mekir (hile), insanlardan pay alma (kendi hesabına çalıştırıp yararlanma) (Nisa: 118), boş hayal ve kuruntularla saptırma, mağrur edip kandırma (Nisa: 120) ve özellikle Allah ile aldatma (Lokman: 33)” gibi yöntemlerini bugünkü insi ve sinsi şarlatanlar rahatlıkla ve yaygınlıkla kullanmaktadır. Ve tabi Şeytanlara ve Şeytanlaşmış insanlara aldanmak, kesinlikle bir mazeret sayılmayacaktır.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/algi-operasyonlari-yanilgi-manipulasyonlari-ve-duyarsiz-toplumun-yozlasmasi-dp2

 

Yorum Yaz