Şubat 25 06:10

“ALİ”SİZ ALEVİLİK TUZAĞI

“ALİ”SİZ ALEVİLİK TUZAĞI

Peşinen şu gerçeği vurgulayalım ve samimi kanaatimizi paylaşalım ki: Alevilik; güzel ahlâka ve insani olgunluğa ulaşma gayesi ve gayreti güden bir Türk-İslam geleneğidir. Bilindiği gibi, ağaçların kökleri, gövdeleri, dalları ve yaprakları güzel ve gerekli olsa da, asıl özlenen ve gözlenen onun meyveleridir. Meyvesiz ağaç, görkemli ve gölgelik olsa da, sonunda odun olmak üzere kesilecektir. Hz. Peygamber Efendimizin hadislerine göre güzel ahlâk; İslam Dininin meyveleri ve beklenen kutlu neticeleri yerindedir. Şimdi, Anadolu İslam geleneğinin bir irfan mektebi olan Aleviliği; Allah’tan, Resulüllah’tan ve Kur’an’dan koparmaya… Hz. Ali’den ve Ehl-i Beyt’ten ayırmaya… İslami köklerinden, Hacı Bektaş-ı Veli gibi zatların öğüt ve öğretilerinden soyutlamaya ve “Birtakım ritüellerden ibaret, din dışı bir kültür” olarak tanıtmaya çalışanlar, hem Alevi kardeşlerimize hem de Milli birlik ve dirliğimize yönelik çok tehlikeli ve sinsi bir oyun içerisindedir.

Alevi kardeşlerimizi; Allah inancından, ahiret ve hesap sorumluluğundan uzaklaştırıp, sadece şu üç beş yıllık dünya hayatının geçici nimetleriyle oyalamak, onlara yapılacak en büyük kötülüklerden birisidir. Çünkü insan tabiatı, tüm sevdikleriyle beraber sonsuz ve kusursuz bir hayatı arzulamak ve ona hazırlık yapmak üzere dizayn edilmiştir. Hz. Ali Efendimiz, yanına gelip: “Ya Ali, size üzülüyorum. Pek çok dünyalık zevkleri haram sayıyor, ibadet diye bir sürü zahmetlere katlanıyorsunuz. Oysa ahiret diye bir şey yoktur!” diyen inkârcıya şöyle buyurmuşlardır:

“Eğer ahiret yoksa, siz de biz de ölüp toprak olacağız. Ancak İslamiyet’in temizlik, iyilik ve güzel ahlâk prensiplerinin bize kazandırdığı mutlulukla ömrümüzü tamamlayacağız. Yani ahiret yoksa siz de biz de yaptıklarımızla kalacağız… Ama iyice bir düşün bakalım: Ya ahiret varsa, o durumda siz ne yapacaksınız ve Allah’ın elinden nasıl kurtulacaksınız?” deyince o inkârcı şaşırıp kalmış ve üç gün sonra gelip:

“Ya Ali, benden öyle bir şey sordunuz ki, üç gündür uyku tutmuyor… Binde bir ihtimal bile olsa, tehlikeye karşı hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum ve şahit ol ki ben de Müslüman oluyorum.” diyerek şehadet getirmişlerdi.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/alisiz-alevilik-tuzagi

Yorum Yaz