Şubat 21 14:53

ALLAH’IN İNAYETİYLE

ALLAH’IN İNAYETİYLE

Hidayet buyurdun, inayet ile

Amacım rızandır, davandır kastım…

Hıyanet özdeştir, cinayet ile

Kutlu davan için, dünyamdan kıstım…

        

Kendime bıraksan, azar sapardım

Dindarlık rolüyle, nefse tapardım

Bâtıla tağuta, kulluk yapardım

Çok şükür Kur’an’ı, bağrıma bastım…

        

Günahkârım amma, Hakk’tan caymadım

Hakikat yolumdan, adım kaymadım

Çok tehditler aldım, fakat saymadım

Şeytana kanmadım, çün hayra hastım…

        

Tenezzül etmedim, yalan riyaya

Şükür aldatmadın, fani rü’yaya

Daldıkça uyardın, gaflet hülyaya

Ayete Hadise, can kulak astım…

      

Dinim hatırına, dişim sıkarım

Hak davam uğruna, dünyam yıkarım

İslam için teptim, makam çıkarım

Ne menfaat umdum, ne korkup tırstım…

        

Rahmaniler sevdi, Şeytani sövdü

Salih hürmet etti, hainler dövdü

Münafık kin tuttu, mü’minler övdü

Düşmanlara bela, dostlara şanstım…

      

Herkesin hakkını, saydım savundum

Sadece rızanla, kandım avundum

Adil bir Düzen kur-maya soyundum

Sadıka heyecan, zındıka hırstım…

      

Sarımsak çiğneyen, esans kokmazmış

Dönekler başını, derde sokmazmış

Hakkı tutan halktan, asla korkmazmış

Mazluma Panda’ydım, zalime Pars’tım…

      

Siyona hizmetkâr, süfyan; manidar

Hain destekleyen, suça hissedar

Bize savaş açtı, koca iktidar

Nifak cephesini, temelden sarstım…

 

Yorum Yaz