Mayıs 25 01:26

Altınoluk; KAZ DAĞINDA, NAZ MAKAMINDA!

Altınoluk; KAZ DAĞINDA, NAZ MAKAMINDA!

Şu muhteşem Kâinatın, hepsi Kudretin Sanatın

Mükemmel Esma Sıfatın, tanıtmak için yarattın!..

      

Tecellin Hakk mislin yoktur, Ayna-i Necmi Suratın

Gerçek Sensin varlık gölge, Senden gayrı Sen yarattın!..

      

Hep Seni aramam için, beni şu dünyaya attın

Âlemleri Onun için, Onu Sen için yarattın!..

      

Kusursuz güzelliklerin, göstermek için donattın

Ve sonsuz özelliklerin, öğretmek için yarattın!..

    

Sen hem Rahim hem Adilsin, hak etti Şeytan ayarttın

Hayır ve şer takdirindir, hepsin hikmetle yarattın!..

      

Var Sensin gayrısı gölge, güzel kaş göz saç tarattın

Çiçek böcek dünya âlem, her şey her an Sen Yarattın!..

      

Hazretine varmam için, hasretini Burak yaptın

Nurunu sormasın diye, hain ruhunu kararttın!..

      

Dağ orman deniz var amma, hasretinle kalp kanattın

Nur tecellin tesellimdi, nice yıllardır arattın!..

    

Niyeti bozuk takımı, fani fenaya saptırdın

Şükür Ya Rab şükür bizi, ancak Zatına taptırdın!..

    

Derdi Sen olmayan alim, habis hevese kaptırdın

Senden yüz çeviren zalim, nifak hapsine çarptırdın!..  

    

İstismarcı hainlerin, hidayetini kararttın

Onlar bunu hak ettiler, karar Senin Sen Yarattın!..

        

Hep çektin şirkten çirkeften, gönlümüze bir nur attın

Milli Çözüm terk eyleme, bu canları Sen yarattın!..            

    

Şefkat kanadına muhtaç, Ahmedin solup sararttın

Gayrı erdir vuslatına, lütfeyle rü'yet beratın!..

Yorum Yaz