Şubat 21 15:57

ÂMİN, YA RABBi!

ÂMİN, YA RABBi!

Her konuda, her kararda

Kur’an aldık, baz1 Allah’ım…

Cihatsız hayat, zararda

Adil Düzen, farz Allah’ım…

      

İnayetindir, tek güman2

Lütfet, can bulsun itminan3

Bu gönlüme, gerçek iman

Huzurunu, yaz Allah’ım…

    

Şuursuz tüm, talimlerin

Bel’am tipli, âlimlerin

Hain dönek, zalimlerin

Kuyusunu, kaz Allah’ım…

    

Dava bırakıp, kaçanın

Kur’an’a bayrak açanın

Topluma çirkef saçanın

Kafaları, kaz Allah’ım…

      

AB’ye eyler müracat

Hep ithalat, az ihracat

Laf çok lakin, yok icraat

Dertleri söz, saz Allah’ım…

      

Seherlerde, mehtabından

Duyur sırlı, hitabından

Ya Rabb nurlu, Kitabından

Alalım feyz, haz4 Allah’ım…

      

Günaha batan fasıktır

Kalp katı, yüzü asıktır

Irkçılık yapan, sapıktır

İster Türk Kürt, Laz Allah’ım…

    

Kur’an’ı rehber edinen

Hak nizam için didinen

Saf kalan, ruhen bedenen

Ne kadar da, az Allah’ım…

    

Temizle kalbi marazım5

Adil Düzen’dir garazım6

Hâşâ olmaz, itirazım

Niyazımdır, naz Allah’ım…

      

1- Baz: Esas hak ölçüsü.

2- Güman: Tahmin, umut, beklenti.

3- İtminan: Tatmin olma, doyuma ulaşma.

4- Haz: Zevk, lezzet.

5- Maraz: Hastalık, tedaviye muhtaç durumlar.

6- Garaz: Kasıt, amaç, hedef.

 

Yorum Yaz