Temmuz 19 01:25

ATATÜRK’TEN ASKERE DİN DERSİ KİTABI VE CİHAT ANLAYIŞI

ATATÜRK’TEN ASKERE DİN DERSİ KİTABI VE CİHAT ANLAYIŞI

Cumhuriyet’in ilk yıllarında hazırlanan, dönemin GKB Mareşal Fevzi Çakmak tarafından övgülü bir önsözü yazılan ve Diyanet İşleri Başkanlarından büyük âlim Ahmet Hamdi Akseki Hocamıza yazdırılan, “ASKERE DİN KİTABI”; Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı sürecinde, bütün askeri birliklerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Çünkü Atatürk; imansız ve İslamsız bir milletin ayakta kalamayacağını ve hele maneviyatsız bir askerin düşmanla savaşamayacağını, vatanını ve halkını hakkıyla savunamayacağını bilecek kadar akıllı, inançlı ve şuurlu bir insandır.

Atatürk döneminde askerler Kur'an üstüne yemin ediyorlardı!

Evet, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün ölümüne kadar Harp Okulu öğrencilerine Kur'an üzerine yemin ettiriliyordu. 6 Eylül 1937 tarihli belgenin üzerinde, "Harbiye Mektebi'nde ikmal-i tahsil eyliyen zabitana mahsus şahadetname"[1] yazıyordu ve o dönemde Atatürk henüz yaşıyordu. Hemen altta ise "Resmi Tahlif" ifadesi göze çarpıyordu. Bugünkü Türkçe ile buna "Resmi Yemin Belgesi" demek uygundu. O dönemin yemin metninde aynen şöyle yazıyordu: "Ben, sulhta ve harpta, karada, denizde ve havada ve her nerede olursa olsun, milletime ve memleketime daima doğruluk ve sadakatle hizmet ve hükümeti Cumhuriyet’imizin bütün kanun ve nizamlarına ve amirlerimin her türlü emirlerine bütün kalbimle itaat etmekten ayrılmayacağıma ve milletimin namına, mukaddes şerefli sancağımın şanını ve askerliğin namus ve şerefini canımdan aziz bilip bu uğurda seve seve canımı feda etmekten çekinmeyeceğime ve asıl vazifem olan; namuskâr, özü ve sözü doğru ve gayretli bir asker olarak çalışmaktan başka bir şey düşünmeyeceğime, Cenab-ı Allah'ın kelâmı olan Kur'an-ı Azimüşşan’a el basarak yemin ediyorum." Metnin sonunda da: "Vallah ve billah" ifadeleri yer alıyordu. Aynı belgede Harbiye Mektebi'nde verilen dersler de sıralanıyordu. Bunların arasında "İlmi Ahlâk" göze çarpıyordu. İçinde din dersi de bulunuyordu. Apaçık ortada; Atatürk döneminde Harp Okulu öğrencileri zorunlu din dersi okuyor, Kur'an üstüne el basarak yemin ediyordu. Bitmedi; Atatürk sağlığında İslam âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır'a Türkçe Tefsir yazdırıyor, Ahmet Hamdi Akseki’ye ise, askerler için özel "Din Kitabı" hazırlatıyor ve bunu bütün Silahlı Kuvvetler mensuplarına okutturuyordu. Ama maalesef Atatürk ölüyor ve her şey değişiyordu. Ondan sonra gelenler ise, şuursuz ve ruhsuz bir "Latinleşme" ve “Ladinleşme” kampanyası başlatıyor, bunun adını da Kemalizm koyuyordu.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/ataturkten-askere-din-dersi-kitabi-vecihatanlayisi

 

Yorum Yaz