Şubat 21 15:40

BAYRAM YAKLAŞIYOR!

BAYRAM YAKLAŞIYOR!

Değişmez kaderin, hükmü yürüyor

İstersen karşı çık, tavandan asıl!

Kervan göçer, itler; boşa ürüyor

Bir güneş doğuyor, ey zulmet basıl!

  

“Kanlı mı, kansız mı?”, İsrail’e sor

Allah “OL” der biter, sana göre zor

Milli Görüş aziz, kirli görüş hor

Sadık mü’min olur, zafere vasıl!

  

Alâmetler zahir, sanma ki uzak

İrade Allah’ın, sebepler kızak

Yeis İblis’tendir, imana tuzak

Umutla eyle sen, kalbini gasıl!1

  

Kader ağın ördü, esbap buluştu

Akdeniz’e şeytan, güçler doluştu

Teknoloji hazır, şartlar oluştu

Sen hâlâ “süper güç”, diyerek kasıl!

  

Atatürk uyardı, Haçlı Batı’yı:

“Kurmayın; İsrail, bozar çatıyı

Masum Filistinli, kara bahtlıyı

Elbet kurtarırız, Hak olur hasıl!”

  

Erbakan başardı, altyapısını

Açtı mutlu sonun, ilk kapısını

Bâtıl, barbar, zalim; tüm hepisini

Hizaya sokacak, bu kutlu fasıl!

  

AKP gâvurun, bir projesi

Nifakı çok derin, kir derecesi

Bozulur hesaplar, şer bilmecesi

Hıyanet alçaklık, sadakat asıl!

  

Hiç yerde kalır mı, mazlumun âhı

Zalimler olsa da, kıtalar şâhı

Ey mel’un Siyonist, bunca günahı

Nasıl ödyeceksin, düşün bir nasıl!..

  

“Vâkıa”2 müjdesi, Hak’tır yakındır

Karar halkın değil, Cenab-ı Hakkındır

Şüphe şeytandandır, kalbin sakındır

Devran değişiyor, bayram velhâsıl!

  

1- Gasıl: Yıkamak.

2- Vâkıa Suresi ilk üç ayet: “VÂKIA vuku bulduğu zaman!.. (Va’ad edilen büyük devrim ve değişimle, dünya ve insanlık tarihinin en önemli olayı ve daha sonra kıyamet sabahı koptuğu an; kâfirlerin, zalimlerin ve iş birlikçi hainlerin durumu nasıl olacaktır? Artık) O’nun vukuunu (zulüm ve küfür saltanatının çöküş olayını ve kâfirlerin dünyasının yıkılışını) hiç kimse yalanlayamayacaktır. O (olay ve onun takdir edicisi Allah (CC) zalimleri, kâfirleri ve hainleri) aşağılatıcı, (mü’minleri, mücahitleri ve mazlumları ise) yüceltici ve onurlandırıcıdır. (O gün, münafıklar ve azgınlar yenilgiye uğramış, mücahit ve muttaki kullar ise zafere erişmiş olacaklardır.)”

 

Yorum Yaz