Mayıs 25 01:48

BE HEY UTANMAZ!

BE HEY UTANMAZ!

Pişmanlık burguyla, bağrın delmeden

Cennet olmaz sana, vatan utanmaz!..

Gel tevbe et kurtul, ölüm gelmeden

Bak tırlara sığmaz, hatan utanmaz!..

        

Hayat imtihandır, zorlu çileli

Ne günahlar yaptın, gizli hileli

Kurtulmak istersin, bildim bileli

Hâlâ çok günaha, batan utanmaz!..

        

İmansız irfansız, yol neye yarar

Şehvet ve şekavet, ruhunu sarar

Mescitlerden uzak, Mevlâ’yı arar

Seherlerde gafil, yatan utanmaz!..

        

Bulanık sulara, takla dalıyor

Makam çıkar için, ayak yalıyor

Dine hakarete, sessiz kalıyor

Nefs için herkese, çatan utanmaz!..

      

En ufak zorlukta, Hak yoldan sapar

Kendisin uyarsan, diklenip kapar

Hayvanlar gibi yer, keyfine tapar

Helâl haram katıp, yutan utanmaz!..

      

Göz kirlense gönül, harama akar

Bu şehvet başını, belaya sokar

Edepsiz erdemsiz, pornoya bakar

Hayâ perdesini, yırtan utanmaz!..

      

Kimi arabayı, kimi arsayı

Rüşvetle hileyle, toplar parsayı

Puthanesi banka, kutsar borsayı

İmanına şirki, katan utanmaz!..

      

Kur’an nizamı Hak, gerisi bâtıl

İbadet serbest ya, şeriat atıl1

Şeytanlığı bırak, Rahman’a katıl

Altını çakılla, tartan utanmaz!..

      

Faciri2 destekler, fasıkı3 över

Çıkarı bozulsa, arsızca söver

Muttaki geçinir, münafık sever

Faizci fuhuşçu, tutan utanmaz!..

        

Her sene hacc umre, vicdan bastırır

Adil Düzen sevmez, kalbi kıstırır

Evine AB’ci, bayrak astırır

Günbegün nifakı, artan utanmaz!..

      

“Lime tekulune, malâ tef’alûn”4

Dediğin yapmayan, olurmuş mel’un

Dilde İslam kalpte, Avrupa yolun

Dünya için dava, satan utanmaz!..

      

“Bu dindar iktidar(!), başta kalmalı

LGBT serbest, bırakmalı

Kur’an ahkâmıysa, yasaklanmalı”

Düşüncen en büyük, vartan5 utanmaz!..

      

Ne rezalet duyar, komşu kuzenden

Muhabbeti kesmez, mü’min üzenden

Rahatsız değilsen, bozuk düzenden

Bütün günahları, sırtan utanmaz!..

      

1- Atıl: Etkisiz ve işlevsiz kılınmış.

2- Facir: İtikadı bozuk.

3- Fasık: Ameli ve ahlâkı bozuk.

4- “Yapamayacağınızı, niçin söylersiniz. Bu Allah’ın gadabını artırıverir.” (Saff: 2. Ayet)

5- Varta: Çok tehlikeli ve felakete iletici durum.

 

Yorum Yaz