Temmuz 19 02:31

BELKİ DE SON UYARIDIR!

BELKİ DE SON UYARIDIR!

Bilgiçlik taslamak, cahillik örtmez

Okuyup anlamaz, bi-kasip1 insan…

Numara cömertlik, bahillik2 örtmez

Hürmet kıymet görmez, o ta’zip3 insan…

        

Yıllardır boşa mı, emek çekeriz

Çorak tarlaya mı, tohum ekeriz

Biz olgunluk netlik, özen bekleriz

Öğrenip kaydeder, musahip4 insan…

        

Sorup araştırmaz, cahil kalacak

Etrafına nasıl, ışık salacak

Yüzme bilmez derin, derya dalacak

Kendi helakine, müsebbip5 insan…

      

Milli Çözüm hastır, hayra hizmettir

Bu yolda uğraşmak, büyük kısmettir

Sadıkların ismi, Nail İsmet’tir

Sonunu düşünür, muhasip6 insan…

        

Yüz kere uyardık, hâlâ duyarsız

Meal mana bilmez, gider ayarsız

Yorum yazmaz; kendin, yormaz tutarsız

Bu nasıl davaya, müntesip7 insan…

        

Unutma her hata, vicdan ayartır

Sonra mahcup eder, yüzün karartır

Boş bir pişmanlıkla, ömür sarartır

Saygısız kaygısız, na-hasip8 insan…

        

İlimle zikirle, huzra doyardım9

Kur’an ikliminden, hikmet duyardım

Uyar mı uymaz mı, son kez uyardım

Hakk yoldan savrulur, bi-sahip10 insan…

        

Ben yoruldum canlar, yoğrulmadınız

Tam gönülden Dosta, doğrulmadınız

Hocanız üzmekten, yorulmadınız

Hayırdan mahrumdur, bi-nasip11 insan…

      

Üzülme Ahmedim, olura bırak

Sadıka yakın dur, kazibe ırak

O ki irfan kısır, vicdanı kurak

Yeter hak dostluğa, münasip12 insan…

        

         

1- Bi-kasip: Kârsız, kazançsız, çabasız, amaçsız.

2- Bahillik: Cimrilik, pintilik, bencillik.

3- Ta’zip: Eziyet eden, sıkıntı veren.

4- Musahip: Samimi sohbet arkadaşı.

5- Müsebbip: Sebep olan.

6- Muhasip: Hesap eden, akıbetini düşünen.

7- Müntesip: Bağlı irtibatlı.

8- Na-hasip: İtibarsız, itimatsız ve asılsız kimse.

9- “(Hidayeti ve istikameti bulan) Şunlardır ki, onlar (tam ve sağlam) iman etmişlerdir ve kalpleri Allah’ın zikriyle itminana (huzur ve sükûnete) erişmiştir. Şunu kesinlikle biliniz ki kalpler ancak Allah’ı zikretmekle (O’nu devamlı hatırlayıverip, emir ve yasak çizgisinde hareket etmekle ve sürekli Kur’an meali okuyup düşünmekle) mutmain olup (huzur iklimine ve Hakke’l-yakin -kesin iman- derecesine yetişir.)” (Ra’d Suresi: 28’inci Ayet)

10- Bi-sahip: Sahipsiz, başıboş.

11- Bi-nasip: Nasipsiz.

12- Münasip: Uygun, yaraşır.

Yorum Yaz