Mayıs 25 02:00

BEN, “GÖLGE, FANİ”; SEN, “GERÇEK, BAKİ”

BEN, “GÖLGE, FANİ”; SEN, “GERÇEK, BAKİ”

Dalâlet rezalet, varta1 işledim

Merhamet mürevvet2, hidayet Senden…

Mâsiyet zaafiyet, hata işlerim

Her muvaffakiyet, inayet Senden…

      

Gaflet ve cehalet, beni alt eyler

Bırakma nefsime, nice halt3 eyler

Sadece zikrinle, kalp rahat eyler

Feraset fazilet, velayet Senden…

      

Küfür ve kötülük, isyan itiraz

“Zalumen cehula”4, şımarsa biraz

Şehvet şekavetten5, etmiyor i’raz6

Nefsim zelil zaif, kifayet7 Senden…

      

Dilersen kömürü, elmas edersin

Seçersen kulunu, İlyas edersin

Bir dost nefesini, poyraz edersin

Nemrutlar deviren, dirayet Senden…

      

Gönlüm açıp gözüm, yaşartan da Sen

Karıncaya dağlar, aşırtan da Sen

Başlatan da Sensin, başartan da Sen

Evvel Ahir Sensin, bidayet8 Senden…

      

Havzı Kevser’inden, nasip içmişim

Aşkı Muhammed’le, serden geçmişim

Aczimi bildirdin, meğer hiçmişim

Keramet mucize, her ayet Senden…

      

Muhammed ümmeti, İsa fırsatlı

Mehdiyet sevdalı, Aliy fıtratlı

Kılan Sensin Ya Rab, şanslı fıtnatlı9

Dilemek lütfetmek, beraet10 Senden…

      

Kulunum kölenim, kapında Kıtmir

Takdirin içinde, bilcümle tedbir

İmtihan alanım, nehiy ve emir

Beceri bereket, nihayet11 Senden…

      

Nice bin gafletle, tevbemi deldim

Üzgün pişman mahcup, kapına geldim

Tek Ma’bud ve Maksud, Zâtını bildim

Medet lütuf himmet, himayet12 Senden…

      

İmansız ahlâksız, insan illettir

Kur’an’sız bir nizam, zulüm zillettir

Ya Rab; derdim davam, Ümmet Millettir

Saadet selamet, siyanet13 Senden…

        

Zerreler kürreler14, mülkün altında

Atomlar fantomlar, hükmün altında

Ömer kulun ağır, yükün altında

Marifet meziyet, sirayet15 Senden…

      

Ayıbım günahım, kati çok benim

Dost, gidecek başka, kapım yok benim

Son sebebim olsun; kurşun, ok benim

Kurbanın olayım, şehadet Senden…

        

1- Varta: Tehlikeli ayak kayması.

2- Mürüvvet: En yüksek vicdani ve Rahmani müşfik davranış.

3- Halt: Ayıp, hata.

4- “İnsan çok zalim ve cahildir” (Ahzap: 72)

5- Şekavet: Günah ve isyana dalmak.

6- İ’raz: Uzak durma, ayrılıp uzaklaşma.

7- Kifayet: Yeterli olmak, kâfi gelmek.

8- Bidayet: Başlangıç, ilk adım.

9- Fıtnat: Derin kavrayışlı, yüksek zekâlı.

10- Beraet: Berat ettirmek, yetki ve izin belgesi vermek.

11- Nihayet: Sonuca ulaştırma.

12- Himayet: Koruma, sahip çıkma.

13- Siyanet: Muhafaza etme, gözetip sahiplenme.

14- Kürre: Yuvarlak ve muazzam yıldızlar.

15- Sirayet: Yayılma, bulaşma, nüfuz etme.

 

Yorum Yaz