Aralık 09 11:03

BEN SILAMI İSTERİM! (ŞİİR)

BEN SILAMI İSTERİM! (ŞİİR)

Bakmam resme, büstüme

Ben aslımı özledim...

Cenazemin, üstüne

Ben "salâ"mı özledim...

      

İçtimacı, İsrafil

Uyandırır, be cahil

"Günaydın...", gece gafil

Ben selamı özledim...

      

Hayatım, harem1 gibi

Aşk derdi, verem gibi

Ben ise, Kerem gibi

Nur "Aslı"mı, özledim…

      

Mevt2, kâfir felaketi

Mü'minin, selameti

"Tenzilül Melaiketi"3

Son faslımı4 özledim...

        

Ömür gider zevale

Çalış da er, kemale

Varabilsem, Cemale

Ben vaslımı5 özledim...

      

Bâtıl yollar, avare

Adil Düzen, tek çare

Varmak için, Hak Yâre

Saf İslam'ı özledim...

      

Gurbetlik, her yanızdan

Uzağım, bünyanızdan6

Usandım, dünyanızdan

Ben sılamı7 özledim...

      

1- Harem: Sıkı kurallar ve disiplin şartları konulmuş ve korunmuş bölge.

2- Mevt: Ölüm.

3- “Şüphesiz: ‘Bizim Rabbimiz Allah'tır’ deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar(a gelince); işte onların üzerine (hayatları boyunca ve ölüm anında teselli ve teskin edici) melekler sürekli inecek ve: ‘Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size va’ad olunan cennetle müjdelenip sevinin’ diyeceklerdir.” (Fussilet Suresi: 30)

4- Fasıl: Müzik terimi olarak; şarkı, ilahi ve saz semaisi gibi parçaların bir sıraya göre çalınıp okunması.

5- Vasıl: Rabbinin rü’yetine ve O’nun Rahmet ve nimet evi cennetine kavuşmak.

6- Bünyan: Düzgün ve sağlam yapılmış binalar, soy ve boy kütüğü dosyası.

7- Sıla: Asıl ve devamlı vatan, Cennet hayatı.

 

Yorum Yaz