Kasım 29 15:02

BEN VERDİKÇE, ALLAH VERDİ!

BEN VERDİKÇE, ALLAH VERDİ!

                                                                             

Vicdansızlar, saflık bilir

Hayr ehlini, alık bilir

Balık bilmez, Hâlık bilir

Cömertler, cennete erdi

Ben verdikçe, Allah verdi…

        

Garibana, hem açlara

Akrabaya, muhtaçlara

Harca kutlu, amaçlara

Kim cihada, göğüs gerdi

O verdikçe, Allah verdi…

        

Yatırım yap, Hakk bankaya

Kuş döner, Zümrüt Anka’ya

Açılır kapı, Çankaya

Kim ki nefsin, yere serdi

O verdikçe, Allah verdi…

          

Hep harcasan, süper market

İsraf riya, boş hareket

Hayırda vardır bereket

Hak rızası, kimin derdi

O verdikçe, Allah verdi…

        

Hoş Müslüman, olgun insan

Birikimli, dolgun insan

Hesap kuşku, solgun insan

Hain olmaz, mü’min merdi

Biz verdikçe, Allah verdi…

          

Dürüst insan, garaz sürmez

Masumlara, tuzak örmez

Cimri bencil, saygı görmez

Herkes ekti-ğini derdi

O verdikçe, Allah verdi…

        

Güzel ahlâk, ikram kerem

Pintilik has-talık verem

Dost sofrası, bağ-ı irem

Şerre gitmez, hayır ferdi

Biz verdikçe, Allah verdi…

        

Hakk için, halka yanaştım

Samimiyetle, kaynaştım

İlmü irfanım, paylaştım

Ben verdikçe, Allah verdi…

 

Yorum Yaz