Nisan 25 14:49

Bize “Hayalci” Diyenlerin; İMAN PİLİ BİTMİŞTİR!..

Bize “Hayalci” Diyenlerin;  İMAN PİLİ BİTMİŞTİR!..

Hakkın hâkimiyetine, kesin inanmayanın

Hayalini kurmayanın, iman pili bitmiştir…

İnanç ayarı bilinmez, henüz sınanmayanın

Haksızlığa susanların, vicdan dili bitmiştir

Adil Düzen hayal diyen, iman pili bitmiştir…

 

Şükür Milli Çözüm kaldı, bu hayalleri kuran

Tüm Hak va’dine inanan, her ne diyorsa Kur’an

Hidayet hem nur hem onur, ya Rab lütfuna kurban

Çöle dönen bozkırların, toprak kili bitmiştir

Siyonizm hiç çökmez diyen, iman pili bitmiştir…

 

O’nun emri “Kün feye kûun”1, ol deyince oldurur

Zulmete batan âlemi, hemen nurla doldurur

“Allah yardımı ne zaman?”2, diye yüzün soldurur

“Mü’mine nusretim haktır”3, müjde zili yetmiştir

İslam hâkim olmaz diyen, iman pili bitmiştir…

 

Nice Nemrut Firavunlar; AB, ABD çözülür

Sömürü küfür düzeni, zulüm yıkılıp büzülür

Allah’ın va’dine güven, ye’s4 şeytanca düzülür

Umutsuz gönül Mısrının, akan Nil’i bitmiştir

Adil Düzen hayal diyen, iman pili bitmiştir…

 

Adil Düzen ve Siyonizm, iman-küfür cephesi

Hak-Bâtıl çekişmesinde, safın olmaz şüphesi

Hak’tan Bâtıla kayanlar, Müslümanın kahpesi

Siyonist Haçlı zalimin, filo fili bitmiştir

İslam galip gelmez diyen, iman pili bitmiştir…

 

“Allah çok güçlüdür amma…”, diye söze başlayan

“Bunlar hayalcidir” deyip, Milli Çözüm taşlayan

Kuşku korku kazanında, inançların haşlayan

Umut motoru paslanan, krank mili5 bitmiştir

Kâfirler yenilmez diyen, iman pili bitmiştir…

 

İnsanlığı uyuşturmuş, afyonlu Şeytan arkı

Banka bahis, şehvet porno; moda sarmış ev barkı

Sekiz milyar buna mahkûm, sömürü zulüm çarkı

Karşılıksız kalp paradır, dolar çili bitmiştir

Adil Düzen hayal diyen, iman pili bitmiştir…

 

1- “O'nun emri, bir şeyi (yaratmak) dileyince ona sadece "OL!" demektir. O da hemen oluverir.” (Yasin: 82)

2- “Yoksa siz, daha önce gelip geçen (kavimlerin durumu) başınıza gelmeden (onların İslam yolunda ve imtihan amacıyla çektiklerini siz de çekmeden; dünyada Adil Devlete erişeceğinizi, ahirette ise) cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öylesine belalar, yoksulluk ve hastalıklar dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki, sonunda peygamber ve onunla birlikte iman eden kimseler; “Allah'ın yardımı ne zaman?” diyecek (kadar çaresiz kalmışlar ama buna rağmen davalarından asla caymamışlardı. Sadakat ve samimiyetlerini böylece ispat ettikten sonra) İyi bilin ve bekleyin ki, artık Allah'ın yardımı yakında erişecektir.” (Bakara Suresi: 214)

3- “Andolsun, Biz Senden önce birçok peygamberi kendi kavimlerine gönderdik de, onlara apaçık belgeler getirdiler (ama onlar buna rağmen inkâr edip azgınlaştılar); böylece Biz de suçlu günahkârlardan intikam aldık. İman edenlere yardım etmek (ve zafere eriştirmek) ise, Bizim üzerimize Hakk olmuş (bir va’ad)tır.” (Rum Suresi: 47)

4- Yeis: Ümit kesmek, karamsar oluvermek, Allah’ın va’adine güvenmemek.

5- Krank: Bir motordaki almaşık (karışık sıralı) biyellerin dönüşlerini dairesel harekete çeviren çok sağlam çelik mil.

Yorum Yaz