Mayıs 25 01:31

BU DAVA KİMİN

BU DAVA KİMİN

Bu dava ömrünü, Allah yolunda

Severek cihada, verenlerindir…

Dolaşmaz İslam’ın, sağı solunda

Doğrudan emrine, girenlerindir…

 

İbadet aşkıyla, cihat şuuru

Nefsinden gayrıdan, bilmez kusuru

Daim zikir fikir, vuslat huzuru

Mahlûkta Halık’ı, görenlerindir…

 

Allah’a adanmış, sadık bir ekip

Kur’an’ı Hoca’yı, eyleyip takip

Bedeniyle daim, cefasın çekip

Beyninde sefasın, sürenlerindir…

 

Hak hâkim olup da, Bâtıl yıkılsa

Zulüm ve sömürü, çöpe tıkılsa

Diye çırpındıkça, kurşun sıkılsa

Her belâya göğüs, gerenlerindir…

 

Hain gruplara, asla katılmaz

Vicdanı makamla, pulla satılmaz

Fitne nifakına, itsen atılmaz

Seferle zafere, erenlerindir…

 

İman ümit ehli, olmaz bi-güman

Ayetler hadisler, kutlu argüman

Hayra rehber olup, Hakka tercüman

Haini zalimi, yerenlerindir…

 

Kendin kötülükten, şerden çekerek

Pişmanlıkla Rabbe, boyun bükerek

Dünyada ibadet, hizmet ekerek

Cennette gülleri, derenlerindir…

 

Settar ismi günah-lara kefendi

Ayağın kaydırsa, Şeytanın fendi

Hemen Hakka dönüp, mahcup efendi

Nefsini yerlere, serenlerindir…

 

Sabırla gülyağı, yapıp kokuyup

Sonra ilmik ilmik, irfan dokuyup

Tek başa kalsa da, meydan okuyup

Siyonist defterin, dürenlerindir…

 

İman irfan ile, pişip yoğrulan

Zorlu cihat için, ismi çağrılan

Sıdk ile tevbekâr, olup doğrulan

Kalpten şirk çirkefi, kürenlerindir…

 

Omuzunda dava, yükün sürüyüp

Hak yolda yorulup, ömür çürüyüp

Tam elli yıl Erba-kanla yürüyüp

Gergef gibi zafer, örenlerindir…

 

Milli Çözüm bilmez, namertlik hile

İftira yalanı, almazlar dile

Öz şahsına kötü, deseler bile

Hakikat ehlini, övenlerindir…

Yorum Yaz