Aralık 09 11:34

BUNLAR HAKİKAT, SUİZAN DEĞİL (ŞİİR)

BUNLAR HAKİKAT, SUİZAN DEĞİL (ŞİİR)

Beş kez safa durur, kılmıyor namaz

Aç susuz kalınır, Ramazan değil!

Fatiha anlamaz, Rabbini anmaz

Ayarlar bozulmuş, o mizan değil!

      

Abdest alır; taharetsiz, helâsız

Cenaze kıldırır, cünüp selasız

Bilal olunur mu, dertsiz belasız

Bugünkü ezanlar, o ezan değil!

      

Dindar rolü oynar, dinara tapar

Kâbe'ye yönelir, kahpelik yapar

Vicdansız vefasız, davadan sapar

Bu hazan bildiğin, o hazan değil!

      

Riyakârlık sanat, ahlâk yozlaşmış

Hiç meal okunmaz, rafta tozlaşmış

Ak kara bellolmaz, herkes bozlaşmış

İnsanlar beleşçi, bağ kazan değil!

      

Zahir, mü'min masum; özde mel'undur

Şeytanla masonla, izde uygundur

Feraset ehline, hepsi malumdur

Kemalist geçinir, Hak yazan değil!

    

Edep hayâ kalkmış, gençten kocadan

Millet yönetilir, gizli locadan

Allah'a sığındık, Haçlı Hocadan

Yunus'a özenir, o ozan değil!

    

Devletim dağılır, deyyusa batmaz

Zaten onur olsa, gâvura yatmaz

Sonu rezilliktir, hesaba katmaz

Hidayet kararmış, suizan değil!

    

Dağlarda Mehmedim, tatlı can verir

TAYYO demokratik, çözüm önerir

FETO'cu, APO'cu; över güvenir

Ahmak, İnek Şaban; o Tarzan değil!

    

NATO Deccal gücü; düşmanı İslam

Bu yüzden Afgan'da, hâsılı kelâm

Karşılıksız dolar, basılır devam

Amerka görülmüş, kalpazan değil!

    

Umutluyuz; ufuk, ağarıyor bak

Bir ses bizi Hakk'a, çağırıyor bak

Ana bacı, eş dost; haykırıyor bak

Artık durulacak, bir zaman değil!

  

Ya bir devrim, ya da; izmihlâl gerek

AB esarettir, istiklâl gerek

İlimle İslam'la, istikbâl gerek

Bunlar hain; basit, borazan değil!

 

Yorum Yaz