Nisan 25 13:53

BUNLAR, HAKİKAT UYARILARIDIR!

BUNLAR, HAKİKAT UYARILARIDIR!

Her arzusun emir sayan, nefs kölesi a sizler

Haksız çıkar makam ehli, kör Şeytana vakf olur…

Gönül evin Dost sarayı, kılabilen Azizler

Halk içinde Arş gibidir, hürmet ile tavf1 olur…

      

Tevbe edip hayra dönen, uğrar şefkat re’fete2

Kim kapılır rehavete, hazır zevke servete

Aklı fikri şer işine, gözü gönlü şehvete

Nefs yılanın besleyenler, bil akıbet mahf olur…

      

Vahdet sırrına erip te, her şeyi Hak’tan bilen

Sahipsiz ve çaresize, el atıp yaşın silen

Adil Düzen gelsin diye, Ferhat veş3 dağlar delen

Davasına sadık kalan, hep Ashabı Kehf olur…

      

Her kim zulme hıyanete, Cercis4 veş göğüs gerer

Hakikatı haykıranlar, hikmet bağına erer

İlham bülbülleri konar, gonca güllerin derer

Dilinin bağı çözülür, sanki İlmi Nahv5 olur…

      

Hak’tan korkmaz, halktan kaçmaz; hayır yok hayâsızda

Vicdan çürük ayar bozuk, baht tutmaz mayasızda

Nefs için Din Devlet satar, riya çok duyarsızda

Deccalin Süfyanı O’dur, hep nifakla vasf6 olur…

      

Baş olmak için boşuyor, kutsalın ve davasın

Haçlı AB’ye koşuyor, Kâbe’de yapar duasın

Dünya putuna sarılmış, ölmüş kutlu sevdasın

Burda ekâbir takımı, mahşerde hep zahf7 olur…

      

Şeriat istemeyenler, nasıl bulur hakikat

Teslimiyet edep hürmet, budur kullukta san’at

Umut ve korku duygusu, mü’minde iki kanat

Şedid-ül İkab8 Kahhar’dan9, elbet ciddi havf10 olur…

        

 

1- Tavf: Tavaf.

2- Re’fet: Merhamet etme, acıyıp esirgeme.

3- Veş: (Farisi’ce) gibi…

4- Cercis: Hz. İsa’dan sonra gelen ve Hak yolunda korkunç işkencelere göğüs geren bir Aziz.

5- İlm-i Nahv: Arapça söz dizimi, gramer ilmi, dilbilgisi.

6- Vasf: Sıfat, özellik.

7- Zahf: Hakir görülen sürüngen cinsleri.

8- Şedid-ül İkab: Cezası şiddetli olan Allah (CC).

9- Kahhar: Her istediğini zorla yapmaya Kadir olan, zalimleri ve kâfirleri sonunda perişan kılan Allah (CC).

10- Havf: Gerçek ve gerekli olan korku ve sakınma duygusu.

Yorum Yaz