Mayıs 25 01:55

CANIM EFENDİM!

CANIM EFENDİM!

CANIM EFENDİM!

 

 Sultanım sertacım, ustam üstadım

Hakikat kışlanda, sadık neferdim…

Huzurum onurum, hem ağız tadım

Kuru bir ağaçtım, Senle göverdim1

İnayet kıl bana, medet Efendim…

 

Müjde mesajların, balım kaymağım

Kur’an kuralımdır, Rasül kaynağım

Davam; dinim derdim, hem dayanağım

Rehberim terazim, Kelâm-ı Kadim

Mürşidim mürebbim, Sensin Efendim…

 

Çirkeften çıkarıp, miske batıran

Cihatla yoğurup, durgun yatıran

Hayata can katar, kutlu hatıran

Nur yüzün karşımda, hayalin nedim2

Hasret gideririm, canım Efendim…

 

Ömrüm mahfolurdu, huzursuz kutsuz3

Başıboş sahipsiz, şaşkın umutsuz

Hep öyle kalırdım, şuursuz mutsuz

Kapına sığındım, Sana güvendim

Himmetin himayem, yetiş Efendim…

 

Şükür ilm-ü irfan, kasip4 buyurdu

Cahil gafil nefse, hasip5 buyurdu

Kapında Kıtmir’lik, nasip buyurdu

 

Çaresiz acizim, bittim tükendim

 

Elimi bırakma, nolur Efendim…

 

   

 

Kömür elmas sansan, ziynet olur mu

 

Benlikten büyük bir, cinnet olur mu

 

Can feda eylemek, minnet olur mu

 

Yoluna kurbanım, davana hadim

 

Hamdolsun hiçliğim, bildim Efendim…

 

     

 

Elli yıl gün be gün, va’dini saydım

 

Ne davamdan döndüm, ne Hak’tan caydım

 

Elbette zorlandım, tıkanıp baydım6

 

Maksuda varır mı, lafçı şipirdim7

 

Hizmetini hazla, sevdim Efendim…

 

     

 

Bağışla kusurum, suçum günahım

 

Yüreğim dağlıyor, feryadım ahım

 

Sensin padişahım, Sensin penâhım

 

Dostlar meclisinde, eylesen takdim

 

Habibim tabibim, yetiş Efendim…

 

     

 

Cahil cesurlukla, cinn utulur8 mu

 

Hayal görmek için, hap yutulur mu

 

Hiç kul ile Sultan, bir tutulur mu

 

Okyanusa karşı, damla çipildim9

 

Vuslatınla vardım, nura Efendim…

 

     

 

Rabbi inkâr eden, sapık ve kaçık

 

Âlemde tezahür, eyler apaçık

 

Ne olur Sultanım, bana sahip çık

 

Tutmasan elimden, bilmezdim kendim

 

Rızana ulaşmak, derdim Efendim…

 

     

 

Kesrette vahdete, eren bahtiyar

 

Tecelli tahtında, gören bahtiyar

 

Özünü izine, seren bahtiyar

 

Daim hatırımda, resmin herğedim10

 

Zuhurun gitmesin, bir dem Efendim…

 

   

 

 

 

1- Gövermek: Filiz vermek, yeşermek.

 2- Nedim: Samimi ve sürekli dost, arkadaş.

 

 3- Kut: Manevi yetenek ve marifet, kutsal güç.

 

 4- Kasip: Çalışıp kazanan.

 

 5- Hasip: Hesap tutan, kontrol yapan.

 

 6- Baymak: Baygınlık tutması, mide bulantısı.

 

 7- Şipirdim: Geveze insan, dedikodu yapan.

 

 8- Utmak: Yenmiş olmak, kazanmak.

 

 9- Çipilti: Küçük su birikintisi.

 

 10- Herğedim: Her zaman, devamlı.

 

Yorum Yaz