Eylül 22 18:11

CENAB-I HAK, ÖZE BAKAR! (ŞİİR)

CENAB-I HAK, ÖZE BAKAR! (ŞİİR)

Salih amel, halis niyet

Hazırla Hakk, öze bakar…

Allah aşkı, Dini gayret

Yoksa sanma, yüze bakar;

Söze değil, öze bakar…

        

İman ilim, cihatla dol

Budur Rabbe, varan tek yol

Emrolundun, dosdoğru ol

Eğri geçmez, düze bakar;

Yüze değil, söze bakar…

        

Hak-Bâtıl; kimi haklamış

Zihninde neler saklamış

Kalbinde neler tıklamış

Ne seyretmiş, göze bakar;

Söze değil, öze bakar…

        

Özünle sözün uyuşmaz

Gönlünle gözün uyuşmaz

Hazzınla hüzün uyuşmaz

Bahar geçti, güze bakar;

Yüze değil, söze bakar…

        

Kalbin mel’anet planlar

Halin dilini yalanlar

Hakka ayan, tüm alanlar

Sanma süslü, söze bakar;

Söze değil, öze bakar…

        

Huzurda diz, çökülünce

Sır dikişler, sökülünce

İçin dışa, dökülünce

Son tuttuğun, ize bakar;

Yüze değil, söze bakar…

      

Zahir mü’min, abid derviş

Nice bilgiler derlemiş

Ne ağlamış, ne terlemiş

Dost yürekte, köze bakar;

Söze değil, öze bakar…

        

Mal makam mı, Mevlâ’ya mı

Dünyaya mı, davaya mı

Hevâya mı, sevdaya mı

Görüntü hiç, gize bakar;

Yüze değil, söze bakar…

        

Zikir fikir, kalbe kalay

Gaflet gurur, çalgı halay

Ahmet Akgül, olmak kolay

Cenab Allah, töze1 bakar;

Söze değil, öze bakar…

      

 

1- Töz: Kök, asıl, cevher, gerçek özellik.

 

Yorum Yaz