Nisan 25 14:49

CENNET MEMLEKETİM! (ŞİİR)

CENNET MEMLEKETİM! (ŞİİR)

Yeğdir ülkem zindanları, Gâvurun saraylarından

Ezanımın Bayrağımın, obasıdır Memleketim...

Köylü yörük yakın bana, Rusya’nın Karaylarından1

Hürriyetim haysiyetim, hem azıkım bereketim

Uğruna şehit olduğum; iman yurdum, Memleketim…

      

İslam’a düşman kişinin, Vatan sevgisi nostalji

Bu Millete saygı varsa, duymaz Kur’an’a allerji

Tarihime gıcık olan, Haçlı’dan alır enerji

Ceddime layık olayım, kalsın rütbe etiketim

Yolunda canlar fedadır; Aziz Yurdum, Memleketim...

      

Ne “Dinsiz”den, ne “Dinci”den2; hayır gelmez bu Ülkeye

İnkârcı ve istismarcı, uymazlar Kutsal ilkeye

Şehit olur mu kâfirler, inanmaz ebed ülküye

Olgun insanlık İSLAM’dır, Mü’mince her hareketim

Şehitlerle ayaktadır; bu Türkiye’m, Memleketim...

      

Anadolu coğrafyası, hem arzımdır hem arşımdır

Dine düşman olan soysuz, Kardaşım değil karşımdır

Atatürk’çe tescillendi, belgem İstiklal Marşımdır

Yuvam yaylağım mezarım, hem mülküm medeniyetim

Öz vatanımdır Türkiye’m, benim kutlu Memleketim...

      

İslam’sız bir Anadolu, sanma ki yurdun kalacak

Darwinist Maoist Deist, hep kuduz kurdun kalacak

Türklüğe dair hatıra, lokum yoğurdun kalacak

Oysa İslam’la Cennetim, havam suyum ekmek etim

Çanakkale Dumlupınar, şahidimdir Memleketim...

      

1- Karaylar: Orta ve Doğu Avrupa’da, Ukrayna ve Rusya’da yaşayan ve Kırım Türkleriyle kaynaşan Yahudi toplulukları.

2- Dinci: Samimi mü’min olmayıp, Din istismarı yapan münafık kimseler.

 

Yorum Yaz