Kasım 29 14:54

CENNETİNİ ÖZLERİM

CENNETİNİ ÖZLERİM

         

Sakındır her nifaktan, riya gurur yalandan

Dünyaya tapınmaktan, haramlardan talandan

Hain hilekâr tipten, filandan ve falandan

Münafıka batsa da, doğru olsun sözlerim

İlahi rahmetinden, Cennetini özlerim...

        

Affet günahlarımı, kurtar manevi kirden

Uzak tut nankörlükten, bozuk bâtıl fikirden

Şımartma ve şaşırtma, hiç ayırma zikirden

Sağlam kalsın fıtratım, bozulmasın özlerim

İlahi rahmetinden, Cennetini gözlerim...

       

Tüm ümmet perişandır, yıllardır zelil hakir

Kâfire muhtaç olduk, hem gafiliz hem fakir

Zafer ver şereflendir, kıl bizi aziz şakir1

Hasret ve hararetle, ciğerimi közlerim

İlahi rahmetinden, hak va'dini özlerim...

       

Yeter ki Sen razı ol, halk düşman olsa tınmam

Kuvvet kudret Senindir, gayrı bir güç tanımam

Zihnim kalbim kalemim, iman dolsun tastamam

Allah’ım mahşer günü, kara etme yüzlerim

İlahi rahmetinden, Cennetini özlerim...

       

Zahmet çekmeden rahmet, nasip olmadı dostlar

Mihnet çekmeden nimet, kese dolmadı dostlar

Cihat etmeden cennet, kimse bulmadı dostlar

Hep Hak yolunda yürüt, tutar iken dizlerim

İlahi rahmetinden, Cennetini özlerim...

       

Günahım düşündükçe, yüreğim parelerim

Sen inayet etmezsen, ne yarar çarelerim

Nusretin yâr olursa, sağalır yarelerim

Fırsat ruhsat verirsen, eğrileri düzlerim

İlahi rahmetinden, Cennetini özlerim...

       

Meali mesajıyla, okut bize Kur’an’ı

Tefekkür ve gayretle, geçsin ömrüm her anı

Adil Düzen bekleriz, Kudretinle kur anı

Va’d ettin ki yıllardır, hep o günü gözlerim

İlahi rahmetinden, Cennetini özlerim...

       

Kur'an hayat kaynağım, Rasül kutlu rehberim

Hidayet buyurmasan, hiç olmazdı haberim

Hak yolum aydınlattı, ruha miskü amberim2

Şahitsin ki şevk ile, Erbakan’ı izlerim

İlahi rahmetinden, zafer müjden gözlerim...

        

Basit sefil3 haldeyken, iman kulluk öğrettin

Hocam'a varis kılıp, zulme küfre direttin

İlim hikmet lütfedip, seksen kitap ürettin

İrfan Kur’an’a bağlı, şükür bütün tezlerim4

İlahi rahmetinden, Cennetini özlerim...

        

Hak rızasın gütmeyen, her iş sonu akimdir5

Zahir ve Bâtın O’dur, Kadir Aziz Hâkim’dir

Tecelli tahtındaki, tezahür eden kimdir

Ya Rabbi bu gönlümde, nice sırlar gizlerim

İlahi rahmetinden, Cennetini özlerim...

        

Gazap sonu azaptır, sükûnet ver rahatlat

Tevhit teslim tevekkül, irfan ile ferahlat

Ölümüm vuslat olsun, sonsuza boyut atlat

Huzur şuurla geçsin, bahar yaz ve güzlerim

İlahi rahmetinden, rü’yetini özlerim...

       

 

 

 

1- Şakir: Bütün nimet ve faziletleri Allah’tan bilen ve O’na gönülden şükreden.

2- Miskü amber: En tatlı ve ferahlatıcı güzel koku.

3- Sefil: Fakir, rezil, şaşkın.

4- Tez: Bir konuyu detaylarıyla ispatlayan bilimsel ve sağlam kaynaklı makale ve kitaplar.

5- Akim: Döl vermeyen, kısır olan. Sonuç alınamayan, başarısız kalan…

Yorum Yaz