Ekim 05 06:31

ÇİĞLER ÇİRKEFLEŞTİ, PİŞENİ ÇAĞIR!

 ÇİĞLER ÇİRKEFLEŞTİ, PİŞENİ ÇAĞIR!

Gafiller bilemez, aşk hasretini

Dava sevdasına, düşeni çağır…

Cahil inkâr eder, Hakk nusretini

Kalbi itminanla, hep şenî çağır…

        

Hidayet Hüdhüdü1, başına konan

Rasule inanan, Kur’an’a kanan

Haksızlık gördükçe, yüreği yanan

Kahrından kıvranıp, şişeni çağır…

        

Küfür nizamıyla, soysuz muvafık2

Zulümden rahatsız, olmaz münafık

Haram hayâsızlık, savunur fasık

Siyonizme tuzak, eşeni çağır…

      

Kabağı oymakla, tava kap olmaz

Sütleğen3 sütünden, ilaç hap olmaz

Kamıştan kavaktan, sağlam sap olmaz

Derde dayanıklı, meşeni çağır…

        

Hak için ömründe, kahır ekmemiş

Nefsiyle savaşıp, bayrak dikmemiş

Ne bilsin halimi, mihnet çekmemiş

Nifak çıbanını, deşeni çağır…

        

Onca oy verdiniz, yolun saçınız

İşbirlikçilerden, uzak kaçınız

Adil Düzenciye, kucak açınız

Erbakanca nurlu, ruşeni4 çağır…

        

Erdoğan atınca, tutacak sandın

Akla İslam’a zıt, laflara kandın

Şimdi perişansın, candan usandın

Kur’an’a bağlayan, keşeni5 çağır…

      

Hayra tercih eder, haram çokluğu

Şifa sunmaz faiz, fuhuş tokluğu

Demiş; “Abartmayın, açlık yokluğu…”

Yakıtsız odada, üşyeni çağır…

      

Dert çekmeyen gafil, şifayı bilmez

Hain nankör kişi, vefayı bilmez

Sefayla şımaran, cefayı bilmez

Mihnet ateşinde, pişeni çağır…

      

Halk sefalet çeker, yersin büryanı6

Vurgunla soygunla, yığdın bünyanı7

Yıktın ahiretin, yaptın dünyanı

Cehennemde boşa, gülşeniçağır…

        

 

1- Hüdhüd: İbibik kuşu da denilen başı sorguçlu olan ve Hz. Süleyman’a haber taşıyan kuş.

2- Muvafık: Uyuşan, yanaşan.

3- Sütleğen: Sarı çiçekli, beyaz süt salgılayan zehirli bitki.

4- Ruşen: Aydınlık, parlak.

5- Keşen: Zincir yular, ayak kösteği.

6- Büryan: Tandır kebabı.

7- Bünyan: Görkemli binalar, saraylar.

8- Gülşen: Gül bahçesi, cennet.

Yorum Yaz