Şubat 25 03:52

ÇÖZÜLECEK DÜĞÜM KALDI

ÇÖZÜLECEK DÜĞÜM KALDI

Yevmi Pazar, on sekizde

Kutlanacak, düğün kaldı…

Duylur Kore, Portekiz’de

Şurasında, kaç gün kaldı…

 

Sabırla gün, güne ekle

Rabbin va’di, Hak’tır bekle

Ölçülemez, senet çekle

Sanma gönlüm, küskün kaldı…

 

Kuvvet Kudret, karar O’nun

Zarar O’ndan, yarar O’nun

İman iz’an, sarar O’nun

Çözülecek, düğüm kaldı…

 

Cüz’i irade, senindir

Sevap günah, eserindir

Kader sırrı, çok derindir

Yer çözüldü, göğün kaldı…

 

Külli irade, Hakkındır

İnkârcı nankör, sapkındır

Mü’min, takdire yatkındır

Gafil boşa, üzgün kaldı…

 

Araştırın, kul ezeni

Haçlı Yahudi kuzeni

Ey Siyon Şeytan düzeni

Dal budandı, kökün kaldı…

 

Şeytan her an, kurar tuzak

Kaç da kurtul, köşe bucak

Yalandan haramdan uzak

Doğru giden, düzgün kaldı…

 

Cin Şeytan, bedensiz olur

İnsi Şeytan, dinsiz olur

Uyanlar hep, densiz olur

Münafıklık, yükün kaldı…

 

İyi kötü, ettiklerin

Hak yoluna, gittiklerin

Giyip de, eskittiklerin

Yediğin üç, öğün kaldı…

 

Milli Görüş, Hakka çağrı

Milli Çözüm, yanık bağrı

Şehit olan, duymaz ağrı

Cennetlere, sökün kaldı…

 

Dünyayı matlup eyleme

Hasretle meczup eyleme

İlahi mahcup eyleme

Hep yüzümüz, süzgün kaldı…

 

Ona Ahmet, Hoca derler

Açmış güle, gonca derler

Şer yuvaya, loca derler

Mason ağzı, büzgün kaldı…

Yorum Yaz