Nisan 25 15:03

DAĞIN ARKASINDA, ZAFER EZANI!

DAĞIN ARKASINDA, ZAFER EZANI!

DAĞIN ARKASINDA, ZAFER EZANI!

Şeytan sarayını, yıkar muhtıran

Ya Rabbi nizamın, rızan vaktidir!

Zafer türküleri, çalsın mehteran

Soytarı şov bitti, ozan vaktidir!

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!

      

Arşı titretiyor, ah ile feryat

Laftan anlamıyor, İsrail heyhat

Dağı tırnağıyla, delenmiş Ferhat

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!..

İhlas, ihsan, insaf; iz’an vaktidir!..

    

Siyonizm savrulur, kalır samanı

Kurtarmaz zalimi, Bel’am Haman’ı

Va’di İlahi’nin, artık zamanı

Adil Düzen gelir, mizan vaktidir!

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!

      

Zafer nöbetleşe, devrandır döner

İsa Mesih çıkar, Deccali yener

Dağın arkasını, görmektir hüner

Gel Çözüme katıl, kazan vaktidir!

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!

    

Sen haini hayra, hamal etmezsin

Mühlet verirsin ya, ihmal etmezsin

Kim demiş va’dini, ikmal etmezsin

Ey Aziz Züntikam, cezan vaktidir!

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!

      

Manası mesajı, mealde saklı

Hikmet hazinesi, hayne yasaklı

Vicdanı kararmış, kalbi pasaklı

Namertler çekilsin, bozan1 vaktidir!

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!

    

Körler nasipsizdir, gören bahtiyar

İlmik ilmik zafer, ören bahtiyar

Bayram yaklaşıyor, tören bahtiyar

Çöker zalim sistem, hazan vaktidir!

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!

      

Davanın bağrına, sızmış engerek

Çoban hain ise, kurda ne gerek

Seher serininde, yaşlar dökerek

Vahdet iklimine, sızan vaktidir!

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!..

      

Batıl yıkılır Hak, nizam kurulur

Nur narı yakacak, Deccal kavrulur

Durdyan Netanyahu, Trump kovulur

Zulmün son demidir, hozan2 vaktidir!

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!

      

Basiret gözlüğü, verir Erbakan

Görür mü sanırsın, öyle her bakan

Elleri nasırlı, alnı ter akan

Kalemiyle destan, yazan vaktidir!

Dağın arkasında, Ezan vaktidir!

        

1- Bozan: Erdemli, irdeleyici, mert ve metin erkek.

2- Hozan: Biçildikten sonra tarlada kalan çer çöp

 

Yorum Yaz