Nisan 25 14:24

DARWİNİZM YUTTURMACASI VE DİNDAR ERDOĞAN’IN DUYARSIZLIĞI!

DARWİNİZM YUTTURMACASI VE  DİNDAR ERDOĞAN’IN DUYARSIZLIĞI!

      

10 Nisan 2001 tarihinde Rahmetli Erbakan Hocamızın dolaylı teşvikleriyle ANAP Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu, Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtlaması için Meclis Başkanlığına bir soru önergesi sunmuşlardı.

“21. yüzyılda, Lise ve Yükseköğretim kurumlarında 19. yüzyılın köhne iddialarını içeren Darwinizm felsefesinin öğretilmesi bilime aykırı bir gericilik değil midir?” diye sormuşlardı. Dönemin DYP Milletvekili İhsan Aytekin de Başbakan Ecevit’e benzer bir soru önergesi sunmuşlardı. FP’li Zeki Çelik de bunlara destek çıkmıştı. Ancak maalesef bu girişimlerden beklenen sonuç alınamamıştı. Koalisyon ortakları ANAP, MHP ve DSP bu sorulara ve konulara ilgisiz kalmışlardı.

Erbakan Hocamızın, bu yöndeki girişimleri ANAP’taki ve Doğru Yol’daki bazı inançlı Milletvekilleri üzerinden ve dolaylı teşviklerle yaptırması; toplumda masonik merkezlerin ve dış güçlerin oluşturdukları ön yargılar ve saplantılar yüzünden, Milli Görüş’ün her teklifine tepkiyle yaklaşılmasını önlemek amaçlıydı. Ayrıca, dindar ve Milliyetçi sanılarak oy verilen partilerin gerçek ayarını halkımıza göstermek hesaplıydı.

Ardından dindar kahraman Sn. Erdoğan’ın AKP iktidarı tam 16 yıl boyunca bu konuda duyarsız kalmış, Lise ve Yüksek okullarda “bilimsel gerçek!” diye Darwinist öğretiler okutulmuş ve tabi Lise ve Üniversite imtihanlarında bu asılsız iddialar soru olarak da çıkmıştı. Başta Milli Çözüm Dergisi’nin itirazları ve yoğun baskılar üzerine, AKP iktidarı ayıp savmak cinsinden 2017-2018 yılı için “Hayatın başlangıcı ve Evrim” ünitesini Lise 4. Sınıf müfredatından çıkarmış, ancak bu asılsız ve inkârcı felsefenin temelsizliğini ve geçersizliğini, bilimsel veriler ve yöntemlerle tartışılmasını ve bu şekilde okutulması konusuna, Haçlı Batı’nın ve masonik odakların korkusundan el atmamıştı.

Oysa bizim amacımız, Evrim teorisinin ve Darwinist felsefenin yasaklanması değil; bu yöndeki iddiaların da, karşısındaki bilimsel doğruların da, televizyon programlarında, Lise ve Üniversite sınıflarında bağımsız ve tarafsız bir ortamda tartışılması, ortaya çıkan sonuçların okullarda ders kitabı olarak okutulmasıdır. Yani tek taraflı Darwinist safsataların ve Evrim yalanlarının bilimsel ve tek gerçekmiş gibi çocuklarımıza dayatılmamasıdır. Milli Çözüm Araştırma Ekibi olarak; Orta, Lise ve Üniversite seviyesinde, öğrencilerimizin kapasitelerine uygun biçimde kademe kademe Dokuz farklı sınıf için ayrı ayrı “İman Gerçeği ve Evrim Teorisi” üzerine ders kitapları hazırlığımız vardır. Ülkeyi yönetmeye talip 100 yıllık, 50 yıllık partilerin, güya Sağcı, Milliyetçi ve sözde İslamcı nice hükümetlerin başaramadıkları, hatta başlayamadıkları; gençliğimiz ve geleceğimizle ilgili hayati önem taşıyan bu husustaki hazırlıkları da, Allah’ın izniyle ve Erbakan Hocamızın öğretileri sayesinde yine Milli Çözüm Ekibi yapmıştı.

Evrim Safsatası!

Evrim teorisi ya da "Darwinizm" kavramlarını duyan insanların bir bölümü, bu kavramların sadece biyolojinin ilgi alanına girdiğini ve kendi yaşamları açısından bir önem taşımadığını sanmaktadır. Oysa, evrim teorisi, biyolojik bir kavram olmanın ötesinde, dünya üzerinde yaygın bir kitleyi etkisi altına almış yanlış bir felsefenin altyapısını oluşturmaktadır. Bu felsefe, sadece maddenin varlığını kabul eden, insanı bir "madde yığını" olarak gören, insanın gelişmiş bir hayvan türü olarak ortaya çıktığını ve doğadaki tek geçerli kanunun "çatışma" olduğunu varsayan bir safsatadır. İsmi "materyalizm"dir ve her ne kadar bilim görüntüsü altında insanlara empoze edilse de, bilimsel bir dayanağı bulunmayan eski bir dogmadır. Eski Yunan'da doğan bu dogma, 18. yüzyılda bazı Avrupalı düşünürler tarafından yeniden tarihin tozlu raflarından çıkarılmıştır. 19. yüzyılda da Marx, Darwin, Freud gibi teorisyenler tarafından bilimlere uygulanmış, daha doğrusu çeşitli bilim dalları materyalist felsefeye uydurulabilmek için çarpıtılmıştır.

 

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

 

Yorum Yaz