Şubat 25 05:46

DAVAM VE DUAM

DAVAM VE DUAM

Günahkâr bir kulum, aciz insanım

Nolur afv eyleyip, ğufran eylesen…

Bağışlasan suçum, türlü isyanım

Hak dostların yoldaş, yâran eylesen…

 

Rızanı arasam, huzura kansam

Kur’an’ı anlasam, İsmini ansam

Sevdanla tutuşsam, aşkınla yansam

Kavurup ciğerim, büryan eylesen…

 

Yaptırma sözümün, tam tezatını

Kabul et kulunun, maruzatını

“Hak Zatına mir’at, ettin Zatını!”

Cemalin gösterip, seyran eylesen…

 

Maddeden manaya, manadan nura

Ulaştır kulunu, kutlu huzura

Dünya zindanından, sema burcuna

İlahi; ruhumu, tayran eylesen…

 

Daim zevkim mevkim, ibadet olsun

İnayetin bize, metanet olsun

Lütfet şefaatçim, şehadet olsun

Canımı yolunda, kurban eylesen…

 

Ey can hasretin ki, ahu zarımdır

Şefkat kucağına, alıp barındır

Her türlü günahtan, kirden arındır

Küfür kötülükten, üryan eylesen…

 

İzzet azametin, izhar buyurup

Bizi rahmetine, mazhar buyurup

Zehirli dikeni, ezhar buyurup

Zakkumu şifalı, safran eylesen…

 

Şeytanı zindana, tıksan Allah’ım

Deccal düzenini, yıksan Allah’ım

Va’dinle ortaya, çıksan Allah’ım

Bu ahir ömrümü, bayram eylesen…

 

Uzat ya Rab şarka, garba kolumu

Zafere ulaştır, sefer yolumu

Melekler kuşatsın, sağı solumu

Dünyayı İslam’la, ümran eylesen…

 

Haini kâfire, tabak açtıran

Ey susuz çöllerde, kabak açtıran

Dilerse çirkefte, zambak açtıran

Kudret sanatınla, hayran eylesen…

 

Hüküm asıl; hikmet, gerçeğe astar

Kur’an istikamet, hak yola mastar

Bitsin zulmet çağı, ey ulu Settar

Hak Adil Düzeni, devran eylesen…

 

Sığındım kahrından, yüce rızana

Afvına muhtacım, atma cezana

Teslim oldum ey Dost, kadrü kazana

Kurtuluş beratım, Kur’an eylesen…

 

Gerçi çok kalmadı, mü’min evsafı

Yitirmiş takvayı, hayâ insafı

Münafık takımın, bâtıldır safı

Müstehak sütünü, katran eylesen…

 

Milli Çözümcü bir, avuçtur Mevla’m

Süper Şeytanları, savuştur Mevla’m

Artık muradıma, kavuştur Mevla’m

Gayrı zalimleri, giryan eylesen…

 

Geceler bitip de, nehar olunca

Kış geçip de mevsim, bahar olunca

Hak gelince bâtıl, buhar olunca

Duam heyecanım, şükran eylesen…

Yorum Yaz