Mayıs 25 02:27

DAVAMIZ VE DUAMIZ (ŞİİR)

DAVAMIZ VE DUAMIZ (ŞİİR)

Ulu dergâha geldik, inançla ve umutla

Merhametin engindir, inayetin derindir…

Kur’an rehber edindik, Muhammedi komutla

Her zerre hükmündedir, ruhlar emir erindir

Kapından boş çevirme, bu kulların sevindir…

      

Gafiller oyalanır, zevkle ve lüks binekle

Siyonistler sapıtmış, servet altın inekle

Firavun karıncayla, Nemrutları sinekle

Devirirsin Allah’ım, hem virüsler devindir

Va’dine güveniriz, Rabbim artık sevindir…

    

Kudretine sınır yok, hep mülkündür kâinat

Bin bir ismin cilvesi, canlı cansız tabiat

Ebabiller filosu, melekler kanat kanat

Dünya harika san’at, dağlar denge çivindir

Ey Dost mahzun eyleme, gayrı bizi sevindir…

      

Nebiler ve veliler, erenler hatırına

Şehit olup toprağa, girenler hatırına

Uğruna evlat kurban, verenler hatırına

Kâbe kıble aşkına, ki o kutsal evindir

Bizi mahcup bırakma, nusretinle sevindir…

      

Zalimler azgınlaştı, kâfirler soysuzlaştı

Marazlı münafıklar, İsrail’le uzlaştı

Hidayetler karardı, hem beyinler buzlaştı

Ya Rab hayra hasretiz, meydan şeytan şerrindir

Böyle mahrum ezdirme, mü’minleri sevindir…

      

Zalim düzen içinde, kahır çektik zilletle

Hakka hücum ettiler, hıyanetle illetle

Gayrı kurtar Allah’ım, has ümmetle milletle

Biz İbrahim olursak, ateşler de serindir

Adil Düzen’i getir, Milli Çözüm sevindir…

      

Kulluk göstergemizdir, yolunda cihatımız

Sadakat şerefimiz, Hocam’a biatımız

Sadece rızan için, davamız taatımız

Ahmet’in yazdıkları, lütfun ilham perindir

Kurtar mağduriyetten, zaferinle sevindir…

 

Yorum Yaz