Şubat 25 04:04

DAYAN BE KARDEŞ!

DAYAN BE KARDEŞ!

Doğruları dobra, eğip bükmeden

Tam ve aynen yazmak, zordur be kardeş!

Allah’a dayanıp, kuldan ürkmeden

Gerçeği araştır, sordur be kardeş!

    

Karakol mahkeme, tazminat hapis

Korkusuyla susan, dilsiz bir habis1

Sağlam ölçü koymuş, ayet ve hadis

“Hakikat avuçta, kordur” be kardeş!

    

“Çok ileri gitme, biraz yavaşla…”

Diye gevşetirler, hile savaşla

Baskıyla olmazsa, makam maaşla

İnsanı avlarlar, tordur2 be kardeş!

    

Cennet için canı, Canana satıp

Cehd ile dişini, tırnağa takıp

Gerekse tankların, önüne yatıp

Bu rezil gidişi, durdur be kardeş!

    

Kur’an’ın çağrısı, ayan beyandır

Hakikati dinle, kalbin uyandır

Nefse teslim olma, dayan bu andır

Şeytan oyununu, bozdur be kardeş!

    

Tüm dünya yanlışta, etse ittifak

Sen doğruyu haykır, eğrilik nifak

Korkma karanlıktan, yakındır şafak

Müslüman vicdanı, hürdür be kardeş!

    

Nasib olmayana, netsen nafile3

Sürü mantığıyla, yürür kafile

Teneşir yakışır, tembel gafile

Acıma nefsini, yordur be kardeş!

    

Araştır ve öğren, düzgün etkin dur

Mazluma şefkatle, zulme çetin dur

Erkek mü’min gibi, mert ol metin dur

Münafık hakirdir4, hordur be kardeş!

      

Halkı irşat için, Hak’kı yazır ol

Atarlar iftira, komplo, hazır ol

Rabbe sığın; gelsin bela, nazır5 ol

Zalimin vicdanı, kördür be kardeş!

      

1-Habis: Çirkin, pislik.

2-Tor: Sık gözlü balık ağı.

3-Nafile: Boş, Yararsız.

4-Hakir: Aşağılık, rezil.

5-Nazır olmak: Gözetlemek, sükûnetle beklemek

 

Yorum Yaz