Aralık 10 07:47

DEĞERLERİN YOZLAŞMASI; DENGELERİN BOZULMASI!

DEĞERLERİN YOZLAŞMASI;   DENGELERİN BOZULMASI!

Cahil gafil, Milli vekil

Helâl yiyen, düşmüş sefil

Hırsız olmuş, sağlam kefil

Gayretsizler, hilim1 ehli!?...

 

İz’an zayıf, irfan kısır

Din satarak, kurmuş kasır2

Kalbi katı, tutmuş nasır

İçtihatsız, ilim ehli!?...

 

Mektepler, Darwin kucağı

Tekkeler, şehvet tuzağı

Arslan sanılır, buzağı3

Şeyh geçinir, filim ehli!?...

 

Vatan Millet, kaygusu yok

Zerre vicdan, duygusu yok

Belgesi yok, bulgusu yok

Bilgisizler, bilim ehli!?...

 

Faiz fuhuş, serbest gayrı

Hacı Hoca, gütmez hayrı

Akım moda, Dinden gayrı

Şer ister mi, silim4 ehli!?...

 

Gözler şaşı, kulak ağır

Görmez duymaz, ister bağır

İşin yoksa, Hakka çağır

Vahdet bozar, dilim5 ehli!?...

 

Dost halimiz, sana ayan

Hain atlı, sadık yayan

Kahramanmış, Hak’tan cayan

Kurtulduk der, ölüm ehli!?...

 

Erbakan’a, darbeleri

Rus dayı; Bush, ağbeyleri

Haçlı AB, Kâbeleri

Kürdistancı, bölüm ehli!?...

 

Deccal çıkmış, fitne yaygın

Zina serbest, ibne saygın

Gâvurlaşmış, çağdaş baygın

Metre sanır, milim ehli!?...

 

Bir dönüşüm, devrim gerek

Şerden hayra, evrim gerek

Adil Düzen, çevrim6 gerek

Nerde akl-ı, selim ehli!?...

 

Tayyip tapar, bayan beyler

Hep bozuldu, iller köyler

Ahmet Hoca, doğru söyler

Saldırırlar, zulüm ehli!?...

 

 

1- Hilim: Yumuşaklık, sakinlik.

2- Kasır: Saray, görkemli yapılar.

3- Buzağı: İneklerin, doğumundan sütten kesilmesine kadarki yavrularına verilen addır.

4- Silm: Barış ve selamet düzeni İslam. (Bak: Bakara:208. ayet)

5- Dilim: Parça, bölüm.

6- Çevrim: Gerekli ve önemli değişim.

Yorum Yaz