Aralık 09 11:42

DEPREM DUASI

DEPREM DUASI

İşgalden düşmandan, deprem vebadan

Her türlü beladan, koru Ya Rabbi…

Canımız malımız, kurtar hebadan

Gösterme zilleti, zoru Ya Rabbi…

        

Günahkârız amma, rahmetin aşkın

Mağdur per perişan, bırakma şaşkın

Azgınlık artar da, gazabın taşkın

Olursa yaşatma, horu Ya Rabbi…

        

Bizi felaketle, terbiye etme

Zelil hakir kılıp, boynumuz bükme

Aciz ve çaresiz, koyup bekletme

Kolay kıl kabirde, soru Ya Rabbi…

        

Ayırma bizleri, Din ilkemizden

Koparma ne olur, Hak ülkümüzden

Elâzığ şehrimiz, hem ülkemizden

Kaldır bu korona, çoru Ya Rabbi…

        

İbadet ilimden, daha çok dizi

İzleyen bulur mu, dost Nebimizi

Gaflet cehaletle, yutmasın bizi

Şeytanın tuzağı, toru Ya Rabbi…

      

Hayatımız her an, kayıt yapılır

Müslüman Haçlıya, nasıl kapılır

Mal makam uğruna, Hak’tan sapılır

Seçtir bize alı, moru Ya Rabbi…

      

Bâtılı tutmakla, vicdan sararır

Ahmak kişi ahlâk-sıza yaranır

Günahla haramla, iman kararır

Sönmesin hidayet, nuru Ya Rabbi…

        

Şehvet körükleyen, şarkı güfteden

Kurtar kötülükten, nefsi öfkeden

Haram bal kaymaktan, kebap köfteden

Yedir helal çöklek, loru Ya Rabbi…

        

Şeriatin haktır, inkârı küfür

Yeniden kalplere, ruhundan üfür

Essin zafer yeli, hep püfür püfür

Eyle gönlümüzü, duru Ya Rabbi…

          

          

 

Yorum Yaz