Mart 28 15:53

DEPREM FELAKETİNE KUR'ANİ BAKIŞ

DEPREM FELAKETİNE KUR'ANİ BAKIŞ

Öncelikli olarak şunu özellikle vurgulayalım ki, depremle ve benzeri felaketlerle ilgili her türlü tedbiri almamak… Doğal ve sosyal kanunlara ve siyasal sorumluluklara aykırı davranmak günahtır ve cezası çok ağırdır.

İnsanların kendi ellerinin kazandığı (tahribat ve talanlarının yol açmasıyla, doğal ve sosyal yapıyı bozmaları) dolayısıyla, karada ve denizde (nice) fesat (bozulma) ortaya çıktı (çıkacaktır). Umulur ki, (fesatlık ve fırsatçılık yapıp doğayı tahribattan) dönerler diye (Allah) onlara yaptıklarının bir kısmını (felaket ve musibet olarak) kendilerine tattırmaktadır. [Not: Bu yüzden deprem ve sel gibi çeşitli afetler ve felaketler yaşanmaktadır. Faiz ve rant ekonomisi de emek ve üretime dayalı doğal ve doğru iktisadi hayatı temelinden bozmakta ve hayatı yozlaştırmaktadır.]” (Rum Suresi: 41)

“Size isabet eden (sıkıntı, sarsıntı ve) musibetler; kendi ellerinizle kazanıp (yaptığınız yanlış işler ve kötülükler) yüzündendir. Üstelik (Cenab-ı Hakk hatalarınızın ve ihmalkârlığınızın) birçoğunu da affetmektedir.” (Şura Suresi: 30) ayetleri bu durumu bize hatırlatmaktadır.

Mü’min; bütün olayları iman dayanaklı ve Kur’an kaynaklı düşünen, ama kulluk ve imtihan gereği, her konuda sebeplere yapışan ve tedbirli hareket eden, inançlı ve kutsal amaçlı insan demektir. Ülkemizde 6 Şubat 2023’te yaşanan ve asrın felaketi sayılan, Kahramanmaraş merkezli büyük deprem hadisesini de bu açıdan ele almak ve geleceğimizi buna göre kurgulamak gerekir. İlim ve fikir adamları, Kur’an’dan ve bilimsel kaynaklardan bu gibi işaretleri çıkarıp hatırlatmakla; devlet adamları ise, binde bir ihtimal bile olsa bunları ciddiye almak ve çareler aramakla görevlidir.

İşte Kur’an-ı Kerim’de İbrahim Suresi’ndeki 46 ve 47’nci ayetlerde Cenab-ı Hak bu konuda bizleri uyarmakta ve depremleri tetikleyecek yüksek teknolojik hilekârlık ve düşmanlıklara işaret ve ikaz buyurmaktadır.

Makalenin Tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/deprem-felaketine-kurani-bakis

Yorum Yaz