Nisan 25 13:28

DİKKAT CANLAR!

DİKKAT CANLAR!

DİKKAT CANLAR!

 

       

 

Dargın kırgın, durmayın

 

Aramıza, kurt düşer…

 

Hep kötüye, yormayın

 

Dostluk düşer, yurt düşer…

 

     

 

Milli Çözüm, merkezdir

 

Mü’min olan, herkestir

 

Türk Kürt Göçmen, Çerkez’dir

 

İçimize, mert düşer…

 

     

 

Hakka buyur, Bâtıldan

 

İzzet bulur, katılan

 

Bu dergâhtan, atılan

 

Ahmak bize, şart düşer…

 

     

 

Can dostlara, ayb etsek

 

Doğruluktan, cayversek

 

Bir kardeşi, kaybetsek

 

Gönlümüze, dert düşer…

 

     

 

Yıllarca diş, sıkmışken

 

Nefsi yere, yıkmışken

 

En yukarı, çıkmışken

 

Yükseklerden, sert düşer…

 

       

 

Elbet gayret, pek hastır

 

Ama niyet, esastır

 

Bu ekip çok, hassastır

 

Hak’tan kopan, tart1 düşer…

 

     

 

Benlik dava, edenler

 

Nefs hesabı, güdenler

 

Yanlış yola, gidenler

 

Hesap düşer, kart2 düşer…

 

     

 

Aman canlar, sarılın

 

Birlik olun, karılın3

 

Kendinize, darılın

 

Dava yürür, fert düşer…

 

       

 

Gurur kibir, azanlar

 

Dosta kuyu, kazanlar

 

Aramızı, bozanlar

 

Ayak kayar, sırt düşer…

 

       

 

 

1- Tart edilmek: Kovulmak, Uzaklaştırılmak.

 

2- Kart: Parasal Banka işlemleri için özel tasarlanan plastik ve manyetik araçlar.

 

3- Karılmak: Karışıp kucaklaşmak.

Yorum Yaz