Mayıs 25 01:04

DİN VE DEVLET (ŞİİR)

DİN VE DEVLET (ŞİİR)

Toplumda her kesimin; vekili kefilidir

Devlet her dine eşit; ona adalet gerek!

İnanca hor bakanlar, insanın sefilidir

Olgun adam olmaya: ahlâk, asalet gerek!

      

Hâkimiyet milletin; devlet hâdim, her halde

Konsensüsle oluşmuş; Milli ortak irade

Görevi: organize, hakemlik, otorite

Devlet külfet olursa; ona amelyet gerek!

      

Devletin baş belası; inançsız fert, cemiyet

Ahlâksızlık, haksızlık; yozlaşır cumhuriyet

Derebeyliğe döner, demokrasi, hürriyet

Çağdaş firavunlara; fikri atalet gerek!

      

Kur’an’ın ve vicdanın; “yarar” dediğidir Hak

Aklın, bilmin ve dinin; “zarar” dediğin bırak

İnsanlığa yakın ol, insafsızlıktan ırak

Mazluma şefkatli bak; zulme cesaret gerek!

        

Ne devlet dine, ne de; din devlete karışsın

Çatışmaktan çok çektik, dinle devlet barışsın

Ve topluma hizmette; hep hayırda yarışsın

Bağnazlığa dur demek; toplu metanet gerek!

      

Vatan vücut gibidir; canımızsa İslam’dır

Dinsiz toplum düşlemek, tabiata isyandır

“Milli Görüş, Adil Düzen”; amaç: mutlu insandır

Mü’min emin kimsedir; bize emanet gerek!

 

Yorum Yaz