Aralık 10 08:46

DOĞRUL BE GÖNÜL

 DOĞRUL BE GÖNÜL

Fanide boğulma, Baki’yi ara

Yaran sağalır mı, ermeden Yâr’a

Haydi varmak için, kutlu diyara

Ciddiyetle çalış, yorul be gönül

Yeter dolandığın, durul be gönül...

        

Tek merkeze yönel, tevhid-i kıble

Allah’tan gayrıyı, sokma ha kalbe

Şirkten şekavetten, sığınsan Rabbe

"Festakim kema ümirt"1, doğrul be gönül

Yeter çalkalandın, durul be gönül...

        

“Allah Rasül Muhammed”, mührünün nuru

Âlem aynasında, vahdet zuhuru

Sonsuz ve kusursuz, cennet huzuru

Kazanıp ebedi, kurtul be gönül

Yeter darlandığın, durul be gönül...

      

İtiraz isyanı, bırak bu nazı

Dosta burak eyle, dua niyazı

Burda iken yaşa, vuslatı hazzı

Aşkın potasında, yoğrul be gönül

Yeter bunaldığın, durul be gönül…

      

Şu beden denilen, ruha kafesle

Maksuduna yanaş, her bir nefesle

Menzile varılmaz, lafla hevesle

Cihat takva kanat, savrul be gönül

Yeter çalkalandın, durul be gönül...

      

Sadık gönlü her an, Allah'a akar

Şeytan engerektir, her fırsat sokar

Yanmadan pişilmez, çiğ kalan kokar

Gel hasret od’unda2, kavrul be gönül

Yeter dalgalandın, durul be gönül...

      

Çoğu gafil güldün, azı ağladın

Bazı gün hasrette, yürek dağladın

Dem dem aşka gelip, coşup çağladın

Sular gibi şorul, şorul be gönül

Yeter bulandığın, durul be gönül...

      

Her ikrama şükret, belaya dayan

Kalp gözü açığa, ne sırlar ayan

Ey aybına pişman, kaybını sayan

Mevlâ sevdasına, vurul be gönül

Yeter dalgalandın, durul be gönül...

        

Kapılma kör çağın, kara bahtına

Rabbim hulf eder mi, zafer ahdına

Teslim tevekkülle, huzur tahtına

Edeple hürmetle, kurul be gönül

Yeter kaynadığın, durul be gönül…

        

 

        

 

 

1- “(Ey Resulüm!) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Seninle beraber (küfür ve kötülükten) tevbe edenler de (böyle davransın). Ve (sakın) azıtıp (haddinizi aşmayın). Çünkü O, yaptıklarınızı Görendir.” (Hûd Suresi: 112)

Emrolunan sınırlar içinde, emrolunan şekilde dürüst bir yaşayışı sürdürmek, takdir edileceği gibi büyük bir ciddiyet, hassasiyet ve gayret ister. Bu ise zor bir iştir. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) de bu ayetten ötürü, “Beni Hûd Suresi ihtiyarlattı” buyurmuşlardır. (bk. Tirmizî, Tefsîru sûre (56), 6)

2- Od: Ateş

Yorum Yaz