Şubat 21 15:22

DOSTA NASİHAT

DOSTA NASİHAT

Vahdetin simgesi, Aziz Efendim

Kalbimin kıblesi, Kâbe’ne düzgün…

Tevhid tecellisi, Kerim Efendim

Hasretinle yanan, gönlümüz üzgün…

      

Kusur günahıma, bakmadın şükür

Nifak fırınında, yakmadın şükür

Ruhumu buhrana, sokmadın şükür

Hidayet huzurdan, etmedin sürgün…

      

İnayet gözleyen, yüreğim ağlar

Sırrında eriyor, âlemler çağlar

Her an ihsanındır, varlığım sağlar

Cilveni seyreden, gözlerim süzgün…

      

İman Küfür aynı, kalpte barışmaz

Hem Hak ile Bâtıl, Dinde karışmaz

Vicdan ehli kötü-lükte yarışmaz

Hiç kurumuş dallar, verir mi sürgün…

      

Cahilin sıkması, boşa atıştır

Dinin pazarlamak, bedbaht satıştır

Sen Hak rızasıyla, kalbin yatıştır

Vesvese ve şüphe, imanı çözgün…

      

Allah’tan gayrıya, etme tevekkül

Üstad mürşid ancak, birer tevessül

Tevhid ehline Rabb, eyler temessül

Seyret tecelliyi, ruhuna özgün…

    

Dünya derdi gütmez, dava ozanı

Allah sevmez; birlik-dirlik bozanı

Başıboş ve gafil, gezip tozanı

Azrail yakalar, müflis ve büzgün…

    

Gidersin dünyadan, tahta tabutla

Kefen denen ucuz, beyaz çaputla

Kesilir alâkan, putla tağutla

Pişmanlık faydasız, kendine küskün…

Yorum Yaz