Nisan 25 15:04

DOSTA YAKARIŞ

DOSTA YAKARIŞ

DOSTA YAKARIŞ

Lütfet sağlam iman, takva ve edep

Hak yoldan ayağım, kestirme ya Rabb…

Nice günahlarım, setreyledin hep

Bundan sonra dahi, sezdirme ya Rabb…

    

Sen rızana uydur, yapacaklarım

Kur’an’ından hisse, kapacaklarım

Dirensin cihatta, bu bacaklarım

Dizlerimin bağın, çözdürme ya Rabb…

      

Sapıklık sapkınlık, tüm rezillikten

Fakirlik tembellik, ve acizlikten

Kötü hastalıktan, çaresizlikten

Acıyla kıvratıp, gezdirme ya Rabb…

      

Koru ahir zaman, kötülüğünden

Haset fesatların, tükürüğünden

Mü’minler yazılı, Hak kütüğünden

El aman, adımız; çizdirme ya Rabb…

      

Hainin kulağı, hakka sağırdır

Kur’an’sız vicdansız, aynı sığırdır

Bela ve musibet, yükü ağırdır

Bizi canımızdan, bezdirme ya Rabb…

    

Zalim karşısında, Sen diz çöktürme

Haine yalvartıp, hem dil döktürme

Az verip namerde, boyun büktürme

Çok verip de yoldan, azdırma ya Rabb…

      

Siyonizm Deccaldir, yemi mangırdır

ABD ve AB, vahşi aygırdır

İşbirlikçi zalim, dinci cazgırdır

Yeter zalimlere, ezdirme ya Rabb…

      

Küfrün kof kökleri, bir bir kururken

Mü’minler kalpleri, aşkla vururken

Zafer müjdeleri, umup dururken

Felaket kasırgan, estirme ya Rabb…

      

Ümmet va’din gözler, çağları aştı

İsrail vahşeti, dağları aştı

Mazlumun feryadı, sağları aştı

Gayrı bize ağıt, dizdirme ya Rabb…

      

(Amin. Amin.. Amin…)

Yorum Yaz