Aralık 09 11:41

DUAMIZ DAYANAĞIMIZDIR!

DUAMIZ DAYANAĞIMIZDIR!

Tükendi sabr-ü tahammül, Sana geldik el-emanla

Lafzatullah Esma Hüsna’n, hem İsm-i Azam aşkına!

Hak va’dini izhar buyur, İlahi nurun tamamla

Habibin Ahmed Muhammed, Aleyhisselam aşkına!..

      

Davana sadık kulların, nice boynu bükük kalsın

Mahzun mahcup kalplerimiz, böyle kırık dökük kalsın

Rahmetine yakışmaz ki; umutlar hep çökük kalsın

Canan için canın feda, kılan tüm kurban aşkına!..

      

Filistin’de Arakan’da, masum Müslümanı ezen

Suriye’de per perişan; kadın erkek kardeş kuzen

Türkiye’de Hak’kı gizler; hain kukla, bâtıl düzen

Mehdiyet yaverin gönder, Erbakan Hocam aşkına!..

      

Emperyalist kâfirlerden, şu Siyonist kâhinlerden

Bütün sinsi İblislerden, açık küstah şahinlerden

Dışardaki zalimlerden, içerdeki hainlerden

İntikamın al Ya Rabbi, Kelamın Kur’an aşkına!..

    

Kimi inkârcı zındıktır, kimi istismarcı münafık

Kimi günahkâr fasıktır, kimi hainle mutabık

Lütfet büyük inkılâpta, bizleri Hak’ka muvafık

Asil dönem, Adil Düzen; o kutlu nizam aşkına!..

        

Hak va’dine iman ettik, müjden hep hülyamız oldu

Fetihten şüphe etmedik, zaferler rü’yamız oldu

Cehdü gayretle duamız, umutlar dünyamız oldu

Vakti Cum’a, Leyletül Kadr; Ramazan Bayram aşkına!..

      

Gafil cahil de olsalar, Müslümandır bu kulların

Kâfirlere fırsat verip, kırma kanadın kolların

İnayet kıl medet eyle, aç hayra varan yolların

Mübarek Mekke Medine, Belde-i Haram aşkına!...

      

Hamdık pişirmek üzere, kabuğumuz kırıp ezdin

Sabredenle berabersin, hâşâ ki usanıp bezdin

Ger vermek dilemeseydin, dua dilek emretmezdin

Mahzun gariban aşkına, mazlum Müslüman aşkına!..

      

Peygamberim va’d etmişti, Melheme-i Kübra çarkın

Harika teknolojiyle, aksın bize zafer arkın

Süper Şeytanlar da görsün, Ey Dost faziletli farkın

Kudsü Şerif Mescid Aksa, ve Rüknü Makam aşkına!..

      

Ehli Kur’an ehli cihat, Milli Çözüm sadıkları

İrfan vicdan ihlas dolu, şükür gönül sandıkları

Sabır tevekkül merhemi, yarasına sardıkları

İlahi nur tecellinle, mest olmuş hayran aşkına!...

      

Kapuna geldik İlahi, bin bir türlü kusur ile

Kaçırma şevkim şuurum, şu marazlı muzur ile

Yeni bir Asr-ı Saadet, yaşansın tam huzur ile

Rahmeten lil-âlemindir, Rasuli Zişan aşkına!..

 

Yorum Yaz