Aralık 09 12:34

EHLİ BEYT, MUHAMMED YOLU! (ŞİİR)

EHLİ BEYT, MUHAMMED YOLU! (ŞİİR)

Hakka uygun, gör her işi

Çıkar, gönülden teşvişi

Ehli Beyt’i, seven kişi

Namertlere kul olur mu?

      

Kul, Yüce Mevlâ kuludur

Yol, Muhammed’in yoludur.

        

Kur’an’dan, vardır haberim

Resulüllah Peygamberim

Aliy Veliydir, rehberim

Damlamayan göl olur mu?

        

Kul, Yüce Mevlâ kuludur

Yol, Ehli Beyt’in yoludur.

        

Hak önünde, eğilmeyen

Hasan Hüseyin, bilmeyen

Mazlum kanını, silmeyen

Menzile düldül olur mu?

        

Bil, Kur’an hikmet doludur

Yol, Muhammed’in yoludur.

          

Söze değil, öze bakın

Kul hakkına, girme sakın

Şerden uzak, hayra yakın

Gitmeyen yol, yol olur mu?

        

Vicdan ehli, hep mutludur

Yol, Ehli Beyt’in yoludur.

        

Alın terin, has aşınla

Yıka gönlün, gözyaşınla

Küs durma can, yoldaşınla

Hiç dikensiz gül olur mu?

      

Sadık Sahabe kutludur

Yol, Muhammed’in yoludur.

      

Alevi Sünni ayırmayın

Doğru tartın, kayırmayın

Öfkelenip, bağırmayın

Paslı bakır, pul olur mu?

      

Mü’minler Hakkın kuludur

Yol, Ehli Beyt’in yoludur.

      

Anadolu, yiğit yurdu

Hep kardaştır, Türk’ü Kürdü

Bektaş Yunus, ne buyurdu:

Sevgi yoksa, sulh olur mu?

      

Hakkı tut, ne sağ soludur

Yol, Muhammed’in yoludur.

      

Sahabeler, baş tacımız

Hepsi bizim, üstadımız

Kerbela, büyük acımız

Yanmayınca kül olur mu?

      

Vicdan ehli, hep mutludur

Yol, Ehli Beyt’in yoludur.

      

Hakka dost, şeytana rakip

Elen belen, dilen sahip

Erenleri, eyle takip

Çiğnenmeyen, çul olur mu?

      

Mü’min daim, umutludur

Yol, Muhammed’in yoludur.

      

İçi kurttur, dışı ahu

Vicdan bozuk, kirli ruhu

Nerde namus, edep ya hu

Hiç nikâhsız, döl olur mu?

      

Bu can Ehli Beyt çuludur

Yol, Ehli Beyt’in yoludur.

      

Sadık kişi, Hakka bağlı

Dilim dertli, kalbim dağlı

Haram yemiş, göbek yağlı

Kargadan, bülbül olur mu?

      

Herkes Mevlâ’nın kuludur

Yol, Muhammed’in yoludur.

 

Yorum Yaz