Mayıs 30 18:30

EL - AMAN YA RABBİ!

EL - AMAN YA RABBİ!

EL - AMAN YA RABBİ!

 

     

 

Kapına sığındım, Kerim Sahibim

 

Elimden tutmazsan, halim pek yaman…

 

Manen yaralıyım, Sensin Tabibim

 

Yegâne umudum, Rahmet-i Rahman

 

El aman Ya Rabbi, medet el aman…

 

       

 

Bin bir ayıbıma, her an bakışır

 

Hâlâ bağışlamak, Sana yakışır

 

Katından kalbime, lütuf akışır

 

Ey şefkati sonsuz, Hannan-ü1 Mennan2

 

El aman İlahi, medet el aman…

 

     

 

Gizli günahlarım, açığa vursan

 

Zahir saygınlığım, saçıp savursan

 

Rezil rüsva edip, aklım kavursan

 

Gayrı kim olacak, derdime derman

 

El aman Ya Rabbi, medet el aman…

 

     

 

Zatın da hak Senin, şeriatın da

 

Sıfatların da hak, tarikatın da

 

Bereketin de hak, barikatın3 da

 

Mâsiva4 görüntü, enerji duman

 

El aman İlahi, medet el aman…

 

     

 

Mahlûkattan seçip, insan eyledin

 

Hidayetle kışım, nisan eyledin

 

Erbakan’a katıp, ihsan eyledin

 

Yoksa kuruyup da, olurdum saman

 

El aman Ya Rabbi, medet el aman…

 

     

 

Bu vücut binası, ruhuma höyük5

 

Zindandan çıkmazsam, her halim göyük6

 

Büyüksün Allah’ım, en ve tek Büyük

 

Senin mahlûkundur, mekân ve zaman

 

El aman İlahi, medet el aman…

 

     

 

Ömür; bir ırmaktan, deryaya kayık

 

Batıp boğulursun, olmazsan ayık

 

Sen eyle Sultanım, kulluğa layık

 

Elbette Senindir, buyruk ve ferman

 

El aman Ya Rabbi, medet el aman…

 

     

 

Şu fani dünyaya, dalana yazık

 

Gaflet diyarında, kalana yazık

 

Ahiret yurdunu, talana yazık

 

Bize inayetle, sahip çık her an

 

El aman İlahi, medet el aman…

 

     

 

Ey Halik-ı Âlem, ey Padişahım

 

Nefsime bırakma, ey barıgâhım7

 

Ezel Ebed Sultan, Sensin penâhım8

 

Sevdamla rızanı, eylesen harman

 

El aman Ya Rabbi, medet el aman…

 

     

 

İman kurtarmadan, canımız alma

 

Kardeşlik kurmadan, sorumsuz salma

 

Son Fethe ulaştır, umutsuz kılma

 

İlhamını eyle, ruhuma keman

 

El aman İlahi, medet el aman…

 

     

 

Şeytana kaptırma, şerre batırma

 

Mahrum müflis kalıp, hüznüm artırma

 

Kötürüm bırakıp, felçli yatırma

 

Son halimiz olsun, iman ve güman9

 

El aman Ya Rabbi, medet el aman…

 

     

 

 

 

1- Hannan: Çok acıyan Allah (C.C)

 

2- Mennan: Çok ihsan edici Allah (C.C)

 

3- Barikat: Engel.

 

4- Mâsiva: Allah’ın dışındaki tüm mahlûkat.

 

5- Höyük: Hazine ve eski eser saklı toprak tepe.

 

6- Göyük: Ağrı, sancı, acı verici yaralanma.

 

7- Barıgâh: Sultan huzuru, dua makamı.

 

8- Penâh: Sığınacak kutlu makam.

 

9- Güman: Umutlu tahmin, şüphesiz zann.

Yorum Yaz