Kasım 29 14:53

EL EMAN YA RABB!

EL EMAN YA RABB!

Hep rızanı arat, yolunda koştur

Şeytani hevesler, baskın eyleme…

İlahi aşkınla, donatıp coştur

Dalalete sapmış, azgın eyleme…

      

Kur’an’a tercüman, hayra delil kıl

Düşmana mert metin, dosta halil kıl

Mazluma şefkatli, zulme celil kıl

Nefsim çin kimseye, kızgın eyleme…

        

Bu can kulağıma, çağrın duyur da

Aklım ve vicdanım, nurla doyur da

Günahım sevaba, tebdil buyur da

Şeref haysiyetim, çizgin1 eyleme…

      

Kâfir münafıkla, aramız ayır

Lütfu ihsanınla, bizleri kayır

Milli Çözüm yanar, bak cayır cayır

Umudumuz yıkıp, bezgin eyleme…

        

İçi dışı farklı, vicdanı basık

Garibana karşı, suratı asık

Takva rolü yapan, riyakâr fasık

Haramla beslenen, kuzgun2 eyleme…

      

Gurur isyan ehli, sanki İblis’tir

Bize her yer aynı, Tiflis Bitlis’tir

Salihlere kat Sen, facir müflistir

Hem said3 kıl; şaki4, yazgın eyleme…

    

Şeriatla birlik, ilmi siyaset

Lütfettin marifet, hikmet feraset

Hadim-ül Kur’an’a, versen riyaset5

Haini sırrıma, sezgin6 eyleme…

      

Kaptırma dünyaya, hayali çarşı

Vuslat sevdasıdır, gönlümün arşı

Haine zalime, küffara karşı

Mağlup edip mahcup, üzgün eyleme…

        

Gerçeği haykırsam, gereği kadar

Kulun cesareti, yüreği kadar

İmanın kuvveti, direği kadar

Zalimler elinde, ezgin7 eyleme…

      

Ey Yüce Sultan’ım, Ulu Hazretim

Erdir muradıma, bitsin hasretim

Boynum bükülmesin, koru izzetim

Namertlere muhtaç, büzgün8 eyleme…

      

Benlikten kurtarıp, lütfet mahfiyet9

İmanla ihlasla, kalbi safiyet

Ahir ömre kadar, sıhhat afiyet

Dert verip dermana, gezgin eyleme…

      

Elli yıldır günü, güne ekledik

Davandan caymadık, ye’si terkledik

Va’dine güvendik, zafer bekledik

Aciz ve çaresiz, süzgün10 eyleme…

        

1- Çizgin: Kariyer ve karakteri yaralanmış, rezil ve rüsva kılınmış.

2- Kuzgun: Şamatacı kara karga.

3- Said: Kutlu, cennetlik.

4- Şaki: Mutsuz, isyankâr, cehennemlik.

5- Riyaset: Başkanlık, liderlik.

6- Sezgin: Hakikatin farkına varan, gerçeği arayan.

7- Ezgin: Ezilen, hor ve hakir görülen.

8- Büzgün: El bağlayıp küçülen.

9- Mahfiyet: Benlikten ve nefsaniyetten sıyrılıp vahdete erişmek.

10- Süzgün: Boynu bükük ve baygın bakan.

 

Yorum Yaz