Kasım 29 14:24

EN BÜYÜK ALLAH’TIR (CC)

EN BÜYÜK ALLAH’TIR (CC)

Kudreti sonsuzdur, elinde Kader

Emrinde melekler, hep boynu bükük…

Korku kuşku telaş, endişe keder

Hakka tevekkülsüz, çekilmez bu yük

Rabbim Rahim Kerim, Allah en Büyük…

      

Hep şehadet için, kalksın bu parmak

Ömür bir avuç su, zaman bir ırmak

Ne kavimler yuttu, tarihe bir bak

Yurtları dağılmış, saraylar çökük

Allah mutlak Kadir, Allah en Büyük…

      

Her hayrın kilidi, Yüce Mabud'ta

Gafil huzur arar, çulda çabutta

Aynı kefen giyer, aynı tabutta

Türk Kürt Arap Acem, şehirli yörük

Hepsi Hakka kuldur, Allah en Büyük…

      

Günahlar gönülde, biriken tortul1

Herkes sorgulanır, katil ve maktul

Gerçek sahibine, teslim ol kurtul

Para şan geçirmez, kabr denen gümrük

Tek büyük pek büyük, Allah en Büyük…

      

Barajlar oluşmaz, kilsiz kayasız

Hak maksuda varmaz, arsız mayasız

Edep iffet kalkmış, çıplak hayâsız

Erdemli mü’mine, tesettür bürük2

Allah en Yücedir, Allah en Büyük…

        

Kötülük nifakla, kalbi paslanan

Mevlâ’yı bırakıp, kula yaslanan

ABD Rusya'yı, “süper güç” sanan

Ey aklı körelmiş, vicdanı çürük

Galip ve Kahhar’dır, Allah en Büyük…

    

Seferden caymayan, zafer tacıdır

Hep Hak’la olanın, ekber Haccıdır

Adil Düzen yakın, doğum sancıdır

Hazineler saklar, küçücük höyük3

Azizün Züntikam, Allah en Büyük…

      

Sadıkla sahtekâr, seçilsin diye

Sebatla sıratlar4, geçilsin diye

Aşk şarabı Dostla, içilsin diye

Bekle kutlu devrim, sabırla örük5

Allah’ın va'di hakk6, Allah en Büyük…

      

Milli Çözüm müna-fıka alerji

Hayat: İman cihat; kutlu sinerji7

Dağları eritir, dua enerji

Mücahit nefesi, ateşe körük

Allah en güçlüdür, Allah en Büyük…

        

1- Tortul: Biriken kirli atıklar.

2- Bürük: Edep ve hürmet örtüsü.

3- Höyük: Tarihi eserler ve gizli hazineler gömülü toprak tepecikler.

4- Sırat: İmtihan kasıtlı, geçilmesi gereken zorlu ve tehlikeli geçitler.

5- Örük: Dikkatle, titizlikle ve uzun süreli sabır ve emekle örülüp meydana getirilen…

6- “(Ey Siyonist ve emperyalist zalim güçler ve Allah’tan ziyade bunlardan çekinen ve güvenen gafiller! İşte bu yegâne kuvvet ve kudret sahibi olan) Rahman’a karşı (ve O’na rağmen), size yardım edeceğine (inandığınız ve süper güç sandığınız) şu sizin ordunuz (uçak gemilerinizden, balistik füzelerinizden ve tank roketlerinizden oluşan bir sürü devasa filonuz; Cenab-ı Hakkın Kudreti karşısında neymiş ve) kimmiş (ki onlardan korkup sığınmaktasınız...?) Oysa gerçekte bütün kâfirler, sadece boş bir gurur ve aldanış içinde bulunmaktadırlar.” (Mülk Suresi: 20)

7- Sinerji: İki veya daha fazla enerjinin birleşmesiyle oluşan güçlü kuvvet.

 

Yorum Yaz